Home

Søknadsfrist 2022

Dette er de viktigste datoene: Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars Søknadsfrist for formidling av læreplass: 1. mars; Søknad på grunnlag av særskilte behov: 1. februar Frist for å søke opplæringskontrakt som lærekandidat: 1. februar; Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen Søknadsfrist for enkelte søkjarar Viss du skal søkje Polithøgskolen, luftfartsfag ved UIT, tidleg opptak, særskilt vurdering eller søkjer med realkompetanse, har du søknadsfrist 1. mars kl. 23:59. Meir om kven som har søknadsfrist 1. mars. Har eg søknadsfrist 1. mars? Det er berre nokre søkjarar og studium som har søknadsfrist 1. mars Søknadsfrist for enkelte søkjarar og studium. 20. mars. Opplastingsfrist for deg som har søknadsfrist 1. mars. Sjå alle tidsfristar. Fagskole. 1. februar. Du kan byrje å søke 1. februar. Studieoversikta blir lagt ut same dag. 1. mars Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse Søknadsfrist: 01. mars 2018 (utløpt) Tiltaksutvikling vold og overgrep - Program for folkehelsearbeid i kommunene. Søknadsfrist: 01. juni 2019 (utløpt) Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning. Søknadsfrist: 16. november 2020

Søknadsfrister til videregående skole Utdanning

Søknadsfrist for sommerkurs . Skal du søke om lån og stipend til sommerkurs, må søknaden din ha kommet inn til Lånekassen før kurset er avsluttet. Søknadsfrist for utdanning som starter etter 1. november 2020 Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Universitet og høgskole - Viktige tidsfristar - Samordna

 1. Søknadsfrist for Norsk kulturfond Se flere søknadsfrister. Brukerstøtte. Her får du teknisk hjelp med søknadsskjema og annen veiledning om å søke tilskudd. Kan eg få tilskot? Kulturrådet støttar kunst og kultur over heile landet. Midlane blir delte ut gjennom ulike fond, avsetjingar og støtteordningar
 2. Søknadsfrist for del 1 av søknaden. 29. mars 2020 Søkere som har sendt inn del 1 av søknaden: Siste mulighet til å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad. Søkere som ikke har sendt inn del 1 av søknaden: Siste mulighet til å levere del 1 av søknaden med reduksjon i tilskuddet. 1. oktober 2020. Telledato for del 2 av søknaden
 3. Drakter til idretten har løpende søknadsfrist. Gå til søknadsportalen. (Bruk Google Chrome nettleser) Sånn skriver du en ekstra god søknad: Vi anbefaler at du leser spørsmål til søknaden; Se alle som har fått støtte tidligere, og bli inspirert; Se eksempler på søknader (Klikk inn på en av artiklene. Bla deg ned til 'Se søknaden'
 4. Neste søknadsfrist er torsdag 1. mars 2018, og alle søknader må være sendt inn innen klokken 13:00. Du kan søke MUO om tilskudd til: - fremføringsutstyr: lydutstyr, lysutstyr og backlin
 5. Søknadsfrist for full søknad Utvikling; Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR Stiftelsen Dams frister. Ta kontakt med din organisasjon i god tid! Les mer om de ulike ordningene, og hvordan du søker om støtte fra Stiftelsen Dam her
 6. Neste søknadsfrist for Statens Behandlingsreiser er 15. november 2018. Behandlingsreise er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker
 7. Søknadsfrist: 10 okt 2018 Dokument:.pdf (266.241 KB) Inntil én milliard kroner tildeles 16 prosjekter for forskningsinfrastruktur. Gjennomført utlysning: Forskningsinfrastruktur. Søknadsfrist: 10 okt 2018 Dokument:.pdf (1.788 MB) Søknadsfrist 10/10 2018. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 Lysaker. Besøksadress

Kriterier for tildeling av sponsormidler 2018. Sponsormidlene deles ut to ganger i året, med søknadsfrist henholdsvis 15. mars og 15. oktober. Alle som vil bli vurdert ved høstens tildeling, må derfor sende oss sin søknad nå. Man kan søke om inntil kr 10.000,-, de fleste tildelinger er i størrelsesorden kr 1.000,- til kr 3.000,- Her finner du aktuelle utlysninger. Offentlig sektor, næringsliv og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke om midler fra Forskningsrådet

Søk opptak til utdanning i Norge - Samordna oppta

Støtte- og tilskuddsordninge

Du kan søke om momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, bygging av idrettsanlegg, tilskudd fra Norsk Tipping. Ulike tilskuddsordninger Søknadsfrist 1. desember 2020. Les mer. Statsrådbesøk utsettes. Det planlagte besøket fra Klima- og miljødepartementet ved statsråd Sveinung Rotevatn på Røros den 10. november utsettes. Les mer. For deg som skal søke om tilskudd om støtte i 2021 Høyere opptaksgrenser i 2018. Kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH er stabilt høye. I 2018 var poenggrensen 52,7 for søkere direkte fra videregående

Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til PPU heltid en gang i året. Søknadsfristen er 15. april hvert år. Du søker om opptak til studieprogrammet i Søknadsweb. For å søke på studiet må du innen 15. april: ha satt deg inn i opptakskravene og fagkravene du finner lenger ned på siden Vi søker samproduksjonsprosjekter for kortfilm til Euro Connection 2018 med søknadsfrist (for norske produsenter) 20. oktober 2017. Euro Connection vil foregå 6. og 7. februar 2018 under Clermont-Ferrand Short Film Festival. Dette er første gang Norge er en del av Euro Connection etter at NFI innførte samproduksjonstilskudd til kortfilm De som skal levere del 2 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd med søknadsfrist 15. oktober: Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2018 Søknadsfrist for uforutsette hendelser og særskilte forhold i 2021, herunder kriseskjønn, er 1. september 2021. Skjønnsmidler 2020 (oversikt - spesifisering) I lenke til høyre finner du ei excel-fil som viser fordeling av skjønn for 2020, der det er mulig å filtrere per kommune

Tid: 12. juni 2018-15. aug. 2018 ILOS har i budsjettet for 2018 satt av 100 000 kroner til universitetslektorer og førstelektorer ved instituttet, og lyser nå ut kr 60 000,-. Søknadsfrist: 15. august 2018 Du er her: Forside / Kurs og samlinger / Søknadsfrist: Tilskudd til istandsetting og tradisjonshåndverk Søknadsfrist Publisert 18.01.2018 | Oppdatert 18.01.2018 Søknadsfrist 1. september 2020 Guro Furunes Pettersen 23. august 2020 Aktuelt , På forsiden Vi trenger fortsatt langsiktighet og trygge rammer for kulturlivets infrastruktur

Tilskudd - Helsedirektorate

Søknadsfrist skoleåret 2018/19. 21. oktober 2017. Søknadsfristen for førstetrinn skoleåret 2018/2019 er 1. desember 2017. Styret har fattet vedtak om å ta inn 20 elever til første trinn med oppstart august 2018. Skolen har inntaksreglement som legges til grunn ved behandling av søknadene Søknadsfrist: Litteratur 2018; 01.9 - 23:59 Søknadsfrist for tilskuddsordningen Litteratur 2018 er 01.09.2018 kl. 23:59. Les mer om tilskuddsordningen og søk tilskudd. Fant du det du lette etter? Ja Nei. Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider Søknadsfrist 15.01 betyr at den må være SENDT 15.01. Dette er helt standard jus / avtalerett. Sender man det pr. mail, så er jo saken grei. Sender man det pr. post, og er på fristen, så kan det faktisk være greit å gå i en betjent skranke å be om å få det poststemplet. Slik at du er sikker på at det blir gjort

Søknadsfrist. Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Etter 15. april kan du søke den enkelte fagskole direkte om tilgang til restplasser. Lokale opptak - Se egne søknadsfrister. Studiet Observasjons- og vurderingskompetanse kan søkes på lokalt. Søknadsfrist 20.februar. Søk opptak her › Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2018 er 15. februar 2018, og søknadsfrist for prosjekter med oppstart våren 2019 er 15. august 2018. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette. Les mer om ExtraStiftelsen her. Inkludering i idrettslag (feb./mars Søknadsfrist: Fortløpende. Kriterier og retningslinjer for næringsfondet gjelder tilsvarende for disse statlige midler. 2.Retningslinjer for bruk av Lindesnesfondet Søknadsfrist 15. april 2018. Normalt gjelder følgende opptaksgrav: Generell studiekompetanse + R1 (S1 og S2), eller realkompetanse + R1 (S1 og S2). For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars 2018. Bedre Skole 4 2018. Bedre Skole 3 2018. Bedre Skole 2 2018. Bedre Skole 1 2018. 2017. Bedre Skole 4 2017. Bedre Skole 3 2017. Bedre Skole 2 2017. Bedre Skole 1 2017. 2016. Søknadsfrist: 11.11.2020. Leder i UDF Oslo: - Lønnstilleggene i Utdanningsetaten har vært både ukloke og helt uhørte

Lånekassen - Søknadsfrister for stipend og lå

Statsbudsjettet 2021: 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett 07.10.2020: Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner mandag 01. oktober 2018 - 11:45 Nobelkomiteen har valgt å tildele årets nobelpris i fysiologi eller medisin til James P. Allison og Tasuku Honjo, for deres arbeid med kreftbehandling gjennom immunterapi

Søknadsfrist jaktkort 20.06 2018 Søknadskjemaer midt i bladet. 2 3 Styret 2018 Leder: KJFF Martin Almqvist Tlf. 62 81 38 55 Mobil: 951 95061 - 911 99 190 malmq@broadpark.no Nestleder: Lars Marius Bakken Mobil: 91 36 66 31 lamaba82@hotmail.com Kasserer: Heidi Kristiansen Mobil: 95 27 75 73 heidi@resreg.no Sekretær Søknadsfrist Søknadsarkiv Spørsmål og hjelp og tiltak for pollinatorer i naturtyper som er klassifiserte som trua på Norsk rødliste for naturtyper 2018 vil bli prioritert. Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket. Nyttige lenker Stipendiatstilling i INTERACT - søknadsfrist 24.06.2018 By OsloMet in Nyheter on 26. mai 2018 . Det er ledig to treårige stipendiatstillinger i barnevern ved Institutt for sosialfag

71° grader nord-kjendiser toppet TVNorges rekorddag | Kampanje

Opptak Ui

Søknadsfrist til opptaksrunde for bytte av barnehage er 1. mars. Har du søkt om å bytte plass, og venter på tilbud, skal du ikke sende ny søknad. Men hvis du vil endre søknaden må dette gjøres før søknadsfristen. Du kan også søke om å bytte barnehage etter 1. mars Søknadsfrist: 1. mars 2018! For deg som allerede har plass. De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt! Svar på søknad. Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut f.o.m. uke 12. Barnehagetilbudet i Hemnes. Hemnes kommune har følgende barnehagetilbud

Søknadsfrist 15. mai 2018 Søknad om aktivitetstid i Sandefjord svømmehall sesongen 2018/19. Alle lag og foreninger som ønsker aktivitetstimer i Sandefjord svømmehalls hovedbasseng, varmtvannbasseng og stupebasseng 1. Foreningens navn: _____ 2 For dei fleste søkarane er søknadsfristen 15. april (dette gjeld også søkarar med International Baccalaureate).. Berre tre grupper må søke innan 1. mars:. Søkarar som søker om tidleg opptak; Søkarar som søker på basis av realkompetanse; Søkarar som har krav på særskilt vurdering; Dersom du søker særskilt vurdering og skal sende inn dokumentasjon i posten er adressa: Seksjon for. Husk søknadsfrist for barnehageopptak 2018. Rita Skjønberg Kløverød Endret:07.02.2018 15:59 Søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagene er 1. mars . Har ditt barn behov for barnehageplass fra høsten 2018, må søknad om barnehageplass sendes innen 1. mars. Dette gjøres i søkeportalen. Endringer i allerede.

Søknadsfrist: søndag den 11. august 2019. Skiskytings helg Sjusjøen 2019 er ikke klar enda Søknadsfrist: fredag 31 august 2019. Jul- og nyttårshelgen deles etter ønske. Søknadsfrist: søndag den 28. oktober 2018 Søknad sendes: joreri@vegvesen.no eller: Jørn Vidar Eriksen, Anna Hagmansgate 3E, 1511 Moss Telefon: 9900188 NORTIND har tradisjonelt hatt opptakk annet hvert år, men det ble gjenomført opptak både i 2017 og i 2018. På sikt er det et mål med årlige opptak, men organisasjonen har pr i dag ikke kapasitet til å gjennomføre et opptak i 2019. Mer om kravene til opptak og søknadsprosessen kan du lese her. Søknadsfrist er 1. mars 2020 Søknadsfrist for hovedopptak til barnehageplass 2018. Berge, Wenche Andreassen Endret:03.04.2018 00:01 Frist for å søke om barnehageplass er 1. april. Søknaden sendes elektronisk via vår søknadsportal For ytterligere informasjon kontakt. Søkertall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1. mars; Søker- og opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2018. Søker- og opptakstall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1. oktober; Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2018. Opptakstall til grunnstudier i. Søknadsfrist til videre utdanning Foto: Colourbox. Mange av OK stats lærlinger ønsker å søke seg til Vg4 påbygging eller høyere utdanning etter læretiden. Publisert: 21. okt 2018, Sist endret: 13. nov 2018. For å bli tatt opp til den utdanningen du ønsker, må du søke innen en frist

Riksadvokaten skal få «Lex Transocean» til å nekte dokumentinnsyn. I 2018 fikk Transocean-tiltalte Sverre Koch Høyesteretts medhold i kravet om innsyn i Økokrims interne eposter 1.3.2018: Søknadsfrist for Imerslunds legat. Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.01.2018 10:00:00 Fra Imerslunds legat kan det blant annet søkes om tilskudd til rekreasjon for eldre. Ordfører Erik Sletten kunngjør at søknadsfristen for midler fra Andreas og Lisabeth Imerslunds legat er 1. mars. Fra og med i år har styret. Søknadsfrist. Fristen for å sende søknad er 20. November 2018. Søknadsskjema. Søknaden sendes på e-post til: USHT Vestfold. Spørsmål kan stilles til: Elisabeth Lohne Edvardsen. Søknadssum . Totalt har vi 170 000 kroner å dele ut, og det er maks 30 000 kroner pr prosjekt Jan Thomas er en av ti kjendiser som deltar i den nye sesongen av «71° nord - Norges tøffeste kjendis».Dette er niende sesong, og Jan Thomas forteller til Dagbladet at produksjonsselskapet Nordisk FilmTV har forsøkt å få han med i syv av de foregående rundene.. Den åttende gangen valgte han å takke ja

Informasjon om søknadsfrist til studieopptak til Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta i 2018 Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å tilby utdanning i leiarskap og endrings- og innovasjonsleiing for helse- og omsorgstenesta i kommunane og tannhelsetenesta i fylkeskommunane Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak 2018 med søknadsfrist 15. januar Posted on 15. desember 2017 1. april 2020 Author Kristine Skaiaa Born Leave a comment Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger kan du søke om tilskudd til naturforvaltningstiltak

virke for å fremme film- og fotografisk allsidighet og aktivitet; fremheve det beste av film og fotografi på klubbnivå til et nasjonalt plan, og vise det beste av norsk fotografi ut i verden; gjennomføre film- og fotorelaterte aktiviteter og gi film- og fotorelaterte medlemstilbud; ha tilbud for klubbenes tillitsvalgte for å forenkle og forbedre driften av egen klub Medier / Publisert 26.11.2018 07:38:21 - Oppdatert 26.11.2018 07:45:15 Kritiserer Orderud-dokumentar Privatetterforsker Tore Sandberg mener NRK-programmet «Gåten Orderud» er ubalansert Ønsker du barnehageplass i Stor-Elvdal fra barnehageåret 2018/2019? Søknadsfristen er 15. mars

Søknadsfrist er 1. oktober 2018. Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på Regionalforvaltning.no. Kommunen og frivillige organisasjoner kan også henvende seg til den ansvarlige vannområdekoordinator for å få flere opplysninger og veiledning i forhold til søknadsprosedyren Viken Pro: Søknadsfrist 18. januar 2018. Viken PRO er vårt utviklingsprogram for produsenter i regionen. Programmet går over fire samlinger i løpet av et år. Målene er at deltagerne utvikler seg faglig, reflekterer over produsentrollen og utvider nettverket sitt Vi minner nok en gang om frist for å søke om kulturmidler fra Fauske kommune. Søknadsskjema grunntilskudd . Søknaden må altså være innlevert (eller postlagt) senest 28. mars Neste års Østlandsutstillingen vil vises i Kunstbanken Hedmarken, Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter. Søknadsfrist er 01.02.2020. Mer informasjon blir lagt ut i begynnelsen av november 2019 Søkerseminar for utlysningene i HELSEVEL, BEHANDLING og BEDREHELSE med søknadsfrist 25.04.2018 Posted on 2. februar 2018 by Solveig Lund Witsø — 2 Comments ↓ Tid: 7. februar 2018 kl. 10.30 - 15.0

Video: Søk støtte - kulturradet

I 2018 fikk imidlertid den nye Diskrimineringsnemnda, til protester særlig fra arbeidsgiverorganisasjonene, myndighet til å utmåle og tilkjenne oppreisning og erstatning. Ettersom myndigheten bare gjelder forhold inntruffet etter at loven trådte i kraft, har det tatt tid før de første sakene materialiserte seg Forlenget søknadsfrist: EMYA 2018. Eva Marie Sund · 15. juni 2017. Det er ennå mulig å søke om å bli nominert til EMYA-prisen for 2018. Ny søknadsfrist: 15. september 2020. Les mer om autoriasjon og finn søknadskjema her. Footer. Kontakt. Universitetsgata 14 0164 Oslo

Stillingstittel: Aspiranter til utenrikstjenesten 2018 (145465), Arbeidsgiver: Utenriksdepartementet, Søknadsfrist: Avslutte Søknadsfrist NM for jenter 2018. Publisert 13. desember 2016 av Kristoffer Gressli. Snart er fristen for å søke om å avholde NM for jenter i 2018! Dette arrangementet har blitt et stadig mer populært arrangement og samlet i 2016 hele 63 jenter fra mikroputt til ungdom

Søknadsfrist er 31.12.2018, kl 1930. Søknaden sendes til haarf@norskfolkemuseum.no. Tilskudd og finansiering: Det gis tilskudd til 8 prosjekter hvor hver får 5 ukesverk som tilsvarer kr 84.375 i lønnsmidler for håndverker. Museets egenandel består i å legge på tilsvarende tid, 5 ukesverk, fra bygningsantikvar/ kulturhistoriker Ny søknadsfrist 15. september 2018. Tilskudd gis med hjemmel i Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon . Relevante tiltak - krav til prosjekt. Det må framkomme hvordan tiltaket skal bidra til at å bygge bærekraftige strukturer for å få norsk film ut i verden, slik at en større andel av inntektene. Sponsormidler 2020: Husk søknadsfrist 15. mars 25. februar 2020. Svorka er en viktig bidragsyter lokalt - søk om sponsormidler 2020 nå. Nå kan du søke om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet Spennande og meiningsfylt sommarjobb i 2018 Seljord kommune søkjer sjukepleiarar, sjukepleiarstudentar, hjelpepleiarar, helsesekretærar, heimehjelperar, assistentar og reinhaldarar til sommarjobb ved ulike avdelingar innanfor helse/omsorg og barnehage sommaren 2018. Sjå fullstendig utlysning og søk elektronisk via www.seljord.kommune.no Søknadsfrist produksjonstilskudd og avløsing vedr ferie og fritid - 15. oktober 2018 Av Anne-Kariin · 5. oktober 2018 Vi har i sendt ut kontoutskrift til alle våre medlemmer - med opplysninger om kostnader så langt i år når det gjelder avløserutgifter

Søknad 2020 - Landbruksdirektorate

Altinn - din digitale dialog med det offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon. Logg inn og sjekk din innbok © 2015 - Norges Friidrettsforbund (02) Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes.

Søk støtte Sparebankstiftelse

Søknadsfrist kulturskulen 2017/2018 Frist for å søkje ny plass i kulturskulen for skuleåret 2017/2018 er 1. juni 2017. Søknadane vert handsama i byrjinga av august, og søkjarane får svarbrev etter at kulturskulelærarane har hatt inntaksmøte Nye innovasjonspartnerskap 2018 - søknadsfrist 19. april. 17. april 2018 av Helene Hoggen Jobber du i en norsk kommune eller etat? Er du modig og ambisiøs? Innovasjon Norge lyser nå ut 35 millioner kroner til nye Innovasjonspartnerskap i 2018

Søknadsfrist barnehageplass 2018 . Søknad om plass i . barnehage . 2018/2019. Lærdal kommune har: Frå 17.august ledige barnehageplassar ved: Borgund barnehage. Lærdalsøyri barnehage. Søknadsfrist for SFO er utsett til. 1.april 2018 pga. at vedtektene skal handsamast i kommunestyret 15. mars Søknadsfrist: 1.oktober, 2018 Alle søkere må ha norsk statsborgerskap på søknadstidspunktet Alle søkere skal i utgangspunktet ha avlagt doktorgrad før søknadsfristen, men det kan være unntak fra denne regelen; ta kontakt med Fulbrightkontoret dersom du forventer å h Søknadsfrist: 15. november 2018. Spørsmål om søknadsprosess m.m. kan rettes til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) v/ Marte Dyve Simenstad, tlf. 906 41 248 eller e-post: kompetansemidler@difi.no. Støtte til felles opplærings- og utviklingstilta SØKNADSFRIST FOR PSYKOLOGIDAGEN 2018 5. SEPTEMBER Vi har opptak! Vi søker deg som studerer psykologi til å bli med i vårt team for å skape Psykologidagen 2018. Psykologidagen har siden 2010 vært..

Seerne strømmer til «Hvite gutter» på Dplay | Kampanje

Husdyrproduksjon. Telledato og søknadsfrist. Foretak som skal søke om tilskudd for husdyr kan søke både ved del 1 og del 2 av søknaden. Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars Studier med oppstart vår 2021 Søknadsfrist 1.desember 2020. Møte- og Konferansesenter Bardufoss. Våren 2020 tilbyr vi emnet Forebyggende psykisk helsearbeid (HEL-6319), i Mo i Rana og på Finnsnes. søknadsfrist 1.desember 2020. Nytt desentralisert samlingsbasert deltidsstudium for vernepleie Søknadsfrist 15.oktober 2022

Søknadsfrist: 23.01.2018, kl. 23:59 Komiteen ber om å få tilsendt et notat med hovedsynspunkter (på 1-2 sider) i forkant av høringen. Søkere vil motta epost med pinkode og link for innsending av høringsnotat. Notatet må sendes inn senest 1. februar 2018 Søknadsfrist for ferie første halvår 2018 NSB. 13. oktober 2017 av admin@lokmann.no. NSB og NLF har inngått avtale en helhetlig praksis på behandling av feriesøknader, søknadsfrister og tilbakemelding på søknader. Avtalen sier at det skal fastsettes en dato for søknadsfrist for restferie,. Frå 30.juli 2018 ledige plassar i skulefritidsordninga ved: Lærdalsøyri skule; Frå 20.august 2018 ledige plassar ved skulefritidsordninga ved: Borgund skule; Ein må søkje om SFO-plass kvart år. Søknad kan sendast via søknadsskjema på heimesida til Lærdal kommune, i sjølvbetjeningsboksen under skjema Søknadsfrist: 1. april 2018

SØKNADSFRIST 1. OKTOBER OG 20. OKTOBER FOR BEITELAG DETTE ER NYTT I 2018 Som følge av jordbruksavtalen 2018-2019, har det blitt innført noen endringer i regionale miljøtilskudd. Fylkesmannen i 1. Tilskudd til bratt areal: Det er mulig å søke tilskudd til maskinell drift av fulldyrka og overflatedyrka jord med helling 1:5 eller brattere. 1 Søknadsfrist. Det er ingen søknadsfrist. Riksantikvaren tar imot søknader hele året, og har løpende kontakt med eierne av de 28 stavkirkene i landet. Post på statsbudsjettet. Kap. 1429 post 73. Les mer om tilskuddsordningen. Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordninge Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak 2018 med søknadsfrist 15. januar. Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger kan du søke om tilskudd til naturforvaltningstiltak. Det settes årlig i verk en rekke tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge, hvor ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturminner, klima m.m Søknadsfrist MABIT 8.2.2018 Søknadsfrist MABIT 8.2.2018 . 12.01.18 Marit Martinsen Dahle (Oppdatert: 12.01.18 13:32) Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert. MABIT programmet er et regionalt.

Søknadsfrist 01.03.2018. Velkommen til hyggelig omvisning hos oss, vennligst send oss mail med kontaktinformasjon på kontakt@brumlebassen.no. Vi tar kontakt med dere og finner tidspunkt for omvisning Søknadsfrist 03.09.2018. KINOMEDARBEIDER. Engasjement som kinomedarbeider ledig fra september 2018. Arbeidstid annenhver søndag ettermiddag/kveld. Søkere over 16 år ønskes. Arbeidsoppgaver: - klargjøre lokalet til kino - klargjøre og betjene kiosken - opprydding Søknadsfrist: 7.10.2018. Fortrinnsvis skal det benyttes elektronisk søknadsskjema: Korkpenger - søknad. I unntakstillfeller kan søknaden sendes pr. post til: Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen, eller på e-post

Søknadsfrist 8. mars 2018. Se mer av Rødøy kommune på Facebook. Logg in Søknadsfrist 1.juni 2018 Ibestad kommune skal fordele kulturmidler for 2018 til personer, lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i form av aktivitetstilskudd Oppdaterte regler og priser ved utleie av kommunale bygg Ibestad 8. mars 2018

Søknadsfrist: 1. mars 2018 Kulturro

Tilskudd til bedring av vannmiljøet - søknadsfrist 25. januar 2018 Miljødirektoratet deler årlig ut støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet. Nå har du mulighet til å søke om midler for 2018 Søknadsfrist for innetrening, sesongen 2017/2018. Skrevet av Linda Jakobsen. Publisert 19. juni 2017. Denne artikkelen er over 3 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon Ny søknadsfrist er 16.09.2018. 11. september 2018 | Oppdatert: 11. september 2018 Jan Woie . Kontakt og informasjon koronavirus. Legevakt Tlf. 116 117 Informasjonstelefon 815 55 015 Barn, unge og foresatte 404 71 311 . e-post. koronateamet@lunner.kommune.no . Helsenorge Søknadsfrist for stipend og lån. Søknadsfrist for stipend og lån Hausten 2020 15. november Våren 2021 15. mars. Andre søknadsfristar; Utbetalingar. Utbetalingar Sjekk Dine sider Vilkår for utbetaling. Søknadsfrist for Leiks utviklingsfond 2018 Utskrift Skrevet av odz Publisert 06. januar 2018 Fondet skal brukes til å støtte aktive idrettsutøvere i Leik. Enkeltutøvere eller gruppper/lag i form av stipendier. Fondet kan ikke brukes til dekning av løpende driftsutgifter

Søknadsfrister - Stiftelsen Da

Søknadsfrist 15. januar 2021 - Les mer >> Tilskuddsordninger 2020 - Les mer >> Vår kjære kasserer Egil Daljord døde i 2018 - Les mer >> VO-midler - Frifond - Monskompensasjon 2019 - Les mer >> Utlysning av midler til rekrutteringstiltak . Søk før 1/9 - Les mer>> Husk søknadsfrist Frifond 2018 er 31. august 2018 - Word PD Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut midler til norsk-russiske helse¬samarbeids-prosjekter med søknadsfrist 1. oktober 2018. Samlet tilskuddsbeløp som lyses ut er omlag 4 millioner kroner Ny søknadsfrist 2. mars 2018! 11. desember 2017. Søknadsfristen til Camp Munch 2018 endres fra 15. januar til 2. mars 2018. Camp Munch 2018 er en kunst-sommerleir for ungdom i alderen 13 - 20 år, og en nasjonal satsing innen visuell kunst

Gullruten til «Truls à la Hellstrøm»: - For en nydelig fyrChristian Skoge ny partner i Harris - Rett24Aksel Lund Svindal skal få nordmenn til å føle seg somEventyråsen barnehage AS: Samefolkets dagDisney kjøper seg kraftig opp i Kahoot | KampanjeDesta Marie Beeder gjør comeback på skjermen | Kampanje

Søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 15. mars 2018.. Tiltaksstrategi og retningslinjer for jordbruket i Drangedal og Kragerø 2015-2018 legger føringer for prioritering av innkomne søknader.. Drangedal har for 2018 fått tildelt 100.000 kr til SMIL tiltak fra Fylkesmannen i Telemark Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Utlysning av forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2021. Utløpte utlysninger med søknadsfrist 3. september 2020 Minner om at søknadsfristen for barnehage og SFO er 01.mars 2018. Alle må søkje digitalt - søknadskjema ligg på kommunens heimeside SIU lyser no ut midlar gjennom ulike program som rettar seg mot høgere utdannings-samarbeid med land utanfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning.. Russlandsprogrammet - Samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge Midlar per pro-sjekt: 300 000 kr Total utlysning: Ca. 3 millioner kr Søknadsfrist: 25. september 2018

 • Steinsliper til salgs.
 • Ios 11 ipad tips.
 • Hva skal jeg lage til kvelds.
 • Kolvereid hotell.
 • Nav drosjelapper.
 • Dyreparken oslo.
 • Malen und zeichnen zeitschrift.
 • Hydrogenbiler i norge 2017.
 • Xxl kundeavis uke 39.
 • Vo midler.
 • Hochrieshütte speisekarte.
 • Rega planar motor.
 • Wo sind die horror clowns jetzt.
 • Ambassadør usa norge.
 • Pascal kake pris.
 • Double cheeseburger burger king preis.
 • Westbahnhof jena parken.
 • Lapin papillon nain.
 • Intervall klokke.
 • Fanta 4 tour.
 • Blinkrele koblingsskjema.
 • Puls treningssenter kolbotn.
 • Vanntett støp.
 • Idrett flest utøvere.
 • Hjørneskrivebord ikea.
 • Cod ww2 shotguns.
 • Hva betyr derivater.
 • Turkish lira to euro.
 • Retroperitoneal organer.
 • Det kyrilliske alfabetet.
 • Snapchat file a claim.
 • Alien mann.
 • Papenburg veranstaltungen 2018.
 • Moers festival 2018.
 • Oddam yorka w dobre ręce śląskie.
 • Siju party palmenhaus erfurt.
 • Hoppet over mensen men blør.
 • She will be loved tabs.
 • Arteria femoral profunda.
 • Gratis husleiekontrakter.
 • Yamaha mt 09 pris.