Home

Folkeretten palestina

Da Mandatet for Palestina ble opprettet i San Remo, var det for ett hovedmål: en framtidig jødisk stat. Alle tildelte rettigheter gikk derfor over til staten Israel fra midnatt 15.mai 1948. Det som lett overses, er at araberne var den folkegruppen som uten sammenligning fikk tildelt mest i 1920 Hva sier folkeretten om «Palestina» Om sannhet og usannhet skrev Kjell Grandhagen et tankevekkende og aktuelt innlegg i VLs papiravis og på VLs verdidebatt 7. januar: «Turbulens overalt - en geopolitisk nyttårs kommentar» For å skrive om Palestina måtte jeg bevege meg med varsomme skritt i min egen fantasi, skriver Isabella Hammad. Sannheten og litteraturen. Med andre ord Isabella Hammad. For ett år siden lanserte 44 jurister med forskjellig bakgrunn initiativet «Forsvar folkeretten»

Norske myndigheter må være tydeligere på at folkeretten forplikter. Fellesutvalget for Palestina krever at regjeringen og utenriksminister Søreide jobber for at Norge og andre stater som har ratifisert Genève-konvensjonene overholder sine forpliktelser etter disse. 13.01.202 Palestina har historisk aldri eksistert som en nasjon, det har til tider blitt brukt som navn på et område bestående av dagens Israel og Jordan. Før Israels opprettelse i 1948 var det heller jøder enn arabere som identifiserte seg med navnet Palestina Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater. Utenriksdepartementet. Folkerett. Det er kun en forhandlet to-statsløsning mellom Israel og Palestina som kan skape varig fred mellom partene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter det amerikanske forslaget på å løse konflikten Midtøsten-konflikten er betegnelsen som oftest blir brukt for å omtale striden om det tidligere mandatområdet Palestina, som i 1948 ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel. Selv om kjernen av konflikten er mellom Israel og palestinerne fikk den raskt regionale rammifikasjoner. Les også om Midtøstens historie og Palestina-spørsmålet; Israels historie og Palestinas historie. Palestina (arabisk: فلسطين, filastin), offisielt betegnet som Staten Palestina (arabisk: دولة فلسطين, dawlat filastin) er en delvis anerkjent stat som ligger i Midtøsten.Landet har siden 2012 vært en «observatørstat uten medlemskap» i FN.Den ble opprinnelig proklamert i Palestinas frigjøringsorganisasjons (PLO) nasjonalråds (PNC) uavhengighetserklæring i eksil i Alger.

San Remo - den glemte folkeretten for Israel - Documen

 1. Israel-Palestina-konflikten; En del av den arabisk-israelske konflikten. Det sentrale Israel, Vestbredden og Gazastripen, med de palestinske selvstyreområdene merket i grønt.. Dato Tidlig på 1900-tallet - Dags dato Sted Israel, De palestinske territoriene: Slag Slaget om Karameh; Ungdommens Vå
 2. Både historisk og folkerettslig tilhører landområdene som i århundrer har gått under navnet «Palestina», nå staten Israel og hele verdens jøder. Det er skrevet flere bøker om Israel fra et bibelhistorisk og religiøst perspektiv, likeså har politisk fargede forfatterskap forsøkt å belyse konflikten mellom jøder og arabere i Midt-østen - med vekslende hell
 3. Palestina. Rødt støtter palestinernes kamp for frihet. Derfor jobber vi for at norske kommuner skal ha innkjøpsboikott for varer fra områder okkupert av Israel. Rødt mener at palestinernes krav på en egen stat må anerkjennes og at Israels brudd på folkeretten må møtes med sanksjoner av verdenssamfunnet
 4. Folkeretten har fire sentrale vilkår som må oppfylles for at opprettelse av en stat er mulig. Disse er: Men aldri har et land blitt godkjent som stat på så tynt grunnlag som dagens Palestina. Det eneste Palestina har, er en noenlunde permanent befolkning,.
 5. Artikkelen Israeli Settlements and International Law (Israelske bosetninger og Folkeretten), datert 30. november 2015, har svaret og argumentene som vi svært sjeldent får presentert andre steder: Forsøkene på å fremstille jødiske landsbyer på Vestbredden som ulovlige og «kolonier» ignorerer sakens kompleksitet, landområdets historie, og sakens unike juridiske omstendigheter

Hva sier folkeretten om «Palestina» - Norge IDA

 1. dretallet som fremdeles mener at tiden ikke er inne for en anerkjennelse
 2. I Granavollplattformen fra H, V, KrF og FrP blir det slått fast fra den nye regjeringen: folkeretten og internasjonal lov gjelder ikke for Israel. Den norske regjeringen må ta rev i seilene og slutte med doble standarder når det gjelder Israel og Palestina
 3. Det er derfor direkte feil når det gang på gang sies at Israel «eier dette området» ut fra folkeretten. Det riktige er at de skulle få et nasjonalt hjem i Palestina, men ikke på bekostning av den ikke-jødiske befolkningen
 4. Palestina, UTI Possidetis Juris, og Israels grenser ----- Israels grenser og territoriale..

Folkerett - også kalt internasjonal lov - er de reglene stater har blitt enige om skal gjelde internasjonalt. FN fungerer både som en arena der folkerett blir laget, og som en aktør som passer på at folkeretten følges Israel-Palestina-konflikten regnes som en av de mest komplekse konfliktene i vår tid. Selv etter over 100 år, utallige planer for fred og enormt internasjonalt engasjement, er det lite håp om fred i nær fremtid. Av Kathinka Louise Rinvik Bratberg Det har vært konflikt og motsetningsforhold mellom israelerne og palestinerne i over 100 år, og det Israel-Palestina-konflikten Les mer Sannheten om Israel og folkeretten er at eiendomsretten for det jødiske folket til landområdet Palestina (som det het den gang). Var en del av resultatet etter fredskonferansen i San Remo 24. - 25. juli 1920 Uttalelse vedtatt på årsmøte i Fellesutvalget for Palestina 8. februar 2020. Trumps kapitulasjonsplan for Palestina. Den 28. januar i år lanserte Donald Trump, med Benjamin Netanyahu ved sin side, det som raskt skulle bli kjent som «the deal of the century»

Filed Under: Debatt Tagged With: Folkeretten, Israel, Palestina. Går sammen mot brudd på folkeretten. 30. juni 2020 by Svein Hanssen, Palestinakomiteen i Hedmark . Mens vi «innlendinger» nyter eller sukker over hetebølge og middels Mjøs-flom, står palestinere på Vestbredden og i Jordan-dalen foran sitt verste mareritt Boikott selskaper som skor seg på brudd på folkeretten i Palestina! Det baskiske selskapet CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. En forlengelse til den illegale kolonien Ailo ved Betlehem skjer på okkupert palestinsk land, og er i strid med folkeretten. Utbygginga vil I Palestina lider rundt 5,2 millioner palestinere som følge av langvarig okkupasjon. Kontakt oss Nye israelske ødeleggelser av hus og vann- og sanitære fasiliteter i de okkuperte områdene på Vestbredden bryter folkeretten og undergraver det internasjonale samarbeidet mot korona. Flere nyheter. Les mer om Palestina. Kontakt oss USAs president Donald Trump kunngjorde i januar sin fredsplan for Israel og Palestina. Planen gir Israel grønt lys til å annektere okkuperte områder, stikk i strid med vedtatte FN-resolusjoner. Begrepet Palestina brukes i alle media og av millioner av mennesker veden over, uten at mange av disse forstår hva dette begrep egentlig betyr. Det er egentlig 3 forskjellige Palestina som blir ofte sammenblandet: Ett av flere navn på et område på østlige delen av Middelhavet. Grensene til dette området var ikke klar definert o

Når folkeretten brytes Klassekampe

Skriftlig spørsmål nr. 534 (2018-2019). Datert 06.12.2018 . Fra representanten Eirik Faret Sakariassen (SV) til utenriksministeren: Det er viktig å bidra til at det palestinske folket frigjøres fra okkupasjon og undertrykkelse, og det vil være et viktig bidrag å anerkjenne Palestina som en fri og selvstendig stat I juni 1967 ble Palestina okkupert av Israel. 50 år etter lever palestinerne fortsatt under militær okkupasjon. Vi har laget en tidslinje som strekker seg over 100 år 135 land i verden, 70 prosent av FNs medlemsland har nå anerkjent staten Palestina.Disse landene representerer 80 prosent av verdens befolkning.Sverige anerkjente staten Palestina 30. oktober i år, som det åttende landet i EU.Parlamentet i Storbritannia vedtok 13. oktober en symbolsk anerkjennelse av Palestina, og nasjonalforsamlingen i Spania gjorde det samme 18. november.Den franske. Høyre vil ikke svare på om de vil anerkjenne Palestina, mens både Rødt og SV vil gå inn for sanksjoner mot Israel. Se hva partiene mener om Palestina og Israel her. I samarbeid med Fellesutvalget for Palestina har vi kontaktet de ni største partiene i Norge for å høre hva deres synspunkter på sentrale spørsmål ET FRITT PALESTINA NTL mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. - at FN gransker anklagene om krigsforbrytelser og brudd på folkeretten En tostatsløsning er nødvendig NTL støtter en tostatsløsning i tråd med sikkerhetsrådsresolusjonen av 1967

Israel, Palestina og folkeretten - kan Israel dømmes for krigsforbrytelser? Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2 Tid: Torsdag 19. mars kl. 20 - 22. I 2009 anmeldte seks norske advokater enkelte navngitte israelske politikere og høyere offiserer for krigsforbrytelser og grove overtredelser av internasjonal humanitær rett Mange medier melder nå om at FN i overensstemmelse med Genève-konvensjonens artikkel 49, uten betingelserm pålegger israel å stanse all bosetningsvirksomhet og straks innlede en prosess for å trekke alle bosettere fra de okkuperte palestinske område Siden staten ble opprettet har FNs sikkerhetsråd kritisert Israel 79 ganger. Men Israel har fortsatt ingen planer om å trekke seg ut av de okkuperte områdene Sletter Palestina fra kartet Trumps fredsplan: Å påpeike at Israel bryt folkeretten er ikkje demonisering. MENINGER. Nå får ingen lenger følge med på hva som skjer i Hebron LO inviterer til konferanse om menneskerettigheter i Palestina. Mandag 23. september 2019 kommer den irske senatoren Frances Black til Norge.. Meld deg på her; Black ble valgt til Seanad Éireann, det øvre hus i det irske parlamentet, i 2016 og er en sterk forkjemper for sosial rettferdighet og likhet

I 1998 har lederen av den arabisk terrororganisasjonen PLO, Yasser Arafat, erklærte en uavhengig stat med navn Palestina. I 2012 har FN anerkjent denne ikke-eksisterende stat som en ikke-medlem observatørstat. I løpet av årene har også 137 stater anerkjent fantasistaten Palestina. En stat som ikke har et definert område og en fungerende regjering, og som helle KFUK-KFUM Global anerkjenner Israel som en legitim stat i tråd med folkeretten. Standpunktet vi har tatt om å ha en bred økonomisk boikott av varer og tjenester som bidrar til okkupasjonen av Palestina, er fullt forenlig med denne anerkjennelsen Norge må være klarere på dette, de må fordømme okkupasjonen og forsvare folkeretten i møte med USAs politikk. Derfor markerer vi solidaritetsdagen, vi er nødt til å vise solidaritet med Palestina for å sende et klart signal om at vi ikke kan tillate okkupasjon, undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene og folkeretten USA endrer Midtøsten-politikk: Israels bosetninger bryter ikke med folkeretten. men Palestina er nok dømt til å leve evig under israelsk okkupasjon, avslutter Midtøsten-eksperten

Fellesutvalget for Palestina Nyheter - Fellesutvalget

Siden en person her på VGD tror at jeg her debatterer med meg selv - så kan jeg forsikre denne \ Leif Lysvik. 43 . FN: Israel bryter folkeretten! Mange medier melder nå om at FN i overensstemmelse med Genève-konvensjonens artikkel 49, uten betingelserm pålegger israel å stanse all bosetningsvirksomhet og straks innlede en prosess for å trekke alle bosettere fra de okkuperte palestinske område

Video: Huitfeldt, Israel og folkeretten - Dage

Folkerett - regjeringen

generalforsamling vedtok resolusjonen 181 som la til rette for en deling av Palestina i to stater, i strid med FN-charterets prinsipp om folkesuverenitet. Suverenitetsprinsippet er det grunnleggende utgangspunktet for folkeretten og som innebærer at alle land har kontroll og myndighet over sitt territorium Michael Lynk mener USAs vetorett er hovedgrunnen til at FNs sikkerhetsråd har en passive holdning til Israels brudd på folkeretten. Han håper Joe Biden vil velge en annen linje overfor Israel dersom han blir valgt til president

Dette landområdet var en del av det tyrkiske riket fra 1500-tallet og frem til tyrkerne led nederlag i første verdenskrig. Området bla kalt «Palestina» av britene, som lovet jødene at de skulle få opprette en suveren stat i området der de var definert som urbefolkning etter folkeretten Verda må stoppe Israels annektering av Palestina Medan verdssamfunnet er i pandemibobla førebur Israel seg på å annektera Vestbredda, i strid med både folkeretten og internasjonale lover. LESARBRE Konflikten mellom Palestina og Israel har flere sider; primært handler det om hvem som eier hva av landområder, men konflikten har også en religiøs side. Området er bosted for mange etniske grupper, Jerusalem er en hellig by for både jøder, muslimer og kristne, og skaper uenigheter og uroligheter Norsk Folkehjelp jobber for at folkeretten og menneskerettighetene skal respekteres,» sier NFs ledelse, og presiserer at «Norsk Folkehjelp følger samme linje som EU når det gjelder folkeretten og okkupasjonen av Palestina Men hva er det EU gjør i denne sammenheng

Prosessen mot Israel er utgitt med støtte fra Israels venner.. Du kan selv være med og formidle denne kunnskapen til flere. Boken Israel on Trial - How International Law is Being Misused to Delegitimate the State of Israel ble utgitt i 2018 av det uavhengige nettverket The Hague Initiative for International Cooperation, thinc, som knytter sammen en internasjonal gruppe folkerettsjurister. Palestina Vi støtter opprettelsen av en Palestinsk stat, og for å få til en tostatsløsning må det stilles krav til begge parter i konflikten Dette mener vi om Inntil en fredsprosess basert på folkeretten igjen etableres - må alle parters ansvar understrekes Jødisk nasjonalråd støttet offisielt delingsplanen, selv om det var klart at de ville ha hele Palestina. Den arabiske høyere komite gikk imot å dele landet, og de fikk støtte fra alle araberstatene. Argumentet var at deling brøt med bestemmelsene i FNs statutter, folkeretten og tidligere praksis 3. Folkeretten fastsetter grensene for nye stater som oppstår på bakgrunn av mandater eller kolonier, på grunnlag av territoriale grenser på uavhengighetstidspunktet. Anvendelse av denne doktrinen (kjent som uti possidetis juris) på Mandatet for Palestina, innebærer at staten Israel har et legitim

Midtøsten-konflikten - Store norske leksiko

Folkeretten godkjenner imidlertid en slik selvtekt hvis det foreligger sterke grunner for okkupasjon, vanligvis forhold for å beskytte statens og borgernes sikkerhet. En forutsetning for at man kan snakke om okkupasjon er altså at en annen stat hevder å være eier av det område som okkuperes Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har vedtatt uttalelsen Håp og handling for rettferdig fred i Palestina og Israel. Dette skjedde på Mellomkirkelig råds møte 23. november, i forbindelse med 50-årsmarkeringen for okkupasjonen. Rådet vedtok også en strategi for fred i Midtøsten, last ned og les dokumentet nederst på siden

DEBATT Debatt: Israel Israel drap 55 palestinske born i fjor. Dette landet vil regjeringa vår knyte endå sterkare band til Regjeringa lønner Israel for folkerettsbrot Norsk opposisjon negativ til Trumps plan for Palestina Video: Trump presenterte «århundrets avtale»: - Dette kan være Palestinas siste sjanse. Jonas Gahr Støre stempler Donald Trumps plan for Midtøsten som en diktert løsning, men utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier det er opp til partene I en fersk rapport for FNs høykommissær for flyktninger, som dokumenterer de omfattende israelske folkerettsbruddene i Palestina, står det: «Ikke under noen okkupasjon i moderne tid har det internasjonale samfunnet vært så klar over de mange bruddene på folkeretten; visst så mye om okkupantens åpenbare og varslede intensjoner om å annektere og etablere permanent suverenitet; vært. Folkeretten. 518 likes · 2 talking about this. Her vil du finne informasjon om Folkerett eller internasjonal rett og hvordan den blir misbrukt i forbindelse med staten Israel

Palestina (stat) - Wikipedi

for rettferdig fred i Palestina og Israel, 2018-2020» Uttalelse fra MKR 30.11.17 «Håp og handling for rettferdig fred i Palestina og Israel» Opprop: Stopp Israels angrep på BDS-bevegelsen og kriminalisering av menneskerettighets-aktivister . Tilslutning til initiativet Forsvar folkeretten Sammendra ØKNING: Smitten øker i Europa igjen. Verdens helseorganisasjon og International Council of Nurses er bekymret for at helsepersonell skal brenne seg ut. «Europa er igjen i episenteret for pandemien», skreiv Hans Kluge, regiondirektør i Europa for Verdens helseorganisasjon (WHO), i en uttalelse torsdag, der han viser til at Europa nå hadde det høyest registrerte antall nysmittede på ei.

Israel-Palestina-konflikten - Wikipedi

Blokaden av Gazastripen refererer til en blokade av Gazastripen som ble iverksatt av Egypt og Israel i juni 2007 etter at Hamas hadde tatt kontroll over det palestinske territoriet etter konflikt med den rivaliserende gruppen Fatah. Blokaden avløste umiddelbart de økonomiske sanksjonene overfor den palestinske selvstyremyndigheten som ble iverksatt etter at Hamas vant 74 av 132 plasser ved. Initiativet «Forsvar folkeretten om at Israel har folkeretten på sin side når de har annonsert at de vil annektere enda større deler av det okkuperte Palestina. I kristne, Israelvennlige miljøer har man i de senere år festet lit til at en resolusjon fra den såkalte San Remo-konferansen i 1920,. Fredag lanserer Norsk Folkehjelp og Fagforbundet en kampanje for å gjøre norske forbrukere oppmerksomme på om banken de benytter, tjener penger på israelsk okkupasjon av palestinske områder.. Kun to av 109 får godkjent. 99 av 109 banker får surt fjes. Etne Sparebank og Cultura Bank er de eneste som får smilefjes i undersøkelsen, mens Storebrand får «hederlig omtale» De samme politikere og media som beskylder jødene/Israel for brudd på folkeretten og okkupasjon den ene dagen, forsvarer den andre dagen Norges rett til suverenitet over Svalbard. Da Folkeforbundet stadfestet Palestina-mandatet i 1922, ble Norge forpliktet på vilkårene i Mandatet Palestina. Palestina. Til hovedinnhold Logg inn Min side Kontakt oss Medlemskurs Nettbutikk Varsling Støtt oss En Støtt nå Lukk. Meny. Vårt arbeid Vårt arbeid Vi har frivillige over hele landet og arbeider i land over hele verden.

Ragnar Hatlem: Palestina - Israels historiske og

Vi støtter de palestinske myndigheters arbeid for opprettelsen av en palestinsk stat, og ber norske myndigheter anerkjenne Palestina som egen stat og arbeide for at FN gir Palestina medlemskap. Vi fordømmer den israelske okkupasjonen og bosettingspolitikken som klare brudd på folkeretten, slik FN's sikkerhetsråd også gjorde med resolusjon 2334 i 2016 Norsk Folkehjelp har vore i Palestina sidan 1983 og dei vi samarbeider med fortel oss ofte kva det betyr for dei at verda ikkje gløymer dei. Norsk Folkehjelp ber deg om at ta eit tydeleg standpunkt mot okkupasjonen og for at folkeretten sine prinsipp også må gjelde for palestinarane Palestina brenner! Tora Vassnes, for så å annektere det uten internasjonal annerkjennelse strider mot folkeretten. Forrige uke gikk tusen parlamentsmedlemmer fra hele Europa sammen for å signere et brev hvor de ytrer sin bekymring mot annekteringen og tar sterk avstand fra Trumps plan

Palestina - roedt.n

1: Palestina anerkjennes fullt ut i henhold til folkeretten som FN-medlemsland, også bilateralt (stat-til-stat) med et stadig økende antall.. 2: En tostatlig Israelsk-Palestinsk kjerne med grensene fra 1967 og noen bytteavtaler, to israelske kantoner (fylker) i hellige områder på Vestbredden og to palestinske kantoner i Nordvest-Israel, med palestinsk tyngdepunkt før Nakba. Det har vært mange og grove brudd på folkeretten overfor Israel og det jødiske folk som ikke blir nevnt. En slik holdning kan vanskelig tolkes som annet enn antijødisk. Det groveste bruddet blir også fortiet, både av arabiske myndigheter, verdens regjerende politikere, medier - og palestina-aktivister Etter folkeretten har Israel retten til hele det gamle Britiske Palestina-mandatet. Derfor blir det umulig for FN's generalforsamling å vedta en Palestina-Arabisk stat i Judea og Samaria uten å handle i strid med folkeretten. Dersom FN vedtar en Palestina-Arabisk stat,. Å påpeike at Israel bryt folkeretten er ikkje demonisering. Debatt av Tora Systad Tyssen (Fellesutvalget for Palestina) i Dagbladet 19.02.2019 Om Grøvan, Schau og Gulati vil behandle Israel på lik linje med alle andre land, slik dei skriv, burde dei reagere overfor folkerettsbrota Israel står bak, ikkje lønne dei med auka handel og samarbeid

Uttalelse om CAFs engasjement i Palestina Israelske bosetninger på okkupert palestinsk territorium, inkludert Øst-Jerusalem, er ulovlige i henhold til folkeretten, da de bryter den fjerde Genève-konvensjonen. Prosjektet på 11 milliarder kroner er for ny grønn linje og utvidelse av den røde linja Palestina-spørsmålet fortsetter å oppta oss. Det er en av vår tids mest langvarige konflikter med store konsekvenser for verdens politiske og økonomiske stabilitet. [Innholdet i den følgende artikkelen har substansielt vært publisert to steder tidligere: Palestinas historie på Verdidebatt.no (i 2011) og i Bergens Tidende Palestinas historie (kronikk 10.08. 2004)

Konflikten mellom Israel og Palestina må løses gjennom samtaler. Folkeretten og FNs meninger må være grunnlaget i samtalene. Det mener generalsekretær António Guterres i FN. - FN er også forpliktet til å gjennomføre målet om to stater som lever side om side i fred og sikkerhet. Med anerkjente grenser. De er basert på grensene fra. 3.2 Palestina under britisk mandat Som følge av at folkeretten stadig spiller en større rolle i nasjonal 6 Statute of The International Court of Justice (ICJ), New York 24. October 1945. 7 Ruud, Morten og Geir Ulfstein,. Israel har etter FN Sikkerhetsrådsresolusjon 242 krav på anerkjennelse og å kunne justere sine grenser fra 1948 slik at de blir militært sikre - dette fornekter mange palestinere. Det er altså mange både på israelsk og palestinsk side som framstiller folkeretten tendensiøst. Det bør de som vil dem vel ikke ta etter Ja! Det mener Palestinakomiteen i Tromsø. Ikke minst med tanke på å få gjennom kommunale vedtak om å avstå fra innkjøp av varer produsert i strid med folkeretten, slik som israelske varer produsert på okkupert palestinsk land.I kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika ble boikott et svært viktig virkemiddel. I Norge ble denne kampen ledet av solidaritetsbevegelsen Palestina ber omverdenen boikotte Trump-plan. som blant annet anerkjenner Israels rett til bosetningene de i strid med folkeretten har etablert i de okkuperte områdene..

Palestinsk stat og folkerett - verdidebatt

Når det er okkupert land, så trer folkeretten inn. Den sier at en okkupasjonsmakt ikke kan flytte egen befolkning og næringsvirksomhet i okkuperte områder. Dette er påpekt overfor Israel i en rekke FN resolusjoner. LES OGSÅ: Saudi-Arabia avviser avtale med Israel til Palestina-løsning er på plas Jonas Gahr Støre stempler Donald Trumps plan for Midtøsten som en diktert løsning, men utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier det er opp til partene. Samtlige opposisjonspartier, med unntak av Fremskrittspartiet, var tirsdag enige om at Donald Trumps plan for å skape fred mellom Israel og pales Fagforbundet.no; Fagforbundet Oslo. Østfold; Akershus; Oslo; Hedmark; Oppland; Buskerud; Vestfold; Telemark; Agder; Vest-Agder; Rogaland; Hordaland; Sogn og Fjordane. Hvis Kristensen leser «Palestina»-mandatdokumentet fra 24 juli 1922, så vil han se at Judea, Samaria, Gaza og Øst-Jerusalem ble gitt til jødene ved bindende og internasjonal lov. Artikkel 80 i FN-paktens kapittel 12 sørger for at denne folkeretten ikke kan gjøres ugyldig

Israelske bosetninger og folkeretten - hva svarer Israel

Jeg innrømmer at jeg ikke er så opptatt av om Krim er russisk eller ukrainsk, men jeg hisser meg opp over kommentatorer og politikere som griper til folkeretten i tilfellet Krim - mens de har for vane totalt å overse vår tids lengste, sammenhengende brudd på folkeretten: Israels okkupasjon av Palestina Palestina er under okkupasjon. På Gaza er to millioner palestinere sperret inne av Israels blokade på 13 året. Over halvparten er under 18 år. investerer Norge milliarder i 28 israelske bedrifter som er svartelistet av FN på grunn av deres bidrag til å bryte folkeretten

I tråd med folkeretten å anerkjenne Palestina

Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet mener det er helt nødvendig at den norske regjeringen nå følger opp intensjonen i regjeringsplattformen som sier at regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten» Spiller det noen rolle for Palestina hvem som styrer kommuner Ikke minst med tanke på å få gjennom kommunale vedtak om å avstå fra innkjøp av varer produsert i strid med folkeretten,. brudd på folkeretten. Hva er status for rettsaken? Finnes det bevis for at det skjer folkerettsbrudd i Israel og Palestina? Hvilken gjennomslagskraft har internasjonal rett i praksis? Israel, Palestina og folkeretten - kan Israel dømmes for krigsforbrytelser Onsdag 23. juli inviterer Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina deg til nasjonal markering mot Israels krigsforbrytelser og brudd på folkeretten. Sammen skal vi vise solidaritet med de rammede og kreve at Israel stopper den kollektive avstraffelsen av en hel befolkning, og sine brudd på folkeretten Den «folkeretten» han henviser til, bygger på den britiske Balfour-erklæringen som «tildelte» jødene et nasjonalt hjem (merk: ingen statsdannelse) i området. Israel erklærte som kjent sin stat, med definerte grenser, i 1948

FRITT PALESTINA NR 2 2017 02 INNHOLD 03 LEDER 04 for å klargjøre for norske forbrukere hvilke israelske produkter som er produsert på okkupert land i strid med folkeretten.» Da. San Remo Resolution - 25 April 1920. It was agreed - (a) To accept the terms of the Mandates Article as given below with reference to Palestine, on the understanding that there was inserted in the procès-verbal an undertaking by the Mandatory Power that this would not involve the surrender of the rights hitherto enjoyed by the non-Jewish communities in Palestine; this undertaking not to. Regner med at flere kjenner til Palestina/Israel konflikten og at dere også har fått med dere det som skjedde i Gaza nå natt til i dag (31.05). Et felles internasjonalt prosjekt der flere båter med totalt over 10 000 tonn med nødhjelp som mat, Angrepene fra de israelske soldatene bryter med folkeretten Israel bryter folkeretten ved å angripe hjemmene til Hamas-aktivister på Gazastripen, slår den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem fast

 • Anita krohn traaseth mann.
 • Sussex spaniel.
 • Duhner strandräuber cuxhaven.
 • Seksueel plagen.
 • Riddler kostüm selber machen.
 • Sjöfartsmuseet göteborg.
 • Minibuss sertifikat pris.
 • Bakenforliggende engelsk.
 • Varys theories.
 • Chokladmuffins med hallonfrosting.
 • Belgiske vafler oppskrift med bakepulver.
 • Startliste utfor wengen.
 • Dolce gusto feil.
 • Corynebacterium diphtheriae.
 • Dogweb min side.
 • Hva er togradersmålet.
 • Mischwerk regensburg.
 • Otto ii av det tysk romerske rike.
 • Trommelkurse wuppertal.
 • Curse client download windows.
 • Lus på paprikaplanter.
 • Wetter burgenland 10 tage.
 • Assassins creed origins.
 • Cose curiose da vedere a milano.
 • Super mia.
 • Lolnexus.
 • Netto hirtshals åbningstider.
 • Hangul.
 • New ford focus 2019.
 • 4 scheiben toaster severin.
 • Hvor ofte har eldre samleie.
 • Warrior cats darkest night.
 • Blomqvist åpningstider.
 • Midsommarafton 2018 datum.
 • Charlie and the chocolate factory book theme.
 • Vivaldi våren.
 • Täglich kontakt aber kein treffen.
 • Gäubodenmuseum kindergeburtstag.
 • Politi kode 350.
 • Fisketider røye.
 • Vallonbruken 2017.