Home

Reiseregning regler 2022

I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt). Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji Reiseregninger krever alltid dokumentasjon. Ansatte på tjenestereise har ofte avtalt med arbeidsgiver at de skal få reiseutgiftene dekket. Dette kan være utgifter til mat, overnatting, drosje mv. For at utgiften skal kunne dekkes skattefritt er det et krav om at den ansatte må levere et bilag og/eller levere en reiseregning til arbeidsgiver Reiser uten overnatting. La meg ta konklusjonen først: Fra 2018 vil man ha mulighet for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse etter reiseregning på yrkesreiser forutsatt at man har merkostnader.Vi skal se nærmere både på kravet til yrkesreise og kravet til merkostnader Det er strenge regler for hvordan en reiseregning skal føres. Her finner du en oversikt over de formelle kravene. mandag 9. februar 2015 Knut Arild Vold. Å føre reiseregning er ingen enkel sak. Dersom reiseutgiftene skal utbetales skattefritt, er det strenge formelle. PM-2018-11 Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Dato: 26.06.2018. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2. Det vises til tidligere PM-2018-3 om brudd i forhandlingene om særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Krav til reiseregning. Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene. Sist oppdatert 03.07.2020 . En reiseregning skal inneholde: Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur Dette er to avtaler som regulerer reglene for reiser i Norge og i utlandet. av privat bil er 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2018 at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per Bestemmelsene om reiseregning finnes henholdsvis §§ 14 og 15 i avtalene

Denne kalkulatoren gir veiledning og informasjon om hva du kan ha krav på i fradrag for reiser mellom hjem og jobb. Du må oppgi hvor du bor og jobber, og beregningen baserer seg på de opplysningene Regler om diettgodtgjørelse for 2018 I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Her redegjør vi for gjeldende regler. og arbeidstaker må levere reiseregning som tilfredsstiller kravene i Skattebetalingsforskriften § 5-6-12

Altinn - Reise og diet

 1. *) Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er (i 2017) 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2018 at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens nettsider. Last ned: Satser for 2018-2019-202
 2. Registrere en reiseregning. Trykk på + i reiseregning. Legg inn dato og tid for reisestart og reiseslutt. Legg inn formål (obligatorisk). Velg land hvis reisen ikke er i Norge. Legg inn sted (sted blir synlig i listen over reiseregninger). Endre eventuelt regulativ. Legg eventuelt til nytt reisemål. Skriv eventuelt kommentar
 3. Her er svar på noen vanlige spørsmål om reiseregninger. 1. Utbetaling tre til fire ganger i måneden. Etter at kravet ditt er godkjent, blir det med på neste utbetaling. Reiser og refusjoner blir vanligvis utbetalt en gang i uken. 2. Vanlige grunner til at reiseregninger blir forsinket. Unngå retur av din reiseregning
 4. Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk. Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler. Skattereglene må dermed angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene. For skattefrie satser se under «Forskuddssatser» Bilgodtgjørels
 5. Det blir store endringer i regelverket for utbetaling av skattefri diett i 2018. Satsene for skattefri diett for reiser med overnatting i Norge blir redusert og hybel/brakke-satsen vil bli borte. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntekt..
 6. Kostgodtgjørelse (diett) på reiser med og uten overnatting - reglene skjerpes. Posted 4. oktober 2018 by Knut Høsfloth. Ett av Revisorforeningens nylig overleverte topp ti forenklingsforslag til Skattedirektoratet er å fjerne hele opplegget med skattefri dekning av diett etter satser
 7. Merk egne regler for diett og bruk av privatbil. Reiseregning-mal-Brak-2020. Filen er i formatet Excel (.xlsx). Dersom du ikke har et program som kan behandle dette formatet, kan du laste den opp i f.eks. Google Drive, og redigere den der. Diett. AS kan skrive av diett etter statens satser

Reiseregninger: strenge og kompliserte krav til utfylling

Reglene for dekning av reiseutgifter er kompliserte. Kravene skattemyndighetene setter til dokumentasjon og legitimasjon, er ikke alltid like enkle å etterleve. Samtidig er konsekvensene av å gjøre feil store, med både beregning av arbeidsgiveravgift og straffeskatt som et mulig resultat Reglene for føring av reiseregninger oppleves av mange arbeidstaker og arbeidsgivere som kompliserte. I denne artikkelen gir vi deg en liten oversikt. Reise- og oppholdsutgifter kan dekkes på forskjellige måter: Etter satser Refusjon av utgifter Arbeidstaker må sørge for å enten skrive reiseregning.. Skjema for reiseregning. Vedlagt ligger reiseregningskjema for eksterne som har oppdrag for KS-konsernet. Foto: Scanpix. Publisert: 21.01.2019. Fyll ut alle felt med personopplysninger samt feltet som angir hva reisen gjelder; Ved reise med bil eller taxi må nøyaktig fra/til strekning oppgis Attesteres en reiseregning som ikke er god nok, vil Azets måtte sende reiseregningen i retur, slik at den som har reist kan påføre tilstrekkelige opplysninger. Skulle det være slikt at reiseregningen likevel skal betales ut, så må det trekkes skatt i utbetalingen Alt om reglene for bilgodtgjørelse. Bruker du din egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få dekket utgifter knyttet til kjøringen. I denne guiden får du en fullstendig oversikt over reglene for bilgodtgjørelse, og hvilke regler som gjelder for å få bilgodtgjørelsen utbetalt trekkfritt. Last ned guiden om bilgodtgjørelse he

Bør man la regnskapsføreren skrive reiseregning for seg? Noen liker tanken på å levere en bunke kvitteringer til sin regnskapsfører og la ham eller henne ordne opp. Dette er for det første ikke helt ryddig med tanke på lover og regler - og vil sannsynligvis resultere i merarbeid for både deg og din regnskapsfører.. Det sier seg selv at det tar lang tid for en regnskapsfører som. Lover og regler for kjøregodtgjørelse Av Sondre Kvipt 15. februar 2019 Enten arbeidstakeren kjører sin egen bil, båt, snøscooter, el-bil eller et helt annet motorisert kjøretøy i jobbsammenheng så har vedkommende normalt krav på kjøregodtgjørelse Last ned skjema for reiseregning 2019. Kontakt oss Nettbutikken Presse Fagforbundet Ung Brosjyrer og materiell Fagakademiet - Kurs, konferanser og studier Ledige stillinger Personvern. Fagforbundet i Norge. Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Telefon: 23 06 40 00 Kontakt oss KJØREBOK - REISEREGNING - BILGODTGJØRELSE Dato Antall km KM-sats Antall tillegg Tillegg for passasjer Parkering/ Bompenger Andre Utlegg Formålet med turen kr 4,10 kr 1,00 Måned / år Ansattes navn Eventuelle utgifter til parkering, bompenger etc. dokumenteres med eget bilag Nye regler for diett og overnatting 2018. I 2018 er det nye regler og satser for diett på dagsreise og overn atting. Mange er nok ikke klar over hvordan dette påvirker selskapet og en selv personlig. For firmaer resulterer de nye satsene og reglene i at de må betale mer arbeidsgiveravgift og innberetningen blir en annen enn det den var før.

Det er to grunnvilkår som må være oppfylt for at en skal kunne motta skattefri diettgodtgjørelse ved dagreiser; arbeidstakeren må være på en reise og reisen må foranledige at arbeidstakeren påføres merkostnader. I tillegg må arbeidstaker levere reiseregning. Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne utbetale trekkfri dagdiett Spar tid med elektronisk reiseregning. De fleste av Vigres AS sine kunder reiser på regning, med mindre virksomheten er pålagt noe annet. De som benytter seg av et system for utleggsrefusjon vil ikke ha behov for å kjøre registrering gjennom lønnssystemet REISEREGNING Viktig informasjon angående utfylling av reiseregninger: 1) Vi gjør oppmerksom på at det skattefrie beløpet for jobbing for frivillige organisasjoner i 2018 er kr. 10000,‐ per år. NB! Reiseregninger vil bli utbetalt 2 ganger per måned, henholdsvis 15. og 28

Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere Regler for reiseregning. En tråd i 'Økonomi, regnskap og administrasjon' startet av appelsin, 26 Jan 2012. appelsin Medlem. Innlegg: 379. appelsin, 26 Jan 2012 #1. Jeg har tenkt å dra til San Francisco i 5 mnd på en slags forretningsreise

Reiseregning; Kjørebok mal. Her finner du mal for kjørebok En kjørebok holder oversikt over antall timer og hvor mange kilometer en ansatt har kjørt i arbeidssammenheng. Autogear tilbyr en gratis nettbasert kjørebok som er veldig enkel å bruke. Her er alle satser lagt inn. Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson. Søknadsmuligheter. Pasienter og ledsagere kan søke om å få dekket reiseutgiftene og se status og vedtak i egen sak på helsenorge.no eller med reiseregningsskjema på papir Bokbinderoverenskomsten 2018 - 2020 Kartonasjeoverenskomsten 2018 - 2020 Dette innlegget ble skrevet i Lover, regler og skjemaer , 13. april 2013 av admin Nå blir det nye regler på Stortinget (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) Vis mer Reiseregning-bråket Stortinget gjør ytterligere innstramminger i reglene for reiseregninger og diett I kjølvannet av flere saker om misbruk av Stortingets regler for reiseregninger har presidentskapet besluttet å skjerpe reglene ytterligere Reglene er nærmere beskrevet både i kontormeldinger og reisepolicy, samt på skatteetatens nettsider. Reiseregningene må være utfylt i henhold til legitimasjonskravene for at vi skal kunne utbetale dem uten forskuddstrekk. Disse opplysningene må være med på hver reiseregning: Arbeidstakers navn, adresse og underskrif

Veiledning gjeldende fra oktober 2018 Reiseregning skal sendes elektronisk i portalen via DFØ til KORO senest 1 måned etter at reisen er avsluttet. Det skal føres kun én reise tur-retur på hver reiseregning. K vitteringer skal lastes opp i PDF format i e -registreringen . Reiseregning skal sendes inn i løpet av det året man har reist Løst: Hei Jeg er helt ny når det gjelder føring av lønn og reiseregninger. Hvordan skal jeg da føre reiseregninger i e Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise, kost og losji når arbeidstaker må overnatte utenfor hjemmet på yrkesreiser. Vi viser til egen artikkel som omhandler satser etter statens reiseregulativ Sankthansaften åpner statsminister Erna Solberg sommeren 2018. For 55. gang lover NRK P1 å gi deg sol uansett vær. Nye programledere lover å gi Norge et par ekstra varmegrader i sommer En reiseregning dokumenterer utgifter og utlegg en ansatt har hatt i forbindelse med en tjenestereise. Arbeidstakeren kan selv registrere reiseregning, utleggsrapporter og kjørebøker elektronisk i Sticos HR

Kostgodtgjørelse - hva gjelder i 2018

Presisering av regler ved godtgjøring etter rettsgebyrforskriften. Retten godtar andre skjemaer enn statens skjema for reiseregning og det særlige skjema som er utarbeidet for krav fra meddommere m.v., men det forutsettes at reiseregningen er tilstrekkelig spesifisert og at nødvendige bilag er vedlagt Dommerregning er det samme som en reiseregning og følger statens reiseregulativ i forhold til reiseutgifter og evt. diett. Vedtatt sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,50 (skattefri del) Reiseutgifter og diett dekkes etter statens skattefrie satser for reiser innenlands Statens reiseregulativ ligger til grunn for reiseregningsskjemaet. Reiseregning brukes også til utgifter i forbindelse med kansellerte reiser. Reiseregninger kan ikke sendes inn frem i tid,.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Disse reglene kan til I 2018 og inntil videre gis det støtte for ungdom og barn til reiser og deltakelse på lokale ritt (lokal = innenfor Rogaland). Innenfor denne ordningen dekkes reise og påmelding og begge deler må påføres Reiseregning skal i disse tilfellene benyttes for både reise,. Vi sliter med unødvendig administrasjon av utlegg, honorar og reiseregninger på papir, og vil nå at alle går over til å bruke appen til Visma (fra og med 01.02.19) *22. juni 2018 ble statens satser for kjøregodtgjørelse satt ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90. Reduksjonen kom som en følge av at staten blant annet mener de ikke skal være med på å betale bilens forsikring. Les mer om denne endringen på vår blogg. Satsen har senere blitt økt til 4,03 kroner per kilometer

Årsklassemønstring Landsdel Vest AdO Arena 9-11reiseregning Arkiver - Sumango

Slik skal reiseregningen føres - Infotjeneste

Endringer i reglene om mellombalanser (trer i kraft senere) Stortinget har også vedtatt en rekke endringer i aksjelovens og allmennaksjelovens regler om mellombalanser. Forskrift 14.12.2018 nr. 1917 om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften Regler. Laglister . Premiering. Parkering og veibeskrivelse. Små Føtter LillestrømBanken Cup. Aktiviteter. Invitasjon 2020. Påmelding. Kampoppsett 2020. SFK / Nyttig / Reiseregulativ / skjema reiseregning_SFK_2018. skjema reiseregning_SFK_2018. skjema reiseregning_SFK_2018.xls 44,50 kB Adresse: Steinbråteveien 5, 2020 Skedsmokorset. Reiseregning Gjelder reiser foretatt etter 22.06.2018 Skyssgodtgjøring for reiser i PFs regi utbetales etter reglene i Statens personalhåndbok. Det gis dog ikke kostgodtgjøring, men reelle utgifter dekkes. Utgifter legitimeres ved bilag. Gjenpart av fly- og togbilletter vedlegges kun når faktura ikke sendes PF

PM-2018-11: Ny særavtale om dekning av utgifter til reise

NFF har fått spørsmål fra næringsdrivende medlemmer om de nye reglene, og vi har derfor bedt vår samarbeidspartner Norway Accounts om å redegjøre for dem. Reiseregning og maler for tillitsvalgte i NFF Norway Accounts har per 3. desember 2018 opplyst følgende Tjenestereiser er en del av arbeidshverdagen for en stor andel av NITOs medlemmer. Slike reiser kan være svært belastende. Særlig belastende er det hvis arbeidstakerne ikke sikres tilstrekkelig restitusjon etter reiser. Her redegjør vi for hvilke reiser NITO mener skal anses som arbeidstid, hvordan reisetid skal kompenseres og NITOs holdning til arbeidsmiljølovens krav om arbeidsfrie.

Nr. 703438e Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 6-2018 PDF. Side 1 av 2. Reiseregning. Beskrivelse TT Kode. Antall Sats eller beløp. X=÷ Sær -sk. Kontostren Kontaktinformasjon til dommerutvalgene: Dommerutvalg pr. skikrets i Norges Skiforbund 30.10.2018 (pdf-fil) TD og dommeroppsett 2019/2020 (21.03.2020 versjon 14 m/avlysninger.Komplett oppsett for hele sesongen) Oppsett Tidligere sesonger. TD og dommeroppsett sommer 2020 og N De som utnytter reglene må tas på andre måter. Forslag til endringer ble sendt på høring 21.12 med høringsfrist 21.3. Foreslått ikrafttredelse er 1.1.2018. Nedenfor oppsummeres forslagene til nye regler. Høringen i sin helhet kan du lese her. Vårt høringsinnspill kan du lese her Regler, skilt, baner mm. Regelverk; Banetegninger; Skilt; PRØVER & RESULTATER. Avlyste prøver 2020; Utmerkelser. Merker, mellomtitler og championat; Norsk rallylydighetschampionat (N RLCH) Hederspremie; Kåring av årets rallylydighetshund i egen klubb; Prøveinfo - for deltakere. Konkurrere i andre land; Norgesmesterskap. NM 2020 - et.

Altinn - Krav til reiseregning

Avgitt 07.11.2018 Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2018. Fastsatt av Skattedirektoratet 7.11. 2018 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067 som ble endret ved vedtak 21. desember 2016 nr. 1793 Denne praksisen kan videreføres inntil endrede regler er på plass, slik Finansdepartementet varsler i Prop 1 LS (2018-2019). Ved utbetaling av lønn som er fritatt for arbeidsgiveravgift, skal beløpet ikke tas med i avgiftsgrunnlaget Vi har fått ny e-postadresse for innsending av reiseregninger i klubben. Ny e-postadresse er 970916709@faktura.poweroffice. net

REISEREGNING FILMTREFF 2018. FRA:_____ Kino, kommune. TIL: Film & Kino . Dronningensgt. 16. 0152 Oslo. REISETILSKUDD - FILMTREF Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer

Ofte stilte spørsmål om reiseavtalene Arbeidsgiverportale

Vangdal Regnskap er din regnskapsfører i Bergen og Oslo. Våre erfarne regnskapsførere og toppmoderne digitale løsninger, hjelper vi din bedrift prestere bedre Her finner du alt av skjemaer og kontrakter, både for topp- og breddefotball Framgangsmåte for registrering av reiseregning: Steg 1. Klikk på knappen Reise - og du får opp siden Generell Information. Du må legge inn en beskrivelse - som er din referanse - under Beskrivelse av reiseregning. Når du ber om diettgodtgjørelse, må du også legge ved en fil med programmet under Generelle dokumenter Oversikt over alle kurs innen Reiseregning. Det finnes mange kurs i Reiseregning, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Reiseregning kurs fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Reiseregning kurs Reiseregning. Reiseoppgjøret foretas på grunnlag av reiseregning med underbilag. Den ansatte skal snarest, og senest innen 1 måned etter avsluttet reise, fremlegge oppgjøret for godkjenning. Reiseregning skal fylles ut i henhold til gjeldene lover og retningslinjer. Utgifter som ikke er dokumentert på godkjent måte, vil ikke bli refundert

Gjeldene skilt fra 1.1.2018. Start og mål - Klasse 1 - Klasse 2 - Klasse 3 - Klasse Elite - Miniatyrskilt til banebygging fra 1.1.2018 - Miniatyrskilt med forklaring fra 1.1.2018 - Skiltholdere. Vi har en tråd på facebook med tips om hvor man kan kjøpe skiltholdere Har du fått barn 1. juli 2018 eller senere gjelder nå nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Både mødre- og fedrekvoten har økt fra 10 til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, noe som betyr at utvidelse av kvotene tas av fellesperioden

Med dagens regler kan du som arbeidstaker skattefritt få utbetalt 4,10 kroner per kilometer opp til 10.000 kilometer. Vilkår 2: Legitimasjonskrav - reiseregning eller kjørebok. Trekkfri utbetaling av bilgodtgjørelse for yrkesreiser forutsetter at den ansatte leverer undertegnet reiseregning REISEREGNING Lønnsnr. : Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag Postboks 9225 - 7424 Trondheim Telefon: 72 59 62 00 E-post: kontor@fagforeninga.no Fødselsnummer (11 siffer) Navn Adresse Postnummer Poststed E-post adresse Telefonnr. Dato (fra - til) Bankkontonr. Utbetalingen / reisen gjelder Transportmiddel (Bil/buss/tog osv

Beregn reisefradrag for reiser mellom hjem og jobb

I så tilfelle brukes skattefri sats som i 2018 er 3,50 pr km. Foretrekker man å bruke privatbil uten en slik forhåndsgodkjennelse, gis refusjon etter pkt 1. Billettløs flyreise legitimeres ved reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatt reise me Kan bli straffeforfulgt for reiseregning-juks. 18.10.2018, oppdatert 18.10.2018. Del man forsøker å få lagt en eventuell soning i perioder da Stortinget som regel ikke sitter. Reiseregning 2018N_390. Reiseregning 2018N_390. Reiseregning 2018N_390.xls 182,50 kB. Kontaktinformasjon E-post: postmottak@inn.no Sentralbord: 62 43 00 00 (09:00.

Regler om diettgodtgjørelse for 2018 - Regnskap Norg

Statens reiseregning og reiseregulative satser. Reiseregning- så utrolig kjedelig å fylle ut, men akk, helt nødvendig for å få refundert reiseutgifter i forbindelse med opphold utenfor hjemmet i inn- og utland. Iallefall om du er statlig ansatt, og utgiften skal kunne dekkes skattefritt Reiseregning. Her finner du eksempler på skjemaer for bilgodtgjørelse og diett (Word-dokumenter): For å kunne motta diett og bilgodtgjørelse i henhold til statens satser, er det viktig at dokumentasjonskravene oppfylles Reiseregning med yrkesreise Andre reiser/yrkesreiser (reiseoppdrag) som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag er altså ikke tjenestereise. Yrkesreiser omtales også ofte som andre reise Statens reiseregning excel. Alt fra Reiseregning, EHF, Mottak, Bokføring, Faktura - i ett system Her finner du informasjon om særavtaler for reiser innenlands og utenlands på statens regning Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for honorarmottakere. Sånn leverer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer i app eller på nett Reiseregning skal fylles ut ved Husk å holde deg. Nye regler for samordning mellom tjeneste­pensjon og folketrygden Kongen har i statsråd vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse. Endringene innebærer nye regler for samordning mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygden for dem som er født i 1954 og senere

Statens satser innenlands Arbeidsgiverportale

Nav-regler 2019 Fem Nav-regler det lønner seg å vite om Barnetrygd, sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger eller pensjon: De fleste av oss er innom Nav en eller flere ganger i livet Regler og veiledning for koding som omfatter kodeverkene ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP. Koding av korona i spesialisthelsetjenesten Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt i bruk koder for overvåkning av covid-19 REISEREGNING 2018. FRA:_____ Kino og deltakerens navn. TIL: Film & Kino . Postboks 446 Sentrum. 0104 Oslo Under henvisning til tilskuddsregler gjengitt på baksiden av denne reiseregning, REGLER FOR REISESTØTTE

Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for

Det er viktig at dekkene dine er i god stand, og tilpasset kjøretøy og føre uansett årstid Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven unntar arbeidstakere som har: Ledende stilling Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempel på slike stillinger kan være avdelingssjefer,.

Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorarer - DF

Reiseregning skal leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet. Utlegg dekkes etter reglene i statens reiseregulativ. Etternavn og fornavn. Privatadresse. Postnr. Reiseregning Corruption Perceptions Index. 2018. 2018. Corruption Perceptions Index H 500,- til hver 750 kr. Reiseregning. LTP 2018-2025. Handlingsplan Beholder strenge regler for boliglån, men det blir noen endringer. Oslo-reglene videreføres, men nå kan midler på BSU-konto medregnes som egenkapital Ansatte med tilgang skal registrere reise- og utgiftsrefusjoner elektronisk i HR-portalen. På denne siden finner du en veiledning for registrering av reiseregninger. Se egen veiledning for registrering av utgiftsrefusjoner. Se også Reise og refusjon - spørsmål og svar. For utbetalingsdatoer sjekk kjøreplan for utbetalinger

Statens reiseregulativ 2019 og 2020 - Diettsatser

Diett som utbetales i 2018 - NYE satser - Visma Communit

REISEREGNING Lønnsnr. : Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag Postboks 9225 - 7424 Trondheim Telefon: 72 59 62 00 E-post: kontor@fagforeninga.no Fødselsnummer (11 siffer) Navn Adresse Postnummer Poststed E-post adresse Telefonnummer Bankkontonummer Utbetalingen / reisen gjelder Dato (fra - til) Transportmiddel (Bil/buss/tog osv Visma.net Expense er Vismas nettbaserte løsning for føring av reiseregning og utlegg på mobil og nett. Løsningen sørger for at du ikke lenger trenger å ta vare på papirkvitteringer eller fylle ut tidkrevende utleggsskjemaer

Kostgodtgjørelse (diett) på reiser med og uten overnatting

Reiseregning Åga IL Sted Dato Sign Til utbetaling - totalt - Utlegg til ferge, bompenger o.l. refunderes mot at kvittering vedlegges. - Det forventes at lagene samler inn egenandel fra spillerne. Kr 50,- på reiser inntil 250 km og kr 100,- for reiser lengre enn dette. Innkrevd beløp skal trekkes fra på reiseregningen Endring av regler for reiseregning. En leser spør: Hei! Jeg reiser mye med jobben og har fått beskjed om at jeg enten kan skrive reiseregninger eller dokumentere og få tilbakebetalt utlegg. Jeg bruker alltid reiseregning Honorar og reiseregning - Hitra kommune folkevalgte 2018 Medlemmene er selv ansvarlig for utfylling av blanketten. Regningen for honorar og reise sendes Hitra kommune etter hvert møte eller senest ved utgangen av hvert kvartal for anvisning og utbetaling. Husk å levere skattekort Navn: Medlem av

 • Meine stadt naumburg.
 • Tysse tilhenger deler.
 • Blind date mainz.
 • Billig oppvarming leilighet.
 • Dödsrobinson.
 • Pris 2x4 impregnert.
 • Treenigheten protestantism.
 • Ich will ein kind aber keinen mann.
 • Weihnachtsmarkt schmallenberg.
 • Kopiergeschützte cd kopieren.
 • Anne franks.
 • Betennelse i munnhulen.
 • Udi nop.
 • Ns 8406 kurs.
 • Røde stemmebånd.
 • Isbar høns egg.
 • Brow rehab oslo.
 • Personlig assistent lønn aleris.
 • Ms magellan route.
 • Toalettpapir katrin plus 360.
 • Jul i latin amerika.
 • Messerschmiede speisekarte.
 • Filler trondheim.
 • Gewinnspiel dresden 2017.
 • Lalandia booking.
 • Sp konvensjon.
 • Sangean,norge.
 • Kul engelsk.
 • Exchange activesync setup.
 • Sd kort samsung s4.
 • Kan verksted holde igjen bilen.
 • Street art dolk.
 • Guttenavn 1975.
 • Familienhotel salzburg all inclusive.
 • Pt cruiser feil.
 • Helene fischer mutter.
 • Allshare cast dongle.
 • When do i use whom.
 • Walt disney family.
 • Abzockerliste im internet.
 • Sjöfartsmuseet göteborg.