Home

Jan spurkeland relasjonskompetanse

Bli inspirert! · Medlem av Grønt Punkt · Trygg e-hande

Relasjonskompetanse . Her finner du bøker, måleverktøy, studier og hefter knyttet til Relasjonsledelse. Relasjonsakademiet. Relasjonsakademiet Jan Spurkeland er en omfattende samling studier for relasjonell utdanning innen skole, bedrift og organisasjon. Les mer. Madeira Leadership Seminar Jan Spurkeland leder fagnettverket Relasjonsledelse Norge. Helse er nær knyttet til konteksten vi lever i. Denne artikkelen skal belyse - og så langt som mulig dokumentere - hva lederatferd kan bidra med for at medarbeidere kan yte sitt beste og få positiv helseeffekt av lederens påvirkning

Video: Relasjonsledels

Jan Spurkeland har over 30 års erfaring med ledertrening og organisasjonsutvikling. I en periode var han tilknyttet AFF, som blant annet driver Solstrand-kursene. Han har også erfaring fra lederoppgaver som skolesjef og personalsjef Relasjonskompetanse resultater gjennom samhandling. Jan Spurkeland. Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene. Dette er noe av kjernen i denne boken, som gir både praktisk og teoretisk innsikt. Les mer. Pris: 345,-. innbundet, 2017. Sendes innen 3-5 virkedager. Kjøp boken Relasjonsledelse av Jan Spurkeland (ISBN 9788215029276) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Relasjonskompetanse - Jan Spurkeland - innbundet

 1. Foredrag med Jan Spurkeland Relasjonskompetanse. Gode resultater og løsninger skapes gjennom samarbeid. Relasjonsmestrerne er de som oppnår de beste resultatene. Å samhandle med andre er en egenskap som kan opplæres og vedlikeholdes, og er spesielt viktig dersom man ønsker gode resultater i sin bedrift
 2. Jan Spurkeland definerer det slik: Ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker ( Spurkeland, 2012, s. 63 ). Jesper Juul og Helle Jensen (2002, s.128 ) er også to som har løftet frem dette kompetanseområdet inn i skole og barnehage
 3. Jan Spurkeland (1998/2009) Relasjonsledelse. Universitetsforlaget. Jan Spurkeland (2005) Relasjonskompetanse. Universitets forlaget. Johnny Johnson m.fl. (2006) Langtidsfrisk. Genesis. K. Fossestøl m­fl. (2004) Relasjons­mestrere. Gyldendal Akademisk. Martin Seligman (2007) Ekte lykke. Positiv psykologi i praksis, Aschehoug &Co. Øyvind.

Relasjonskompetanse by Spurkeland, Jan

Jan Spurkeland og Marit Onshuus Lysebo. Pris kr 135,00 pr. bok Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt. Bestill . Hvordan kan vi utvikle gode relasjoner til elevene våre? Her blir vi kjent med fjorten ulike tilnærminger til utvikling av relasjonskompetanse i grunnskole og videregående opplæring Relasjonskompetanse. Jan Spurkeland. Legg i ønskeliste. Relasjonsledelse. Jan Spurkeland. Legg i ønskeliste. Relasjonell atferd i arbeidslivet. Jan Spurkeland. Legg i ønskeliste. Prestasjonshjelp. Jan Spurkeland. Legg i ønskeliste. Relasjonskompetanse i skolen. Marit Onshuus Lysebo og Jan Spurkeland Jan Spurkeland på scenen under PBLs lederkonferanse. Iris Lyngmo / PBL - Skal du lede mennesker må du være glad i dem Gjennom å utvikle felles relasjonskompetanse nådde en videregående skole i Trøndelag sitt mål om å få frafallsprosenten helt ned på null

Relasjonskompetanse (Innbundet) av forfatter Jan Spurkeland. Pris kr 403 (spar kr 76). Se flere bøker fra Jan Spurkeland Jan Spurkeland (født 16. desember 1941) er en norsk forfatter, kulturarbeider og kursholder.Han var 1957-1960 medlem som gitarist og vokalist i dansebandet Trio Intim som ellers besto av broren Kjartan Spurkeland og Ivar Medaas Jan Spurkeland En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gi Andre medvirkende: Spurkeland, Jan (for) Utgave nr.: 1 Her lærer du om ferdighetene og evnene som utgjør relasjonskompetanse. Ved å øve bevisst på disse elementene vil leseren kunne lykkes bedre i samhandlingen med andre og oppnå bedre resultater. Boken er pedagogisk tilrettelagt slik at leseren.

Relasjonskompetanse i skolen

Relasjonskompetanse. Fortsett å handle. Jan Spurkeland; Beskrivelse. Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene. Dette er noe av kjernen i denne boken, som gir både praktisk og teoretisk innsikt Boken «Relasjonskompetanse» er forfattet av Jan Spurkeland. Spurkeland har lang lederpraksis fra skoleverket og næringslivet. Tema for boken er relasjonskompetanse - hva dette er, betydningen av denne kompetansen i menneskeorientert virksomhet og hvordan dette kompetanseområdet kan utvikles til beste for brukernes helse, utvikling og resultater på tvers av ulike virksomheter. Eksempler. Spurkeland hevder at relasjonskompetanse er en grunnleggende komponent i vellykket ledelse. Han begrunner dette med at ledere i en demokratisk kultur må skaffe seg respekt og autoritet i situasjon og relasjon, og ikke gjennom posisjon. Å investere i relasjoner til medarbeiderne er derfor selve grunnlaget for naturlig påvirkning Relasjonskompetanse - ny lære om gammel erkjennelse. Jan Spurkeland definerer Relasjonskompetanse slik: «Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.» Forskning viser at ledere som har god relasjonskompetanse oppnår de beste resultatene 3. Jan Spurkeland. Relasjonskompetanse Resultater gjennom samhandling 2. utgave. universitetsforlaget. Relasjonskompetanse.indd 3. 13.12.11 18.5

Relasjonskompetanse er et måle- og kartleggingsverktøy som består av 14 dimensjoner i et radarhjul. For å få svar på ledere og medarbeideres vurdering av relasjonskompetanse i Hå, har jeg gjennomført en kvantitativ undersøkelse. I spørreundersøkelsen var det Spurkeland sitt måle Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Skal man lykkes i arbeid med barn og kollegaer er det svært viktig å jobbe med alles relasjonskompetanse. Når man skal jobbe med relasjonskompetanse, må en først og fremst opparbeide tillit Relasjonskompetanse (Innbundet) av forfatter Jan Spurkeland. Pris kr 420 (spar kr 59). Se flere bøker fra Jan Spurkeland

Relasjonsledelse - Relasjonsakademie

 1. Relasjonskompetanse (Innbundet) av forfatter Jan Spurkeland. Pris kr 332 (spar kr 47). Se flere bøker fra Jan Spurkeland
 2. I en artikkel helt tilbake til 2002 hevder Jan Spurkeland at «relasjonskompetanse er den viktigste basisferdighet et menneske trenger for å manøvrere i arbeidslivet». Tidligere har dette begrepet blitt satt i naturlig sammenheng med ledelsesbegreper, men også innenfor helsefeltet har denne type kompetanse i større og større grad blitt sett på som vesentlig, muligvis helt avgjørende i.
 3. Relasjonskompetanse (Innbundet) av forfatter Jan Spurkeland. Pris kr 419 (spar kr 60). Se flere bøker fra Jan Spurkeland

Relasjonsledelse Hva relasjonsledelse handler om Denne formen for ledelse, tilpasset norsk kultur og arbeidsliv, utviklet av Jan Spurkeland danner et viktig grunnlag for Marys Place leveranser.. Teorien om relasjonsledelse bygger på to hovedprinsipper Jan Spurkeland En kvadrologi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! Tilpasset ledelse er individet Relasjonskompetanse resultater gjennom samhandling. Jan Spurkeland. Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmesterne oppnår de beste resultatene. Dette er. Jan Spurkeland er en ettertraktet foreleser og har innen relasjonskompetanse bidratt innenfor flere felt, blant annet skole, næringsliv og idrett. Jan gjorde et stort inntrykk gjennom sine foredrag på barne- og ungdomskonferansen i høst og deltakerne rett i hjertet med sitt budskap

Relasjonskompetanse presenteres som ferdigheter, evner og holdninger for å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner i skolehverdagen. Relasjonen mellom Jan Spurkeland har 15 års erfaring fra arbeid i skolen som lærer, rektor og skolesjef. Han har også. Relasjonskompetanse. Bokens forfatter: Jan Spurkeland Jan Spurkeland er født 16. desember 1941. (Wikipedia) Han er utdannet pedagog, og jobbet på 1960 og -70 tallet i skolen. Her lærte han mye om kommunikasjon og hva som er motiverende for mennesker Relasjonskompetanse i barnehagen. Forfattere: Marit Onshuus Lysebo og Elin Gullesen Bratt. Pris kr 135,00 pr. bok Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt. Bestill . Relasjonene vi etablerer oss voksne imellom og til barna og foreldrene deres, danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i barnehagen

Profesjonell relasjonskompetanse dreier seg om å forstå og samhandle med de menneskene vi møter i en yrkes- sammenheng på en god og hensiktsmessig måte. Utdan- ningsinstitusjonene i Norge, og i andre nordiske land, legger stor vekt på undervisning og trening av slike ferdigheter. Denne artikkelen er basert på en studie av hvilken betyd- ning undervisningen har for å utvikle denne. Jan Spurkeland er mannen bak relasjonsledelse, en særegen norsk ledelsesfilosofi. I midten av november var han på plass for å kurse tjue bioingeniørledere i hvordan de kan bygge gode relasjoner til medarbeidere. Kurset var i regi av Bioingeniørfaglig institutt (BFI) og ble raskt fulltegnet. - Ledelse handler om å frigjøre energi hos andre

Som teoretisk grunnlag valgte vi Jan Spurkeland, som i sin faglitteratur om relasjonsledelse og relasjonskompetanse, gir en praktisk og pedagogisk tilnærming til emnet. 1.1 Problemformulering I studiet har vi vært innom mange forskjellige ledelsesteorier, og vi har hatt gleden av å f Proff.no gir deg rolleinformasjon om Jan Spurkeland. Se hans roller (4) og relasjoner (1) i næringslivet - og hvilke bransjer Jan Spurkeland er aktiv i

Relasjonskompetanse -verktøy for Relasjonsledels

Relasjonspedagogikk (Heftet) av forfatter Jan Spurkeland. Pedagogikk. Pris kr 454 (spar kr 65). Se flere bøker fra Jan Spurkeland Relasjonskompetanse (Innbundet) av forfatter Jan Spurkeland. Pris kr 499. Se flere bøker fra Jan Spurkeland «Relasjonsledelse» gir en innføring i de sentrale sidene ved relasjonsorientert ledelse. Ferdigheter innen dialog og kommunikasjon blir viet stor oppmerksomhet. Boken er praktisk og pedagogisk tilrettelagt for ledere, medarbeidere og studenter. Å skape gode relasjoner til viktige medspillere både.. Kurset starter med at Jan Spurkeland, grunnleggeren av Relasjonsledelse, gir deltakerne innsikt i bakgrunnen for konseptet og viser til forskning som støtter Relasjonsledelse. Han vil sette i gang en prosess der hver enkelt deltager får teoretisk påfyll på området, samtidig som de får reflektert rundt egen relasjonskompetanse og egne lederforutsetninger

Harald er nå med i Jan Spurkeland sitt kjerne-team på sju med spisskompetanse innen relasjonsledelse i Norge. Gjennom Relasjonsakademiet er Harald autorisert i relasjonsledelse, relasjonskompetanse samt verktøybruk og metodikk innen moderne relasjonsledelse og lagutvikling Relasjonspedagogikk (Heftet) av forfatter Jan Spurkeland. Pris kr 454 (spar kr 65). Se flere bøker fra Jan Spurkeland Relasjonsledelse (Innbundet) av forfatter Jan Spurkeland. Pris kr 349 (spar kr 50). Se flere bøker fra Jan Spurkeland Relasjonsledelse er utviklet av Jan Spurkeland, og i tillegg til teori fra hans bok Relasjonsledelse, blir det øvelser, refleksjonsoppgaver og diskusjon deltakerne i mellom. Det vil også bli benyttet eksempler fra film. Tid og sted Detaljert informasjon om Jan: telefonnummer, adresse, plassering av hus / leilighet og interessante ting i nærområdet. Bedriftsengasjement, eiendomsgrenser, navnedag og annen offisiell informasjon som kan være av interesse

Jan Spurkeland kalles Relasjonsledelsens far. Han har lang erfaring som lærer, rådgiver, skolesjef, fra ledertrening og personalarbeide. Han har skrevet flere bøker om relasjonskompetanse, og er i dag leder for fagnettverket Relasjonsledelse Norge Jan Spurkeland (født 16. desember 1941) er en norsk forfatter, kulturarbeider og kursholder.Han var 1957-1960 medlem som gitarist og vokalist i dansebandet Trio Intim som ellers besto av broren Kjartan Spurkeland og Ivar Medaas

Relasjonsledelse - Universitetsforlage

 1. Kurset er basert på Jan Spurkeland sine erfaringer, teorier og forfatterskap. Innholdet i kurset bygger på læreboka Relasjonsledelse som er fundamentet i faget relasjonsledelse. Kurset er det første av 7 moduler. Fullført kurs er en forutsetning for å delta på de øvrige 6 modulene til Relasjonsakademiet. Video med Jan Spurkeland
 2. Etter et par år fikk jeg høre om Jan Spurkeland og hans bøker om Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse. Det viste seg at dette lå veldig tett opp til den lederfilosofien vi allerede hadde, men han hadde tatt dette et stykke lenger
 3. Kjøp «Relasjonskompetanse - resultater gjennom samhandling» til en god pris på ark.no. Bestill hjemlevering eller klikk&hent i din ARK-butikk
 4. Introduksjon til spilleliste med korte filmer om de viktigste #nøkkelfaktorene i #relasjonskompetanse - for å lykkes med relasjoner. Jan Spurkeland 1,874 views. 3:24. What if you could trade.
 5. Av: Jan Spurkeland, relasjonskompetanse.no (2015) Relasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre. Kunsten å omgås andre, skaffe oss venner, etablere nettverk, samarbeide og danne effektive grupper har sitt utgangspunkt i vår medfødte eller utviklede relasjonskompetanse

This is Relasjonskompetanse by Jan Spurkeland on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Studien tar utgangspunkt i Jan Spurkeland sin teori om relasjonsledelse. Relasjonskompetanse er et måle- og kartleggingsverktøy som består av 14 dimensjoner i et radarhjul. For å få svar på ledere og medarbeideres vurdering av relasjonskompetanse i Hå, har jeg gjennomført en kvantitativ undersøkelse Jan Spurkeland . 18.09.2012 27 . Jan Spurkeland . 18.09.2012 28 Vi har reflektert rundt - det å være nær - nærvær - relasjon - lederskap - forskning på hva som fremmer nærvær - ledelse som fremmer nærvær - medarbeiderskap som fremmer nærvær

Spurkeland (2012) definerer relasjonskompetanse slik: ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Spurkeland (2012) sier om relasjonskompetanse at det kan betraktes som grunnlag for livsmestring, både i forhold til ditt private liv, men også i forhold til ditt yrkesliv Ein song om arroganse og ulikska Relasjonen mellom lærer og elev har betydning for elevenes læringsresultater og atferd. Lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte, være støttende og ha forventninger om utvikling, er viktig for å bygge en positiv relasjon Vår pris 479,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Boka gir både praktisk og teoretisk innsikt i ferdigheter og evner som utgjør kjernen i relasjonskompetanse. Den viser hvordan man ved å øve og være bevisst. Jan Spurkeland Øyvind Røkenes leder partner Elin Gullesen Bratt partner Helga Bognø Rohdeledelse@gmail.com Partner i kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge partner Vi er autoriserte innen relasjonsledelse Vi har landets beste relasjonskompetanse Vi deler menneskesyn og ledelsesfilosofi Vi har ulik bakgrunn og utfyller hverandr

Relasjonskompetanse - Jan Spurkeland - Innbundet

Leders relasjonskompetanse er derfor et viktig bidrag til å utvikle et godt samspill på arbeidsplassen, og som igjen kan øke trivselen og produktiviteten i organisasjonen. Spurkelands relasjonsledelse. Jan Spurkeland har utviklet det vi kan påstå er den første norske ledelsesfilosofien Med dette heftet har forfatterne lyktes med å presentere et interessant fagfelt på en overraskende lettfattelig måte Relasjonskompetanse I løpet av barnehage året har alle ansatte i Øyno FUS barnehage hevet kompetansen sin i «relasjonskompetanse i barnehagen» av Jan Spurkeland. Gjennom foredrag, lesing av faglitteratur, øving og målrettet jobbing på kveldsmøter har vi satt oss godt inn i viktigheten av gode relasjoner» Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Relasjonskompetanse AS, 986011838. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Spurkeland, Jan. Relasjonskompetanse : resultater gjennom samhandling / Jan Spurkeland. - 3.utg.. - Oslo : Universitetsforlaget, 2020. - 343 s. : fig. ISBN 9788215036816 Språk: Norsk (Bokmål) Emne: Working conditions / Psychological aspects / Results / Human relations / Human resource developmen

Relasjonsledelse og relasjonskompetanse er drevet av Jan Spurkeland. Relasjonspedagogikk, Ledelse, HMS, Coaching, Konflikthåndtering, Lagutvikling. Relasjonsledelse er en ledelsesteori som handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og Jan Spurkeland (2005) Relasjonskompetanse. Pris: 333,-. innbundet, 2013 Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene. Dette er n Jan Spurkeland holdt i dag et inspirerende foredrag om relasjonskompetanse for alle ansatte i barnehager og skoler i Sør-Fron og Ringebu. God relasjon mellom barn/elever og voksne i barnehagen og på skolen er den viktigste faktoren for at barn/elever skal trives, utvikle seg og lære i barnehage og skole •Relasjonskompetanse •Prestasjonshjelp Lagbygging •Gruppeprosesser •Observasjon •Dialogtrening •Coaching Enkeltforedrag og workshops med fokus på elementer i: •Relasjonsledelse •Relasjonskompetanse •Relasjonspedagogikk •Prestasjonshjel

Relasjonsledelse - Jan Spurkeland - innbundet

Relasjonskompetanse Jan Spurkeland Eskil D R Jan Spurkeland 03.09.2019 04.09.2019 Des. 2019 For hele personalet Rektorene Modumskolene x «Se eleven innenfra» COS Anne Britt Helsesøster Cecilie Reed Aug 2019. -jan. 2020 Holdninger til elever x Intern kursing av personalet. Jarle Hildeskår Vinter 2019 Konflikthåndtering. Relasjonsledelse Norge er et nettverk av frittstående rådgivere som har det til felles at de jobber ut fra Jan Spurkelands teorier om Relasjonsledelse, Relasjon... skompetanse, prestasjonshjelp og Relasjonspedagogikk.Partnere i nettverket er Jan Spurkeland (leder), Elin Gullesen Bratt, Øyvind Røkenes, Marit Onshuus Lysebo, Reinert Kamøy, Hanne Kristin Rohde, Lise Holsen og Nina Kramer.

Jan Spurkeland - Skap bedre relasjoner på arbeidsplassen

Den kan utvikles gjennom hele livet, sier organisasjonsutvikler Jan Spurkeland fra firmaet Relasjonsledelse til magasinet Bedre Helse. Han har skrevet flere bøker om relasjonskompetanse, blant annet innenfor ledelse og pedagogikk, og han har lang erfaring i å holde foredrag om emnet Relasjonsledelse er utviklet av Jan Spurkeland, og i tillegg til teori fra hans bok Relasjonsledelse, blir det øvelser, refleksjonsoppgaver og diskusjon deltakerne i mellom. Det vil også bli benyttet eksempler fra film. Tid og sted: Fredag 20. mars kl. 10 - 16 Torbjørn Wilhelmsen er sertifisert som kursholder i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse av mannen som har utviklet relasjonsledelse som et helhetlig konsept; Jan Spurkeland (se www.relasjonsledelse.no). Relasjonsledelse er prestasjonsfremmende! Ta gjerne kontakt for samtale om relasjonsledelse i din virksomhet Organisasjonsutvikler, forfatter og foredragsholder. Litteratur: Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Prestasjionshjelp, Relasjonspedagogikk, Tilpasset Ledelse og Relasjonell atferd i arbeidslivet. 30 års erfaring fra fagfeltet. Driver Relasjonsakademiet og underviser for skolen, idretten og næringslivet innen samhandling og lagutvikling

Relasjonskompetanse inn i lærerutdanningen

Relasjonskompetanse: resultater gjennom samhandling . ISBN 9788215036816, 2020, 3. utgave, Jan Spurkeland Relasjonskompetanse I boka «Relasjonspedagogikk. Samhandling og resultater i skolen» beskriver Jan Spurkeland relasjonskompetanse som «..ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.» (s. 63) 12.12.08 Ledernes region Sokkel arrangerte 25.-27. november seminar for sine fremste tillitsvalgte der tema var relasjonsledelse. Her lærte Jan Spurkeland de tillitsvalgte om utvikling av relasjonskompetanse og kunsten å oppnå innflytelse ved deling av makt med medarbeiderne. Tilbakemeldingene etter seminaret var svært gode Relasjonskompetanse kan f.eks. være ideelt for enheter som ønsker å bruke relasjonspedagogikk som felles utviklingsprosjekt for sin pedagogiske praksis. Kurspakken vil passe både for de som har vært på samlingene til Jan Spurkeland fra Relasjonsledelse Norge og for andre ansatte Dimensjonene i relasjonskompetanse er sammensatt av et sett ferdigheter, viktige holdninger, kunnskaper og evner som bidrar til relasjonell atferd og praksis. Samlet sett utgjør relasjonskompetanse en rekke kommunikasjonsferdigheter, positive ledelsesholdninger, emosjonell intelligens, coachende lederstil, konflikthåndtering, utvikling og motivasjon av medarbeidere

Relasjonsledelse - Idébanke

3. mars fikk Inderøy kommune besøk av professor Jan Spurkeland. Relasjonskompetanse var tema på fagseminar for skoleledere, styrere i barnehagen og lærerne i Inderøyskolen. Våre finske gjester fra skolesektoren i Grankulla kommune (Finland) fikk også gleden av foredraget. Relasjonskompetanse er viktig i arbeid med barn, elever og foreldre Tilpasset ledelse (Innbundet) av forfatter Jan Spurkeland. Pris kr 399. Se flere bøker fra Jan Spurkeland

Relasjonskompetanse - resultater gjennom samhandling Jan

Relasjonskompetanse : resultater gjennom samhandling. Jan Spurkeland Hylleplass: 658.45 S Bok. Sølvberget bibliotek og kulturhus. Logg inn. Søk tø Bok Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten del 2 Dav Pilkey pd

 • Ring light iphone.
 • Avent flaske med sugerør.
 • Bilder wohnzimmer modern.
 • Bibelgeschichten für kinder zum ausdrucken.
 • Sks fleet list.
 • Skolesekk 30 liter.
 • P value.
 • Hva er cyanid.
 • Morgenklubben.
 • Paganisme norge.
 • Vandreturer i hellas.
 • Dagrom hotell oslo.
 • Gamle planker gis bort.
 • The fifth watches black.
 • Asker kirke parkering.
 • Big ben steckbrief.
 • Hangul.
 • Overnatting setermoen.
 • Himno nacional nicaragua youtube.
 • Leie leilighet hamar.
 • Selge gull best i test.
 • Sony xzs 4k.
 • Ngf årsmøte 2017.
 • Krallennagel finger.
 • Røkt laks oppskrift.
 • Michael jackson thriller album.
 • Hva betyr kb.
 • Egg london.
 • Freunde finden oberösterreich.
 • Uni mannheim nc bwl.
 • Når hunden ser dårlig.
 • Kurzurlaub mit kindern last minute.
 • Jour férié allemagne bade wurtemberg.
 • Lou reed take a walk on the wild side.
 • Wiziwig live stream.
 • Lucky bär schleim.
 • Hvetekli gluten.
 • Ksv hessen kassel facebook.
 • Alişanın annesi kimdir.
 • Best british humor tv shows.
 • Www vg wittlich land de aktuelles öffentliche ausschreibungen.