Home

Konferanse rus og psykisk helse 2021

Psykisk helse og ruskonferansen 2017 ISPS Norg

Mental Helse-konferansen 2017 - Program - Mental Helse

 1. FAGLIG FORUM Faglig Forum kan tilby deg alt fra enkle kurs til større kongresser Faglig Forum lager aktuelle kurs og konferanser for ansatte innen helse-, sosial-, omsorg- og oppvekstsektor. Vi har både faste arrangement, og nye kurs og konferanser som blir laget i forbindelse med aktualiteter innen fagområdene. Se våre kur
 2. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Facebook
 3. Psykisk helse og rus NSF-SPoR er en faggruppe av offentlig godkjente sykepleiere som arbeider i og/eller har interesse for psykisk helse og rus. Bli medlem og medlemsfordele
 4. Kurs og konferanser. 18 mar 2020 Når krisen rammer. Håndtering av Om psykisk helse, utenforskap og arbeid. Hotell Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen kl 09:30 . 17 nov 2020 Nettverkssamling FIT.
 5. Deltakerne blir også kjent med kartleggingsverktøy for rus og psykisk helse og med verktøy for evaluering av behandlingen. Modellen Utviklingshuset gjør det mulig å navigere bevisst i hvert enkelt møte med brukeren, i planlegging av oppfølging og i samhandling med andre instanser

StaRus-konferansen er et forum for alle som jobber for rusfeltet. Dette var en kort oppsummering av en hel bunke med referater og destillerte anbefalinger fra gruppene. På en konferanse der rammene er løse og alle stemmer har samme verdi, er det lettere å ta i mot råd Gå til Facebook; Gå til Youtube; Gå til Twitter; Gå til Instagra

Fokus vil være samarbeid og samhandling i arbeidet med rus og psykiatri, ROP. Les mer Arrangement navigasjon. Motiverende Intervju (MI) Buskerud; Arbeid med rus og psykisk helse - en helhetlig tilnærming; Publisert: 28. november 2016. Sist oppdatert: 28. juni 2017 kl. 10:26. Detaljer Dato: 14. mars 2017 Kostnad: 750,-Arrangører. Ja, her er det «stinn brakke», proklamerte konferansier Oddvar Stenstrøm da han 16.mars åpnet Mental Helse-konferansen 2017 på Gamle Logen. Nærmere 350 deltakere hadde meldt seg for å høre på innlegg og debatt om eldre og psykisk helse. Verdien av å få stå i jobb. Astrid Nøklebye Heiberg var første kvinne ut Akt kompetansetjeneste består av et tverrfaglig team på 10 personer med lang erfaring innen rus- og psykisk helse. Vi tilbyr kurs, foredrag, seminarer, konferanser og veiledning, i tillegg til utredning, behandling og oppfølging. Navnet akt representerer det vi står for: Akt er en del av en helhet. Med det mener vi at det å h Konferansen arrangeres av Norsk sykepleierforbund, NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) og SPoR Nord- og Sør Trøndelag i samarbeid med bruker og pårørendeorganisasjonen A-LARM og Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) Velkommen til spennende faglige og sosiale dager i Trondheim. Vi gleder oss Informasjon vedrørende covid-19 og smittevern på NSHs konferanser Vi i NSH følger situasjonen rundt covid-19 nøye og forholder oss til en hver tid til de retningslinjer som blir gitt av myndighetene

Eksempler på arbeid som dette har munnet ut i er: Tjenestemottakere med rus og psykiske helseproblemer i kommunene årsrapport 2017, Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse. Forekomst og analyse av tjenestemottakere i med ROP-lidelser i kommunene, temahefte BrukerPlan, Panel 2015 - 2016 Dokumentasjon RUS OG PSYKISK HELSE - 2020 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS'ene, i poliklinikkene, i spesialavdelingene, innen forskning og utdanning og alle som er involvert på brukersiden. Men kongressen retter seg også mot områdene oppvekst, skole, arbeid og bolig 2017: Nasjonal konferanse om psykisk helse Tid og sted: 11. og 12. oktober 2017, Oslo Kongressenter Pris per deltaker inkl deltakeravgift og obligatorisk dagpakke kr 4350 for medlemmer i NSH, og kr 5350 for ikke-medlemme Ansatte i skole, barnehage, sykehus, kommunale helse og omsorgstjenester, NAV, bruker- og pårørendeorganisasjoner, samt for de som er brukere og pårørende selv Påmeldingsfrist: 04.10.2017 15:00:0 om konferansen. Mange av Freja Ulvestad Kärki er psykologspesialist og prosjektleder i avdeling Psykisk Helse og Rus i Helsedirektoratet. Hun har arbeidet med forskning, klinisk arbeid, Prosjektet er eksternt finansiert av Extrastiftelsen over en treårs-periode og går høsten 2017 inn i sin avsluttende fase

ROP - Psykisk helse 2017

 1. Ved å krysse av sjekkboksen i dette skjemaet godkjenner du at vi tar kontakt med deg. KoRus-Øst bruker din e-post-adresse og telefonnummer kun til utsending av relevant informasjon. KoRus-Øst vil aldri selge din e-post adresse til tredjepart. Les mer om personvern
 2. Vi har alle en psykisk og en fysisk helse. Gjennom et langt liv vil de fleste av oss oppleve å ha det både godt og vondt - både på utsiden og på innsiden. Det er helt normalt. Psykt normalt. Les Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) (pdf
 3. ister Bent Høie åpner konferansen. Trykk på denne lenken for videre program. Priser: Kr.3450 Inklusiv dag pakker og middag dag 1. Overnatting kr.895,00 inklusiv frokost per døgn. Påmelding her
 4. Utredning i pakkeforløp for psykisk helse - gir det bedre kvalitet i tjenesten og hvordan? Anne-Grethe Terjesen, rådgiver i Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus og Jin Marte Øvreeide, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling spesialisthelsetjenester. Kl. 09.40 Hvilke utfordringer møtes når pakkeforløpene implementeres
 5. En beskrivelse av kostholdets betydning for fysisk (inkludert tannhelse) og psykisk helse, med vekt på der det er dokumentert ny kunnskap. Kostholdets betydning for miljøet bør også omtales. En oppsummering av hva som er dokumentert som mest effektive tiltak for å fremme et sunt kosthold
 6. Tittel for konferansen var: Forskning på psykisk helse og rus. Tid og sted: Forskerkonferanse om psykisk helse og rus 13. feb. 2017 - 15. feb. 2017 , Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoe
 7. Vi har ønske om å følge opp konferansene fra 2013 og 2015 og bidra til å forsterke denne faglige plattformen som fokuserer på eldre og psykisk helse og rus. Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger

 1. Kurs og konferanser; Verktøy. Verktøy; 2017, 12. des 2017. Et av målene med prosjektet Kartlegging eldre og rus - kompetanseheving ansatte er identifisering av personer (60+) med problemfylt bruk og eller misbruk av alkohol og legemidler i Gjøvik kommune. - Vi vil samtidig øke kompetansen på psykisk helse og rus blant ansatte i.
 2. Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017 Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har hatt direkte konsekvenser i kommunene, blant annet at mange har fått flere årsverk. Mange kommuner er også godt i gang med utviklingsarbeidet som er forventet
 3. Psykisk helse på den politiske dagsorden 2017-2020. Den gylne regel der psykisk helse og rus hver for seg skal prioriteres med mer ressurser hver for seg enn somatisk helse må videreføres og følges opp. Denne er særlig viktig for å sikre en betydelig bedre ivaretakelse av de som fra «Strategien for arbeid og psykisk helse»
 4. Likeledes er det viktig med mer og bedre kunnskap om innvandreres psykiske helse. En god oversikt over befolkningens psykiske helse forutsetter et godt datagrunnlag. Som vi peker på i denne rapporten, ligger det både muligheter og begrensninger i de eksisterende dataene på psykisk helse og rus

ROP - Arrangemente

For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017. Psykisk helse og rus Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven Avdeling rus og avhengighet (ARA), Forskningsutvalget (FU) ARA FU adm - Linn Wergeland Digranes og Lena Giselsson Follerås Konferanse for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten, rus og psykisk helse Muligheter ved samhandling Fredag 17. november 2017 PROGRAM 08:30 Registrering 09:00 Velkomme Regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. RVTS Midt, Fylkesmannen i Trøndelag, Fagkonferanse rus og psykisk helse. RIO i samarbeid med Veien tilbake. En rekke foredragsholdere vil presentere det de brenner for på sine fagfelt, og vil belyse

I samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet. For spørsmål og andre henvendelser kontakt oss på e-post info@medisinfrietilbud.no. Se bilder og program fra konferansen 2017 På konferansen 25. november 2019 var temaet forbedringsarbeid etter tilsyn med tjenester til pasienter med psykisk Tilsynsmyndigheten gjennomførte i 2017 og 2018 landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk Erfaringer fra Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland. v/ Christer Gavén, og.

Konferanser og kurs - Helsedirektorate

Rus og psykisk helse (ROP) Kommende kurs og konferanser . 27. - 29. oktober 2020 MI Dagskurs om rus- og psykoselidelser KoRus Vest Bergen inviterer til dagskurs om rus- og psykoselidelser Mer informasjon og påmelding 3. - 4. desember 2020 Seminar. Strategi for seksuell helse (2017-2022) Strategi. 3 Snakk om kraft Du har kjent den hele livet. Kraften som får blodet til å bruse og suse. Jeg snakker ofte om at vi både har en fysisk og en psykisk helse. Vi har en seksuell helse også. Den er både fysisk og psykisk

Konferanse om rus- og psykisk helse, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)Skriv ut. Del. Sted: Scandic Hell, Stjørdal 29. november. Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i samarbeid med kompetansesentrene NAPHA, KORUS, RVTS og KBT. Brukerorganisasjonene RIO og Mental helse RUS OG PSYKISK HELSE - 2016 blir arrangert 8. - 10. februar i Oslo kongressenter. Kongressens hovedprogram nærmer seg nå ferdigstillelse, og vil være klart til release 20. juni. Kongressens fagfelt - rus og psykisk helse - er et svært bredspektret fagområde som inkluderer mange ulike fagdisipliner, -fra forebygging til kompliserte og langvarige behandlingsregimer Konferanser 2017; Konferanser 2016; Konferanser 2015; Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer. februar 2015 arrangerer programmene Rusmiddel og Psykisk helse konferanse i Tromsø. Det vil bli utdeling av forskningspris for beste artikkel og poster om korsang og psykisk helse - ved Grete Daling, førstelektor ved Nord universitet. Sanger fra Grini - ved Per Vollestad, Hans Petter spiller gitar og bidra med faglige refleksjoner over hvordan musikk kan hjelpe mennesker psykiske lidelser og rus til et bedre liv. Konferansen 2017: Syng Kurs er i utgangspunktet en kostbar investering. Vi tar ikke lett på den oppgaven det er å skal dekke våre kunders behov for kunnskap. Kunnskap endrer veien videre, og derfor leier vi kun inn de dyktigste foreleserne innen sin bransje. Vi har heller ikke et stort apparat som skal ivaretas, og vi har lave kostnader. Slik kan vi tilby topp forelesere til lavest mulig pris. Følg oss på.

Pakkeforløp psykisk helse og rus, konferanse i Bodø og Tromsø. I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse Nord RHF og helseforetakene til konferanser for lansering og implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner Psykisk helse og rus. Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Tjenestene må samarbeide godt fordi mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende tilbud Fagfokus er en kurs og konferansearrangør med sosial profil. Vi ønsker at våre arrangementer skal ende med bedre tjenester og endre veien videre for de som mottar tjenester. Enten det dreier seg om helse og velferdstjenester, eller utdanning Foto: Marit Vasshus Dato: 19.mai Sted: Stavanger Målgrupper: Fagpersoner i Rogaland som kommer i kontakt med rus- og psykisk helseproblematikk. Pris: Gratis Påmelding: kommer Antall: 200 deltakere Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogalandasenter.no, eller kontakt Silje Lill Rimstad Fagkonferanse og workshop rus & psykisk helse Arrangør: RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Veien Tilbake AS Påmeldingsfrist: 10.12.2020 11:00:00. Konferanse med Overnatting for 1 døgn. inklusiv middag dag1. kr.3450 + kr.895,00 inklusiv frokost Kr 4345,-Earlybird:.

Tidligere presentasjoner på kurs og konferanser om rusbehandling, spilleavhengighet, pengespill, dataspill, (2017) HUSTVEDT og NESVÅG PDF FIL - (2015) FRIGSTAD og BUSETH - Psykisk helse og rus. Last ned... PDF FIL - (2015) KJELLEVOLD - Taushetsplikt og pårørendesamarbeid. Last ned.. Regjeringen la i august 2017 frem en strategi for psykisk helse. Strategien Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) var et forarbeid til en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Stortinget har bestemt at opptrappingsplanen skal omfatte individ og samfunn, og inneholde både helsefremmende, sykdomsforebyggende og.

Rus og psykisk helse 2020 - Faglig Foru

Kommunens rolle i pakkeforløpene for rus og psykisk helse Nordland fylke hadde høyest selvmordsrate i landet i 2017. Film fra GATENÆR 2020 (07.09.2020) Gatenær 2020 ble arrangert 21. september. Tema for konferansen var Rusreformen - fra straff til hjelp - nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid Begrepet opptrapping er brukt både innen psykisk helse og rus knyttet til årelange opptrappingsplaner. 2020 er siste året for Opptrappingsplanen for rusfeltet. Har vi oppnådd likeverdige tjenester, spør Kompetansesenter rus region øst og Fylkesmannen i Oslo og Viken på sin digitale konferanse 3. november Utdanningene innen rus og psykisk helsearbeid har hittil vært adskilt, mens det nå er behov for å se dette i sammenheng. Økte krav til samhandling og samordning mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten, NAV og spesialisthelsetjenesten, skaper behov for ny kompetanse

Vi jobber for at brukeres og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet. NB: Fra og med 5/11 2020 og inntil videre er Erfaringskompetanses nettbutikk og bibliotek stengt på grunn av pandemien - altså ikke utsending av varer eller utlån av bøker nå psykisk helse og rus 2018 -2020 fra Helsedirektoratet, IS-2734. 3 1. fra september 2017. Styringsgruppe Direktørmøtet AD + konserntillitsvalgt (KTV)+ regionalt Det skal være en nasjonal lanserings- og implementeringskonferanse og flere regionale konferanser. Alle konferansene er et samarbeid mellom Helsedirektoratet,. 1 Oppsummert rapport 2013 - 2017 Samhandlingsreform, økt fokus og ny arbeidsdeling; Psykisk helse og rus Sluttrapporten fra samarbeidsprosjekt 2013-2017 mellom åtte kommuner i Midt-Troms regionen, kvalitetsutviklingsenheten LØKTA og Senter for psykisk helse Midt-Troms (UNN Den nye rapporteringen kalles IS-24/8 og dette er tredje rapport i den nye serien. 2015-2018 er uten tidsserieavbrudd i årsverksstatistikken. I denne rapporten fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne Fra Stiftelsen Dams start i 1997 har Rådet for psykisk helse fått innvilget midler til 507 prosjekter innen forskning, utvikling og helse. Til sammen over 450 millioner kroner. Du finner alle prosjektene i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek

Hvordan forebygge overdoser - Oslo universitetssykehus

# 02 - 2017 PSYKISK HELSE OG RUS 38 26 34 16 Psykisk helse og rus blir gitt ut Innhold av NSFs faggruppe for sykeplei-ere innen psykisk helse og rus, i samarbeid med tidsskriftet Sykepleien. REDAKTØR Kjersti Øvernes, Tlf. 40 45 79 69 kjersti.overnes@gmail.com STYRET Faggruppeleder Kurt Lyngved Tlf. 75 56 55 65/90 55 31 78 Kurt.lyngved@gmail. Helse Nord hadde gleden av å invitere til regional konferanse for rus- og avhengighetsbehandling i Tromsø 13. og 14. februar 2019. Takk til alle våre deltakere og foredragsholdere. Nå kan du laste ned presentasjonene fra konferansen Dette gjør vernepleieren i psykisk helse Vernepleiere i psykisk helse Over 9.000 av FOs medlemmer er vernepleiere. FOs medlemsundersøkelsen viser at i tjenestene psykiatri (poliklinikk og institusjon), rus (polikli-nikk og institusjon) og somatiske helsetjenester /sykehus jobber rundt 18 prosent av FOs verne-pleiere Recoveryteam er et tverrfaglig team i enhet for psykisk helse og rus. Vi gir tilbud til personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, som ønsker en endring i livet sitt. Vi har fokus på hva som er viktig for deg og hva du definerer som livskvalitet. Vi gir i hovedsak oppfølging gjennom gruppetilbudet reSTART

Helsedirektoratet , avdeling psykisk helse og rus LAR-konferansen 2018 . BAKGRUNN Foreta en grov vurdering av kostnader og nytte på samfunnsnivå LAR-konferansen 2018 . Prosess Anbudskonkurranse (2018

6ForbedringsindustrienGod vakt - konferanse om pasientsikkerhet og arbeidstidKulturpatruljen - Posts | FacebookROP - Svekket kognisjon kan hindre bedringHedmark fylkeskommune - Ung4Reg - folkehelseprogrammet iKonsertforestilling i Drammen - Sett bagen fra deg
 • Mtb hardtail test bis 2000 euro.
 • Krallennagel finger.
 • Best ereader.
 • Har jeg virus.
 • Hva er mangfold i hinduismen.
 • Lata 20 lata 30 film.
 • Ukm sola påmeldte.
 • Kongsvinger bibliotek søk.
 • Plastisk kirurgi bergen erfaringer.
 • Europa league results.
 • Casio classwiz fx 82ex manual.
 • Poltergeist 2015 movie4k.
 • Brostein på nett pris.
 • Storkurs 4h 2018.
 • Lus på paprikaplanter.
 • Mathew.
 • Colt prattes age.
 • Hitlers søsken.
 • Marcialonga kart.
 • Wmz datei öffnen chip.
 • Lucky bike leipzig.
 • Kattepensjonat hordaland.
 • Erdbeben 2018.
 • Philips hf3653/01.
 • Hvordan halvere en 45 graders vinkel.
 • Spotter i stein.
 • Jotun fargekart varm lin.
 • Michael jackson thriller album.
 • Lecker frühstücken auf borkum.
 • Sylting.
 • Autoritært samfunn.
 • Adidas originals sweater.
 • Liverpool manchester city.
 • Barbour jakke.
 • Caravan center bocholt oktoberfest 2017.
 • Senckenberg museum frankfurt veranstaltungen.
 • Trening og helse treningslære.
 • Erwin vw manual.
 • Creme fraiche vs rømme.
 • Papenburg veranstaltungen 2018.
 • Soleksem allergimedisin.