Home

Menneskerettighetsbrudd norge

Menneskerettighetsbrudd i Norge - NFU Norge

Hvis noen blir torturert eller tvunget til å jobbe i Norge, er det derfor et brudd på deres menneskerettigheter. Da har norske myndigheter ansvar for å stanse dette. Utfordringen med dette systemet er når det er staten selv som begår menneskerettighetsbrudd - Norsk olje gir menneskerettighetsbrudd FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og miljø David Boyd mener Norge bidrar til brudd på menneskerettigheter gjennom vår petroleumsvirksomhet Norge kritiseres for at FNs kvinnekonvensjon ikke er tatt inn i jusstudiet, og for at legdommere får mangelfull opplæring om kjønnsbasert vold. I tillegg peker komiteen på fraværet av omfattende forskning og undersøkelser for å finne de grunnleggende årsakene til vold mot kvinner

Norge har brutt menneskerettighetene Amnesty

 1. ering (generelt og av kvinner),.
 2. g. Statlig strutsepolitikk og kommunale hushaier
 3. Eksempler på menneskerettighetsbrudd i 2015: Angola: Bruker lovgivning mot krenking og for nasjonal sikkerhet til å trakassere og fengsle folk som uttrykker sine synspunkter på fredelig vis. Bryr seg lite om FNs anbefalinger på menneskerettighetsfeltet. Burundi: Sikkerhetsstyrkene henretter systematisk og utøver omfattende vold, og det legges ned stor innsats i å undertrykke.
 4. Norge tok initiativ til dette arbeidet da den første resolusjonen om temaet ble forhandlet frem i 2018. Det var svært stor oppslutning om å bedre Rådets evne til å forebygge menneskerettighetsbrudd gjennom fire hovedsatsinger: Styrket kapasitetsbygging på MR-feltet. FNs høykommissærs arbeid med tidlig varsling
 5. Norge har forpliktet seg til de viktigste internasjonale juridisk bindende konvensjonene om menneskerettigheter som FN og Europarådet har utarbeidet. Menneskerettsloven (1999) I 1999 vedtok Stortinget Menneskerettsloven som innebærer at menneskerettighetenes stilling i Norge ble styrket
 6. Typer menneskerettigheter. Det er vanskelig å si hva som er de viktigste bruddene på menneskerettighetene. Det kommer an på både omfanget, graden og særlig hvilke menneskerettigheter en legger vekt på

FN kritiserer Norge for systematiske menneskerettighetsbrudd

 1. Finn ut om menneskerettighetene brytes på noen områder i Norge. Tips: Les på FN-sambandet sine sider om menneskerettigheter og Norge. Se om du også kan finne andre kilder. Drøft hvorvidt det er akseptabelt med slike former for menneskerettighetsbrudd. Relaterte artikle
 2. Norge dømt for menneskerettighetsbrudd. Borgarting lagmannsrett har dømt staten for å ha brutt menneskerettighetene til en firebarnsmor som ikke fikk politibeskyttelse
 3. Erkjenner menneskerettighetsbrudd i norsk eldreomsorg. sier menneskerettssituasjonen på norske sykehjem ikke bør være noen overraskelse hverken for ledelsen i helse-Norge eller politikerne
 4. Reaksjon på menneskerettighetsbrudd var dermed ikke alene knyttet til bruddets art og omfang. Før Norge skulle påtale menneskerettigheter i andre land måtte andre hensyn vurderes først, ifølge Stortingsmeldingen. Disse hensynene var særlig knyttet opp til utenrikspolitikken og bilaterale forbindelser
 5. Barnevern Sjokkangrep mot norsk barnevern Menneskerettsdomstolen i Strasbourg krever svar fra Norge i nye 16 barnevernssaker. Totalen er nå 26
 6. Snart får vi svaret 20:18 Verden Antatt fremmedkriger pågrepet i Danmark 20:17 Norge Mann siktet for skyting i Trondheim hentet hjem fra Spania 20:09 Sport Idrettens voldgiftsrett ga Barcelona medhold - slipper å betale 650 millioner kroner 19:51 Verden Rekordvarme i Sibir i juni 19:39 Norge Utredning av homoterapi-forbud lar vente på seg 19:07 Verden - Vi har kastet bort et tiår 19.

Norge bryter disse reglene daglig i vedtak som fattes i UDI og UNE. Innvandingspolitiske hensyn går foran hensynet til barnets beste og familiens enhet i de aller fleste utvisningssaker Norge ble ikke en spesielt viktig stat i denne tidlige fasen. Men landet inntok en støttende holdning, med en forventning om at menneskerettigheter var godt ivaretatt hjemme. Likevel kunne norske lover utgjøre en utfordring. I 1952 reserverte Norge seg mot bestemmelsen om religionsfrihet i Den europeiske menneskerettighets­konvensjonen av 1950 Avdekket flere menneskerettighetsbrudd i norsk psykiatri. Marius Storvik avdekket store, systematiske brudd på menneskerettighetene i norsk psykiatri i sin doktorgradsavhandling. - I Norge har man et kjent tilfelle der en pasient har ligget to år i belteseng

Menneskerettigheter - regjeringen

Norge. Slik bryter Saudi-Arabia menneskerettighetene. Olje og behovet for en alliert i Midtøsten gjør at regimet har sluppet unna sterk kritikk fra USA og Vesten. Demonstranter i Beirut arrangerer en falsk henrettelse i protest mot Saudi-Arabias dødsdom over en landsmann anklaget for heksekunst. Foto:. Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til.

Amnesty: Norge bryter menneskerettighetene - NRK Urix

Vi pleier å skille mellom ulike velferdsmodeller. Den nordiske modellen som vi har i Norge, skiller seg ut fra andre modeller. Hos oss har alle rett til ytelsene, det vil si at de er universelle. For eksempel gis barnetrygd til alle foreldre med barn under 18 år bosatt i Norge, uavhengig av foreldrenes inntekt SV anklager Wizz Air for menneskerettighetsbrudd. SV vil fremme et forslag som forbyr organisering av selskaper som bryter med menneskerettigheter. Målet er å gjøre det umulig for selskaper som Wizz Air å kunne etablere seg i Norge. - Falske anklager, sier Wizz Air-sjefen Norge må motta fanger fra fengselet på Guantánamo Den norske Helsingforskomite, fredag 19. desember 2008 Den norske Helsingforskomité har skrevet brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre og utfordret norske myndigheter til å bidra til at noen av fangene som ikke kan returneres til sine hjemland fra USAs fengsel på Guantánamo får komme til Norge

Norge skal ikke tjene på menneskerettighetsbrudd! DEBATT: Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet! Ansvaret skal ikke ligge hos oss forbrukere Norge ble til slutt dømt, faget ble endret og staten måtte betale saksomkostninger. 12. april 2016 Nyheter Det offentlige skal møte alle livssyn likt KRLE Skole Menneskerettigheter Fritak fra religiøse aktiviteter 60 års-jubileum. Carolyn Midsem var en foreldrene som tok saken til retten

Menneskerettighetene - NI

 1. Norge er dømt for menneskerettighetsbrudd etter at de lot fosterforeldre adoptere en gutt mot morens vilje
 2. Norge har vært involvert i fredsmeklingsprosessen siden 2002, støttet av Japan. Kampene fortsetter Hæren hevdet lørdag å ha drept 30 geriljasoldater etter harde kamper øst på øya, ifølge NTB
 3. Norge undertegnet konvensjonen i 2007 og ratifiserte den 3. juni 2013. Ivaretakelsen av rettigheter for funksjonshemmede i henhold til konvensjonen svikter imidlertid i Norge. Konvensjonen er ikke gjennomført i norsk rett, og tilleggsprotokollen som gir individer rett til å klage til CRPD-komitéen er ikke signert eller ratifisert av Norge
 4. - Uverdig behandling vil ofte bli oppfattet svakere enn menneskerettighetsbrudd. Derfor synes jeg det er strålende at overgrep og forsømmelser ved norske sykehjem omtales som brudd på menneskerettighetene, sier Malmedal. Frykter forverring. Norsk senter for menneskerettigheter utgir hvert år en årbok over menneskerettighetssituasjonen i Norge
 5. Kategori:Menneskerettighetsbrudd. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 2 underkategorier, av totalt 2. F Folkemord‎ (4.
 6. ering og vold. Amnesty Internationals rapport viser hvordan menneskerettighetsbrudd mot personer som..

- Norge er nå frifunnet i to og felt i to saker, og i denne saken ble det delvis frifinnelse og delvis domfellelse. Dommen viser at både EMD og norske myndigheter står overfor krevende avveininger i slike saker, og at sakene må avgjøres konkret, sier advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor Menneskerettighetsbrudd i norske bistandsland. Verdens ledere er for feige til å konfrontere korrupsjon, mener Human Rights Watch. Dialog betyr ofte i praksis å gjøre ingenting Har du blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd? Når staten gjør inngrep og utøver tvang overfor deg, skal menneskerettighetene følges. Advokatfirmaet Sulland har lang erfaring og kompetanse om menneskerettslige spørsmål Menneskerettighetsbrudd i Norge. I 2006 vedtok FN at alle medlemsland hvert fjerde år skal eksamineres om sitt menneskerettighetsarbeid. Dette kalles Universal Periodic Review. Norge skal undersøkes i desember

flyktningestatus og menneskerettighetsbrudd - en normativ vurdering av den norske tolkningen av flyktningebegrepet. Med bakgrunn i at stadig færre får status som flyktning i Norge, og økende politisk debatt om flyktningepolitikken, var denne oppgavens formål å se nærmere på hvilke kriterier som legges til grunn i vurderinger av hvorvidt en person skal få flyktningestatus, og dermed. Menneskerettighetsbrudd er alvorlige, kriminelle handlinger, som Norge har forpliktet seg til å forhindre i landet. Dessverre blir et stort antall mennesker i Norge. FORHISTORISK: Norge, her representert ved Are Einari Schau til høyre, fikk den litt tvilsomme æren av å motta prisen Fossil of the day under Ifølge Menneskerettighetsdomsstolen hadde ikke Norge rett til å adoptere bort sønnen til Trude til fosterforeldrene, skriver Dagbladet

Menneskerettigheter - F

Presteskapet i Teheran må fjernes med makt (100%, 1 Svar). Forhandlinger er eneste løsning (0%, 0 Svar). Antall svar: Norsk næringsliv tjener på menneskerettighetsbrudd verden over. Dette går aller hardest utover utsatte mennesker i lav- og mellominntektsland. Myndighetene har til nå gjort lite for å forhindre dette, og har i stedet skjøvet ansvaret over på forbrukerne. Det er urettferdig! Changemaker krever at Norge vedtar en menneskerettighetslov for næringslivet. Denne må inkludere strenge. Fra søndag samles Skatte-Norge på ett sted. Ute av Vienna Open. PRIO: Flyktninger, glemte konflikter eller menneskerettighetsbrudd sannsynlige fredspriskandidater NTB. 08.10.2020

Foreldrene vant fram i EMD: Norge felt for menneskerettighetsbrudd Den europeiske menneskerettighetsdomstolen feller Norge nok en gang i en barnevernssak Menneskerettighetsbrudd i Norge. Bestill Morgenbladet nå - få 50% rabatt! Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, eksklusive nettsaker, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler. Bestill her. Allerede abonnent

- Norsk olje gir menneskerettighetsbrudd

Vårt menneskerettighetsteam bistår både offentlige of private aktører i deres menneskerettighetsarbeid og har omfattende erfaring både fra utlandet og Norge. Vi setter sammen tverrfaglige team som er tilpasset den enkelte virksomhets behov Norge har nå en unik mulighet til å jobbe for et etisk næringsliv. Ved å vedta en menneskerettighetslov for næringslivet vil vi forbedre livene til millioner av mennesker og gi god samvittighet til den norske forbrukeren. Dette er en mulighet politikerne må gripe

Brudd på menneskerettighetene - Aftenposte

Amnesty International Norge Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Vi er politisk uavhengig og tar ikke imot statlig støtte. Vi står fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted. Amnesty. Menneskerettighetsbrudd norge. By Blattern45 / Jan 06, 2019 / hjørne; FNs Høykommissær for flyktninger er krystallklar: Norge kan ikke nekte å behandle asylsøknader fra Storskog-flyktningene. Regjeringens flyktningpolitikk får Amnesty til å beskylde Norge for å undergrave menneskerettighetene Før hun kom til Norge fikk Leila Bayat (36) en dom på 80 piskeslag. Det trodde ikke norske myndigheter på, og sendte henne tilbake til Iran, der hun tirsdag ble pisket Innlegg om menneskerettighetsbrudd i Norge skrevet av Menneskerettighetsbloggen. <Skrevet av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen> Svar til innlegg skrevet av redaktør i MR-bloggen, Kristel Jüriloo Norges brudd på CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ) har i flere år vært en viktig sak for Stopp Diskrimineringen, og det er veldig bra at Jüriloo. Nettverket Den nordiske friheten sto bak markeringen. Selv beskriver de seg selv som tyrkiske flyktninger bosatt i Norge, utsatt for menneskerettighetsbrudd i Tyrkia. Under hashtaggen #thatsenough protesterte etter det de som flere hendelser med menneskerettsbrudd i tyrkiske fengsler med en stolaksjon

Norge var deres største giver i denne perioden med 600 000- 700 000 kroner i året. Andre erfaringer fra menneskerettighetsarbeid har vist at pålitelig informasjon om menneskerettighetsbrudd er viktig for å ansvarliggjøre myndighetene, presse fram endringer i maktutøvelse og redusere overgrep Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.. Menneskerettighetene bygger normalt sett på filosofien som kalles naturrett og naturrettens rettsprinsipper.De viktigste menneskerettighetene er de rettighetene som naturretten innrømmer alle.

4 av 10 mener menneskerettighetene brytes i Norge - NI

Norge har de siste årene inntatt noen underlige standpunkter i internasjonale spørsmål. Kritikk av våre nærmeste allierte, som USA, gjør deg populær i en del stater man trenger stemmer fra 03:19 Norge MDG-ere fra Oslo på topp på sju valglister 02:55 Verden Demokrater raser etter Barrett-avstemning 02:35 Verden Amy Coney Barrett blir ny dommer i USAs høyesterett 01:37 Verden Høyesterett avviste utvidet telling av poststemmer i Wisconsin 01:25 Norge Enighet i lønnsoppgjøret for 40.000 sykehusansatte 01:23 Norge Fylkesvei i Rendalen sperret etter ras 00:42 Norge 433 nye. Norge må fordømme menneskerettighetsbrudd i Iran! På slutten av praten forteller Darioush og Farhad at de har tatt kontakt med flere aktører i norsk presse for å spre ordet, men at ingen har vært interessert i historien deres. Les også: Houthiene - en dødelig effektiv krigsmaskin på khat

Video: Menneskerettighetene og mennesker med - NFU Norge

14.01.13 FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, oppfordrer i dag verdenssamfunnet til å ta et krafttak for å takle menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea. Det var visse forhåpninger at en ny leder kom til å medføre positive fremskritt med hensyn til menneskerettigheter, sier Pillay i en melding fra sitt hovedkvarter i Genève i Sveits. Men et år [ I Norge kan norske selskaper straffes med bøter ved å ilegges foretaksstraff. Høyesterett har - blant annet i Norcem- og Rockwool-dommene - uttalt at foretaksstraff er «særlig egnet» ved brudd på arbeidsmiljølovgivning og ved fare for liv eller helse Norge har både vært en sentral støttespiller for urfolksorganisasjoner i Amazonas over flere år, Sørge for at Statens pensjonsfond utland selger seg ut av selskaper som er ansvarlige for grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade i Amazonas Norge er blant landene som har aktivert OSSEs såkalte Moskva-mekanisme, som baner vei for granskning av mulige menneskerettighetsbrudd i Hviterussland

Amnestys årsrapport for 2015-2016: Menneskerettighetsbrudd

 1. Norske bedrifter kan i dag bidra til grove menneskerettighetsbrudd i utlandet og samtidig vite at de kommer unna med det. Nå krever vi at regjeringen tar grep! I 2020 skal Changemaker jobbe for at Norge vedtar en rettferdig lov for næringslivet som straffer menneskerettighetsbrudd og belønner bedrifter som tar ansvar
 2. Amnesty International sier de har sagt opp alle sine ansatte i India på bakgrunn av represalier fra indiske myndigheter. - Det er gjennomskuelig at dette er knyttet til vårt kritiske søkelys på menneskerettighetsbrudd i India, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge
 3. Norge er blant landene som har aktivert OSSEs såkalte Moskva-mekanisme, som baner vei for granskning av mulige menneskerettighetsbrudd i Hviterussland. Av: (NTB) NTB-DPA Publisert: 17.09.2020 22:35 Sist oppdatert: 17.09.2020 22:3
 4. for Norge kom tydelig til uttrykk i de norske kommentarene til EUs «Grønn-bok» høsten 2007 og Stortingsmelding om «Norsk flyktning- og migrasjons-politikk i et europeisk perspektiv» som ble lagt frem i 2010 (nr. 9, 2009-2010). Relevansen viser seg dessuten i forhold til den nye utlendingsloven o
 5. Myanmar har massive menneskerettighetsbrudd. Det er krig i deler av landet og de militære har betydelig makt. Men det er landets sivile regjering - med Aung San Suu Kyi i spissen - som må svare for sivilbefolkningens lidelser, mener FNs spesialrapportør
Presser på for å få Regjeringen til å fjerne forbudet mot

Ny resolusjon om forebygging av menneskerettighetsbrudd

Norge domfelt i EMD i to nye barnevernssaker 10.3.2020 20:27:36 CET | Aktuelt. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avsa i dag to dommer i norske barnevernssaker. Norge ble domfelt for brudd på retten til familieliv i begge sakene. Med dette er hele den første puljen av norske barnevernssaker som EMD tok inn til behandling avgjort Grøvan har helt rett i at det foregår andre menneskerettighetsbrudd i andre land i Midtøsten, Norge driver en aktiv sanksjonspolitikk i samråd med EU og FN, og ifølge Regjeringens nettsider sanksjonerte Norge 26 forskjellige land per juni 2020, hvor av 7 av disse er i Midtøsten FN kritiserer Norge for systematisk brudd på funksjonshemmedes menneskerettigheter, og peker blant annet på geografiske forskjeller i tjenestetilbudet. 25 og 26. mars redegjorde den norske regjeringen for hvordan menneskerettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfylles i Norge. 9. april kom FN komiteen for funksjonshemmedes rettigheter med sine anbefalinger og tydelig kritikk. Visste DU at Norge er blitt dømt for MENNESKERETTIGHETSBRUDD?! BRUDD PÅ YTRINGSFRIHETEN I 1999 ble Norge dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i selfangersaken. I 2007 ble Norge dømt igjen for en høyesterettsdom som forsøkte begrense Tønsbergsblad. Det arbeides tverrpolitisk for å hindre barnevernsofrene i å ytre seg

Vi må ha bedre spilleregler for handel som hindrer

Hvor mange menneskerettighetsbrudd tåler Norges samvittighet? Likevel valgte han å adlyde sine foreldrene og søkte tilflukt i Norge, selv om det innebar å begynne et nytt liv. Der måtte han lære seg et helt nytt språk, tilpasse seg en ny kultur og utdanne seg på nytt Ti år - nesten 4000 dager - har gått siden Stortinget gikk til det uforståelige skrittet å forby kjøp av seksuelle tjenester.. Å underlegge en hel nasjon et forbud med bakgrunn i radikalfeministiske meninger og kristenkonservativ moralisme er ikke bare totalt feilslått politikk, men også en ufattelig ondsinnet handling

Face2Face: Team Bergen | Amnesty International NorgeNorge og menneskerettigheteneHvorfor må psykologer ha kunnskap om menneskerettigheterHvordan kan anbefalingene i OECDs veiledningsdokumentFN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsattMenneskerettigheter og norske interesser - Fellesrådet for

Påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført av leger eller annet medisinsk personell; Samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge, og delta i relevante fora; Utvalget skal bestå av leder og fem medlemmer, samt tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge I Norge tar vi disse rettighetene som en selvfølge. Vi må huske at det var en krig der også Norge ble rammet, som var bakgrunnen for menneskerettighetserklæringen. Den andre verdenskrig kostet livet til mellom 50 og 70 millioner mennesker, og ble fulgt av tiår preget av nasjonalisme, fremmedhat og autoritære ledere, ikke bare i Tyskland Men hun kunne også tenke seg at vi fikk en nasjonal menneskerettighetskommisjon, som kunne ta seg av påstander om menneskerettighetsbrudd i Norge på en grundigere måte. - En slik kommisjon kunne informere publikum og offentlige myndigheter om de grenser menneskerettighetene setter for bruk av offentlig makt Norge IDAG Barnevernet ble advart om menneskerettighetsbrudd allerede i 2016 Barnevernlovutvalget så et klart behov for å tydeliggjøre i loven at omsorgsovertakelser av barn som hovedregel er tiltak av midlertidig karakter og at det må legges til rette for tilbakeføring, der det er mulig <Skrevet av Tonje Hellevig, redaktør i MR-bloggen> Menneskerettighetene er allmenne og gjelder alle mennesker uansett. Menneskerettighetene er flotte, vakre og ufravikelige. Menneskerettighetene er et prinsipielt gode i seg selv, uavhengig av hvilke eventuelle effekter å bryte dem måtte gi. De aller fleste i Norge vil nikke gjenkjennende når noen sier dette Norges Fredsråd har fått ny praktikant, Irene Elise Hamborg, som holder til i Bergen. Den første saken Irene Elise har dekket derfra var et seminar på CMI om Egypt de tre siste årene. Egypt tre år etter Hvor gikk det galt? Militærkupp, revolusjon, menneskerettighetsbrudd og vold er alle ord som beskriver atmosfæren i dagens Egypt

 • Sentralmål i gruppert materiale.
 • Program for making timelines.
 • Gedicht september grundschule.
 • Julegaver til par.
 • Enkla geografi frågor.
 • Honduras byer.
 • Hur vet man om man är adlig.
 • Oslo til lofoten.
 • D'link setup wizard.
 • Laser projector 4k.
 • Logistikk og ledelse utdanning.
 • Bolignummer.
 • E nummer halal haram.
 • Sassnitz trelleborg.
 • Blunt papers deutschland.
 • Watch south park season 20 episode 1.
 • Jøtul 17a deler.
 • Water bear size.
 • Physik jena.
 • Meme generator norsk.
 • Baby jogger city tour erfaring.
 • Cuanto mide beyonce sin tacones.
 • Naturhistorisches museum preise.
 • Uni mannheim nc bwl.
 • Berlin conference 1884 85.
 • Trykk bak øynene forkjølelse.
 • Zathura 2005.
 • Trener stabæk 2017.
 • Ane brun hero.
 • Oslo 31 august.
 • Alien mann.
 • Dokumania dr2.
 • Faderskapstest gratis.
 • Edinburgh whisky silver tour.
 • Kulminere definisjon.
 • Skulderøvelser.
 • Slimløsende resept.
 • Etwas neues synonym.
 • Psd in jpg photoshop.
 • Spillet the truth an uncomfortable book about relationships.
 • Hangul.