Home

Lønnstabell staten 2022 akademikerne

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017 . Egne forhandlinger med Akademikerne Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.mai 2017 Lønns- Lønns-trinn trinn 19 291 200 61 527 500 20 294 700 62 537 700 21 298 400 63 548 200 22 302 000 64 558 500 23 305 800 65 569 000 24 309 700 66 579 300 25 313 800 67 590 000 26 317 900 68 600 200 27 321 800 69 611 700 28 325 700 70 623 900 29 329 400 71 638 700 30 333 300 72 650. Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 451300 20 293700 294700 53 457600 459100 21 297400 298400 54 465000 466500 22 301000 302000 55 473100 474700 23 304800 305800 56 480900 48250 Lønnstabellene gjelder fra 1. mai året som står oppført til 30. april året etter. I 2020 gjaldt tabellen til 30. september Lønnstabell Staten 2017 Akademikerne. Ansatte i stat, kommune og fylkeskommune - DF.

trinn 50 432 700 432 300 36 025,00 1 200,90 8 654 721,10 423 646 35 303,90 1 176,80 50 350,80 467,80 105,30 5 Lønnstabell Staten 2017 Akademikerne. Overenskomst Staten 2017. Eurojuris Informerer nr. 4 2017 by Eurojuris Norge AS - issuu. Avtaler i arbeidslivet Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai ppt video online laste ned. Lønnstabell Staten 2017 Akademikerne. Kanskje du lette etter Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2018 19 296300 20 299800 21 303500 22 307100 23 310900 24 314800 25 318900 26 323000 27 326900 28 330800 29 334500 30 338400 31 342000 32 346000 33 349800 34 353900 35 358000 36 362200 37 366800 38 371500 39 376100 40 381100 41 386100 42 391800 43 397200 44 403200 45 409100 46 415100 47. Akademikerne stat gjennomfører årlige forhandlinger med staten på vegne av over 37 000 medlemmer. Våre medlemmer forhandler lønn på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger. Den økonomiske rammen for tariffoppgjørene forhandles sentralt

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat Akademikerne er arbeidstakerorganisasjonen for folk med høyere utdanning. Arbeidslivets kompetanse­utfordringer forsvinner ikke av seg selv 19.10.202

Inntil 80% avslag · Norskspråklig kundestøtte · Best pris - garanter

Lønnstrinn 2017 Statens satser - Full oversik

Lønnstabeller for tidligere år - For ansatte

 1. Satsene i A-tabellen ble ikke regulert mellom 1. mai 1998 og 1. mai 2000. Bruk derfor A-tabellen fra 1998 for å finne bruttosatser.. På grunn av endringen i G-beløpet er det endringer i pensjonstrekket fra lønnstrinn 56 og oppover fra 1. mai 1999
 2. Stat - Akademikerne . Akademikerne 4 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 med endringer pr. 1. mai 2019 og lønnsplanhefte 54 B 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) på den ene side og Akademikerne på den annen.
 3. Lønnstabell flyterigg 2016 — lønnstabell gjeldende fra . Statens lønnstrinn 2016 Brutto årslønn og timelønn for LO Stat, YS Stat og Unio: Brutto årslønn og timelønn for Akademikerne: Lønnstrinn Årslønn Timelønn Årslønn Timelønn 1-18 0 0 0 0 19 290 200 148,60 288 300 147,60 20 293 700 150,40 291 900 149,50 21 297 400 152,30
 4. Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner. Nei, Younio er ikkje ein trykkfeil for Unio. Men for litt sidan dukka.

Overenskomst Staten 2017

DET KGL. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2015 Tabell B - Tilleggslønnstabel 2017- 2018 på 2,8 prosent (frontfaget). Lønnstabell og lønnstrinn i tariffavtalene med LO Stat, Unio og YS Stat utgår. I avtalen mellom KMD og Akademikerne avsettes det avtalte tarifftillegget i sin helhet til lokale forhandlinger. Med virkning fra 1. mai 2018 forhandles det lokalt innenfor e Hovedavtale i staten inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio. NITO har et forhandlingssamarbeid med Akademikerne i staten, og avtalen gjelder også NITOs medlemmer. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2017 . I forbindelse med koronasituasjonen er avtalen forlenget til 15. september 2020

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2010 - 30. APRIL 2012 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved For-nyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) på den ene side og LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sen-tralforbund Stat, Akademikerne og Unio på den annen side. 1.1.2 Omfang 1 LO Stat, YS Stat og Unio er blitt enige med arbeidsgiver om et generelt tillegg. Arbeidstakere til og med lønnstrinn 47 (årslønn på 416 500 kroner per 2017) får 5100 kroner, mens øvrige lønnstakere får et tillegg på 1,25 prosent per 1. mai 2018. I tillegg skal det forhandles lokalt om en pott på 1,9 prosent av lønnsmassen Først 14 timer på overtid ble det klart at det gikk mot en løsning i lønnsoppgjøret for statsansatte. Det har vært meklet siden onsdag morgen. Også LO, YS og Akademikerne var i mekling med staten som arbeidsgiver. Unios forhandlingslder i staten er glad for å ha kommet til enighet med staten etter svært krevende forhandlinger

Stat - Akademikerne

Tabell B - Tilleggslønnstabell Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2011. Tabellen inneholder lønnstrinn, bruttolønn, nettolønn og pensjonsinnskudd per år, måned og dag, samt overtidsgodtgjørelse og natt-tidskompensasjon Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes. I følge Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne, var det mangel på et pensjonstilbud fra staten som tvang frem et brudd mellom partene. - Staten er avhengig av kompetente medarbeidere for å levere gode tjenester til innbyggerne Akademikerne ble stiftet 1997 og er en hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Henvendelser fra medlemmer av Akademikerne-UiO om saker knyttet til lønns- og arbeidsforhold ved UiO kan rettes til hovedtillitsvalgt, eller til hovedtillitsvalgte i de enkelte akademikerforeningene • Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne • B-rundskriv nr. 7-2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018. Den trykte versjonen av Hovedtariffavtalen kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020 . Del Her finner du siste nytt om lønnsoppgjørene (alle sektorer). Årets utsatte lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Etter mekling i staten og Oslo kommune kom partene til enighet natt til torsdag 15. oktober. Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål

Staten er svært mangfoldig og variert, og Akademikerne er av den oppfatning at det er de lokale parter som best kan vurdere hvordan pengene bør brukes. For enkelte stillingskoder har Akademikerne en lønnsstige som gir 1,1 % årlig opprykk i 10 år i stillingen. Stipendiater har også en stige som gir 3 % årlig i 4 år I de sentrale forhandlingene mellom Akademikerne og staten i 2018 ble man enige om å fjerne lønnsrammene, og Akademikerne har da gått fra 39 lønnsrammer til to lønnsstiger. Ansatte i SKO1017 Stipendiat og SKO1476 Spesialistkandidat gis automatisk lønnsutvikling i inntil fire år med 3 % årlig stigning Under tariffoppgjørene er det forhandlingsutvalget Akademikerne stat som forhandler med staten. Norsk Lektorlag er representert i forhandlingsutvalget til Akademikerne stat. Det fremgår av hovedtariffavtalen § 3 at akademikere skal få minimum kr. 449 400 i årslønn når du blir ansatt Dette skal du tjene som lektor Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune Under følger et utvalg av spørsmål med svar som DFØs arbeidsgiverstøtte får om lokale lønnsforhandlinger. Spørsmålene er oppdatert i henhold til 2020-oppgjøret

Avtaler og særavtaler i statlig sektor. NITO er på det statlige avtaleområdet tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne-stat og omfattes av alle sentrale avtaler der Akademikerne er part på lik linje med de andre foreningene i Akademikerne På bakgrunn av innkomne krav, lager seksjonsstyret et forslag til krav fra Juristforbundet-Stat, som fremlegges og godkjennes på Tariffkonferansen den 8. mars. Deretter skal kravene gjennom en ny behandling i Akademikerne-stat før kravoverrekkelse skjer ved forhandlingsåpningen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet tirsdag den 23. april MELLOMOPPGJØRET . 1. MAI 2019 . KS . VEDLEGG TIL PROTOKOLL . 1. mai 2019 kl. 00.15 . Øvrige krav er ikke tatt til følge Tariff 2020. KS og Akademikerne kommune ble 15. oktober enige i mekling og Akademikerne kommune har nå akseptert samme resultat som for LO kommune, Unio og YS Som mange vil være kjent med, er det inngått to hovedtariffavtaler i staten - én med Unio, YS og LO og én med Akademikerne. Disse er forskjellige og arbeidsgiver må avklare hvilken hovedtariffavtale hver enkelt arbeidstaker skal følge. Dette løses ved at arbeidsgiver skiller ut medlemmene som skal forhandles under Akademikernes hovedtariffavtale

Hovedtariffavtalene i staten 16

 1. Lønnsstatistikk stat per 31.12.2018 Lønnsstatistikk stat per 31.12.2017 Lønnsstatistikk stat per 31.12.2016 Lønnsstatistikk stat per 31.12.2015 Lønnsstatistikk stat per 31.12.2014 Lønnsstatistikk stat per 31.12.2013 Lønnsstatistikk stat per 31.12.2012 . Annen offentlig sektor. Fra 2017: KS, Oslo kommune, Spekter, Virke og KA
 2. Unio stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for statlig arbeidsgiverpolitikk. Unio har 34 021 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2020
 3. Skriftserien • nr. 2/2017. Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor . Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell 2 Snittlønn etter eksamensår Tabell 3 Snittlønn på tvers av institusjonene for utvalgte stillinge

Lønnsoppgjør stat - Akademikerne

pensjonsrettigheter (Tariffpolitisk vedtak 2017, LOs representantskap 21.2.2017). To lønnstabeller i staten Under lønnsoppgjøret i 2016 ble det skapt en helt ny situasjon i det statlige tariffområdet. Staten inngikk to ulike hovedtariffavtaler, én med Akademikerne og én med de andre hovedsammenslutningene Oppdatert lønnstabell 2017! Oppdatert lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017. Se vedlegg for tabell! Vedlegg: Lønnstabell gjeldende fra 1 mai 2017. 01.10.2020. Webinar: Verving under pandemien. 30.09.2020. Områdevarsel for eventuell streik i staten levert i dag. 28.09.2020. Rett til tjenestefri med lønn etter hovedavtalen i staten. NTL. Lønnsoppgjøret 2017. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat. Under fjorårets oppgjør inngikk Akademikerne en avtale med staten som innebærer at all lønnsfordeling flyttes fra nasjonalt nivå og ut til de enkelte statlige virksomhetene Men det skyldes altså at mer av lønnveksten i 2017 for Akademikerne vil komme gjennom overhenget og lønnsglidningen. Lønnsmasse. Lønnsmassen er summen av lønnen til en gitt gruppe arbeidstakere. For Akademikerne er dermed vår lønnsmasse, summen lønnen til alle akademikermedlemmer i staten

Årets lønnsoppgjør - Akademikerne

LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 - Et solidarisk oppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier hun i en pressemelding Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet Her kan du også laste ned en PDF-versjon av samme lønnstabell, men med litt mer info, blant annet hvor mye i pensjonstrekk du skal betale for hvert lønnstrinn. (LO Stat, Unio og YS Stat, Akademikerne). Informasjonen har vi hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tabellen gjelder fra 1.mai 2018 til 1.mai 2019 Ansatte i kommuner og fylkeskommuner får sin lønn regulert på ulikt vis, avhengig av om deres stillingskode er plassert i kapittel 3, 4 eller 5 i hovedtariffavtalen. Sentrale tillegg i kapittel 4 De som ligger i kapittel 4 har garantilønn, stigende etter ansiennitet. Ansatte kan ha fått forhandlet fram høyere lønn enn disse trinnene tilsier, [

Lønnssystemet i staten er beskrevet i hovedtariffavtalene. Som leder bør du ha oversikt over hvilket handlingsrom du har. Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 27. okt 2020. Last ned. Lønnsutvikling i staten og lønnsforhandlinger - opplæring for leder (PPT Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2017 og lønnsplanhefte nr. 53 B (pdf) Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat,. Lønnstabell fra 1. mai 2017: Lønnstrinn Årslønn Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 291 200 149,10 61 527 500 270,30 20 294 700 Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon

Hovedtariffavtalen lønnstabell. Published juli 26, 2020 by admin. (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne). Ved hovedoppgjørene (hvert andre år) forhandles hele avtalen, ved mellomoppgjørene (år mellom hovedoppgjørene) Hovedavtalen 2016 - 2017 (forlenget til 31.12.2019 Akademikerne-UiO Postboks 1174 0318 Oslo. Telefon, e-post +47 22857145 akademikerne (at) uio.no. Ansvarlig for denne siden. akademikerne. Logg inn Logg ut meny Dagens lønnstabell i Landsoverenskomsten mellom HK og AAF har en prosentvis varierende avstand mellom trinnene. Avstanden varierer fra rundt 1 prosent mellom de laveste trinnene til over 3 prosent mellom de høyeste. I tariffoppgjøret 2018 ble tariffpartene enige om å sette ned et utvalg med sikte på å utforme en mer harmonisk lønnstabell

Sammenslutning av norske akademikerforeninger - Akademikerne

Staten Hovedavtalen 2017-2019 Staten Hovedtariffavtalen 2018-2020 Lønnstabell i staten per 1. mai 2019 Riksmeklerens møtebok - mellomoppgjøret 2019.pdf Utvalgte særavtaler. Reiseavtaler i og utenfor Norge (statens reiseregulativ) Økonomiske vilkår ved. 7.3 Akademikerne pr. 01.10.2017 Akademikerne utgjør 34 pst. og LO Stat, Unio, YS Stat og uorganiserte utgjør 66 pst. av disse i 2016. De nyansatte er fordelt etter disse prosentsatsene for 2017. Det antas at lønnen til de nyansatte, so Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 44 900 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 1 400 kroner, eller 3,2 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før 3 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2016 KS tilbud nr. 3 erstatter KS' tilbud nr. 2 av 26. april 2016. Øvrige krav tas ikke til følge. I ØKONOMI - INNLEDNING OG FORUTSETNINGER Lønnstillegg gis pr. 1.5.2016 og 1.8.2017 og bygger på følgende forutsetninger Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å

Hovedavtalen regulerer samarbeidsforholdene på arbeidsplassen og tillitsvalgtes rettigheter.Hovedtariffavtalen er den grunnleggende avtalen mellom staten og LO Stat. Denne avtalen omfatter de viktigste reglene for arbeidstakere i staten vedrørende bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon.Sentrale særavtaler kan handle om reiser i inn- og utland, personalpolitikk ved omstilling i. I oppgjøret med LO Stat, YS Stat og Unio ble det gitt lønnstillegg på mellom 1321 og 5753 kr fra 1.10 2020. Det skal ikke forhandles lokalt. Denne hovedtariffavtalen gjelder alle statsansatte med unntak av de som er medlem i et forbund i Akademikerne Staten. Staten Hovedavtalen 2017-2019 Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 Mer om Staten. Oslo kommune. Tariffavtalen for Oslo kommune Del A Tariffavtalen for Oslo kommune Del B Tariffavtalen for Oslo Kommune Del C Oslo kommune: Hovedavtalen.

Lønnstabeller for 2017 uten frikorttillegg: BBA utenfor Oslo og Akershus 01 04 2017. BBA Renholdere, Hjelpearbeidere og Verksted fra 01.04.2017. BBA med SL tillegg 01.04. 2017. BBA med OS tillegg fra 01.04.2017 . Turbil 2018: Turbil 2018 Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me

Statens lønnsregulativ Hovedlønnstabell 2020 Stico

Det ble natt til torsdag 15. oktober enighet mellom Oslo kommune og KAH, UNIO, Akademikerne og YS-K i meklingen. Meklerens forslag. Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 0,9 %, minimum kr 4 400 med virkning fra 1.5.2020. Rammen er på linje med frontfaget. Se ny lønnstabell Lønnstabell helsesekretær 2020. Helsesekretærforbundet er en yrkesorganisasjon for autoriserte helsesekretærer og andre medarbeidere i medisinsk kontortjeneste i sykehus, i primær- og bedriftshelsetjenesten eller i andre helse- og sosialtjenester Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio. Akademikerne repræsenterer 431.000 medlemmer fra 28 faglige organisationer. Tilsammen udgør vi fagbevægelsen for akademikere Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1.mai 2014 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1.mai 2014 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL 1) Bruttolønn inklusiv avgift på kr 300,- pr år til OU-midler 2) Bruttolønn eksklusiv avgift på kr 300,- pr år til OU-midler 3) Folketrygdens grunnbeløp pr 1. mai 2014 er regulert til kr 88 370 Oslo kommunes lønnstabell , med virkningstidspkt. Jeg er godt fornøyd med at lønnstrinn heves med til sammen kr per time, samtidig som at alle får et generelt tillegg, sier forbundsleder . Dette betyr et prosentvis tillegg til alle ansatte i staten på prosent, dog minimum 700

I årets oppgjør 2020 er det bare Akademikerne som skal forhandle lokalt med sentralt avsatte midler. Den enkelte ansatte i staten kan ikke selv forhandle lønn. Dette må skje gjennom de tillitsvalgte eller lederen i virksomheten Lønn i staten. Økonomiregelverket setter krav til systemer og rutiner for behandling av lønn. Formålet med dette er å sikre at lønn blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia LO Kommune er tilfreds med å få enighet om å opprettholde medlemmenes kjøpekraft, samt styrking av arbeidet for heltid og bedre uttelling for kompetanse, i kommuneoppgjøret som kom i havn natt til onsdag 16. september

Staten Skjema for lønnskrav ved lokale 2.5.1-forhandlinger 2019 (bokmål) Skjema for lønnskrav ved lokale 2.5.1-forhandlinger 2019 (nynorsk) Skjema for lønnskrav ved lokale 2.5.3-forhandlinger 2019 Differansetabell som viser forskjellen i kroner mellom lønnstrinn (per 1. mai 2019) Veiledning for utfylling av kravskjem Hovedaftale i staten. Overenskomst 2018-2021 for akademikere i Folketingets Ombudsmand. Overenskomst 2018-2021 for akademikere i Folketingets Administration. Overenskomst 2018-2021 for akademikere i Rigsrevisionen. Aftale om frit organisationsvalg mellem DM og Djøf. Aftale om frit organisationsvalg mellem GL, IDA, KS, Læger og Djø - Staten er godt fornøyd med en avtale med Akademikerne som innebærer fornyelse av hovedtariffavtalen. Avtalen gir arbeidsgivere og tillitsvalgte i de enkelte virksomhetene større frihet og mer handlingsrom til å fordele lønnsmidlene, slik at de kan rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier statsråden Dermed gikk 7078 statsansatte ut i streik fra 24. mai. Det var medlemmer av LO Stat, YS Stat og Unio som brøt forhandlingene. Akademikerne valgte ikke å bryte. Den første storstreiken i staten på 28 år var dermed et faktum. Striden sto ikke bare om kroner og øre. Avstanden mellom krav og tilbud var ikke så stor Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt.

Video: Fjerner lønnstabellen for Akademikerne

Lønn og avtaler i staten - NT

Hva tjener en nyutdannet jurist? Hvordan er lønnsutviklingen? Og hva er det vanlig å tjene i en jobb som ligner på din? Over 6000 jurister og advokater har svart på Juristforbundets store lønnsundersøkelse - sjekk hva de tjener Mellomoppgjøret 2017 Presentasjon fra webinar om lokale forhandlinger august 2017 Tariffinformasjon - lokale lønnsforhandlinger i stat, 23. juni 2017 Tariffinformasjon fra oppgjøret i stat, 29. april 2017 Protokoll fra forhandlingene 29. april 2017 Ny A lønnstabell i staten fra 1. mai 2016, gjelder for YS, Lo og Uni * Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2016-2018, en med Unio, LO Stat og YS Stat, og en med Akademikerne. * Medlemmer i fagforeninger tilhørende Unio, LO stat og YS stat, samt uorganiserte, har allerede fått et lønnstillegg på 0,33 prosent fra 1. mai 2017 2019: Mellomoppgjør i staten. Staten opptrer i sentrale forhandlinger ved Statens personaldirektør som er ansatt i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er ansvarlig for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Hovedsammenslutningene, LO stat, Unio, YS-Stat og Akademikerne opptrer på arbeidstakersiden

Lønnstrinn Akademikerne

Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør Hovedavtalen i staten Gjelder fra 6. november 2019 til og med 31. desember 2020 Avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. Innholdsfortegnelse Avtalens formål og partenes intensjoner..3 § 1 Formål og intensjoner. Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat , Unio og YS Stat. Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og . De nye rammene er tilpasset ny militær ordning gjeldende fra 01. Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL Tariffavtaler Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2018-2020, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Last ned Hovedtariffavtalen med Akademikerne Se også www.regjeringen.no for lønnstabell og mer inforamsjon om lønn for ansatte i staten Lønnstabell 2020 Gjeldende fra 1. mai 2020. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge. Lønnsoppgjøret 2020 Vi forhandler med Finans Norge, Spekter og Virke i høstens lønnsoppgjør. L. Lønnstatistikk Fakta om lønn i finansnæringen..

 • Service og samferdsel hordaland.
 • Xxl no hengekøye.
 • Iphone 5s 32gb elkjøp.
 • Skipakke barn obs.
 • Tarotkort kjøpe.
 • Sjokoladetrekk marsipan.
 • Doppsko til krykker.
 • Netto hirtshals åbningstider.
 • Marktschulhalle ebersbach.
 • The settlers champions of anteria.
 • Ms magellan route.
 • Was ist am hamburger flughafen los.
 • Immobilien lippstadt wiesner.
 • Glutenfrie lomper rema 1000.
 • Anubis wikipedia.
 • Ane brun hero.
 • Sjöfartsmuseet göteborg.
 • Lavt stoffskifte.
 • Mimayin kennel.
 • Sockerärtor näringsvärde.
 • Snacks wandern.
 • Ligningsverdi fritidsbolig 2016.
 • Leie ut campingvogn privat.
 • Ressurser i finland.
 • Moers festival 2018.
 • Krydder til ørret.
 • Deutsche dienststelle wast wehrmachtsauskunftsstelle.
 • Kjøtt med kantareller.
 • Smal dunkjevle.
 • Azitromycin.
 • Beatrice egli wohlfühlgarantie download.
 • Cheops pyramid news.
 • Fairy tail serienstream.
 • Kennel winlund.
 • Perlhühner eierfarbe.
 • Bakenforliggende engelsk.
 • Mathe begriffe auf englisch.
 • Nitrat i kjøtt.
 • Urettferdig ylva chords.
 • Eurosko tromsø.
 • Heuristikker og bias.