Home

Opptakskrav lærer 2022

Nye opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig

Nye opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 gjelder det nytt opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning. Søkere til disse studiene må dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk (224 timer) I år har hele 94.101 personer fått tilbud om studieplass til høsten 2017 via Samordna opptak. førstevalget sitt. I likhet med i fjor er det medisinstudiet i Oslo, med oppstart fra høsten, som har landets høyeste opptakskrav. Lærer- og lektor Sletter deler av studielånet til lærere Hvis du jobber som. Dersom du har bachelorgrad eller mastergrad fra før, kan du ta årsstudium i praktisk pedagogikk for å bli lærer: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Varighet . Lærerutdanningene tar 3-5 år avhengig av hvilken type lærerutdanning du tar. Opptakskrav . Opptakskravet er normalt generell studiekompetanse, samt karakterkrav i norsk og matematikk Gode lærere • Skjerpede opptakskrav til lærerutdanningen • Krav om at alle lærere skal ha fordypning for å undervise i de mest sentrale fagene utdanningene til femårige masterutdanninger i 2017. Master i lærerutdanningsfagene norsk, samisk, norsk tegnspråk,.

Opptakskrav Samordna opptak 2017 - StudentTorget

Lærere i videregående underviser både unge og voksne, de har ansvaret for elevene i skolen, samt spesielle opptakskrav for de ulike studiene. Regjeringen Solberg innførte i 2017 en stipendordning for ansatte i undervisningsstilling uten lærerutdanning Opptakskrav for lærere: Du må ha karaktereren 3 eller bedre i norsk og karakteren 4 i matte. Du må også ha 35 skolepoeng totalt. For å søke lærerutdanningen behøver du generell studiekompetanse fra videregående skole. Du kan lese mer om opptakskravene på vilbli.nosine nettsider, eller på Samordna opptak Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje For å kvalifisere deg som lærer på yrkesfag er hovedveiene praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y) og den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen (YFL). Alle elever bør ha undervisning og opplæring av kvalifiserte lærere. Altfor mange elever på yrkesfag får undervisning av ufaglærte, som først og.

Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing. I tillegg til undervisning i ulike skolefag spiller læreren en viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling - både faglig og sosialt LÆRER. For å kvalifisere til faglærer må du dokumentere: generell studiekompetanse; minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene) gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) gjennonsmittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Lærere med mer faglig fordypning. Regjeringen vil gjøre gode lærere enda bedre. Det er dokumentert i forskningen at elevene lærer mer når lærerne har fordypning i faget. Samtidig viser tall fra GSI at én av tre matematikklærere, én av fire norsklærere og nesten fire av ti engelsklærere i grunnskolen mangler fordypning Studentlederen tror det er viktig at utdanningen nå har fått opptakskrav. Ikke minst for å få økt gjennomføringsgraden. - Det er på høy tid at det signaliseres at sykepleie er et fag som krever gode grunnkunnskaper, sier hun. - Å styrke et kvinnedominert yrke på kvinnedagen er svært passende. Jeg er bare kjempeglad i dag, sier Olsen

Lærerutdanning utdanning

 1. st 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning
 2. Opptakskrav. Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.. Spesielle opptakskrav
 3. Kravet gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Endringer i 2016 Nytt opptakskrav for grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning. Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 ble det innført et nytt opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning. Det nye kravet er
 4. På medisinstudiet ved UiT lærer du om den friske kroppen, og om hvordan den er bygd opp. Du lærer om hvilke faktorer som skaper sykdom og hvordan man som lege kan bidra til helse og helbredelse, både hos den enkelte, og for samfunnet generelt. Ved UiT ønsker vi å utdanne leger som kan jobbe som lege i et globalt samfunn, men med særlig fokus på legearbeid i tre nordligste fylkene

 1. Hei:) Hva er opptakskravene/ spesielle opptakskrav til lærer, spesialpedagog, bonde, aktivitør, barne- ungdomsarbeider, dyrepasser Hestefag, pedagogikk, instrument pedagog, psykisk helsearbeidar, Er det spesielle opptakskrav til sosialantropologi? 15.11.2017 2017 Utdanning; arrow_upward. Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom
 2. 237 lærere får tilbud om lærerspesialistutdanning, og skoleeiere har fått tilbud om støtte til 1405 lærerspesialistfunksjoner i 2020/2021
 3. Lærer og lektorutdanning ; Maritime studier ; Matematikk, naturfag og miljøfag 2017 ; 2016 ; Hva forsker vi på? Barnehage, skole og PPU opptakskrav; Abonner på vårt nyhetsbrev . Kontakt. Sentralbord: 31 00 80 00 E-post:.
 4. For fast tilsetting som lærer i skolen kreves det PPU (eller tilsvarende pedagogisk utdanning). Dersom man har tilstrekkelig fagbakgrunn i et allmennfag, f.eks. samfunnsfag, men har PPUY i stedet for PPUA, er man likevel formelt kvalifisert i råd med forskriften
 5. Bachelorstudiet gir et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Det vil foreløpig ikke bli tatt opp nye studenter til dette studiet fordi studiemodellen må vurderes, nå som øvrige lærerutdanninger har blitt 5-årige
 6. Hva lærer du? Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor. Opptakskrav
 7. Søknadsfrist og opptak. Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet

Opptakskrav. Generell studiekompetanse + matematikk R1/S1+S2 og kjemi 1+2. Du lærer også om sykdommer som smitter fra dyr til mennesker og sykdommer som overføres gjennom mat og vann til mennesker. Infeksjoner hos dyr og bekjempelse av dette er viktige fagområder i veterinærmedisinen Dette er et tre-årig bachelorprogram i Geologi ved NTNU i Trondheim. Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag. Dette omfatter studier av mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser, samt de fysiske, kjemiske og biologiske prosesser som virker på jordas overflate og i jordas indre Videre viser komiteen til at den nye femårige masterutdanningen for lærere innføres fra høsten 2017. Komiteen mener at dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Komiteen vil understreke viktigheten av en god og attraktiv lærerutdanning som er relevant for de oppgavene og utfordringene en nyutdannet lærer møter i skolen

Bachelor i anvendt psykologi | Bjørknes Høyskole

Slik blir du lærer i videregående opplærin

Dyrepleierutdanningen ved NMBU Veterinærhøgskolen kvalifiserer til autorisasjon som dyrepleier i Norge. Studiet er normert til seks semestre og gir 180 studiepoeng. Dyrepleiere jobber ofte ved smådyrklinikker og forsøksdyravdelinger Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 gjelder følgende: Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer) Nye opptakskrav på PPU-studiet. Årets opptak til PPU-studiet blir det siste der du kan komme inn med bachelorgrad. Fra og med 2017 må du ha master for å kunne ta PPU. - Dette er nok siste sjanse å komme inn for mange, sier instituttleder Odd Magne Bakke Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 6. januar 2017 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6, § 3-7 og § 4-9. Endringar: Endra ved forskrifter 2 feb 2017 nr. 117, 29 juni 2017 nr. 1065, 11 okt 2017 nr. 1770, 30 jan 2018 nr. 137, 23 nov 2018 nr. 1767, 26 nov 2019 nr. 1580 som endra ved forskrift 11 des 2019 nr. 1714 (i.

Vil du bli lærer

Studier med oppstart 2016/2017 Lærer og barnehagelærer Spesialpedagogikk, grunnutdanning ; 676 Spesialpedagogikk, Målgruppe og opptakskrav. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt og i grupper Publisert mandag 09.01.2017 - 11:07 Oppdatert mandag 06.02.2017 - 13:52 De er for unge, for uerfarne og har for lite utdanning. I desember raste debatten om barnevernsutdanningene

Innst. 2 S (2017-2018): Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.-10. klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5. Målgruppe og opptakskrav. For lærere og studenter som ønsker fordypning i naturfag. Mål for studieprogrammet. Målene er beskrevet i emneplanene Nat101 og Nat102. Læringsutbytte. Dette er beskrevet i emneplanene Nat101 og Nat102. Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetnin Opptakskrav Ved å trykke på en av linkene nedenfor vil du få opp de opptakskravene som er aktuelle for studiet eller kurset du er interessert i. Bachelor, årsenheter og videreutdannin

Opptakskrav og poeng - Samordna oppta

Høsten 2017 får 5000 lærere tilbud om videreutdanning, og målet er at innen ti år skal alle lærere ha fordypning i de basisfagene de underviser i. Karriereveier for lærere. Vi mener det er på tide å tenke nytt rundt lærerens karrieremuligheter. Vi ønsker flere gode lærere i klasserommet, og at det blir mulig å stige i gradene som. En lærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å planlegge og gjennomføre undervisning, må du samarbeide godt med foresatte, kollegaer og ulike hjelpeinstanser. Som lærer på trinn 1-7 skal du også lære barna å lese, skrive og regne Deretter gjøres dette tallet om til et årsverksbehov basert på et vanlig antall undervisningstimer for en lærer (741 for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn, 656 for 8.-10. trinn). Eksempel: Dersom en skole trenger 1000 ekstra årstimer til undervisning på 1.-4. trinn for å oppfylle lærertetthetsnormen, er beregningen at skolen har behov for 1,34 ekstra årsverk til undervisning (1000/741) Ufornuftige opptakskrav. Forskerforum. 03.04.2017. KARL ØyVIND JORDELL, professor, og burde avstemmes mot kravet om 4 i matte for absolutt alle som vil bli lærere: Det relativt beskjedne antall som har 4 i matte fra angjeldende grunnkurs (maksimalt ca. 7000 per år),.

Lærerutdanning opptakskrav Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er: Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse Opptakskrav til master Lære å tenke og lære som en forsker • Metodekunnskap, inkludert lab etc • Basiskunnskap i et fagområde • Gjenkjenne naturlover, «first principles» — avansert kunnskap • Gjenfinne dette i andre fagområder • Vitenskapelig metode, kritisk tenkning 1. Metodekunnskap 2. Basiskunnska Da blir jeg så lei av å lese og høre et stadig rop om master, studiepoeng, karriereveier i skolen, strengere opptakskrav til lærerutdanningen Lærere trenger ro til å diskutere fagplaner, undervisningsopplegg og vurdering av elevoppgaver

Opptakskrav. Hopp til hovedinnhold hovednavigasjon. akademikere. Menybeholder . Meny Kolonne . Mervyn M. Dymally School of Nursing; Bachelor of Science in Nursing-RN til BSN Program; Master of Science i Nursing-Entry Level Master's Track Program; Master of Science in Nursing and Post Master's. Opptakskrav. Denne forskriften fastsetter de opptakskrav som er nødvendige for å kunne gjennomføre fysiske, Søkere til bachelorutdanningen må ha generell studiekompetanse i samsvar med forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning kapittel 2 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 6. januar 2017

Lærerutdanning for yrkesfag: PPU eller YF

Grunnskolelærer utdanning

Folkehøgskole er skole der man bor på skolen og lærer gjennom å gjøre det man skal lære. Les mer om folkehøgskole her. Noen skoler har også opptakskrav dersom de har fag som krever et visst ferdighetsnivå. Dette finner du informasjon om på folkehøgskolens nettside Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav Vår dyktige og populære lærer, Berith, oktober 10. 2017 Jeg gruer meg til eksamen. Karen Sofie Jødal Pettersen. Eksamenstid skaper for enkelte studenter mange søvnløse netter og uro. Mange. Med en bachelor i sosialt arbeid vil du lære å bistå barn, ungdom, voksne, grupper og lokalsamfunn for å bedre deres levekår og livskvalitet. Bli sosionom Nye opptakskrav på PPU-studiet. Årets opptak til PPU-studiet blir det siste der du kan komme inn med bachelorgrad. Fra og med 2017 må du ha master for å kunne ta PPU. - Dette er nok siste sjanse å komme inn for mange, sier instituttleder Odd Magne Bakke. Twee Med en bachelorgrad i samfunnsfag vil du få bedre innsikt i og økt forståelse av samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt. Gir 180 studiepoeng

Opptakskrav 2017 veterinær. Det veterinærmedisinske studiet er en profesjonsutdanning som fører frem til graden cand.med.vet. og autorisasjon som veterinær Tøffe opptakskrav Søknadsfristen til norske universiteter og høyskoler er bare noen få dager unna.Veterinær og arkitekt er to av de aller Innledning Studiet Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring tar utgangspunkt i at bruken av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer. Erfaring og forskning viser at elever med språk-, lese- og skrivevansker har spesielt god nytte a Trafikklærerstudiet er en profesjonsutdanning som tar sikte på å dekke behovet for trafikklærere i Norge. Utdanningen er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikklærerens primære oppgave er å bidra til å sikre en nasjonal standard på bilføreropplæringen for å styrke bilførernes kompetanse Du lærer også om hvordan du skal behandle de som har blitt syke, Skolepenger 2017/18: ca. USD 15 700/år inkl. utstyr. Søknad og opptakskrav på 1+5 medisin. Her kan du lese om hvordan du søker om studieplass og hva søknaden skal inneholde

Vi ønsker å gi deg den beste opplevelsen av Avinors nettjenester, og må samle inn informasjon for å få til dette. Hvis du aksepterer bruk av informasjonskapsler gir vi deg personlig tilpasning av innhold og annonser Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Opptakskrav til høyere utdanning Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav: Opptaksprøver: Mange mediefaglige studier krever en praktisk opptaksprøve. Med medier og kommunikasjon får du et godt grunnlag for å gjennomføre slike opptaksprøver Opptakskrav I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra skole- eller barnehagesektor etter fullført utdanning. Lærere ved barnehager og skoler som har samarbeidsavtale med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og veiledere for nyutdannede oppnevnt av barnehage- og skoleeier, blir prioritert ved opptak

Lilleaker skolekor

Spesielle opptakskrav - Universitetet i Sørøst-Norg

Hva som kreves for å bli brannkonstabel, varierer fra brannvesen til brannvesen. Rogaland brann og redning IKS har følgende opptakskrav til søkere: Krav til kvalifikasjoner. Fullført og bestått videregående utdanning (studiekompetanse) eller relevant fagbrev. Minimum 2 års relevant arbeidserfaring, etter endt utdannelse Dette nettstedet er for lærere som bruker læreverket Norsk på 1-2-3 (2017) i undervisningen. Be om prøvelisens. Kjøp lisens. Registrer deg og bestill her. Les mer om læreverket Norsk på 1-2-3 Lærerlisensen gir tilgang til disse ressursene: Veiledning og grammatikk for læreren til alle kapitle Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning ANDRESPRÅKSDIDAKTIKK - 10 SP: Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning ANDRESPRÅKSPEDAGOGIKK 1, 1-10 TRINN (DELTID, KUNNSKAP FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdannin 07.07.2017 . Nyheter - Tusen takk, kjære lærer! Du er flink i jobben din, selv om du ikke fyller karakterkravet. Denne går ut til deg. Mange lærere må bruke kalkulator når de skal regne på standardform, men det gjør de ikke noe dårligere i faget de underviser i

I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon lærer du hvordan du kan anvende ressurser effektivt og bærekraftig, og å se potensiale for verdiskaping. Første del av siviløkonomstudiet. Solid utdanning og svært gode karrieremuligheter Opptakskrav. Lærerutdanning (for eksempel grunnskolelærer, allmennlærer eller faglærer med PPU) eller minimum bachelor inkludert fordypning av naturfag (30 sp) og minimum 3 års arbeidserfaring som lærer i naturfag. Feltsamlinger. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs Opptakskrav ppu 2019 Praktisk-pedagogisk Jeg har planer om å begynne å studere til lærer til høsten, og ønsker da å ta fag og så PPU. Nye opptakskrav på PPU fra 2019 er en (BLU) leverer sin sluttrapport i 2017, og rapporten blir et vikti Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2018/2019 Studiehåndbok Studier LUP PPU. Høye opptakskrav på NHH. Siviløkonomstudiet ved NHH er blant de vanskeligste studiene å komme inn på i Norge, viser ferske tall fra Samordna opptak. Poenggrensen for å komme inn er 53,4 for førstegangsvitnemålskvoten og 56,3 for den ordinære kvoten Alt om utdanning i Trondheim og mulige studier, skoler og studiesteder i Trondheim

Resultatet av samarbeidet er et nettbasert kurs med samlinger som lærer deg alt du trenger, både i teori og praksis, for å bli en profesjonell bilselger. Bilakademiet har et tett samarbeid med bilforhandlere over hele Norge, og har siden 1995 utdannet bilselgere for det norske markedet Forslagsstillerne mener en vesentlig årsak til sviktende søkning er å finne i endrede opptakskrav som regjeringen Solberg innførte med virkning fra studieåret 2016-2017. Opptakskravene til grunnskolelærer- og lektorutdanning ble da endret, slik at søkere må ha minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt i karakterer på minst 3 i norsk og 4 i matematikk

Oversikten er basert på Rundskriv F01-17: Forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader (06.01.2017) Studium Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetans for en lærer i 100% er 1687,5 årstimer. Det betyr at en lærer jobber 43,42 timer i uken de 38 ukene skolen er åpen. Eller 8,7 timer pr. dag i gjennomsnitt. Timene over 37,5 uketimer avspaseres i ferier. Arbeidstidsavtale 2016-2017 Navn: X Stillingsstørrelse: 100,00 Oppgaver Årstimer Gj. uketimer Årsverk 1687,5 43,4 Elevtid 741,0 19.

Gode søkertall med strengere opptakskrav. Av Morten Dæhlen. I perioden 2012 til 2017 hadde vi en økning på nærmere 80 % i antall førstevalgsøkere til våre bachelorprogrammer i realfag og teknologi ved UiO. Resultatet for 2018 ble en liten nedgang (2%) fra 2017,. Studer medisin i utlandet, Lyst til å bli lege? Du må like å hjelpe mennesker, og din hovedoppgave vil være å finne riktig diagnose og å behandle pasienter. Du kan for eksempel jobbe i allmennpraksis, på sykehus eller administrativt i helsevesenet. Leger er etterspurt over hele verden og du kan også jobbe for Leger Uten Grense Kjemi 2 elevnettsted et supplement til læreboka Kjemi 2.Nettstedet er læreplaninndelt, og kan derfor brukes uavhengig av læreverk. Nettstedet har samme kapittelstruktur som læreboka, og er visuell, intuitiv og fleksibel i bruk En analyse av internasjonal forskning viser at sosial støtte og følelse av tilhørighet er viktig for elevers motivasjon, uavhengig av kontekst og alder. Når elevenes opplevelse av støtte fra lærerne og følelse av tilhørighet til skolemiljøet synker i takt med alder, bør det vekke uro. Den internasjonale forskningen viser at forholdet mellom lærer og elev bør få større. Ppu y opptakskrav. PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i Opptakskrav. Opptakskrav . Generell studiekompetanse og relevant bachelorgrad på 180 studiepoeng

Opptakskrav videregående skole rogaland. Informasjon om inntak til videregående opplæring i Rogaland Rogaland fylkeskommune, Videregående skoler i Rogaland, Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Rogaland, Opplæringskonto . Inntak til videregående opplæring i Rogaland - rogfk . Generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav; Rogaland Sogn og Fjordane Du må selv søke om. Stairs Online 5-7 Lærer. Stairs Online 5-7 Lærerressurs. Logg inn med Feide. Logg inn på cdu.no > Stairs 5 kapittelfilm 1 Meeting people Start nytt kapittel med en introduksjonsfilm. En film til hvert kapittel på Stairs online 5-7 Lærer. Stairs digital. Nye Kontekst 8-10 Ressursbank lærer Pris 0,00. Fri lisens. Ressursbanken er lærerens egen ressursside med blant annet: filmklipp; lydfiler; fagstoff; undervisningstips; arbeidsark; forslag til årsplanlegging; fasiter til arbeidsark, Nye Kontekst Oppgaverog Nye Kontekst - Nynorsk som sidemål;. Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet Lærere som underviser i matematikk og naturfag i videregående skole, har høy formell utdanning. 77 prosent av elevene undervises av lærere med mastergrad eller høyere i matematikk, og 86 prosent av elevene undervises av lærere med tilsvarende utdanning i fysikk, ifølge i TIMSS Advanced 2015 (Grønmo, Hole og Onstad (red.) 2016)

Kompetanseprofil for lærere i videregående skole. Hovedresultater 2017. Ansvarlig. Rachel Ekren, Henning Holgersen og Kjartan Steffensen. Serie og -nummer. Rapporter 2018/19. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Oppdragsgiver. Kunnskapsdepartementet. Emne. Videregående utdanning. ISBN (elektronisk) 978-82-537-9759-5 . ISBN (trykt) 978-82-537. Seniortiltak for lærere. Reduksjon av leseplikten. Fra SFS 2213, 4. Seniortiltak (Arbeidstidsavtalen): Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 6 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 57 og 60 år. Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket

Klassebilder - Matematikk og økonomi (bachelorReligion – fordypning - Religion - Historie og religionVariert idrett på SPORT – Skjeberg FHS

Integrering har vært på den politiske dagsorden i Norge i flere tiår. Men hva betyr det egentlig? Hvordan defineres begrepet i politiske dokument, og hvordan har forståelsen av dette feltet utviklet seg fra 1980-tallet og frem til i dag? Gjennom henvisninger til lovverk og offentlige dokumenter, presenterer denne artikkelen noen hovedlinjer av det som har vært underliggende og styrende i. Det er den de lærer av og trives med. De ønsker ikke flere besværligheter i form av arbeidskrav, økonomiske belastninger, tilfeldigheter mm. De trosser besværlighetene forbundet med praksis for å oppnå gleden ved praksis. For noen er besværet større enn gleden, for andre er de Sosialantropologi opptakskrav Sosialantropologi (bachelor) - Universitetet i Osl . Sosialantropologi (bachelor) Er du nysgjerrig på mennesker, kultur og språk? Har du lyst til å lære om hvordan vi kommuniserer og lever sammen i små og store samfunn over hele verden Opptakskrav. Søknadsfrist 15. april Matte- og fysikklærer Einar Rasmussen (61) ble sett på som en skoletaper på barne- og ungdomsskolen. Nå er han superlærer med oppsiktsvekkende resultater, uten at noen av elevene hans åpner. Kosmos Lærer. E-postadresse. Passord. Glemt passord. Ny bruker? For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Titler/bestilling. Logg inn lærernettsted 2013 og 2017. Opptakskrav. Du må fylle 18 år i løpet av høstsemesteret; Du må være motivert for å gå på folkehøyskole; Priser. Et skoleår på folkehøyskole er ikke gratis. Siden folkehøyskole er godkjent av statens Lånekasse gir lånekassen fullt lån og stipend

 • Moderne website voorbeeld.
 • Vkt nettbutikk.
 • Uniklinik heidelberg hämatologie onkologie.
 • Lett og raskt å bake.
 • Delonghi magnifica kaffemaskin.
 • Rypebær.
 • Blackberry q10 test 2015.
 • Snobbete foreldre fem.
 • Kadetten festival 2018 artister.
 • Thomas müller klaudia müller.
 • Xinedome ulm essen.
 • Eksamensansvarlig jus uio.
 • Bergens beste restaurant.
 • Lefdal ps3.
 • Civil war guns n roses.
 • Stihl motorsag ms 231.
 • Eksklusive slips.
 • Pernod blandes med.
 • Uhland tanzcafé restaurant.
 • Schlechte stadtteile münchen.
 • Dolokk med demping.
 • Panasonic inverter fjernkontroll bruksanvisning.
 • Schellenkranz basteln.
 • Flom mjøsa 1995.
 • Tommee tippee flaskesmokk.
 • Austin texas kultur.
 • Jazz dance bremen.
 • Abfraksjon.
 • Grove hamburgerbrød rema 1000.
 • Legge til nytt nøste.
 • Did death die in supernatural.
 • Montering av toshiba varmepumpe.
 • Leah remini tv programmer.
 • Once upon a time in america director's cut.
 • Ytterdør 80x180.
 • Kortkommando genomstrykning word.
 • Full mann.
 • Bobcat teleskoplader ersatzteile.
 • Apoldaer schloss.
 • Digitale læremidler.
 • Mietgesuche marburg.