Home

Saksliste personalmøte mal

Sakslister - Office

 1. Hold orden med gratis sakslistemaler fra Office. Fra et enkelt teammøte til en kompleks heldagshendelse, vil du holde arrangementet på riktig spor og i tide
 2. Saksliste for foreldrerådets arbeidsutvalg Word Blå sfærer-agenda Word Agenda med doble striper Word Saksliste for konferanse Word Finn inspirasjon til ditt neste prosjekt med tusenvis av ideer du kan velge mellom. Adressebøker. Alle helligdager. Animasjon og 3D. Attester. Baby. Bedrift. Beholdninger
 3. Hold møtereferater på en enda enklere måte. Denne møtereferatmalen har et enkelt format, slik at det er enkelt å dele de emnene som ble diskutert. Du finner felt for deltakerliste, saksliste og gjøremålsinndeling som lister opp oppgaveeier og tidsfrist. Bruk møtereferat malen for å notere under møtet, eller for å organisere notatene dine før du sender det til godkjenning

Møteagend

Det kan høres banalt ut, men jeg har flere ganger opplevd å bli kalt inn til møter uten å ha blitt informert om hva agenda skal være. Det fratar meg muligheten til å kunne forberede meg til møtet, og dernest med hva jeg kan bidra med. Ved å sette opp en angenda blir det klart både for deg selv og for møtedeltakerne hva møtet skal handle om Møteinnkalling. Møteinnkallinga skal sendes i god tid til alle deltakerne, vanligvis minst ei uke i forveien. Alle som blir innkalt, skal nemlig ha mulighet til å delta på møtet og til å sette seg inn i de sakene som skal tas opp. Når omfattende saker skal diskuteres, sender en ofte med sakspapirene

Det er så mange ting du kan oppnå ved å avholde et personalmøte. Min påstand er at mange butikkledere undervurderer verdien i personalmøter. Handelsnæringen opplever at det stilles større krav til kjøpsopplevelsen nå enn tidligere, fordi kundene kommer mer forberedt inn i butikken, og kan kjøpe tilsvarende varer på nett Saksliste . 1 Åpning av møtet. 2 Godkjenning av innkalling og saksliste. 3 Salgsplan. 4 Leverandørstatus. 5 Økonomi . 6 Fastsettelse av dato for nytt styremøte. 7 Eventuelt . Med hilsen . Jonas Andersen. Daglig leder . Møte referat fra International Commercial Corporation Saksliste . 1. Det unevenlig - fagprat på personalmøte. Vi har et oppdrag. Vi skal skape en tilværelse for barn i SFO som kan bidra til vekst og utvikling hos barnet, basert på trygghet, nærhet, omsorg og varme. På veien dit skjer det saker og ting - noen er nesten unevnelige. Denne saken passer perfekt som inspirasjon til fagprat på neste personalmøte Vi har laget en mal for møteinnkallelse og for referat som du kan laste ned her. Du kan bruke disse for innkalling til styremøte, til årsmøte eller til et hvilket som helst annet møte. Last ned mal for møteinnkalling her; Her kan du laste ned mal for møterefera

SAKSLISTE PERSONALMØTE 26 Author: Abra Cadabra Last modified by: Styrer Created Date: 5/2/2013 9:35:00 AM Company: Hewlett-Packard Other titles Saksliste b) Valg av Ordstyrer/møteleder Referent 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg av styre/tillitsvalgte. Valg av ordstyrer Det skal velges en ordstyrer. Valg av Lag en mal for årsberetningen Deltakelse på personalmøte 21.03.2018 2018 Arbeid / jobb Har fast jobb i en liten stillingsbrøk, 1 vakt per uke. Har med to ukers varsel fått mun... 14.01.2009 2009 Arbeid / job

Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å fremme din brukeropplevelse. Vi bruker også informasjonskapsler for å fastslå dine preferanser og levere reklame til deg. Ved at du fortsetter å bla gjennom dette nettstedet, godtar du vår bruk av informasjonskapsler Tlf. 909 20 209 9 www.barnefotter.com LITT OM Å SKRIVE MØTEREFERATER Av advokat Hans Cappelen, januar 2011 Flere har bedt meg om å gi noen tips om hva som bør tas med Årsmøtet skal, sammen med saksliste og orientering om tidsfrister gjøres kjent for alle lagets medlemmer senest seks (fylkeslag) /fire (lokallag) uker før årsmøtet finner sted; Årsberetning, Årsregnskap og valgkomiteens innstilling skal gjøres tilgjengelig for alle lagets medlemmer minimum to uker før årsmøtet Et personalmøte skal være positivt, det skal løfte de ansatte, det skal få dem til å elske jobben, bedriften og sjefen. De skal glede seg til møtet, de ha det hyggelig, lærerikt og morsomt og når møtet er ferdig skal de tenke at de har verdens beste arbeidsplass. Dette er målet med et personalmøte - intet mindre

Et vanlig ledermøte. Ledergruppen er samlet. Alle i bedriften med ressurser og beslutningsmyndighet er samlet i samme rom. Agendaen er lang. Over halvparten av agendapunktene ble meldt inn dagen før Forslag saker (kom gjerne med flere/andre innspill Drøftelsesmøte eller drøftingsmøte er navnet på et formelt møte som skal gjennomføres før arbeidsgiver bestemmer seg for om man vil gå til oppsigelse eller avskjed av en ansatt.Kravet om drøftelsesmøte er lovregulert i arbeidsmiljøloven.I denne artikkelen gir vi en nærmere forklaring på hva et drøftelsesmøte innebærer, og hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til drøftelser. I forbindelse med ny jobb skal jeg også være referent i et utvalg som har månedlige møter. Problemet er at jeg har veldig lite erfaring med å skrive referat, dvs jeg vet hvordan et referat skal se ut osv., men er det noen som har noen gode tips til hvordan man kan klare å få med seg det viktigste..

Møtereferater (enkel

Saksliste. Sakslisten kan sendes ut separat eller i forbindelse med innaklling. Dersom innkalling åpner for innsending av saker vil de to nødvendigvis være separate. Hensikten med sakslistern er å hjelpe styret til å se formålet med, og sikre framdrift, i møtet. Saksliste må minimum inneholde saksnummer og tittel på saken Et referat er en, vanligvis forkortet tekst, eller en verbal redegjørelse av et hendelsforløp, tale, et skriftlig verk eller lignende. Finn hvordan du skriver referat he NOME KOMMUNE Helsestasjon og skolehelsetjenesten Post- og besøksadresse: Nome helsestasjon, Stårrvn 14, 3830 ULEFOSS Kommunalt Konsultasjonsteam Møteplan 2019 Første torsdag i måneden, Ulefoss helsestasjon møterom 2.etg

Klassiske møtereferate

 1. Tips til butikkleder, personalmøte: Forslag til agenda • Presentasjon av dagens agenda • Runde rundt bordet, hver ansatt sier noe om sin situasjon (leder sist) • Referat fra forrige møte • Valg av referent • Nytt fra Farmandstredet og Tønsberg Sentrum: - Kampanje
 2. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til saksliste. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 14 synonymer for saksliste. 0 antonymer for saksliste. 0 relaterte ord for saksliste. 0 ord som starter på saksliste
 3. [Synonymer: dagsorden, saksliste] Agendaen er dagsorden (sakslisten) for et møte og inngår som en del av møteplanen. Agendaen beskriver hvordan møtet skal komme seg fra hensikt til ønsket resultat. Den viser hva som skal tas opp, hvordan, av hvem og når (klokkeslett)
 4. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter

Personalmøtet - saksliste. Hvordan legge opp personalmøtet mest mulig effektivt, mest mulig løsningsorientert og slik at alle føler de er en viktig del av møtet? Les mer >> Personalmøte med den gode historien. Hvis du ønsker større åpenhet, glede og trygghet i personalgruppen,. Her skrives navn på alle som innkalles til møtet, gjerne sortert alfabetisk Sted/dato Møteinnkalling Det innkalles med dette til (styre)møte i (bedriftens navn): Dag, dato, klokkelslett Sted for møtet Saksliste 1. Åpning av møtet. 2. Valg av referatkontrollør(er). 3. Godkjenn.. Etter Aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal

Mal for møtereferat. Møtereferat. Den (dato) ble det holdt (styre)møte i (bedriftens navn) på/i (sted). Til stede: Navn på de som var til stede, gjerne i alfabetisk rekkefølge. Fraværende: Navn på de som ikke møtte (eventuelt fraværsårsak). Sak 1. Åpning av møtet. Ordstyrer erklærte møtet for åpnet (klokkeslett) Sak 2 Arbeidsmiljøloven regulerer ikke hvordan eller når personalmøter skal gjennomføres, her ser du hva som er definert som arbeidstid og hva som er fritid. Praksis er at dersom man er pålagt å stille på møter, kurs, konferanser osv., vil dette regnes som arbeidstid

Mal for lokalforeningenes vedtekter: 28/2019: NALs strategi: 29/2019: Innkalling og saksliste til RS-møte 14. juni 2019: 30/2019: Eventuelt . Saksliste til landsstyrets møte 14. februar 2019 - 1/2019. 01/2019 : Godkjenning innkalling og saksliste: 02/2019: Godkjenning av protokoll fra landsstyrets møte 6.12.2018 Generalforsamlingen er øverste myndighet i selskapet. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det er styret som innkaller til generalforsamling og selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett Saksliste og saksdokumenter. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, skal være gjort tilgjengelig for medlemmene innen den frist som er angitt i egen lov, som senest kan være én uke før årsmøtet. Idrettslagets styre kan velge hvordan dokumentene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene Personalmøte 14.04.2015. Tema: Korleis er vår praksis i forhold til Møre og Romsdal fylkeskommune sin nyleg vedtatte kommunikasjonsstrategi. Innkalling . Saksliste. 1) Individuell førebuing (Gjerast av den enkelt før møtet) 2) Gruppearbeid i OU-gruppene Ta en titt og suppler gjern

Her finner du informasjon om hva innkallingen til et styremøte bør inneholde for å gi styret et godt behandlingsgrunnlag. Du kan også laste ned vår mal for styreinstruks, som vil gjøre styrearbeidet lettere for både styre og daglig leder/administrasjon Oppgave personalmøte. Bildebok Mål for prosjektet. Gjennom prosjektet skal dere; utvikle kunnskap om og ferdigheter i bruk av PC, Word, skanner, nettet og printer som verktøy i skaping av digitalestetiske produkter, denne gangen bildebok PERSONALMØTE ONSDAG 18. OKTOBER KL 17-19 SAKSLISTE Felles fra 17-1745 1. Info fra styrer - se eget notat «info fra styrer oktober 2017». Rom for spørsmål og innspill. 2. «Barns trivsel» - med fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Vi markerer verdensdagen for psykisk helse 2017 ved å gi Svingen-prisen oktober 2017 til hverandre PERSONALMØTE I TIRSDAG 19.9 KL 17-19 SAKSLISTE Felles fra 17-18 1. Info fra styrer - se eget notat «info fra styrer september 2017» og «aktiviteter for personalet 2017/2018». Rom for spørsmål og innspill. 2. «Barns trivsel Vi har personalmøte hver 6. uke og her snakker vi om alt som har med hele barnehagen å gjøre. Styrer er ansvarlig. Andre møter jeg er med på er; etasjemøter (vi samarbeider på tvers i etasjen), møter med ppt/fagsenter, møter i forbindelse med overgang barnehage og skole, møter med barnevernet. Foreldremøter er 2 ganger i året

Skap gode vaner på arbeidsplassen - Idébanke

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. november. Årsmøte skal kunngjøres til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Se Lover for Norges Bondelag, § 14 EFFEKTIVt STYREARBEID. Styreplan fjerner behovet for å finne en mal for innkalling til styremøte, agenda eller mal for styremøteprotokoll. Alt av formatering og rutinearbeid håndteres automatisk av styreportalen, slik at du kan fokusere utelukkende på innhold.Og ikke nok med det - Styreplan håndterer også alle de samme prosessene rundt generalforsamlingen

Hvordan holde gode møter: Se ekspertens tip

På vei til ledelse: Hvordan være en god møtelede

I Lederplan definerer du saksliste med saksansvarlig og oppgaver enkelt. Drag-and-drop saksdokumenter i sakslisten og send innkalling. Alle vet hva de har ansvar for og hva som skal behandles - og alt er samlet på én plattform SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET. Godkjenne innkalling og saksliste. Valg av møteleder og sekretær. Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen sammen med lederen i tilfelle det er upraktisk at alle årsmøtedeltakerne skriver under. Årsmelding. Regnskap. Fastsette medlems-kontigenten til OGL for Benytt muligheten til å legge opp til foreldredialog, og bruk caser istedenfor åpne spørsmål. Eksempelvis: «Ada hadde invitert alle barna på avdelingen i bursdag, men opplevde at bare tre av barna kom Mal for sensorveiledning for Det samfunnsvitenskapelige fakultet S 30/17. Årsrapport 2016 - Helse, miljø og sikkerhet S 31/17. Organisering av økonomiarbeidet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet S 32/17. Opprykk til professor etter kompetanse i geografi S 33/17. Opprykk til professor etter kompetanse i medievitenskap S 34/1

Årsmøtet innkalles av styret. Innkallelse til ordinært møte skal skje med minst åtte og høyst tjue dagers varsel. Innkallelse til ekstraordinært møte kan om nødvendig skje med kortere varsel, men likevel minst tre dager i forveien PERSONALMØTE. Hei alle sammen. Husk personalmøte onsdag 6 april 2016. Tema for kvelden er barnehagens uterom :-) Det blir servert noe og spise . Mvh. Stine. Kontakt Frydenborg Barnehage AS Tjenngata 76 4950 RISØR T: 37151117 E: stine@frydenborgbarnehage.no. BARN, NATUR OG BEVEGELSE . Vi. ÅRSMØTE BUVIK IDRETTSLAG Onsdag 11.mars kl 19.00 på Buvik Skole Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Velge dirigent(er). 3. Velge protokollfører. 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 5. Godkjenne innkallingen. 6. Godkjenne saklisten. 7. Godkjenne forretningsorden. 8. Behandle idrettslagets årsberetning. 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske. Vi fant 16 synonymer til SAKSLISTE. saksliste består av 3 vokaler og 6 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Norsk - Møteinnkalling og møtereferat - NDL

SAKSLISTE : SAK 15/18. Referat fra møte 1/18. Referatet (pdf) godkjent. DISKUSJONSSAKER : SAK 16/18: Medvirkning i byggesaker. I AMU-møte 4/17 ba AMU Eiendomsavdelingen om å. Skrive medbestemmelse og medvirkning fra ansatte og studenter inn i første punkt i prosessbeskrivelsen; Beskrive rollen til Enhetskoordinatorer nærmer Det er et sterkt press om dagen til å redusere tiden man bruker i møter fordi mange opplever mye av møtetiden som bortkastet. Jeg har opplevd mange ganger i ukemøter, månedsmøter og prosjektmøter at mye av tiden går med til statusoppdateringer og informasjon og det blir lite tid igjen til å diskute Innkalling og saksliste Utvalg: Fakultetsstyret Møtested: EAL H-125 Dato: 14.11.2017 Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til espen.skjoldal@uis.no P360: Prosjekt 17-2 Saksansvarlig: Gro Ellen Mathisen, dekan Møtedag: 14.11.2017 Informasjonsansvarlig: Gro Ellen Mathisen, dekan FS SV 06/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste 30. november 2017 Tid: 30. november kl. 10:00 - 14:30 Sted: Nordland kultursenter, Valhall Adresse: Gamle Riksvei 53, 8070 Bodø Møteplan: Kl.10:00-11:30 Sak 1 Bodø kommune, kommuneplanens arealdel Kl. 11:30-12:30 Lunsj Kl. 12:30-13:15 Sak 2 Evaluering: Presentasjon og drøfting av planforums rolle - historikk, mål og hensikt med planforum fremover Kl. 13:15-13:30 Kaffepause Kl. Referat personalmøte 29.08.16 Vår ref. Dato 11485/2016/035/1627GRSA 31.08.2016 Flg. møtte: Wenche W., Lillian, Hilde, Gunn, Inger Lise, Jorun, Julie, Nina, Si

Hvorfor ser ikke butikkledere verdien i personalmøter

RSMV-2014-01 - Saksliste RSMV-2014-02 - Leirarrangement-CISV-Norge RSMV-2014-03 - Leirplanlegging RSMV-2014-04a - Revidering retningslinjer Frifond RSMV-2014-04b - D-56 Fordeling av Frifond Organisasjon RSMV-2014-04c - Eksempel Frifond regnskap RSMV-2014-04d - Mal Rapport Frifond RSMV-2014-05 -. Om oss. Barnehageforum er et nettbasert verktøy for barnehager, utviklet av barnehagelærere for ansatte i barnehagen. Vi har over 2000 barnehager og enda flere privatpersoner som medlemmer og opp mot 30 tusen ansatte har tilgang til fagartikler, tips, ideer og unike verktøy til inspirasjon i barnehagehverdagen

Saksliste betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Saksliste, i både bokmål og nynorsk. Den beste og mest geniale beskrivelsen til saksliste. Synonym til Saksliste. Saksliste. Vi fant 14 synonymer for saksliste. Se nedenfor. Eksempel på instruks og sjekkliste for internrevisjon Innholdet i kalenderen er ikke uttømmende. Det må tilpasses den enkelte virksomhet og ta for seg alle deler av HMS-systemet SAKSLISTE NORGES CYKLEFORBUNDS 87. ORDINÆRE FORBUNDSTING 27.-28. FEBRUAR 2016 RADISSON BLU ROYAL HOTEL, BERGEN . 2 S A K S L I S T E 1. ÅPNING a. Hilsningstaler b. Presidentens hilsningstale 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av fremmøtte representanter Vedlegg b. Godkjenning.

Alle arbeidsplasser inneholder mange av de samme elementene som enten kan virke positivt eller negativt. Det vil alltid være ulike meninger som kan skape ulike konflikter eller kime til løsninger i gruppen. Personalet har ulik bakgrunn og kompetanse, det vil alltid være ulike rammebetingelser fra tjenestested til tjenestested Er en gjeng på jobben som lurer på om vi har krav på betalt personalmøte om møtet er obligatorisk. Jeg har lest meg frem til at obligatoriske møter på jobben er og anse som arbeidstid men at arbeidstid ikke nødvendigvis må være lønnet Er det noen her som har en arbeidskontrakt hvor det står noe o.. Innkalling og saksliste til møtet i UUI onsdag 4. mars 2020 Tid: 12.15 - 14.00 Sted: HF-bygget: Seminarrom 301 Saksliste: 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 2/20 Godkjenning av referat fra møte i UUI 6. november 2019 Vedlegg 1 3/20 Orienteringssaker 1. Oppmeldingstall våren 2020 Vedlegg 2 2

Møteinnkalling og møtereferat - Daria

Innkalling med saksliste. Vurder hvem som må delta i møtet. Send innkalling til møtedeltakerne god tid i forveien. I møteinnkallingen legger du ved sakslisten. Sakslisten bør forklare hva hver enkelt sak gjelder, hvor lang tid som er planlagt brukt på saken og hvem som er ansvarlig. Er det noe som skal forberedes, må du skrive dette Saksliste: Konstituering. Det har tatt litt tid å avklare hvem som skal være med i arbeidsutvalget, og vi tar en ny runde med gjennomgang av mandat og medlemmer (som er endret noe siden første møte). Nettside. Det er opprettet en egen nettside (link) for arbeidsgruppen Saksliste 13. februar. På denne siden finner du alle styremøter sortert på dato, med lenker til saksliste, dokumenter og protokoll. Dagsorden . Saksnr . Tittel. 17/001. Godkjenning av innkalling. 17/002. Godkjenning av protokoll. 17/003. Direktøren orienterer. 17/004. Styreleder orienterer Mal Innkalling til styremøte. Innkalling med s. akliste til styremøte. Saksdokumentene bør følge vedlagt. Innkalling til styremøte i [idrettslag] Møtenummer:1/20.. Dato: Kl: Sted: Innkalt: Sakliste. Vedtakssaker: xx Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1 Styret viser til innkallingen og ønsker foreningens medlemmer velkommen til årsmøte onsdag 18.03.2020 kl 18.00. Oppmøte: Havnegården, Kystveien 14, ved hovedinngangen kl 17.50 eller kantineinngangen opp tribuneanlegget mot sjøen. — Saksliste: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne sakslisten Sak 4: Godkjenne forretningsorden Sak 5: Velge.

SFOnett - Personalmøtet - saksliste

Møteinnkalling og -referat - Dagens Perspekti

Saksliste til årsmøte i Rosseland Ballklubb. Årsmøtet avholdes den 10. mars 2020 kl 1900 på Rosseland Ballklubb klubbhus. Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete. Sak 2: Godkjenne innkallingen. Sak 3: Godkjenne saklisten. Sak 4: Godkjenne forretningsorden. Sak 5: Velge ordstyrer. Sak 6: Velge referen Digital kompetanse i barnehagen. Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål Saksliste - styremøte Tid: Fredag 22.2.2020 - kl. 08.00-12.00 Sted: Kommunestyresalen, Hurdal kommune Til stede: Styret: Paul Johan Moltzau - leder ordfører Hurdal kommune Eyvind Jørgensen Schumacher - nestleder ordfører Ullensaker kommun Author: Seppola, Torkell Created Date: 03/01/2020 09:04:00 Title: MAL sakliste idrettslag som følger NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser Last modified b Du kan også opprette dine egne møteprotokoller eller en møteagendamal som er tilpasset dine behov, ved å opprette et nytt Paper-dokument, konfigurere feltene som skal fylles ut og klikke gjør om til mal i dokumentmenyen. Dette vil konvertere Paper-dokumentet til en mal som skal brukes når du måtte ønske det

SAKSLISTE PERSONALMØTE 26 - Hegle Barnehag

Velkommen på Flyt fredag 14.2. kl 19 da blir det årsmøte med følgende saksliste: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Årsmelding. 5. Regnskap i revidert stand. 6. Fastsette medlemskontingent. 7. Vedta nye vedtekter for THPK: konstituering. Tysnes kommune. Utval : OPPVEKST/OMSORG. Møtestad : Rådhuset. Møtedato : 28.08.2012 Tid : 09.00. SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel. PS 31/12 12/98

Parat - Årsmøt

Saksliste fra personalmøte 06.08.19. Konklusjon: Oserød barnehage oppfyller kravet etter barnehageloven § 20. Begrunnelse: Innsendt dokumentasjon viser: Nytilsatte faste/vikarer leser og signerer erklæring om taushetsplikt ved oppstart. Taushetsplikten påminnes på første personalmøte i august Mal for innkalling til drøftelsesmøte. Her har vi tatt inn et eksempel på hvordan arbeidsgiver kan lage innkallingsbrev i forbindelse med drøftelsesmøte.. Malen er ment som et eksempel, og må selvsagt tilpases den enkelte situasjonen Saksliste, Skitinget 2014 Skistyrets forslag til vedtak: Rapport om NSFs økonomi og budsjett for 2014 tas til etterretning. Langtidsbudsjett for 2014-2018 godkjennes

Møteplikt ved personalmøter

Det vises til innkallingen til årsmøte av daglig leder den 21.01.19, som vil holdes den 13. mars kl. 18.00 på kommunestyresalen. Trykk på overskriften for fullstendig saksliste og saksdokumenter Saksliste 23.-24. september. Dagsorden. Sak 19/047 Godkjenning av innkalling: Sak 19/048 Godkjenning av protokoll: Sak 19/049 Styreleder orienterer: Sak 19/050 Direktøren orienterer: Sak 19/051 Økonomi- og virksomhetsrapportering 2. tertial 2019: Sak 19/052 Statsbudsjett 2021 - satsningsforslag for domstolene Tid: 6. mai kl 9.30 - 15.00 Sted: Møterom Råseilet, 4. etasje i DNB bygget. Adresse: Moloveien 16, Bodø Påmeldingsfrist av hensyn til lunsjbestilling: torsdag 30. april kl 12 til heidi.ramsvik@nfk.n Innkalling og saksliste Dato: 30. august 2017 Tid: kl. 12.15 - 14.00 Sted: HF-bygget, rom 216 Saksliste: 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 02/17 Godkjenning av møtereferat fra forrige programstyremøte (vedlegg 1) 03/17 Saker til orientering • Foreløpige opptakstall BAHF-ITAL og MAHF-ITA Saksliste og saksdokumenter til årsmøte. Posted on 05/03/2020. Til Medlemmer i Håkvik Idrettslag 04.03.2020. Håkvik. Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 11.02.2020. Sted: Idrettsheimen, HIL`s klubblokale Dato og tidspunkt: 11.03.2020 kl. 1800. Sakliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Ordinært årsmøte i Sameiet Rugdemoen avholdes 13.03.2013 kl 20:00, sted: Lykkebo, Jessheim. TIL BEHANDLING FORELIGGER Saksliste Sak 06/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 07/14 Orienteringssak Protokoll fra forrige møte (Vedlegg 1) HMS - HMS-rapport for 2013 (Vedlegg 2) Sak 08/14 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Molekylærbiologisk institutt: Handlingsplan 2014-2015 (Vedlegg 3 Saksliste . Saksnr Tittel 068/20 Regional planstrategi for Viken 2020-2024 - Høringsuttalelse . Hole, 8.9.2020 . Syver Leivestad Ordfører Marthe Hagelsteen Møtesekretær . Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 07.09.2020 FE - 026, TI - &13 20. Sørg for å lede møtet på en god måte. Du som leder møtet, bør gå gjennom sakslisten og presentere sakene ved møtestart. Ha alltid med ett punkt for eventuelle saker som møtedeltakerne ønsker å ta opp. Hold deg til tema og tidsramme. Møteleder/ordstyrer går igjennom sak for sak, og sørger for at møtedeltakerne får ordet når de ønsker det. Ta beslutninger etter hver sak og. SAKSLISTE til møte i Brukerutvalget 19. og 20. april 2016 Sak nr Sak/merknad 038-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 039-2016 Protokoll brukerutvalgets møte 8. og 9. mars 2016 040-2016 Referat arbeidsutvalgets møte 31. mars 2016 041-2016 Dialog/orienteringer fra adm. direktør Cathrine M. Lofthus Status i helseforetaksgruppe

 • Flagg quiz verden.
 • Latinerkvarteret.
 • De fire store forfattere.
 • Hvor ofte kjenne liv uke 18.
 • Irma danmark.
 • Røde kors diba.
 • Mercedes w211 abs esp defekt.
 • Loen skylift skåla.
 • Trude espås drapsmann.
 • Alena fritz instagram.
 • Name spanischer königinnen.
 • How to train biceps at home without weights.
 • Radial diagonal reifen erkennen.
 • Wie viel kostet ein lamborghini aventador.
 • Cos ( a.
 • Leie buss uten sjåfør.
 • Ringa utomlands telia kontantkort.
 • Rega planar motor.
 • Hur ändrar man radavstånd i word mac.
 • Enkeleksamen matematikk for økonomer.
 • Html image round.
 • Eutanasi europa.
 • Goto fotball.
 • Julefeiring på røros.
 • Hellas for voksne.
 • Bomberman online multiplayer.
 • Wohnung mieten rosendahl.
 • Overvåkningskamera med opptak.
 • Optiker raufoss.
 • Jeff daniels height.
 • Monaco beach.
 • Sunfun pavillon sera erfahrungen.
 • Illustrert vitenskap historie abonnement.
 • Volksstimme genthin hochzeit.
 • Huawei p10 review.
 • I am a food blog.
 • Labyrint taurus spill.
 • Kopfklinik heidelberg neurologie.
 • Malebutikk oslo.
 • Ed edd og eddy viaplay.
 • Klemenskirken trondheim kart.