Home

Særtrekk wikipedia

Sosialismen med kinesiske særtrekk er ifølge regimet en form for «sosialistisk markedsøkonomi» som adskiller seg fra blandingsøkonomi og markedssosialisme ved det at staten riktignok beholder eierskapet over store bedrifter. Ifølge Kinas kommunistparti er sosialisme med kinesiske særtrekk i henhold til marxismen. Se ogs Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia Særtrekk betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Særtrekk, i både bokmål og nynorsk. Den beste og mest geniale beskrivelsen til særtrekk. Synonym til Særtrekk. Særtrekk. Vi fant 23 synonymer for særtrekk. Se nedenfor. Big Ben is the nickname for the Great Bell of the striking clock at the north end of the Palace of Westminster in London; the name is frequently extended to refer to both the clock and the clock tower. The official name of the tower in which Big Ben is located was originally the Clock Tower; it was renamed Elizabeth Tower in 2012 to mark the Diamond Jubilee of Elizabeth II, Queen of the United. Lær definisjonen av særtrekk. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene særtrekk i den store norsk bokmål samlingen

Sosialisme med kinesiske særtrekk - Wikipedia

Den katolske kirke (av gresk: καθολικός, katholikos: allmenn eller universell), også kalt Den romersk-katolske kirke, er verdens største kristne kirke. Kirken ledes av paven og definerer sitt oppdrag til det å spre evangeliene til Jesus Kristus, administrere sakramentene og drive barmhjertighetsarbeid. Den katolske kirke mener at kirken ble grunnlagt av Jesus Kristus, at dens. Katt er eit kjæledyr og rovdyr frå kattefamilien. Tamkatten (Felis silvestris catus) stammar frå villkatten, og er òg kjend som huskatt, pusekatt, kattepus og berre katt eller pus.Tamkatten har stundom gått under det latinske namnet Felis silvestris domesticus Særtrekk. Endelsen -a, som brukes på flere områder som på nynorsk og radikalt bokmål: preteritum, bestemt form entall hos hunkjønnsord og lignende.Denne har noen steder blitt svekka til -æ.; kasta - kasta/kastæ brua - brua/bruæ Dette gjelder også for flertallsendelsene -er og -ene i hankjønn og enkelte hunkjønnsord. Dette svarer til bruken av a i nynorsk, historisk a har blitt. Særtrekk. Et av de mest typiske trekkene hos artene i svinefamilien er nesen, som er flat foran og sirkulær i formen. Den kalles et tryne og har to nesebor som peker rett fremover. Neseborene har kraftige lukkemuskler Særtrekk. Jamvekt med utstrakt bruk av jamning; Vestnordisk u hvor standardsvensk har o, f.eks. bru og ku mot rikssvensk bro og ko; Vestnordisk utvikling av mp > pp og nt > tt, f.eks. klepp og bratt mot rikssvensk klimp og brant; Tre grammatiske kjønn (mot standardsvensk to): maskulinum, femininum og nøytrum Vestnordiske primærdiftonger ei, au og øy, hvor rikssvensk har monoftonger, f.eks.

The Taj Mahal (/ ˌ t ɑː dʒ m ə ˈ h ɑː l, ˌ t ɑː ʒ-/; lit. 'Crown of the Palace', [taːdʒ ˈmɛːɦ(ə)l]) is an ivory-white marble mausoleum on the southern bank of the river Yamuna in the Indian city of Agra.It was commissioned in 1632 by the Mughal emperor Shah Jahan (reigned from 1628 to 1658) to house the tomb of his favourite wife, Mumtaz Mahal; it also houses the tomb of. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til særtrekk. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 6 synonymer for særtrekk. 0 antonymer for særtrekk. 0 relaterte ord for særtrekk. 0 ord som starter på særtrekk Dorere er bortimot alltid referert til ganske enkelt «dorere», slik de er i de tidligste litterære benevnelser av dem er Odysseen, hvor de nevnes som innbyggere av øya Kreta.Historikeren Herodot benyttet ordet ethnos i henhold til dem, fra hvor det norske ordet etnisk og etnisitet har sin opprinnelse i. I antikkens greske språk henspilte ethnos ikke på nasjon alene, men heller som stamme.

Norsk - Wikipedia

Synonym til Særtrekk - ordetbety

Særtrekk. Dei fleste gurdvaraene har desse særteikna: Nisján Sáhib (sikh-fana). Nisján Sáhib er ei trekanta oransje fane med ein khanda (sikh-emblem) midt på fana. Ordet «nisján» tyder 'merke' eller 'symbol'. Darbár Sáhib (hovudrommet). Darbár Sáhib er ein sal som inneheld Guru Granth Sáhib — den heilage boka. I dei fleste nyare gurdvaraer er dette ein stor sal som kan. Ein by er eit tettbygd, meir eller mindre avgrensa geografisk område av ein viss storleik og/eller viktigheit. Karakteristiske trekk for ein by er tett busetnad, høvesvis stor folkesetnad, eit næringsliv dominert av handel, handverk og administrasjon, avgrensa vekt på jordbruk og sentral plassering med omsyn til kommunikasjonsårene i eit samfunn Særtrekk ved fjernsjakk Det karakteristiske ved fjernsjakk er såleis både den geografiske avstanden mellom spelarane, og at det blir spela med mykje lenger tenketid enn nærsjakk. Tenketida kan variere etter kva som blir avtalt mellom spelarane, eller bestemt for den einskilde turneringa, men har tradisjonelt vore f eks 30 dagar på 10 trekk Talemålet i Bergen (ofte kalla Bergens bymål) høyrer til dei sørvestlandske målføra.Målføret i Bergen er ulikt det i områda rundt av historiske grunnar. På 1500-talet vart målføret i Bergen endra i samband med den tyske hanseat-handelen.Hanseatane snakka nedertysk, men bergensarane lærte seg ikkje tysk.Ein kommuniserte ved å lære å forstå kvarandre, og i denne prosessen.

Wikipedia på bulgarsk Bulgarsk språk høyrer til den sørslaviske gruppa på den slaviske greina av dei indoeuropeiske språka . Det blir tala av om lag 9 millionar menneske, først og fremst i Bulgaria (ca 7,3 millionar), men òg i Hellas , Romania , Nord-Makedonia , Kviterussland og Tyrkia Asia er verdsdelen med det største folketalet og den største flatevidda, og utgjer brorparten av det eurasiske kontinentet.Han møter Stillehavet i aust og Europa i vest, med ei grense ein ofte dreg gjennom Uralfjella, Kaspihavet, Kaukasus, Svartehavet, Bosporos, Marmarahavet og Dardanellane.Ved Suezkanalen grenser Asia til Afrik Eit særtrekk med jamsk grammatikk er den følgjerette bøygninga av dativ, som på dalmål, mange norske målføre, islandsk og tysk. Språklege særtrekk. Jamska er eit jamvektsmål med apokope av overvektsord og samsvarar på slik med dei fleste formene av trøndske målføre. Jamska har tjukk l av historisk l og rð De samiske språkene danner en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Les mer om finsk-ugriske og uralske språk. Nasjon (frå latin natio, som tyder «fødsel», «avstamming», «folk», frå nasci, som tyder «fødast») eller tjod har sidan den franske revolusjonen si tid blitt brukt om ei gruppe menneske som kjenner seg i slekt ved visse felles politiske og kulturelle trekk, og somme tider ved ei førestilling om eit felles genetisk og historisk opphav. . Vanlegvis er nasjonar knytte til eit avgrensa.

Islamic music may refer to religious music, as performed in Islamic public services or private devotions, or more generally to musical traditions of the Muslim world.The classic heartland of Islam is the Middle East, North Africa, the Horn of Africa, Iran, Central Asia, and South Asia.Due to Islam being a multi-ethnic religion, the musical expression of its adherents is vastly diverse The modern koala is the only extant member of Phascolarctidae, a family that once included several genera and species.During the Oligocene and Miocene, koalas lived in rainforests and had less specialised diets. Some species, such as the Riversleigh rainforest koala (Nimiokoala greystanesi) and some species of Perikoala, were around the same size as the modern koala, while others, such as. Norsk: ·særtrekk som er egnet til å identifisere en person, en ting, et begrep, en vare, tjeneste eller anne

Big Ben - Wikipedia

Otarioidea er en klade innen Pinnipedia [1] som består av de to eksisterende familiegruppene Otariidae og Odobenidae , samt den utdødde familiegruppen Desmatophocidae og den utdødde underfamilien Imagotariinae Orpheus is a symphonic poem written by Franz Liszt in 1853-54. He numbered it No. 4 in the cycle of 12 he wrote during his time in Weimar, Germany.It was first performed on 16 February 1854, conducted by the composer, as an introduction to the first Weimar performance of Christoph Willibald Gluck's opera Orfeo ed Euridice. The performance helped celebrate the birthday of Weimar's Grand. From Wikipedia - On Answersite | Search From Wikipedia. www.answersite.com/From Wikipedia/ResultsWikipedia/Result Results 1 - 10 of 54 for Wikipedia / Spisshund / Wikipedia (611553 articles) deler av Afrika for omkring 3 000-5 000 år siden eller mer. Norsk lundehund er en spisshund med en rekke særtrekk Ny forskning har også avdekket at dingoen med relativt stor sannsynlighet kom til Australia for omkring 5 000 år siden

Germanske språk er en gruppe indoeuropeiske språk som fra gammelt av har vært talt i Sentral-Europa, Skandinavia og Island. De deles tradisjonelt i tre hovedgrupper: nordgermansk i Skandinavia og Island, vestgermansk (av og til også kalt sørgermansk), som omfatter de moderne språkene tysk, nederlandsk, frisisk og engelsk og deres historiske forstadier, den utdødde gruppen østgermansk. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

særtrekk - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

 1. Sentral-Asia er den regionen i Asia som strekkjer seg frå Kaspihavet i vest til det sentrale Kina i aust, og frå Sør-Russland i nord til Nord-India i sør. Det finst fleire definisjonar og ingen av dei er universelt godtekne. Trass i denne usikkerheita med omsyn til å definere grensene, har området nokre viktige generelle særtrekk
 2. nesmerker av indoeuropeiske språk er hettittiske og greske skrifttavler fra 1000-tallet fvt., men vedisk, den eldste indiske språkformen, synes i sin form å gå tilbake til omtrent like tidlig tid, selv om det ble nedtegnet først senere.. Hvorvidt den indoeuropeiske språkfamilien igjen er beslektet med andre språkfamilier, som den semittiske og den finsk-ugriske.
 3. Cithaeronidae er en gruppe av edderkopper som tilhører undergruppen Entelegynae i gruppen Araneomorphae

Gruyère – Wikipedia

Fagrskinna er en saga om de norske kongene, skrevet en gang rundt 1220.[trenger referanse] Den er en av de eldste bevarte kongesagaene The ultimate Wikipedia articles search engine. Eksterne lenker Sichuan kan deles i to topografiske halvdeler: Sichuanhøysletten i vest, og Sichuanbassenget - det røde bekken - i øst. Sichuanhøysletten er egentlig en fortsettelse av den tibetanske høyslette med flere nord-syd-gående fjellrygger

Progressiv rock - Wikipedia

 1. Trekk fra samisk folkemedisin: noen særtrekk, erfaringer og vurderinger av samenes folkemedisin slik den har blitt praktisert i Finnmark. Grunnfagsoppgave i medisin, 1975; Samer tier ikke lenger: om ytringsforbud i sameland, 1980; Vi kom først, 1989; Med mildvær løsner skred: samisk litteraturhistorie i lommeformat, 1990; Samer vi bør vite.
 2. Regionale særtrekk. Mykje av kinesisk mat er basert på ris, med fisk, fugl, sopp og soyabønner som viktige ingrediensar. I Japan er også fisk og skaldyr ein viktig ressurs. Indisk mat er ofte prega av sterk kryddertilsetjing, særleg karri, og med mykje bruk av belgfrukter og andre grønsaker. I Midtausten er mellom anna lammekjøt viktig, ved sidan av grønsaker
 3. Kulturelle særtrekk. Norsk kultur? Fagstoff. Norsk kultur? Å være trygg på seg selv og sin egen kultur er en viktig forutsetning for å kunne møte andre kulturer på en positiv måte. Når vi snakker om kulturkonflikter, forbinder vi det ofte med land langt borte. Men hva med vårt eget land? LK06. Vis.
 4. Viola d'amore har vanlegvis sju vanlege strenger, men seks strenger er ikkje uvanleg. Dei aller tidlegaste instrumenta frå 1600-talet har vanlegvis ikkje resonansstrenger, og dei vanlege strengene er av metall. 1700-talsinstrumenta har vanlegvis tarmstrenger, og det er i tillegg gjerne sju til fjorten resonansstrenger.Ein reknar med at resonansstrengene på viola d'amore er ei direkte kjelde.
 5. Inndeling av nordlege e-mål. Til dei nordlege e-måla høyrer først og fremst sunnfjordsmålet, nordfjordsmålet og sunnmørsdialekten, og i tillegg målføret i den ytste delen av Sogn. Romsdalsdialekten blir oftast òg medrekna til dei nordlege e-måla, men utgjer elles ei overgangsform til trøndermål og midlandsmål.. Ytre Sogn Sunnfjord. Sjå nøyare utgreiing under sunnfjordsmål

Gran - Wikipedia

Språkfamilier og særtrekk ved norsk språk. Variasjon i talemålet og språkbruk i digitale medier. Fagspråk. Og/å. Komma. Enkel og dobbel konsonant. Orddeling. Da/når. Preposisjoner. Sitattegn. Kan vi stole på Wikipedia? Hvordan fungerer Wikipedia? Og hvem er den typiske wikipedianer? Nettressurser. Kan vi stole på wikipedianerne. Anatomiske særtrekk: Lundehundens anatomiske særtrekk gjør den spesielt interessant i bevaringsarbeidet. Spesielt for lundehunden er ekstra-tærne. På forlabbene er det fem treleddete tær og en som er toleddet, mens det på bakbeina er fire treleddete og to toleddete tær Nålefisk (Syngnathiformes) er ein orden beinfisk som lever i tropiske eller tempererte vatn over heile verda. Fiskane i familien er som regel særs tynne og avlange, og lever ofte mellom tang og ålegras på grunt vatn. Det er registrert om lag 240 artar, ved norskekysten finst sju av dei

Samer - Wikipedia

Results 1 - 6 of 6 for Wikipedia / Sichuanbassenget pinyin / Wikipedia (611553 articles) Jordskjelvet i Wenchuan 2008. Dette var det I tillegg til å være et dominant geografisk særtrekk i regionen, er Sichuanbassenget også et kulturområde med unike skikker, matkulturer og dialekter Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen. Lykke til! Raseklubb. Norsk Spaniel Klubb; Informasjon om rasen. Rasestandard: Welsh springer spaniel (PDF, 83KB

Færøyene - Wikipedia

 1. ant geografisk særtrekk i regionen, er Sichuanbassenget også et kulturområde med unike skikker, matkulturer og dialekter
 2. Most active pages 26 May 2008. Pages. User
 3. ant geografisk særtrekk i regionen, er Sichuanbassenget også et kulturområde med unike skikker, matkulturer og dialekter
 4. Maine er en amerikansk delstat.Den ligger på østkysten og var opprinnelig en del av Massachusetts; de to statene ble delt i 1820.Maine ansees likevel for å være en del New England-området på østkysten, men var altså ikke en av de 13 koloniene
 5. Kloakkdyr er en liten og særpreget orden med svært primitive pattedyr, som består av to familier med til sammen fire eller fem arter fordelt i tre slekter. En med nebbdyr og tre eller fire arter med maurpinnsvin. En fellesnevner er at artene legger egg, og er så forskjellige fra andre pattedyr at ordenen fått sin egen underklasse. Alle artene er endemiske for Oseania, nærmere bestemt.
 6. Litauisk (litauisk: lietuvių kalba, (dansk: litauisk sprog)) er det officielle sprog i Litauen, og det tales af omkring 4 millioner mennesker som modersmål.. Litauisk tilhører den østbaltiske undergruppe af den baltiske sproggruppe inden for den indoeuropæiske sprogfamilie.Af de baltiske sprog er det kun litauisk og dets nærmeste slægtning, lettisk, der fortsat eksisterer

Den katolske kirke - Wikipedia

Wikipedia sier. Kjennetegn er særtrekk som er egnet til å identifisere en person, en ting, et begrep, en vare, tjeneste eller annet. Betegnelsen kjennetegn brukes innenfor en lang rekke fagfelt. Kjennetegn kan være et språklig fenomen, et bilde, en lyd, en lukt eller annet som kan oppfattes av en observatør Hjemfall er et juridisk begrep som brukes om tilfeller der eiendom «faller tilbake» vederlagsfritt til den opprinnelige eier; normalt det offentlige i form av staten eller kronen.. Hjemfall i Norge. I europeisk sammenheng er det et særtrekk at norsk lov tillater privat eierskap av fallrettigheter. Hjemfall er en del av de norske konsesjonslovene, innført for å hindre at utenlandsk. Synaphridae er en gruppe av edderkopper som tilhører undergruppen Entelegynae i gruppen Araneomorphae Wikipedia har derimot nokre artiklar som er særleg kvalitetssikra, og som dei kallar utmerkte artiklar. Du kjenner igjen artiklane ved at det står ei stjerne øvst til høgre i dei. Du finn ei liste over desse artiklane i lenkja under

Katt - Wikipedia

John Gustav Gustavsen, född 29 maj 1943 i Porsanger, är en norsk-samisk författare och journalist.. John Gustavsen växte upp i Nordkap och är bosatt i Tromsø Vindkraftverk er et kraftverk som kan omforme vindenergi til elektrisk energi. Et vindkraftverk kalles også vindkraftstasjon, og mer upresist også vindmølle. Dersom flere vindturbiner tilhører samme installasjon, kaller vi det gjerne vindkraftpark. sentralt i omdømmearbeid.» -Wikipedia. 3 Omdømme Omdømme handler om hvordan kommunen blir oppfattet av brukere og øvrig publikum. Dette som et resultat av hvordan enhver representant opptrer overfor disse. særtrekk som gjør kommunen særlig attraktiv eller karakteristisk

Tusenbein - Wikipedia

Video: Vikværsk - Wikipedia

Nordtyske orgelskole – WikipediaSamedrakt – WikipediaHumboldtpingvin – WikipediaArteria subclavia – Wikipedia

Særtrekk ved hvaler1: -Hvalfødsel skjer ved 'hale-fødsel': Om fødselen skulle ta en liten stund, ville ungen ellers drukne når den må trekke pusten under vann. Ved at hodet er inne i moren så lenge som mulig, og først kommer ut til sist, klarer den å overleve. Moren sprøyter melk, på høytrykk-vis direkte fra e Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Hopp til navigering Hopp til søk. Primater Vitenskapelig(e) navn: : Primates L., 1758 Norsk(e) navn Matematiker. Foreldre: Disponent Sverre Høegh-Krohn (1910-86) og Nancy Solveig Roald (1914-90). Gift 11.4.1969 i New York med lærer Miftah Goldstein (9.10.1942-), datter av Miriel Bykowski (1921-). Raphael Høegh-Krohn er internasjonalt kjent for sin vitenskapelige innsats i grenseområdet mellom matematikk og fysikk med et tyngdepunkt i kvantefysikkens matematiske grunnlag.Etter. Gresk mytologi wikipedia. Mytologi (fra gresk μυθολογία, mythología, i betydningen «en hellig fortelling, en historiefortelling, en legendarisk lærdom, å fortelle en historie») refererer til en mengde folkeminner, myter, sagn og legender som ofte har overnaturlige trekk, og tolker naturlige hendelser for å forklare universet og menneskeheten Film er det vanlegaste namnet på levande bilete, altså rørsler som er tekne opp på eit medium og blir vist på ein skjerm eller eit lerret.Ein lagar dei ved å filma ekte menneske og ting med kamera, og/eller ved bruk av ulike animasjonsteknikkar.Film er både ei kunstform, ei underhaldningsform og ein storindustri.. Bileta ein ser i ein film er alle stillbilete, men dei blir viste så. Anatomiske, fysiologiske, mikrobiologiske og immunpatolologiske særtrekk i pulpa og det apikale periodontium er av spesiell betydning for faget. Det er en rivende utvikling innen fagfeltet når det gjelder diagnostiske hjelpemidler og teknisk utstyr

 • Weirdest things to do in japan.
 • Känguru kaufen.
 • Gürtelrose medikamente rezeptfrei.
 • Naturressurser i norge.
 • Hva står jm for.
 • Kjøreskole stjørdal.
 • Størst av alt marthe wang chords.
 • Sømna rehabilitering.
 • Uran 238 kaufen.
 • Forkynne wikipedia.
 • Hero 5 video settings.
 • 50 cal bullet size.
 • Grove osterundstykker.
 • Pilestredet park 38.
 • Ytterdør 80x180.
 • Test audi q5 2013.
 • Lou reed take a walk on the wild side.
 • Agnar sko hagen hagen as oslo.
 • Titanic sank.
 • Sprüche lebensweisheiten.
 • Hvor mange lumen hodelykt.
 • Miljøskildringer eksempel.
 • Rømmevafler lavkarbo.
 • Moscow moscow ist ein schönes land.
 • Grand hotel kielce adres.
 • Best massage in ao nang.
 • Altakampen.
 • Physik jena.
 • Paganisme norge.
 • 2 zimmer wohnung leverkusen.
 • Hva skjer når man kaster opp.
 • Smerter i korsryggen venstre side.
 • Ultrasonne dns keil.
 • Onnline komfyrvakt se1000.
 • Odeon frankfurt neueröffnung.
 • Necker island wiki.
 • Etwas neues synonym.
 • Blade movies.
 • Valg af hund test.
 • Frühlingsfest schachen.
 • Lhasa apso fakta.