Home

Lønnsøkning 2022

Lønnsvekst på 2,8 prosent - SS

I et Facebook-innlegg Faktisk.no nylig mottok et tips om, står det for eksempel at statsministeren fikk en lønnsøkning på 55 000 kr, mens pensjonistene fikk 420 kr mer Tariffmessig lønnsøkning: Tariffmessig lønnsøkning er lønnsøkning fastsatt i tariffavtaler som følge av sentrale eller forbundsvise forhandlinger mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner. Tariffmessig lønnsøkning kan være generelle tillegg, lavtlønnstillegg, garantitillegg, tillegg på minstelønnssatser med mer Lønn og andre godtgjørelser ble tidligere vurdert årlig per 1. oktober. Fra og med 2009 blir dette vurdert årlig per 1. mai. I 2003 ble det ikke fremmet forslag om endring

Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall. Les mer om kalkulatoren under.Har du spørsmål elle Her finner du diverse lønnsstatistikker, som hvordan gjennomsnittslønnen har utviklet seg. Det er SSB som produserer den «offisielle» lønnsstatistikken Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 5. februar 2020; Månedslønn; 2018 2019 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 45 610: 47 290: 3,7: Menn: 48 42 NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk

Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2019 (pdf) Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat med endringer pr. 1. mai 2019 (pdf) Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og Akademikerne (pdf Det er ikke bare tillitsvalgte i Fagforbundet som synes dette er rart. Søndag kveld da lønnsoppgjøret ennå ikke var i mål, hadde VG følgende tittel på forsida: «Du ligger an til å få 15 000 og 20 000 kroner i lønnsøkning». Da oppgjøret var over viste det seg at de fleste vil få 2,50 kroner mer i timen i generelt tillegg Lavtlønte får dermed en lønnsøkning på 4,50 kroner per time. Det betyr at lavtlønte totalt får 8775 kroner mer i året. Oppgjøret omfatter 165.000 LO-medlemmer. Dette er snittlønna i 300 yrker. LO og NHO lettet: - Vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønte 16. april 2018 «På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,8 prosent i 2018.» Slik står det skrevet i et felles notat fra LO og NHO etter at de ble enige i hovedoppgjøret søndag 8. april En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon

Se hvor mye du fikk i lønnsøkning i 2018. Resultat for flere hundre tusen ansatte - finner du ditt lønnsoppgjør her? Fotomontasje: Per Flakstad. Fagbladet har samlet resultatene for Fagforbundets medlemmer i vårens tariffoppgjør Dette gav en lønnsøkning på 1,6 prosent. Nedgangen i antall ansatte i oljenæringen bidrar til å dra den samlede lønnsveksten noe ned fra 2015 til 2016. Ved å holde oljenæringen utenfor kan vi få et anslag på hvordan den påvirker lønnsveksten fra 2015 til 2016 Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat

Lønnsøkning på 3 % per 1. januar. Dersom de ansatte fikk en lønnsforhøyelse på 3 % ville de fått den høyeste årslønnen gjennom året: 50.000 × 1,03 × 12 = 618.000. Med lønnsøkning på 3 % er årslønnen 9000 kr høyere enn da lønnsforhøyelsen ble gitt 1. juli • Har du 400.000 kroner i årslønn med en forventning om en lønnsøkning på 3,6 prosent, vil lønnen din øke til 414.400 kroner i 2020. For å komme fram til den reelle økningen, må vi trekke fra prisveksten. Da vil reallønnen øke til 406.800 kroner i 2020 2018 var et hovedoppgjørsår, der man forhandlet om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene. 2019 er derimot et mellomoppgjør, hvor man kun forhandler om lønnstillegg. Magnussen sier til Dinside at DNB Markets anslag på årets lønnsvekst er 3,1 prosent Unngå også å true med oppsigelse, da dette både er uprofesjonelt og lite hensiktsmessig - om du da ikke mener det. Det kan også være vanskelig å bruke andre kollegers nylige lønnsøkninger som argument for egen lønnsøkning, om du ikke har gjort deg fortjent til det. Du kan heller sammenligne deg med kolleger med samme arbeidsoppgaver, stillingsnivå og ansiennitet, da dette kan. LØNNSØKNING: Spekter og Norsk Sykepleierforbund er enige om at minstelønnen for sykepleiere med 10 års ansiennitet økes til 490 000 fra 1. juli i år, og at den skal heves til kr 500 000 senest fra 1. juli 2019

Lønnsøkning i 2019 kan være gull verdt pensjonsmessig Det kan være greit å sjekke hva du måtte ha av engangsdekninger gjennom jobben, sier Alexandra Plahte, jurist og leder for pensjon i Gabler Steenberg & Plahte Fjorårets lønnsøkning ble i stor grad spist opp av økte strømpriser. - Næringslivet i Norge går bra. Det er bedre tider, verdiskapingen er stor. Våre medlemmer forventer i årets mellomoppgjør en merkbar reallønnsvekst, sier en forhandlingsklar Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat Resultatet i det første lønnsoppgjøret legger grunnlaget for alle andres lønnsøkning. En sjelden gang er det såkalt «samordnet» lønnsoppgjør. Da forhandler LO med NHO for alle arbeidstakere. 10. Hvorfor koster det såpass mye å være medlem i en fagforening? Du får som oftest igjen mer enn medlemskontingenten koster

Brev om lokale forhandlinger og beregning av lokal avsetning (12.07.2018) Brev om lokale forhandlinger 2018 (04.07.2018) - korrigert pr. 17.08.2018 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 202 RUNDSKRIV 2018 Oslo, juni 2018 ÅRLIG LØNNOPPGJØR 2018 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Lønnsøkning på grunn av økt ansvar/nye arbeidsoppgaver NEI 2. Lønnsøkning på grunn av ny/økt kompetanse NEI 3..

Lønn , 2018 - SS

 1. 2017 til 2018 på 2,5 prosent før bidrag fra lønnsglidningen i 2018. For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (kap 4) i KS-området gir de avtalte tarifftilleggene i 2018 et bidrag til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 på 1,1 prosentpoeng. Sammen med overhenget på 1,5 prosent gir dette en årslønnsvekst fr
 2. På andre plass kommer Handels- og skipsmeglere, som tjente best i 2018, årets lønnsvinner med en lønnsøkning på småpene 5.600 kroner i måneden, en lønnsvekst på 15,4 prosent
 3. Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet
 4. Høyere lønnsvekst og flere i jobb er spådommen fra SSB de neste årene. «Straffen» er at du må betale 4 prosent rente på boliglånet i 2021
 5. Prosent økning = (nytt beløpet - opprinnelige beløpet) / Oprinnelig beløp * 10

Trygdeoppgjøret er klart: Så mye får pensjonistene. Pensjonistorganisasjonene vil ikke skrive under på trygdeoppgjøret. De mener pensjonistene mister kjøpekraft Og måten du spør om lønnsøkning på kan i stor grad påvirke utfallet. - Er man for forsiktig, for pågående eller ikke vet hva slags krav man skal stille, kan det få uheldige konsekvenser, sier Traavik som har forsket på forhandling i arbeidslivet. Les også: Her mangler 32 000 kloke hoder. Analyser deg sel Publisert: 09. desember 2018 Spørsmålene har strømmet inn til Teknas forhandlingseksperter fra medlemmer og tillitsvalgte etter at det nye lønnssystemet i staten ble innført for to år siden. Tillitsvalgt i Statens strålevern, Mette Nielsen, mener at både ledelse og tillitsvalgte må bli mer profesjonelle i sine roller for å bruke det nye systemet optimalt Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler Ikke alle kan kreve lønnsøkning. Mange arbeidstakere tror de har krav på lønnsøkning hvert år. Det er ikke riktig, heller ikke selv om de er medlem av en fagforening som har forhandlet seg til høyere lønn

Post-ansatte må tåle kutt: Direktørens bonus ble doblet

I 2018 var var gjennomsnittslønnen 547.300 kroner, med en forventning om en lønnsøkning på 3,3 prosent vil den øke til 565.400 kroner i 2019. I 1985 var gjennomsnittlønnen omtrent 126.000. Tall fra Econa viser at siviløkonomer har hatt solid lønnsøkning det siste året. Frid Svendsen (25) signerte nettopp ny jobbkontrakt og syntes det gikk greit å forhandle lønn I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler, overenskomster og hovedavtaler. Finn din avtale og følg lønnsoppgjøret her Årslønnen i Norge vokste fra 535.900 kroner i 2017 til 551.800 kroner i 2018 viser ferske tall fra SSB

Gjennomsnittslønn i Norge - Så mye tjener gjennomsnitts

Finansminister Siv Jensen anslo en lønnsvekst på 3,0 prosent i snitt da hun la fram statsbudsjettet i 2018. Det kan være i overkant optimistisk. LO-Aktuelt har spurt sju økonomer om hvilke forventninger de har til lønnsutviklingen i 2018. Seks av sju sier de forventer en gjennomsnittlig lønnsvekst i 2018 på mellom 2,7 og 2,9 prosent Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si 1950 kroner i året. I tillegg får lavtlønte et tillegg kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464.139 i året Statens lønnstrinn 2018 Her er hele oversikten over de statlige lønnstrinnene for 2018. Lønnshopp for sykepleiere Sykepleiere med 10 års ansiennitet får økt minstelønn fra 1. juli i år. Skattemeldingen: Dette er 4 av 10 nordmenn forventer lønnsøkning i 201

Resultatet av lønnsoppgjøret 2018 - NH

Faktisk.no: Økte statsministerens lønn med 55 000 kr, mens ..

Den gjennomsnittlige nordmann vil årlig få rundt 17.000 kroner mer i lønn, skal man tro storbanken. De er likevel mindre optimistiske enn sentralbanken Derfor får du ikke årets lønnsøkning hele året. Vi oppgir ramma i prosent - men lønna di kommer jo i kroner og øre. Så hvis ramma for lønnsoppgjøret i år tilsvarer 6000 kroner og dette gis fra juli, betyr det at lønna di øker med 1000 kroner per måned Her er løsningen i Staten. Partene i Statsoppgjøret har kommet til enighet over 13 timer på overtid. De statsansatte får samlet 3,2 prosent lønnsøkning, som alle andre

Uravstemningen i PBL ble avsluttet onsdag, og et flertall av de som deltok stemte nei. Sentralstyret i Utdanningsforbundet har dermed bestemt seg for ikke å godkjenne resultatet i tarifforhandlingene med PBL Tariffnytt 10.12.2019 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet - SFS 2213 - forlenges uten endringer ut 2021. NITO reforhandlet 9. desember arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i KS sammen med Akademikerne 352 ansatte ved 37 avdelinger av Felleskjøpet Agri og Grønt Maskin tas ut i streik tirsdag morgen. Det skjer etter at det ikke ble oppnådd enighet i meklingen mellom YS Spekter og Spekter natt. Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad

LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat kom torsdag ettermiddag til enighet om lønnsoppgjøret i staten etter bistand fra riksmekleren. - I avtalen med Akademikerne har vi fått en historisk modernisering av lønnssystemet og vi er i enige om at hele lønnspotten skal forhandles om lokalt. Vi har tillit til at lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt kan finne gode løsninger for å. Årets lønnsundersøkelse viser moderat lønnsøkning for nyutdannede. Veksten er marginalt over konsumprisindeksen. I privat sektor har nyutdannede økonomer nå en gjennomsnittslønn på 472.000 kroner. Det er en oppgang på 8.000 kroner fra 2018. I offentlig sektor er det en liten nedgang på 1.000 kroner til 455.000 kroner i vårt utvalg

Video: Lønnsstatistikk og lønnsutvikling - Virk

Tariff 2020. KS og Akademikerne kommune ble 15. oktober enige i mekling og Akademikerne kommune har nå akseptert samme resultat som for LO kommune, Unio og YS De hadde en lønnsøkning på 13,2%, mens de som beholdt samme jobb økte lønnen med 5,0%. Til sammenligning fikk økonomer i offentlig sektor en lønnsøkning på 4,1% i 2018, til en grunnlønn på 709.000 kroner (uten tillegg). Også her var lønnsøkningen størst blant dem som byttet jobb i 2018 PBL Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen 2018-2020 Lønnstabeller PBL 2019 Protokoll PBL 2020.pdf Hovedtillitsvalgt. Kidsa barnehager Kanvas Espira Relevante lenker. Private barnehagers landsforbund Kontakt. Sentralbord: 24 14 20 00 Sentralbordet er betjent: 08.

Lønnsutvikling - stortinget

Kan jeg som er medlem i FO forvente lønnsøkning i år? Når forhandles min lønn og hva gjør FO for meg? På denne siden finner du informasjon om lønnsoppgjøret 2019 Erik Jullumstrø, psykolog og HR-rådgiver hos Infotjenester AS, kommer her med flere tabber du bør unngå når du ber om lønnsøkning: Ikke henvis til din egen økonomi. At du har stelt deg dårlig på privaten, er ikke noe godt argument for lønnsøkning. Kanskje tvert imot. «Jeg jobber så mye» er et dårlig argument 6.1 Bortfall av sektorunntak for transport og energi fra og med 2018 6.2 Hvilke sektorer som omfattes av sektorunntakene 6.3 Nærmere om avgrensninger knyttet til noen av sektorunntakene 7 Arbeidsgivere med blandet virksomhet 7.1 Generelt 7.2 Fordeling av lønnskostnader mv. mellom ulike aktivitete

Beregn inflasjon- og lønnsutviklin

Tariffoppgjøret 2020 er et hovedtariffoppgjør. Det vil si at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, var tariffavtaler med utløp 30. april 2020 gjenstand for revisjon NOU 2018: 1 Markeder for finansielle instrumenter NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven NOU 2018: 10 Nye prospektregler NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonom Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2017

Lønnsutviklingen de siste 30 årene - Smarte Penge

Lønnsøkning i 2019 kan være gull verdt pensjonsmessigFaktisktog

LO og NHO setter «rammen» til 2,8 pst

7 sakprosa bøker vi vil lese i 2018 | KvardagsbiblioteketGikk ned i lønn i rekordåret | Finansavisen
 • Kan inte tagga vänner i kommentarer.
 • Vannkjemi spabad.
 • Kryssord humoristisk.
 • Stadt hagen ausbildung.
 • Poltergeist 2015 movie4k.
 • Immobilien lienz gugganig.
 • Horisonter 8 jødedommen.
 • Amberger zeitung online.
 • Indikator samfundsfag.
 • Bruno mars debut.
 • Takrenner plast.
 • Haugesund ishallen.
 • Bolignummer.
 • Ausgefallene tassen zum verschenken.
 • Kognitiv betyder.
 • Glemt skjermlås sony xperia.
 • Ledetekst windows 10.
 • Ihk karlsruhe netzmeister.
 • Hva er forskjellen på positiv og negativ forsterkning.
 • Overnatting setermoen.
 • Nuvaring vektøkning.
 • Drachenbaum blütezeit.
 • Vinyl engangshansker.
 • Granitt dypbergart.
 • Hvor langt skal et belte være.
 • Skolerute asker 2019.
 • Huse til salg i næstved boligsiden.
 • Fordi setninger.
 • Phuket interessepunkter.
 • Vintage camera.
 • Varmeplate til kanin.
 • Nsb bergen oslo.
 • Hvorfor er produktinnovasjon vanskelig.
 • Hva ønsker jeg meg til jul 2016.
 • Hvem ringer man ved påkjørsel av dyr.
 • Aktivitäten rosenheim heute.
 • Akvakultur faget.
 • Tankekart om vann.
 • Coyote cafe zweibrücken.
 • Fidget cube antsy.
 • Ålborg med barn.