Home

Bachelor i it drift og informasjonssikkerhet

Bachelor of it More than a thousand vacancies on Mitula. More than a thousand job vacancies on Mitula. Bachelor of i Gradsnavn: Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet Studieprogramkode: BITSEC Undervisningsform: Heltid Studiepoeng: 180. Søknadsfrist: 15. april Studiekode: 194 429 Sted: Gjøvik. Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IT-DRIFT OG INFORMASJONSSIKKERHET (Bachelor).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen IT-DRIFT OG INFORMASJONSSIKKERHET (Bachelor)

Simple, Fast and Safe · Thousands of Jobs · Search in your Cit

Bachelor Of It - Bachelor Of I

 1. Studiets varighet, omfang og nivå. Studiet er en 3-årig utdanning (180 studiepoeng) på lavere grad (Syklus 1) der kandidatene tildeles graden Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet (engelsk: Bachelor in IT-Operations and Information Security )
 2. Dette lærer du på bachelor i IT og informasjonssystemer. Studiet gir et godt fundament innenfor teknologi, med vekt på programmering, systemutvikling og database. Dette kombineres med kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan teknologien brukes i bedrifter og virksomheter
 3. Emnet danner grunnlag for å ta andre sikkerhetsemner på bachelor- og masternivå. Hva lærer du? Etter å ha fullført dette emnet. har du en solid forståelse av konsepter innen informasjonssikkerhet; har du generell kunnskap om rammeverk og praksis for ledelse av informasjonssikkerhet
 4. e arbeider med IT og moren
 5. Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet - NTNU Vis som: Mobil IT-drift og informasjonssikkerhet - Bachelor Alle datasystemer (fra mobilappene dine til bankdatabaser) er i dag direkte eller indirekte tilknyttet Internett. Internett er en fiendtlig omgivelse hvor det angripes hele tiden
 6. › Informasjons- og datateknologi › Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig (654133) › Sikkerhet, andre › Bachelor, cyber security, treårig (682910

Kort om emnet. Dette emnet gir en bred innføring i de viktigste områder innen informasjonssikkerhet. Hovedtemaene som dekkes er: Konsepter og grunnleggende prinsipper relatert til informasjonssikkerhet, som f.eks. CIA-egenskapene (Confidentiality, Integrity & Avilability), identitet, authentisitet og autoriserin NB: Studiet IT-drift og informasjonssikkerhet erstattes med studiet Digital infrastruktør og cybersikkerhet. Du finner den nye beskrivelsen her. Kan du fortelle litt om deg selv? Hei! Jeg heter Ari, og er 23 år. Jeg er en andreårs bachelorstudent i IT-drift og informasjonssikkerhet på NTNU i Gjøvik

IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC), Gjøvik - NTN

 1. Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole
 2. I 2013 etablerte Difi et kompetansemiljø for informasjonssikkerhet. Ett av fokusområdene er å styrke informasjonssikkerheten gjennom økt bruk av styringssystem for informasjonssikkerhet. I rapport 2012:15 har Difi sett på erfaringer med innføring av slike systemer, og gir råd om innføringen
 3. Utdannelsen består av metoder, tjenester og verktøy som skal sikre at digital informasjon og systemer ikke kommer på avveie. Fagfeltet kalles også gjerne cyber security
 4. Ekspertisen og ferdighetene studenter tilegner seg gjennom dette bachelorprogrammet er sterkt etterspurt, og vil bli viktigere enn noen gang i både offentlig og privat sektor. Ifølge Abelia er det en bekymringsfull utvikling vi nå står i. Vi vil komme til å mangle enorme mengder IT-kompetanse i Norge
 5. Dette lærer du på årsstudium i informasjonsbehandling. Informatikk handler om å forstå IT og hva det kan brukes til. Årsstudiet i informasjonsbehandling kan tas både på nett og campus
 6. Søkingen til bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet øker med 27,8 prosent, mens søkingen til dataingeniørstudier øker med 38 prosent. - Vi tilbyr studier som er relevante i et skiftende arbeidsmarked, og studentene får ettertraktet kompetanse

Mari Fjermestad, Sigrid Anne Hafsahl Karset og Tea Høvik Knudsen fra Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet vant med oppgaven «Måling av Informasjonssikkerhet ved hjelp av Scorecard». I oppgaven har studentene utviklet en skreddersydd, men fleksibel modell for å måle informasjonssikkerheten til en bedrifts kunder, og hjelpe dem til å oppnå et tilfredsstillende nivå Årsstudiet i informatikk er for deg som ønsker å begynne på en IT-utdanning uten å ha bestemt deg for hvilken informatikk-retning du eventuelt ønsker å fortsette med. Innholdet i studiet er i stor grad det samme som første året av de andre informatikk-bachelorstudiene, og du vil således ha gode muligheter til å gå videre spesielt på Bachelor i programmering og Bachelor i IT-drift. Dette er et eksempel på hvordan du kan lage en enkel håndbok for informasjonssikkerhet til bruk i små og mellomstore virksomheter. Dokumentet kan brukes av bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner for å lage et eget sikkerhetsregelverk forvaltningsrevisjon av Informasjonssikkerhet og IT-drift i Nesodden kommune. Prosjektet ble godkjent som sak 4/11. 2.2 Formål og problemstillinger Formålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IT-funksjoner med fokus på sikkerhet, ytelse og standard

informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen). Denne versjonen av Normen er resultatet av et langvarig revisjons- og utviklingsarbeid. Hovedmålene har vært å sikre at Normens krav er dekkende for nye krav i 5.4 Sikker IT-drift. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INFORMASJONSSIKKERHET (Master).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 43 relaterte studier til utdanningen INFORMASJONSSIKKERHET (Master) Styringssystem for informasjonssikkerhet i UH sektoren (Basert på ISO/IECC27001:2013) FORORD Kjernevirksomheten til universiteter og høgskoler er (a) å samle inn og bearbeide informasjon/data ved bruk av vitenskapelige metoder og (b) produsere og formidle kunnskap av høy internasjonal kvalitet.1 Det betyr at universiteter og høgskoler e Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet (3 årig bachelor) Alle datasystemer (fra mobilappene dine til bankdatabaser) er i dag direkte eller indirekte tilknyttet Internett. Internett er en fiendtlig omgivelse hvor det angripes hele tiden Er du fascinert av samspillet mellom mennesker, organisasjoner, samfunn og IT? Bachelorstudiet i informasjonssystemer er en utdanning i skjæringspunktet mellom IT og ledelse som gir deg muligheten til å fordype deg innen Software Engineering og Business Intelligence eller datasikkerhet og web

Studiet retter seg mot teknisk drift av små og mellomstore lokale nettverk, forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger. Du lærer å planlegge, budsjettere og gjennomføre installasjon og konfigurasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. ITIL og informasjonssikkerhet er også en viktig del av studiet. Tilbakemeldinger fra både studenter og arbeidsgivere tyder på at. Bachelor i informasjonssikkerhet ved HiG? Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.in

IT-DRIFT OG INFORMASJONSSIKKERHET (Bachelor) - Skoler

 1. Matematikk og informasjonssikkerhet (studieretning) Ny studieretning som kan velges fra og med våren 2020. Har du en sterk interesse for matematikk og programmering, og ønske om å jobbe med cybersikkerhet, sikkerhetsarkitektur, digital etterforskning eller kryptoanalyse
 2. Organisatorisk, digitalt og fysisk sikkerhet: Det andre emnet legger vekt på å gi deg forståelse for, og inngående kunnskaper om, sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på organisatoriske og tekniske deler knyttet til sikkerhetsledelse, i tillegg til sentrale temaer som digital etikk, personvern og lovreguleringer ift digitalisering
 3. 5.5 Sikkerhetsgruppen-IT/drift Det samme gjelder uferdige eller innleverte studentoppgaver (bachelor/master) og avhandlinger (p.hd.) som ikke skal eller ikke er godkjent for UNINETT og Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren skal benyttes ti
 4. Hei, Jeg er ute på skolemarkedet og vurderer å videreutdanne meg til en master innenfor fagfeltet informasjonssikkerhet. Har en bachelor innen nettverk og sikkerhet fra før av. Men å finne ut hvilke skoler som tilbyr en slik utdanning, er en vanskelig prosess, jeg har funnet følgende jeg synes vi..
 5. Jobb og utdanning ; IT-utdanning ; Vurderer bachelor/master i informasjonssikkerhet - Råd? Diskusjon.no kjøpes av Mediehuset VG! Les.
 6. Høyskolelærer på digital etterforskning, Yi-Ching Liao, har disputert på NTNU og fått sin Ph.D. i informasjonssikkerhet. Yi-Ching Liao har forsvart sin doktorgrad med tittelen Process Tracking for Forensic Readiness ved NTNU i Gjøvik.. Liao har sett på hvordan bedrifter kan forberede seg på et eventuelt cyberangrep ved å samle inn og ta vare på potensielle bevis allerede i forkant
 7. Bachelor i Applied Data Science - nettstudie. Vi tilbyr Bachelor i Applied Data Science som nettstudie. IT-utdanning som gjør deg svært ettertraktet innen maskinlæring, kunstig intelligens og big data-analyse. Gå rett i jobb som data scientist, det mest sexy yrket i det 21. århundret, ifølge Harvard Business Review

Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet Sist endret: 03.06.2020 Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitte fagansvarlig informasjonssikkerhet og en del av ledergruppen. Formell kompetanse, kurs og sertifiseringer Vi har i liten grad beskrevet hvilken formell kompetanse de ansatte i de ulike rollene bør ha, da dette kan variere svært mye. Når man ansetter nye medarbeidere, er det ikke uvanlig å kreve relevant utdanning på bachelor eller masternivå Internkontroll, risiko og informasjonssikkerhet 2.1 Internkontroll er risikostyring i hele virksomheten (IT-drift, bygningsansvarlig mv), de som veileder i vurderinger av risiko, og en fagansvarlig som følger opp helheten. 2.2 Risiko handler om mulige konsekvenser - mulige avvik fra må Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter. I mindre bedrifter kan man få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. I tillegg kan du gi veiledning, støtte og rådgivning innenfor IKT-sikkerhet

Om IT-drift og informasjonssikkerhet - NTN

 1. Webutvikler og kartograf er bare to eksempler på hva du kan jobbe med dersom du er dataingeniør. Vanlige arbeidsoppgaver for en dataingeniør: drifte og vedlikeholde datasystemer, blant annet oppdatere programvare, utstyr og databaser, iverksette tiltak for informasjonssikkerhet og gi teknisk suppor
 2. IT-drift og Informasjonssikkerhet på NTNU tar utgangspunkt i informatikkfagene, men med større fokus på (system)drift og nettverk, samt informasjonsikkerhet. Bacheloren i digital etterforskning hos Noroff har et mye større fokus på informasjonssikkerhet, og da særlig analyse og deteksjon av trusler
 3. Universitetet i Oslo - INFORMATIKK: INFORMASJONSSIKKERHET. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 4. Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet hadde oppstartsmøte på video tirsdag 26. mai, og Ove Brusegard fra NMBU ble valgt som leder for rådet. Dato for kommende møter, agenda og referat publiseres på rådets nettsider på unit.no

Helt siden ungdomsskolen har Sander hatt interesse for IT og da særlig hacking. Han har tatt bachelorgrad i IT-drift og informasjonssikkerhet, og holder nå på å ta mastergrad i. Om informasjonssikkerhet - roller og ansvar. Temaside Informasjonssikkerhet | Sider merket med informasjonssikkerhet. Hva er et styringssystem? Styringssystemet beskriver vår sikkerhetsstrategi, og angir de vedtatte rammene for hvordan NTNU gjennom en systematisk og helhetlig praksis beveger seg i takt med strategien for å nå de satte sikkerhetsmålene

Fagfadder Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet * 6 90 * Må være aktiv student på andre eller tredje året Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet. Side 9 av 9 kunngjøring stud høst 18-4.pdf.doc Læringsassistenter: Definisjon: Læringsassistenter (HR-håndbok NTNU Gjøvik - INFORMASJONSSIKKERHET. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere For Vegard Vinje er det to ting som gjelder: hjerneforskning og langrennsski. Med en mastergrad i mekanikk er dette ingen sak å kombinere i hverdagen, til tross for at han gjerne går to timer på ski hver dag

Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet - NTN

informasjonssikkerhet og personvern •Velferdsteknologi samler inn mer data enn besluttet •Skyløsning skiller ikke behandling av Fysisk sikkerhet og håndtering av utstyr 4. Sikker IT-drift 5. Kommunikasjonssikkerhet 6. Digital kommunikasjon til den registrerte 7 På studiet får studenten kunnskap om strukturen, driften og anvendelsen av datamaskiner og informasjonssystemer. Informatikk, også kalt computer science, er vitenskapen bak alt av programvare, fra dataprogram, apper og spill, til omfattende IT-systemer, databaser og nettportaler NTNU Gjøvik - INFORMASJONSSIKKERHET, DELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.766 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Med denne utdanningen lærer du å utvikle attraktive nettsteder og mobile løsninger fra A til Å. Enten om det er en nettbutikk, et nettsted for en kommunal eller privat bedrift eller en app for iOS eller Android, vil du med en bachelor i Frontend- og mobilutvikling lære kunnskaper og teknikker som vil gjøre deg i stand til å levere funksjonelle og attraktive webløsninger Erlend Husbyn Student på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bachelor i IT-drift og Informasjonssikkerhet Oppland fylke, Norge 13 forbindelse

Reviews of Bachelor It Drift Photo collection. Review the Bachelor It Drift photo collection - you may also be interested in the Bachelor I It-drift Og Informasjonssikkerhet and also Gw2 Reddit IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet Lars-Henrik Gundersen (42) blir ny administrerende direktør i Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS). Gundersen kommer fra stillingen som seniorrådgiver i konsulentselskapet Sopra Steria, og har bred erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid Drift arbeider med service og teknisk bistand på Kunsthøgskolen, produserer adgangskort og må bli kontakta ved arrangement og festar. IT tar seg av mobil og abonnement, data, nettverk og skrivarar. Her finn du også skjema for besøksavtale for gjestar

IT drift Stabil og sikker IT-drift Upheads er en landsdekkende IT-leverandør som drifter, vedlikeholder og overvåker IT-løsninger i skyen eller lokalt. Følgende faktorer er vesentlige for å sørge for en stabil og sikker drift. Rutiner Etablering av en proaktiv driftsmodell som adresserer problemer før de oppstår, er viktig. Det kan dreie seg om oppdateringer og [ virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern, herunder i risikovurderinger, tilgangsstyring og rutiner for bruk må journalsystemer og fagsystemer ha funksjonalitet som oppfyller relevante krav i Normen Skytjenester Nødrutinene skal øves på, testes, revideres og oppdateres minst en gang i året Side 4 Det er stor forskjell på å sette ut drift av eit einskildsystem og å outsource all drift, men uansett kor omfattande og kompleks IT-drift du skal skaffe, bør du starte med å planlegge anskaffinga i god tid. Det å inngå ein IT-driftsavtale er ofte meir tidkrevjande enn du trur på forehand Opplæring og bevisstgjøring er en viktig del av arbeidet med informasjonssikkerhet. Andre versjon av veilederen Veiledning i kompetanse- og kulturutvikling er nå publisert på våre nettsider. Vi jobber videre med veilederen i løpet av sommeren og høsten, så kom gjerne med innspill og kommentarer

Du finner 174 ledige stillinger med søkeordet informasjonssikkerhet på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Høgskolen i Gjøvik (HIG) har et komplett utdanningsprogram fra bachelor til og med doktorgrad innen informasjonssikkerhet. De uteksaminerte studentene er og blir nøkkelpersoner for å beskytte framtidas samfunnskritiske infrastruktur. NorSIS ble etablert på Gjøvik etter sterkt press fra næringsliv og lokale myndigheter Stillingstittel: Førstelektor innen DevOps, IT-drift, digital infrastruktur og informasjonssikkerhet (161163), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte

IT-drift. Den avdelingen eller den personen som drifter kommunens IT-systemer. Jobber eksempelvis med å få digitale programmer og tjenester til å virke sammen . Oppgavene kan være satt ut til en ekstern leverandør. Fagansvarlig informasjonssikkerhet eller formasjonssikkerhetsansvarli Webinar: Informasjonssikkerhet (Torsdag 29. Oktober kl. 10:00) Informasjonssikkerhet er ikke en ny lederoppgave, men er blitt en av de viktigste. På webinaret vil du få innblikk i hvordan du kan bedre informasjonssikkerhet og informasjonssikkerhetspolicyen i ditt selskap. Se opptak av webina 5 Klassifisering og ha ndtering av data skal vurderes i alle tjeneste-, system- og teknologivalg. 6 Informasjonssikkerhet skal ivaretas i virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid. 7 Informasjonsobjekter skal kontinuerlig kartlegges og behandlingen risikovurderes. Foto: ©2018 Gartner. 8 Aktiviteter og prosjekter skal styres innenfor akseptabelt. med digital transformasjon og holder dette som en viktig forutsetning for forretningsdrift, dyrker en kulturell tilnærming til informasjonssikkerhet. Disse bedriftene ble vurdert til å være mer organisatorisk tilpasningsdyktige, så vel som mer mottakelige for en åpen og læringsorientert kultur

Studiets oppbygging - NTN

• Hovedansvar styringssystem for informasjonssikkerhet • Veilede og bidra til etablering av gode sikkerhetsløsninger NHA-IT Drift - Ansvar for drift av lokal server- og nettverksinfrastruktur - Krav til oppetid og sikkerhet på servere og nettverk, baseres blant annet på etabler Titler og brødtekst; Kun titler; Siste innlegg Ubesvarte tråder Våre utvalgte Retningslinjer Vinnerliste Mer. Mer . All aktivitet; Forside ; Jobb og utdanning ; Utdanning ; Vurderer bachelor/master i informasjonssikkerhet - Råd? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Vurderer bachelor/master i informasjonssikkerhet - Råd? Av >Jonas<.

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi; Vis innførsel; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Bruk av rotårsaksanalyse i informasjonssikkerhet. Torres, Henrik Miguel Nacarino; Hellesen, Niclas; Brækken, Erlend Lundsvoll. Bachelor thesis. Åpne Det finnes per i dag lite av godt utbredte og anerkjente veiledninger og verktøy for å arbeide med «positive risikoer» innen informasjonssikkerhet. Samtidig vil delmålene innen informasjonssikkerhet ofte være utformet slik at resultatet bare kan være 100 % måloppnåelse eller dårligere Her finner du råd og eksempler på hvilke spørsmål og krav du bør vurdere å stille til informasjonssikkerhet i en anskaffelsesprosess. Publisert: 20. jun 2019 , Sist endra: 25. aug 2020 Når du skal stille krav til informasjonssikkerhet i en tjeneste må du gjennomføre en risikovurdering av systemet eller arbeidsprosessen som tjenesten skal inngå i Førstelektor innen DevOps, IT-drift, digital infrastruktur og informasjonssikkerhet Viktig melding: Denne stillingen har IT-drift, digital infrastruktur og informasjonssikkerhet. kreves god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk siden undervisningen på Bachelor-nivå er på norsk Sjekk emnet i Blackboard for informasjon om rutiner for oppstart og innlevering. Unntak: Bachelorprogram ved institutt for språk og litteratur; Se også: Retningslinjer for bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen (gjelder også semesteroppgave) (pdf)

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en fysisk person. For eksempel: navn, alder, e-post adresse, postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, lønn og opplysninger om atferdsmønster. En sensitiv personopplysning er opplysninger om en persons helse, religiøs tilknytning, politisk tilknytning, seksuell legning eller et fagforeningsmedlemskap På studiet i datateknologi lærer du programmering, testing og utvikling av datasystem. Du lærer ikkje berre prinsippar og teknikkar. Du får òg trening i praktisk problemløysing Behandler og vedtar policy for informasjonssikkerhet ved HSN og vesentlige endringer i policy. Spesielt gjelder dette endringer i sikkerhetsmål, kriterier for akseptabel risiko og i styringssystemet for informasjonssikkerhet. Kan stille krav til det videre arbeidet med informasjonssikkerhet ved HSN. Rapportering Job title: Førstelektor innen DevOps, IT-drift, digital infrastruktur og informasjonssikkerhet (161163), Employer: NTNU - Norwegian University of Science and Technology, Deadline: Close Praktisk IT-utdanning som lærer deg å bekjempe hacking og datakriminalitet. Det akutte kompetansebehovet for IT-sikkerhet gir solide jobbmuligheter etter studiet

Søk opptak - NTN

Informasjonssikkerhet og personvern i IKT-anskaffelser Risikovurderinger danner grunnlag for de kravene til sikkerhet og behandling av personopplysninger som skal inn i konkurransegrunnlaget. Publisert: 20. jun 2019 , Sist endret: 25. aug 202 Rettleiing for berekraftige anskaffingar Energibruk. Så mykje som 75% av driftskostnadar ved eit datasenter er knytt til straumbruk. Ein overgang til grøne datasenter vil kunne redusere straumforbruket med mellom 15 og 80 prosent, avhengig av kor energieffektive dei er i utgangspunktet.*Slik kan du spare energi i datasentere Maria Kjærland (29) fra Sandnes er Bachelor of Science i psykologi, Royal Holloway, University of London, og Master of Science i rettspsykologi fra University of Liverpool. Hun har tidligere arbeidet som senior konsulent innenfor informasjonssikkerhet og risikostyring

Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet - BITSE

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 ()Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak: - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninge Ta et studium i sykepleie, bli en som gjør en forskjell i livets viktigste faser! En sykepleier kan jobbe allsidig innen helsetjenesten i inn- og utland. Som student ved UiT Norges arktiske universitet, får du teori kombinert med realistisk trening, og etter hvert praksis med pasienter. Studiet gir blant annet kompetanse og trygghet til å håndtere akutte og kroniske plager Kunne anvende kunnskap om lærings, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell; Kunne beherske relevant teknologi, faglige verktøy, prosedyrer og kommunikasjonsformer, samt ivareta informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelse Avdeling IU8 Informasjonssikkerhet driver rekruttering i retning av spesialistopplæring 10.05.03 Informasjonssikkerhet for automatiserte systemer, med spesialisering i Analyse av informasjonssystemersikkerhet, Beskyttede automatiserte kontrollsystemer, Opprettelse av automatiserte systemer i sikker utførelse.. Den viktigste vitenskapelige retningen og.

Ved bytte til Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer, Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering og Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering må du ha bestått matematikk R1 eller S1+S2. Studiebytter innvilges så sant det er ledige studieplasser. Lånekassen Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen Her finner du en oversikt over Kurs i informasjonssikkerhet i Hedmark. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og mest komplette Har du behov for konsulenter innen sikkerhet eller informasjonssikkerhet? Vi har 8000 konsulenter og går aldri tom for eksperter. Motta liste med kandidate Karoline er utdannet Bachelor i Kultur og kommunikasjon og Master i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i utdanningssektoren, og har undervist i grunnskolen og på universitet. Etter ti år i Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet, der hun blant annet har jobbet med prosjekter innen digital kompetanse, [ Bachelor i Data Science lærer deg om grunnleggende emner innen informasjonsteknologi samt det siste fra forskning. Du vil jobbe med reelle caser fra arbeidslivet, det nyeste av IT-verktøy og få en dyptgående forståelse for fag som algebra, programmering og IT-reguleringer

Bachelor i IT og informasjonssystemer - Universitetet i

Delta i regionale og nasjonale samarbeid innenfor fagfeltene personvern og informasjonssikkerhet; Kvalifikasjoner. Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet; Interesse for og kunnskap om fagfeltene informasjonssikkerhet og personvern; Erfaring med arbeid med. Ta et studie i sykepleie, bli en som gjør en forskjell i livets viktigste faser! En sykepleier kan jobbe allsidig innen helsetjeneste i inn- og utland. Som student ved UiT Norges arktiske universitet, får du teori kombinert med realistisk trening, og etter hvert praksis med pasienter. Studiet gir blant annet kompetanse og trygghet til å håndtere akutte og kroniske plager 2.3 Ansattes kompetanse om informasjonssikkerhet og personvern skal heves gjennom konkrete tiltak. 2.4 Kompetansebygging innen IT Drift og Utvikling skal gjennomføres i henhold til organisasjonens behov. Delmål i strategiperioden A. IT-kompetanse skal inngå som en del av kommunens kompetanseutviklingsplaner for alle ansatte Teknologistudier Felles informasjon Generelle lover og regler - studier Eldre studiehåndbøker og -planer Studieplaner Fakultet for informasjonsteknologi og.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

IN2120 - Informasjonssikkerhet - Universitetet i Osl

Security-as-a-Service - Effektiv og pålitelig håndtering av informasjonssikkerhet. Sikkerhet-as-a-service er et konsept utformet for organisasjoner som ønsker å knytte til seg en langsiktig og lokal partner med spisskompetanse innenfor et bredt spekter av sikkerhetstjenester Kjenne dine muligheter og begrensninger med hensyn til kunnskap, omgivelsene og de handlingsalternativene du har til rådighet; Spesialiseringens oppbygging. Innenfor graden tilbys totalt fem delprogrammer som du må gjennomføre i sin helhet for å få spesialiseringen innen sikkerhetsledelse og kulturforståelse Erfaring med informasjonssikkerhet teller selvfølgelig positivt, men er ikke et absolutt krav. Med annen relevant kompetanse, og stor interesse for informasjonssikkerhet, vil KPMG løfte din kompetanse til nødvendig nivå. Oppdrag innen informasjonssikkerhet krever ofte sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG eller høyere

Studier i informasjonssikkerhet åpner mange døre

informasjonssikkerhet og IT-drift. 7.1 Informasjonssikkerhet • Enebakk kommune har ikke etablert retningslinjer og rutiner som tilfredsstiller sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften. Dette medfører en høyere risiko for at personopplysninger ikke behandles i tråd med lov og forskrift i Enebakk kommune Rapport forvaltningsrevisjon Informasjonssikkerhet og IT-drift Side 3 av 39 1. Sammendrag og forslag til tiltak Kontrollutvalget i Vestby kommune har besluttet at det skal gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende informasjonssikkerhet og IT-drift. Formålet er å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IT-funksjoner med fokus.

It-Drift Og Informasjonssikkerhet

Her finner du en oversikt over Kurs i informasjonssikkerhet i Vest-Agder. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og mest komplet Internkontrollsystemet består av: Styrende del: Overordnede rammer og mål, styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern (SIP) og IKT-reglement, overordnet retningslinje for behandling av personopplysinger. Gjennomførende del: UiBs rutiner (kvalitetssystem) for planlegging, gjennomføring, avslutning og kontroll med forskningsprosjekter utgjør den gjennomførende delen av. Bachelor's degree IT-drift og informasjonssikkerhet 2018 - 2019 Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på drift og sikkerhe Ansvaret for informasjonssikkerhet innebærer både et overordnet ansvar for at kommunen har tilfredsstillende og dekkende informasjonssikkerhet iht. gjeldende lovverk, og et ansvar for at ledere på alle nivåer, ansatte, innleid personell og leverandører følger de spesifikke krav og plikter som gjelder i kommunen Seniorrådgiver informasjonssikkerhet fra 1. mars 2020. Fra 1994 til 2020 ansvar innen IKT-ledelse, informasjonssikkerhet, personalledelse hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, og Fylkesmennenes fellesadministrasjon etter 1.1.2019. Personvernombud for Fylkesmennene fra mars 2018 til 2020

 • Vega kystferie.
 • Apotek rykkinn.
 • Rathaus mühlacker öffnungszeiten.
 • Hochzeit vintage style.
 • Gi joe meaning word.
 • Voksing åsane.
 • Programmusikk absolutt musikk.
 • Fenty beauty norge.
 • Rypenes aften trysil.
 • Kylling squash oppskrift.
 • Jotun oslo soverom.
 • Optiker raufoss.
 • Bmw f10.
 • Den store boken om astronomi.
 • Vanntett støp.
 • Photostory for windows 7.
 • Känguru kaufen.
 • Colin o'donoghue interview.
 • Skibladner wiki.
 • Samarbeidslæring johnson og johnson.
 • Wdr 4 taxi knosowski.
 • Russisk sprog.
 • Kinderwunschzentrum berlin sydow.
 • Dronning elizabeth kroning.
 • How to remove the password on a pdf.
 • Kart steinkjer kommune.
 • Moers festival 2018.
 • Asker kirke parkering.
 • Vippe extensions bergen sentrum.
 • Gürtelrose medikamente rezeptfrei.
 • Sahlenburg nordseebrandung.
 • Y depronto un dia de suerte letra.
 • Trikse sparkesykkel shop.
 • Casco limpistol.
 • Høy ph verdi i urin.
 • Sti under øyet.
 • Wmf gryter erfaringer.
 • Mtb meran.
 • Ileo stomi.
 • Pecha kucha oslo.
 • Beats by dr. dre solo3 wireless pris.