Home

Substantiv liste

Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus Etter substantivet brev kan vi sette -et, men ikke -en eller -a. Etter substantivet frokost kan vi sette -en, men ikke -a eller -et. Etter substantivet bygd kan vi sette -en eller -a, men ikke -et. Nå er vi inne på enda en ting vi skal lære om substantiv: De kan deles inn etter grammatisk kjønn

substantiv - Store norske leksiko

Liste over bøyning av regelrette substantiv - Liste over uregelrette verb -Liste over substantiv - verb - adjektiv / partisipp - Liste over fast og løst sammensatte verb - Grammatisk sjekkliste Liste over bøyning av regelrette substantiv Ubestemt form entall Bestemt form entall Ubestemt form fle. Skriv ei liste med substantiv som forteller hva du ser i løpet av en dag; fra du åpner øynene dine om morgenen til du legger deg om kvelden. Det kan være både fellesnavn og egennavn. Tid: 5 min. Spørreleker - Alias: Beskriv et substantiv uten å bruke selve ordet du beskriver substantiv og fortel om eigenskapar ved substantivet. Adjektivet kan stå føre substantivet ( Når eit perfektum partisipp eller eit adjektiv står rett føre substantivet (som attributt), står dei i attributiv stilling. eit kjøpt hus, det kjøpte huset, kjøpte hus eit raudt hus, det raude huset, raude hus ei lesen bok, den lesne boka, lesne bøker ei open bok, den opne boka, opne bøke

Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her Substantiv er navn på personer, ting, egenskaper og handlinger. Substantiv på norsk kan ha tre kjønn: Hankjønn: en gutt, en bil, en sofa, en elg, en stol Hunkjønn: ei jente, ei lampe, ei dør, ei klokke, ei uke Intetkjønn: et hus, et eple, et glass, et minutt, et vindu Det er ikke [ De fleste norske substantiv kan vi bøye i flertall og i bestemt form.Foran substantiv i ubestemt form entall har vi ubestemt artikkel.Foran hankjønnsord bruker vi artikkelen en, foran hunkjønnsord bruker vi artikkelen ei [1], og foran intetkjønnsord bruker vi artikkelen et.. Droppe en/ei/et. I noen situasjoner dropper vi en/ei/et.Det gjelder spesielt når substantivet forteller hva. 238 norske verb | 2 grammatikk.com © Kjell H. Ullestad Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk brenne brenner brente har brent burn (set fire to

SVENSKA SUBSTANTIV. EN-ord som slutar på singular obestämd form singular bestämd form regel plural obestämd form regel plural bestämd form regel-a en lampa lampan +n lampor - a → or lamporna - a → orna - vokal (inte - a) en pojke pojken +n pojkar - vokal → ar pojkarna - vokal → arna - konsonant en stol stolen + en stolar + ar stolarna + arna - el / er en syster systern +n systrar. Irregulære substantiv Vi har også noen substantiv som er irregulære i plural. På grammatikk.com finner du en liste med irregulære substantiv som er frekvente. Relevante dokumenter på grammatikk.com Disse dokumentene kan også hjelpe deg med substantivene: Substantivets former - tabel

Substantiv - Riksmålsforbunde

 1. 100 danske substantiver: Ental (singularis) Flertal (pluralis) ubestemt: bestemt: ubestemt: bestemt: akvariu
 2. Mer grammatikk. 2Y a) Uregelmessige substantiv. 1. Her finner du lister med noen vanlige substantiv med spesiell bøying. Noen familieord/personer
 3. Substantiv kalles også navneord, og er ordklassen som betegner navn på personer og steder (egennavn) og gjenstander, egenskaper, handlinger, etc. (fellesnavn). Substantiv (kun fellesnavnene) er ord som man kan sette en artikkel foran, og det er artikkelen som bestemmer substantivets kjønn
 4. Substantiv är ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter. Olle, bord, päron, glädje och Malmö är alla exempel på substantiv. Vi använder dessa ord för att kommunicera med andra människor. Substantiv som är namn på personer. Olle
 5. Jeg søkte opp 50 000 tilfeldige substantiv i Nordisk dialektkorpus, som består av transkribert tale, og sorterte dem etter frekvens: År toppa lista, fulgt av dag, gang og tid. I Leksikografisk bokmålskorpus, som er en samling bokmålstekster, var det de samme substantivene som toppa lista, men i denne rekkefølgen: dag, år, tid, gang
 6. framfor substantivet. Legg merke til endingane, samanlikn med normal partisippbøying: ein lagd trasé ei lagd løype eit lagt løypenett fleire lagde løyper OBS! Utgangspunktet er verbet å legge/leggje (ikkje å lage). Hugs at bokmål sløy-fer ei staving her: stiligst, modigst SKRIFTLIGE TEKSTER

Sorter konkrete og abstrakte substantiv

Substantiv . liste m eller f (bokmål), f (nynorsk), c (riksmål) En oversikt over innbyrdes likestilte elementer. Etymologi . Dette ordet har ikke fått spesifisert noen etymologi. Hvis du kjenner opphavet til dette ordet, legg det til som beskrevet her. Uttale . Dette ordet. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Her ligger: To oppgaver hvor elevene skal lese ord og sortere dem ut i fra om de er verb, substantiv eller adjektiv. Diverse skjema: Skjema til bøyning av substantiv - ikke utfylt, elevene må selv finne ord Sider i kategorien «Intetkjønnsord i bokmål» Under vises 200 av totalt 347 sider som befinner seg i denne kategorien. (forrige side) (

Substantiv - Wikipedi

Andre substantiv som slutter på -f får bare en s i flertall, eksempelvis roof - roofs. Mange substantiv med f-ending kan også staves på begge måter i flertall. 3. Noen ord faller heller ikke inn under disse «overordnede» kategoriene, og de må derfor læres spesifikt. Se HER for en liste over de viktigste substantiv är en ordklass i svenska språket. Vi listar svenska substantiv i alfabetsordning. Nyhetsbrev med svåra ord. Prenumerera gratis. Få ett nytt svårt svenskt ord i veckan direkt i e-posten och utöka ditt ordförråd. Namn. E-post. Doon Premium - VIP-lista Listor / Substantiv. Substantiv. Dessa egenskaper är sökbara men finns inte för varje substantiv: Bestämd plural Bestämd singular Obestämd plural Obestämd singula Substantiver er en viktig del av språket, fordi vi bruker dem for å referere til alle mulige slags ting, begreper og fenomener i verden omkring oss. Noen substantiver angir noe man helt konkret kan se og føle eller ta på (for eksempel apple, table, car), mens andre er langt mer abstrakte (for eksempel justice, happiness, imagination) sammensatte substantiv; å lage sammensatte ord; For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne. Oppgaver. 1 Hvilken artikkel? 2 Med eller uten artikkel? 3 Bøyning av substantiv

Enda mer om. bestemt form. eiendomspronomen. entall. flertall. genitivs-s. preposisjonsuttrykk. relativsetning. tillegg. ubestemt for 143** Substantiv i flertall 1: Utfylling 144*** Substantiv i flertall 2: Utfylling 147*** Substantiv i flertall 3: Skriv om setningen med substantivet i flertall 148*** Substantiv i flertall 4: Utfylling 151**** Substantiv i flertall 5: Utfylling 152**** Substantiv i flertall 6: Utfylling. 153**** Oversettelse 1: Setninger med kjønn og flertal

99 Substantive aus der Bildungssprache und was sie bedeute

Du trenger en nyere versjon av din nettleser! Du finner det hos Netscape eller Microsoft.Netscape eller Microsoft Trenger du ord som inneholder substantiv? Listen over disse ordene med substantiv er her på denne siden Mini-grammatikk. Substantiv. Substantiv maskulin (der) feminin (die) neutrum (das) Anruf, Anzug, Apfel, April, Arm, Arbeitgeber,Arbeitsplatz, Architekt, Arzt, August, Ausweis, Bahnhof, Balkon, Baum, Berg.

Verb, adjektiv eller substantiv klypekort by

Substantivet har två kasus i svenskan. Ett substantiv kan stå i grundform eller i genitiv. Genitivformen är samma sak som att substantivet hör till, eller ägs av, någon annan. Genitivformen får man genom att sätta ett s på slutet av substantivet Her er de ti ordklassene som nå brukes i skoleundervisningen:. 1. Substantiv er et ord som betegner en ting, person eller begrep i vid forstand. Som regel har de en artikkel foran seg: en mann, et hus. 2. Verb er et ord du kan sette å foran (gjøreord): å gjøre, å finne. 3. Adjektiv er et ord som beskriver substantivet (sier noe om hvordan substantivet ser ut): en gammel dame Norwegian/English Verb List: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø : Home: Gruppe: Infinitiv: Presens: Preteritum: Perfektum: Imperativ: English : har : A : UV. Her er en liste med ord som begynner på D. Klikk her for å se denne listen over ord på D

Lister Norsk for deg

Substantiv er en ordklasse som angir ting, dyr, et sted en idé eller personer. For eksempel en klokke, en flue, en tanke. Substantiv er en nødvendig ordklasse i setningsoppbygging og kan fungere både som subjekt og objekt i en setning Hva er egennavn og fellesnavn? Når skal du bruke stor forbokstav? Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting Noen substantiv har uregelmessig bøyning og endrer vokaler (og/eller konsonanter) i stammen i flertall. Her er en liste med noen uregelmessige substantiv: O - Ø: ei bok - bøker; en fot - føtter; en rot - røtter; en bror - brødre; en mor - mødr Substantiv, navneord, grammatisk betegnelse for en ordklasse, der betegner mulige referenter, dvs. ting, man kan tale om, enten konkrete ting, fx hus, stol, eller tænkte forhold, fx spøgelse, trylledrik. Syntaktisk fungerer substantiver ofte som subjekt, objekt, prædikativ eller styrelse i en præpositionsforbindelse. Ordklassen substantiver betegner oftest både appellativer (fællesnavne.

Video: Ordklasser UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Minigrammatikk - Språkråde

 1. Nedenfor ser du en liste over tilgjengelige språk i vårt verktøy for verbbøying. Klikk på det språket du ønsker å utforske. Danske verb. Nederlandske verb. Engelske verb. Franske verb. Tyske verb. Italienske verb. Norske verb. Nynorske verb. Portugisiske verb. Spanske verb. Svenske verb
 2. Fra og med 11. september 2017 vil innlogging til Min vei-ressursene skje via Fagbokforlagets e-portal. Logg in
 3. substantiv n (definite singular substantivet, indefinite plural substantiv or substantiver, definite plural substantiva or substantivene) substantive, noun (grammatical category) References substantiv in The Bokmål Dictionary
 4. Nynorsk - drilloppgaver - Substantiv 14. Trekk rett artikkel over til rett or
 5. Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda
 6. a und Adjektiven, kodiert.Deshalb ist seit der antiken Grammatik die einfachste und üblichste (wenn auch nicht.

Oppgaver med substantiv - Netteleven

 1. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger. Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Plukkfisk på engelsk. Rollespill til anti-mobbearbeid (Olweus) Setningsanalyse. Sketsjer. Skolestart - Varm i trøya-oppgaver. Utviklingssamtaler. X - Orientering. Y - KRLE. Intro til ny religion. Vi i Verden 7
 2. er liten. Carmen laga ei god kake. Bestefar er gammal. Carmen har ei blå jakke. Arne er norsk. Ho er ei sint jente. Luisa er sint, og Leo er glad. Adjektivet fortel om eit substantiv eller eit pronomen
 3. •Substantiv - hvem eller hva i setningen •Adjektiv - beskrivelser, karakteristikker •Adverb - tid, sted •Pronomen - personlige, eiendom •Preposisjoner - står til substantiv I dag snakker vi om vanskelig grammatikk. Etterpå skal vi se på akademisk språk
 4. Demonstrativer kalles også pekeord.De samsvarer i kjønn og tall med substantivet de står til, men har ofte lik form i hankjønn og hunkjønn entall.. Demonstrativer som den og denne kan brukes enten deiktisk, ved at de peker på noe i situasjonen, eller anaforisk, ved at de peker tilbake på noe som er nevnt tidligere. Slik, samme og annen er andre eksempler på demonstrativer
 5. 1 substantiv Substantiv kalles de ordene som er personer, dyr eller ting, for eksempel mann, jakke og hus. For å finne ut om et ord er substantiv, kan du sette en, ei eller et foran: en mann, en/ei jakke og et hus. På tysk får alle substantiv stor bokstav, selv om de står midt i en setning: der Mann (mannen), die Frau (kvinnen), das Kind.
 6. Substantiv är saker, människor, djur, namn och känslor. Läs fler exempel på vad substantiv är här! En och ett Substantiv kan man säga en eller ett framför. Det finns ingen regel för om ett ord är en eller ett. Du måste lära dig det till varje nytt substantiv
 7. Substantiv som ender på vokal, får endelsen -s i flertall. Substantiv som ender på konsonant, får endelsen -es: hermano - hermanos tía - tías profesor - profesores pan - panes VERB Alle spanske verb, regelmessige og uregelmessige, inndeles etter infinitivsendelsen i 1. (-ar), 2. (-er) og 3. (-ir) konjugasjon

Substantiv - hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? - Norsksone

Lær om substantiv: kjønn, bestemt og ubestemt form, tallbøyning. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Die Worte in der Liste sind eine Auswahl, es gäbe da durchaus noch mehr. Hier haben ich besonders wirkungsvolle Exemplare versammelt. 97 positive Verben für ein positives Leben; 79 Wörter der Stille - stillselig sein; Das Buch vom unbeschwerten Leben - Kapitel 1; Positive Wörter: Liste der Substantive. Hier ist meine Auswahl von Wörtern Substantiv er namn på personar, dyr og gjenstandar. For eksempel Ole, snikkaren, ein hund og stolane. BM: http://ndla.no/nb/node/20356?fag=27 NN: htt..

Substantiv eller namnord är en ordklass.Ord i denna ordklass betecknar konkreta föremål och substanser samt abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring.Ramsan ger förstås en förenklad bild av vad substantiv faktiskt är, då den fokuserar på konkreta substantiv Etter substantivet bygd kan vi sette -en eller -a, men ikke et. Nå er vi inne på enda en ting vi skal lære om substantiv: De deles inn i grammatisk kjønn. Riksmål bruker betegnelsen felleskjønn på ord med -en-endelse og -a-endelse i bestemt form og intetkjønn om ord med -et-endelse Da skal substantivet stå i ubestemt form: Hennes leilighet er mindre enn leiligheten hans. Denne plasseringen er vanlig når possessivet har trykk, slik som i eksempelsetningen over. Possessivene kommer også ofte først ved abstrakter: Hennes oppgave er. verbal noun {substantiv} volume_up. 1. grammatikk . verbal noun. volume_up. verbalsubstantiv {n} Eksempler. Eksempler av noun på norsk. Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold..

Grammatikk - NTN

Søgning på substantiv i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Spansk er et språk med forholdsvis mye bøying.Det har to kjønn og et verb har rundt femti bøyingsformer i begge modiene, men ingen kasus og en avgrensa pronomenbøying.. Det kongelige spanske språkakademiet (La Real Academia Española) har vanligvis fastsatt reglene for spansk, men siden 1960-tallet har det mista mye av sin anseelse. Denne artikkelen beskriver først de formelle. Navneord (latin: Substantiv) er en ordklasse i sprog, der betegner genstande, levende væsner, personer eller abstraktioner.På dansk kan et substantiv være enten intetkøn eller fælleskøn f.eks. et hus eller en bil. En særlig form for navneord er egennavne (proprier). Navneord der ikke er egennavne, kaldes fællesnavne (appellativer) En kan godt istedenfor å si stol liste opp disse egenskapene med adjektiver i et setningsledd, men dette blir tungvindt i dette tilfelle. Et substantiv betegner en samling egenskaper, mens et adjektiv oftest uttrykker en enkelt egenskap. Men dette er ikke noen ufravikelig regel

Substantiv einfach erklärt Viele Wortarten-Themen Üben für Substantiv mit Videos, interaktiven Übungen & Lösungen substantiv oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Sjekk substantive oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på substantive oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Adjektiv beskriv eigenskapar ved substantiv og pronomen. Bilen er blå. Eg er trøytt. Ho er vennleg. Trine er lattermild. Geir er streng. Dei beskriv korleis substantivet ser ut, korleis det luktar, kva for ei farge det har, kor mange det er og så vidare

Das Substantiv | Deutsch lernen, Lernen und Deutsche grammatikZeppelin 6 språkbok BM by Aschehoug - IssuuWiktionary:Tinget/3 – WiktionaryListe over Abstrakte Substantiver / ebernieArtikel / Pronomen / Endungen (KTV) – RA-MICRO Wiki

Mobilapp. Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd Definisjon av substantiv i Online Dictionary. Betydningen av substantiv. Norsk oversettelse av substantiv. Oversettelser av substantiv. substantiv synonymer, substantiv antonymer. Informasjon om substantiv i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum ordklasse som kan stå sammen med artikkel og som ikke kan bøyes i tid el. gradbøyes Egennavn er en undergruppe av substantiver En film om substantiv. Väldigt enkel. .SFI Eskilstuna. Kurs B C https://sfimedangelica.blog/ https://youtu.be/qAHTKEMJts Spanske substantiver er enten maskuline eller feminine. Substantiver som refererer til menn er alltid maskuline, og substantiver som refererer til kvinner er feminine, uansett sine avslutninger. Du kan ikke alltid være sikker på når det kommer til steder eller ting, skjønt Hei, kjære lesere! Vi skal i dag skrive om hvordan man bøyer Substantiv på nynorsk. Substantiv er egen eller fellesnavn på gjenstander, steder eller levende vesener. Substantiv har mange regler, så du må holde tunga rett i munn, fordi her er det en del man må å kunne. Substantiv har 3 ulike kategorier, kaldt kjønn substantiver kan danne flertal ved at tilføje: 1. - (er) r Hvis substantivet ender på et tryksvagt -e tilføjes kun -r-er et sekund to sekunder; en måned to måneder; en bil to biler-r en time to timer; en uge to uger; en kage to kager - (er) r benyttes ved ca. 70% af substantiverne

 • Odysseus cyklopen.
 • Basketball drakt norge.
 • Showtime.
 • Yamaha fjr 1300 beschleunigung.
 • Invertebrates norsk.
 • Kopfklinik heidelberg neurologie.
 • Hvor ofte kjenne liv uke 18.
 • Folketro i norge.
 • Tjene penger på nabobil.
 • Dignitas cs go new roster.
 • Pasado de see en ingles.
 • Quellen der geschichte klasse 5.
 • Buss konnerud drammen.
 • Fleischfressende pflanzen kaufen bauhaus.
 • Nintendo switch zelda special edition.
 • Silky terrier røyting.
 • Sette inn glass i briller.
 • Strikke flette.
 • Melcloud support.
 • Kopfklinik heidelberg neurologie.
 • Umulige gåter.
 • Wassertemperatur dubai.
 • Personlig assistent lønn aleris.
 • Zathura 2005.
 • Sjokoladetrekk marsipan.
 • Windows 7 iso file.
 • Antenneanlegg dokumentasjon.
 • Billigste q10 100 mg.
 • Mazda cx 5 konfigurator.
 • Bmw f10.
 • Primærkilde definisjon.
 • Hornnes sogn og fjordane.
 • Tgif international.
 • Smyrna second hand öppettider.
 • Venicebeach sinsheim lifestyle fitness sinsheim.
 • Mathew.
 • Rhus toxicodendron c30 erfahrungen.
 • Kontaktor.
 • Koffein pulver rauchen.
 • Dnt fjellsport oslo.
 • Bergans down parka herre.