Home

Kvinnesyn i koranen

Koranen forbyr også innblanding fra tidligere ektemann i en fraskilt kvinnes liv. «Når dere skiller dere fra kvinner, og de har hatt sin termin, så hindre dem ikke i gjengifte, når partene er enige på vanlig måte. Dette er en formaning for den av dere som tror på Gud og Dommens dag Koranen forteller oss i alle tilfelle om en kvinne som ledet sitt folk til Guds vei. Denne kvinnen får god ros i Koranen og blir ansett til å ha gjort en god jobb (les om dette i (27:22-44) De ulike rollene og ansvarsoppgavene islam pålegger kvinner og menn bygger på en guddommelig visdom I koranen står det : Menn er kvinners formyndere pågrunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med framfor andre, og pågrunna de utgifter de bærer. Derfor skal rettskaffene kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart, dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk

Koranen og kvinnesyn Spørsmål. Hvilket belegg finner vi i Koranen for islams kvinnesyn? Svar. Først vil jeg klargjøre hvilken rolle Koranen spiller som kilde. Den er en ordrett, ufeilbarlig åpenbaring fra Gud, og den fremste kilden i islam til både trossannhetene, til generell etisk veiledning og til konkrete, juridiske regler KORANEN om kvinnesyn, hat, jihad, osv. Sitat fra Koranen: Lønnen for den som gjør opprør mot Allah og Muhammed og farer omkring og stifter ufred i landet, skal være at de drepes eller korsfestes, eller at en hånd og en fot på hver sin side hogges av, eller at de forvises fra landet En leser har sendt oss disse punktene om kvinners rettigheter i islam. Det heter blant annet: Kvinnen skal behandles godt som medborger, kone, mor, søster, os

Kvinner i islam - Wikipedi

Kvinnesyn i islam kan belyses fra ulike sider, men i denne studien har jeg valgt å belyse dette ved å se på tre kategorier som er gjennomgående i de ulike lærebøkenes kapittel om kjønn og kjønnsroller. Kategoriene knytter seg til ekteskap, skilsmisse og klesdrakt Kvinner og islam. Det kan være litt vanskelig å knytte kvinnerettigheter til islam generelt. Det er ikke slik at Koranen nødvendigvis tilsier mer begrensinger i rettigheter og større undertrykking av kvinnen enn det Bibelen gjør Kvinnesyn i de ulike religionene. Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Det er ulike fortolkninger av både koranen og bibelen,.

Islam.n

Koranen sier at familien er en av de gode ting Gud har skapt. Er kvinnen heldig får hun en mann som kan forsørge henne, som ikke slår henne, og de får barn sammen. Barn er en viktig del i Islam. De blir betraktet som en gave fra Gud. Både sønner og døtre. Når en kvinne får sitt første barn skifter hun navn Koranen tillater for eksempel polygami, altså at en muslimsk mann har flere koner, noe som svært få retninger innenfor - kristendommen tillater. I islam er det likevel vanligst bare å ha én kone. Årsaken er at koranen stiller krav til mannen om at alle konene må behandles likt, noe som de fleste menn ser på som umulig

Kvinner i Islam - Daria

Her har du en oppgave i Religion og etikk om kvinnesynet i Buddhismen og Islam. Oppgaven redegjør først for kvinners rolle i Islam, og hvordan kvinner og deres stillingen fremstilles i Koranen. Dernest beveger oppgaven seg mot Buddhismen og kvinnesynet som preger denne religionen Koranen 2:38. Eller: «De som fornekter vårt ord, vil vi la møte ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil vi benytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen. Gud er Mektig». Koranen 4:59. Vær så god, her har du flere verser om den «barmhjertiges» straffemetoder. Les intervju med Mahammad Rah her Sharia kvinnesyn. Sharia omfatter blant annet lover for strafferett, familie og privatliv, økonomiske og sosiale relasjoner. Sharia utviklet seg i århundrene etter profeten Muhammed og bygger hovedsakelig på Koranen og såkalte hadither

Drammens Tidende - Religion

Siden det finnes klare retningslinjer i Koranen og Sunnah som hindrer kvinneundertrykking, trenger vi ikke nytolkning av Koranen. Det vi trenger derimot, er opplysning om hva Koranen og Profeten. Den hellige koranen er en av verdens mest leste bøker, og med tanke på at dets vers blir opplest i de daglige bønnene, leser titalls millioner folk, deler av koranen daglig. Koranen inneholder stort sett alt av kunnskap Tillater Koranen menn å slå kvinner? Og blir kvinnen frelst først gjennom barnefødsel, slik det står i Bibelen? Hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn er temaet for Anne Hege Grungs ferske doktoravhandling Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

Mange kvinner hadde den kunnskap og de evner som skulle til for å drive en lønnsom virksomhet. (Ordspråkene 31:24) I motsetning til det som var vanlig i andre nasjoner på den tiden - der det bare var faren som underviste guttene - skulle den israelittiske moren være med på å undervise sønnene sine helt til de ble voksne.(Ordspråkene 31:1) Det er tydelig at kvinnene i det gamle. Islam stärkte kvinnans roll när hon inte längre sågs som ett lösöre att överföra från far till make. De blev lika mycket värda som män, med både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till. Tyvärr faller muslimska kvinnor ofta offer för kulturella avvikelser och en för islam och Koranen främmande kvinnosyn Koranen tillater en mann å ha fire koner, med visse forbehold, og dette er noe IS-krigere hevder å leve etter. Men gifte kvinner kan ifølge den 34-årige IS-krigeren også møte store.

Koranen, kvinnesynet og ytringsfriheten. HRS, 16. april 2007 Etter at Kadra Yusuf, tidligere Noor, ble overfalt på åpen gate av flere titalls innvandrermenn og -kvinner natt til torsdag i forrige uke, jf. Dagsavisen (12.04), har debatten om muslimers kvinnesyn skutt betydelig fart En muslim følger koranen, som er muslimenes hellige bok, som tilsvarer vår Bibel. For å være muslim må man tro på én og samme Gud, Allah, og på at Muhammed er Allahs siste sendebud Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom

Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah) Ifølge Koranen er et af de store tegn på Guds magt og kærlighed, at han skabte mennesket og blandt Hans tegn er også, at Han skabte jer hustruer af jeres egen art, at I må finde sjælefred hos dem, og Han har skabt kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Heri er der sandelig tegn for folk, som vil tænke sig om (Sura 30,22) Han fanget mange slaver i kamp. Han hadde sex med sine slaver. Og han instruerte sine menn til å gjøre det samme. Koranen som Muhammad dikterte vier faktisk flere vers til å sørge for at muslimske menn vet de kan holde kvinner som sex slaver enn den gjør i å fortelle dem om å be fem ganger om dagen Kvindelige imamer er et fænomen, der er genstand for diskussion blandt muslimske lærde, for Koranen siger nemlig ikke direkte noget om, hvorvidt kvinder kan fungere som imamer. I sådanne tilfælde vender mange muslimer sig mod haditherne, som er beskrivelser af profeten Muhammeds liv og levned

* I Koranen står det at paradis ligger under ens mors føtter. * Islam er den eneste religionen som annerkjenner skilsmisser, slik det finnes ekteskap finnes det også skilsmisse står det i Koranen. * i Islam så er en mann forpliktet til å forsørge kvinnen økonomisk OG kjærlighetsfylt, hvis ikke så kan kvinnen søke skilsmisse Andre kvinner har postet bilder av seg selv iført bombebelter. I henhold til IS' fortolkning av Koranen har ikke kvinner lov til å kjempe i krig, men kan imidlertid delta i selvmordsaksjoner Kvinnesyn og likestilling i trossamfunn » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge forresten nøyaktig det samme som muslimene mener så jeg forstår ikke hvorfor folk roper så høyt om kvinnesynet i Koranen når Bibelen sier det samme. Hvordan går det forresten ) 0. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre. Islams kvinnesyn: Kvinnen erobret i et seksualisert system. Både vers fra koranen og hadith støtter opp under kvinnens helt underordnede stilling seksuelt i samliv med ektemannen. Som Ayaan Hirsi Ali, parlamentsmedlem i Nederland, mener Storhaug at en åpen og kritisk analyse og debatt av hvem Muhammed var og hans ulike handlinger,.

KORANEN om kvinnesyn, hat, jihad, osv

Islam og Kvinnesyn Innenfor Islamsk kultur så er det ikke uvanlig at kvinnene får deler av skylden om hun blir voldtatt eller seksuelt trakassert. Islam har Muhammad med 13 koner og konkubiner som moralsk eksempel i 2018, men de finner også inspirasjon i Koranen for nettopp å skylde det på jenta om hun ikke kler seg sømmelig Ikke bare fant de styrken i Koranen, men de valgte å gå den veien Koranen foreskrev; søke kunnskap, reflektere, og ikke minst ta ansvar. SIS har vokst til å bli en viktig organisasjon for muslimske kvinner over hele verden ved blant annet å fremme kvinnens stemme og erfaringer, men også som inspirasjonskilde på kvinnelig aktivisme Les her ang kvinnesyn i Islam » Fellesforum » Anonymforum - Skravle. Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom Av: Hestvik, Håkon: Nord-sør-biblioteket, spørsmål og svar, sist oppdatert , 03. januar 2020 Spørsmål om oppgave: Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen «David» flyktet fra forfølgelse i Eritrea og søkte trygghet i Norge Del 1: Mye er likt. At det er mye likt mellom Islam og kristendommen vil du se om du leser Koranen, muslimenes hellige bok. For eksempel finner du fortellinger både om Adam, Moses og Abraham i.

Kvinnens rettigheter i islam - Koranen

Kvinnesyn er mye debattert I et samfunn som Norge som har idealer om likestilling , er det naturlig at dette blir diskutert også i en religiøs kontekst. Som en forsvarer av likestilling , synes jeg det er problematisk at tolkninger som tar for seg temaer som dette ikke blir presentert i skoleboka Tildekkede kvinner passerer en plakat som bærer et vers fra Koranen som oppfordrer kvinner til å bære hijab i den nordlige provinsen Raqqa 31. mars 2014 Ja. Moskeer er åpne både for menn og kvinner, men de ber i separate områder og som oftest også i separate saler. Grunnen til dette er at ingenting skal distrahere dem fra å ha fokus på Gud når de ber. Stillingene i en islamsk bønn gjør også at det gir mening for at menn og kvinner ikke ber sammen, slik at alle kan ha sitt fokus rettet mot Guds ihukommelse Vestlig kultur er ikke den samme siden Freud. Islam kunne trenge en Freud. Når man leser om islams kvinnesyn, er det til tider vanskelig å ta inn over seg det en leser. Hege Storhaug har skrevet en artikkel om emnet som er så sterk lesning at ethvert tenkende menneske må si til seg selv: Dette må j Kvinnekamp med Koranen. Muslimske kvinnebevegelser er den ukjente søsteren til politisk islam. Firdous poeng er at profeten brakte med seg et nytt kvinnesyn. Så høyt elsket han døtrene­ sine at han feiret dem med store­ fester, fremhever Mehak Butt (19).

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn / Spørsmål og

 1. Tillater Koranen menn å slå kvinner? Og blir kvinnen frelst først gjennom barnefødsel, slik det står i Bibelen? Hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn er temaet for Anne Hege Grungs ferske doktoravhandling, skriver forskningsrådet.no
 2. Theravada Buddhismen Theravada Kvinnesyn Theravada: For krevende å oppnå Nirvana for kvinner- Kun munker Theravada- samfunnet i Thailand: Nonneordinasjon ikke lenger i bruk Kvinner kun ordinert til noviser Senere tid- initiativ til ordinering av nonner Kvinnesyn Mahayana D
 3. Sharia-lovene er bedre for afghanske kvinner enn undertrykkende lokale skikker, mener Flyktningehjelpen i Afghanistan
 4. I dagens Aftenposten kommer det en del uttalelser om Kadra Yusufs uttalelser om behovet for reform av kvinnesynet innen islam som slår meg som merkelige. Alle tar selvsagt avstand fra overfallet på henne, noe annet er vel umulig i norsk virkelighet, men så forteller de henne..
 5. Den ærverdige Koranen sier at troende, uten forskjell, er likestilte og kun rettferdige handlinger opphøyer en person over en annen. Muslimer har derfor veldig høy respekt for rettferdige og gudfryktige menn og kvinner. Islams historie forteller oss også at både menn og kvinner har gjort tjenester innen mange områder som å være lærere, leger, ledere og selv som soldater i strid da.
 6. Les her ang kvinnesyn i Islam » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Les her ang kvinnesyn i Islam. Av MJ<3, November 13, 2009 i Anonymforum - Skravle. Det som ordrett står i koranen..
 7. Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia. RIYADH/QATIF (VG) Vi reiste for å skrive om kvinnekamp i et av verdens mest kvinneundertrykkende land. Det kjentes på kroppen

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

 1. . Se ogs.
 2. Forestillingen om at Gud skapte det første menneske av støv eller leire og blåste liv i det, er også overtatt av islam (Koranen, Sure 15,26-29; 23,12-14). Fra det gamle Egypt finnes en myte der guden Knum former mennesket på pottemakerhjulet, der mens gudinnen Neith blåser liv inn i den nye skapningen
 3. Comprehensive Koranen Kvinnesyn Collection. Koranen Kvinnesyn All About Booze - in 2020 Check out Koranen Kvinnesyn collection but see also Blender Wiki Tutorial also Leie Espressomaskiner Pris.. Continue
Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

Jeg bestemte meg for å studere Koranen på nytt og jeg forsto raskt at forslaget om en moderne moské i Norge krever fornyelse av så mye. For en moské må ha et bibliotek bestående av religiøse bøker. Det må ha Koranlesning og bønneritualer. Her bør man selvfølgelig ha bønneritualer med vennligere og andre ord enn de som står i Koranen april 13, 2007 in Tro er så mangt | Tags: allahoakbar, gud er stor, koranen, kvinnesyn, religion, vold | 125 kommentarer Jeg våknet opp til nyheter i dag om at Kadra har blitt angrepet, sparket og banket opp av flere mennesker mens de ropte Allah-o-akbar (Gud er stor) Religion, skikker og kvinnesyn Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Religion, skikker og kvinnesyn. Av Abigor, 7. april 2007 i. Hun avslører de mørke sidene i islam, et fryktelig kvinnesyn, der livet til jentebarn har liten verdi, og der kvinner oppfattes som mannens eiendom. Hun sier at hun «skriver om islam fordi det er den religionen jeg kjenner til: - Det er på tide å avsløre hykleriet, sier hun og mener menn bruker koranen som et våpen og en trussel mot. Hva er egentlig Koranens kvinnesyn? Hva sier Koranen om drap av vantro? Og hvordan skal vi lese Koranen i dag? For å bli klokere på islams hellige bok, har vi invitert tre muslimer med ulike ståsteder til samtale. Imam i Bergen Moské, Abdi Ladif Ahmed, samfunnsdebattant og lege, Bushra Ishaq, politiker og blogger, Mahmoud Farahmand

Kvinner i Islam - StudentTorget

 1. - Vi har brent koranen ved én anledning, - Og da kan vi begynne med kvinnesyn. Senest i dag var det en afghaner som drepte ekskona si, hevder Bråthen
 2. Gjennom hele Koranen er det vesentlig at Jesus ikke er Gud, han er heller ikke Guds sønn eller en slags 'partner' av Gud. Å påstå noe slikt vil i følge Koranen være en utilgivelig synd. Jesus blir i Koranen kalt et tegn fra Allah, men ikke som personifiseringen av Gud slik Bibelen skildrer ham, men som en profet som skal veilede folket tilbake til Allahs rette veier. [8
 3. Pisspreik ad mass. Like absurd som å hevde at det ikke eksisterer noen sammenheng melom kvinnesyn og voldtekt. Islams nedlatende holdning til kvinner er nedfelt i koranen
 4. Ampert om kvinnesyn. Mot slutten tilspisset tonen seg noe, spesielt da SIAN-nestleder Fanny Bråten utfordret dialogforumet på kvinnesyn og æresdrap blant muslimer. Hatice Luk viste til at et forvridd kvinnesyn ikke trenger å ha en sammenheng med religion. - Min religion har lært meg å respektere andres tro
 5. I 2015 begynte billedkunstner Eivind Reierstad arbeidet med utstillinga A-project #1 (every man come to me), som tar opp tematikk rundt Koranen og islams kvinnesyn

Kjønnsroller i kristendommen og islam - Daria

- Koranen er Guds ord, så man kan ikke bare ta bort tekster. Men de sa at Koranens egentlige mening er rettferdighet mellom menn og kvinner, og at andre tolkninger blir feil. De ansvarliggjorde tolkerne. I begge de to store religionene har kvinner fått mer frihet. Grung knytter det til konteksten, og mener endring skjer både innenfra og. Nest etter Koranen er Hadith den viktigste veiledning til et riktig liv for muslimer. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og viser til handlinger og utsagn fra profeten Muhammad og eventuelt etterkommerne hans. Læresetningene i Hadith omhandler innholdet i Koranen, sosial og religiøs livsførsel og hverdagslig atferd ned til de små ting Tirsdag plukket VG opp et utspill norsk-somaliske Kadra hadde kommet med i magasinet Where2Go. Der sa Kadra ifølge VG at hun ønsker seg en nytolkning av Koranen for å gjøre plass til et moderne kvinnesyn, noe avisa omtaler som «et meget kontroversielt utspill» Mahmoud Farahmand. 8 . Islam må reformeres for å gi kvinner samme status som menn. Det er ikke til å stikke under stol at mye av tilnærmingen vi ser til kvinner er begrunnet i islamske lover, regler og tradisjon Hva er egentlig Koranens kvinnesyn? Hva sier Koranen om drap av vantro? Og hvordan skal vi lese Koranen i dag? For å bli klokere på islams hellige bok, har vi invitert tre muslimer med ulike ståsteder til samtale. Imam i Bergen Moské, Abdi-Ladif Ahmed, samfunnsdebattant og lege, Bushra Ishaq, politiker og blogger, Mahmoud Farahmand

Drammens Tidende - Det bør legges til rette for en

Finner likestilling i Koranen og Bibele

Koranen er deres hellige bok og vi kan bare tenke oss hvor vondt det må oppleves for en troende å se at noen krenker det du holder helligst. Samtidig viste debatten som kom i kjølvannet av koranbrenningene, at konsensus i samfunnet er at den enkeltes følelser må vike for den prinsipielle retten til å brenne hellige bøker - Ofrer kvinnene i frykt for å bli kalt rasister (VG Nett) Kadra Yusuf mener norske politikere er så redde for å tråkke imamene på tærne at de ofrer muslimske kvinners helse og livskvalitet Som takk for at Tajik, Støre eller Johansen ikke kritiserer muhammedanismens kvinnesyn, Koranen, «Profeten», sharia eller budskapet til islams misjonærer - vil muslimer ved høstens kommunevalg strømme til urnene og stemme Arbeiderpartiet. Arne Tumy Hva skjer med deg den dagen du erkjenner at du tar feil og at du må ta ansvar for å ha holdt det gående i lange tider med slike anklager? Vi har hatt noen få tilfeller av min

Hva er egentlig Koranens kvinnesyn? Og hva sier islams hellige bok om drap av vantro? Kom og still dine spørsmål om Koranen 20. april Hva betyr Koranen i dag? Hva sier den egentlig om kvinnesyn og jihad? Hvordan skal vi tolke den og hva er det vi ikke forstår? Samtiden setter fokus på en av de viktigste tekstene for å forstå vår tid og konflikten mellom Islam og Vesten. Nummeret inneholder artikler om Koranen og feminisme, Koranen og samtidskunst, Koranen og miljøvern, m.m I islam blir kvinners kjønnsorgan sett på som paringsorgan som kan lånes bort som manens eiendeler og sex leketøy. En liten leksjon i Islam's kvinnesyn. Og løgnene og bedraga for å beskytte sannheten om islams kvinnesyn nedfelt i Koranen,som på alle andre områder skifter etter behov, og hvem en muslim snakker med Kvinnesyn og seksuell undertrykkelse. Vi har kanskje en forestilling om at vi lever i en rasjonelt klok og sofistikert forståelse av tilværelsen, men verden er fremdeles full av magi, barnslige maktkamper, dogmatisme og overtro. Koranen. Universitetsforlaget, Oslo

Skoleoppgave Eier ingen rettigheter til musikken i filmen Skjønner meg ikke på Islam og kvinnesyn jeg. I Islam så må kvinner tildekkes. Hvorfor det? I muslimske land så blir kvinner som ikke tildekker seg fengslet, pisket eller steinet. Hvorfor det? Og hvorfor mener Imanen som ble intervjuet i vg nettmøte tett på nett at muslimske kvinner skal tildekke seg å følge koranen til punkt og prikke Kvinnesyn wikipedia. Ordet kvinne er avledet fra kona som var det vanlige ordet for kvinne på gammelnorsk (kvenna eller kvinne var der eieform av kone i flertall). Ordet gjenfinnes i. Islam ser på menn og kvinner som like av natur, likevel skiller den mellom kjønnene i visse sammenhenger SnakkOmTro gir praktisk hjelp til å formidle kristen tro med relevans og troverdighet. Samtidig får du lære mer om kristen tro i møte med aktuelle spørsmål

Flere nektes innreise til Danmark – Human Rights Service

Kvinnesyn - Muslimer voldtar pga. sitt kvinnesyn, og at det i koranen står at de kan voldta kvinner som er urene, Se også: Kvinnesyn Jomfruer Kvinner Leire - De første menneskene ble laget av leire. Se også: Leire Likestilling - er umulig i Islam. Koranen fastslår. Sjølvsagt dukka òg Bibelen sitt kvinnesyn opp. Så snakkesalege kvinner får takke Paulus, og ikkje Gud, for at dei ikkje blir ekskluderte frå Iveland bedehus La oss lese Bibelen, Oslo, Norway. 323 likes. Her deles tankevekkende og viktige bibelsitater - Kva meiner du om islam sitt kvinnesyn? - I følgje Koranen har kvinner og menn like stor verdi, men ulike roller i samfunnet. Som muslimsk mann er ein overhovud i familien, men då òg forplikta til å ta godt vare på familien sin. Så eg føler meg trygg og heldig som muslimsk kvinne, seier ho Gjengvoldtekter og muslimsk kvinnesyn (too old to reply) h***@hotmail.com 2006-04-03 10:51:04 UTC. Permalink. Daglig leder av FOMI har en velskrevet artikkel i foreningens siste medlemsblad, hvor hun tar opp gjengvoldtekter m.m.. Inger Marie.

Hva betyr Koranen for muslimene? Hvorledes brukes den? Hva slags kvinnesyn finner vi i Koranen? Den afganske familefaren har hatt fire koner, sier han, nå har han tre. Hva sier Koranen om giftermål? Nasaf risikerer livet for å redde søsteren sin. Hva synes du om det Islam spredde seg til nesten alle kontinenter, til områder med svært forskjellige kulturelle tradisjoner og kvinnesyn, og ble tilpasset i forhold til gjeldende samfunnsnormer. Lokale forhold og tradisjoner har derfor spilt en viktig rolle ved fastsettelsen av kvinners posisjon i muslimske samfunn, selv om Koranen gir mange klare retningslinjer oriteter, islam og kvinnesyn Jeg er en jente på 17, som lurer på masse ting innen islam, og jeg er muslim uansett . 1) Hva sier islam og Koranen om livet, selvmord, livet etter døden, å bli tvangs giftet og seksuelt trakassert innen familien, jeg kjenner noen som er blitt In love i en dude / mann / gutt og gått på dater men det er jo haram å gjøre det, Jeg har lenge lurt på om de muslimske terroristene følger koranen når de dreper vantro og annerledestroende, eller hva koranen egentlig sier om vantro gennerelt, så jeg fant disse versene. (jeg ser at ikke alle sier drep de vantro, men det er uansett ikke god omtale vi ateister får her) Unbelieve..

Vi meiner denne saka vitnar meir om eit valdeleg middelaldersk kvinnesyn enn om teologi. Det handlar om grov kriminalitet og uakseptabel framferd. Det er også eit slikt kvinnesyn som driv kvinner - etnisk norske eller innvandrarkvinner - inn i krisesentra rundt om i landet. Valdelege menn er stort sett alltid også valdelege med kjærastane sine Koranen gir også veiledning og detaljert opplæring for å fremme et rettferdig samfunn. Hva er Koranen? - norskkoran . Koranen er skrevet på arabisk, et klassisk arabisk sådan som det taltes på den arabiske halvø på Muhammeds tid. Selve Koranen er opdelt i 114 kapitler eller suraer, der igen er opdelt i vers Tag Archives: kvinnesyn Kvantespranget- etter drapet på Fadime. Posted on 28/11/2015 by Shabana Rehman Posted in 2015, kommentar 6 Comments. Versene i Koranen der kvinnene er likestilt overfor Gud, men ikke overfor loven, er tolket av menn som ønsket kontroll over kvinnen KVinnesyn i Islam NYTT TEMA. Carlito1 Innlegg: 1661. 11.09.08 13:12. Del. En bok som sier at TO kvinner har samme verdi som EN mann (for eksempel som vitner i en voldtektsrettsak) sier vel per definisjon noe om at boken (koranen) inneholder selvmotsigelser og kvinneforakt så det holder Selvmord i Norge - status og utvikling

Koranen fremhever troen på engler som grunnleggende, og nevner Gabriel ved navn tre ganger (sure 66, sure 2). Ifølge tradisjonen formidlet engelen Gabriel alle Guds åpenbaringer til profeten Muhammad, og. Historie. Islams historie er uløselig knyttet til profeten Muhammeds biografi Samtalen vil dreies rundt dagsaktuelle tema som blant annet hellig krig, konflikt, forsoning, underkastelse, kvinnesyn, idoldyrkelse, og hvor langt man skal gå for å nå sine mål. Abraham i Bibelen og Koranen har tidligere turnert for Buskerud Dks og ble veldig godt mottatt Dersom det ikke fungerer, skal hun nektes ektesengen. Og hvis avsperringen fra det ektekapelige samliv heller ikke hjelper, gir Koranen mannen tillatelse til å slå sin hustru. Med et slikt kvinnesyn og slike religiøse påbud er det ikke så merkelig at mange kvinner i de muslimske miljøene lever sine liv i frykt og undertrykkelse Slike plagg symboliserer et kvinnesyn og diskriminering som jeg ikke synes er akseptabelt i Norge. Og enda verre, kvinnene som går med disse plaggene sender et signal til alle islamister og muslimer om dere vil: Ikke aksepter vestlige verdier, - Koranen, sura 37, vers 99-110. Ifølge Kadra har overfallet sammenheng med hennes uttalelser om Koranens kvinnesyn. I et intervju med magasinet WHERE2GO, som ble sitert i VG 19. april, utfordret Kadra kvinnesynet i Koranen. Kadra sa at Koranens syn på kvinner burde tolkes på nytt fordi den gir liten plass til den moderne kvinnen

Hjelp med koranen (sex utenfor ekteskapet) Divines spør-og-lær-foru Prøveforelesning for Ph.D.-graden: Mona Helen Farstad. Oppgitt emne: «Seksualitet, kvinnesyn og sosiale hierarkier i Koranen» Hovmod står for fall, sier et ordtak. Et smykke eller en amulett med det onde øye har vært brukt, og brukes, i mange kulturer for å beskytte mot konsekvensene av hovmod Under demonstrasjonen med Koranen vanhelliget, ved at eksemplarer ble brent eller kastet i en søppelkasse. Det fremkom da at Ap-politikeren ikke er bekymret for at islamske verdier, som for eksempel hva gjelder kvinnesyn, skal ta større plass i det norske samfunnet. annonse - Det er religionsfrihet,.

 • Personlig assistent lønn aleris.
 • Biggest patreon.
 • Tanzschule lepehne herbst kaiserstraße.
 • Bilder afrikanische motive.
 • Adresserbare brannalarmanlegg.
 • Kosmetikk.
 • Gass til grill.
 • Klær i steinalderen.
 • Fortinet service.
 • Nomad book.
 • St. patricks dag.
 • Dworek 40.
 • Ascot uk.
 • Invertebrates norsk.
 • Außerirdische signale empfangen.
 • Godless season 2.
 • Kunstleder reparieren.
 • Welzheimer wald wandern.
 • Xinedome ulm essen.
 • Ruth madoff.
 • Haus kaufen kamp lintfort niersenbruch.
 • Beats solo3 wireless lefdal.
 • Dplay se.
 • Filemail gratis.
 • Gehalt guardiola.
 • Vega kystferie.
 • Catalonia bbc.
 • Oldtimer postbus mieten.
 • Videreutdanning kokk.
 • Dropbox konto.
 • Volpino italiano erfaring.
 • Essen und trinken zeitschrift nachbestellen.
 • Ryanair sommerflugplan 2018.
 • The nameless city.
 • Bmw 1 series.
 • Uwe böhnhardt grab.
 • Trygdekontoret sverige.
 • Cosa deve vedere un architetto a milano.
 • Gewinnspiel dresden 2017.
 • Zahnarzt notdienst burgthann.
 • Tramadol side effects.