Home

Diettsatser 2021 staten

Statens satser: lønnsregulativ, reiseregulativ, diett

 1. Her finner du oppdaterte satser for 2018 og 2019. Statens lønnstrinn Statens reiseregulativ, Skattesatser, Saldoavskrivning, Fradragssatser, Forskuddssatser.
 2. *) Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er (i 2017) 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2018 at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens nettsider. Last ned: Satser for 2018-2019-202
 3. 22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner
 4. Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere

De nye reisesatsene gjelder fra 22. juni 2018, og e ndringene kommer senere enn vanlig som følge av at staten før nyttår ikke ble enige med arbeidstakerorganisasjonene om nye særavtaler for 2018. Avtalene har vært til behandling i tvistenemd i første halvår 2018 Diettgodtgjørelse statens satser Skriv ut Diett / Nattillegg I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet. Derso

Statens satser innenlands Arbeidsgiverportale

I Forskuddsutskrivningen for 2018 skriver Skattedirektoratet at det i de fastsatte satsene er tatt hensyn til de 150 kronene. I de tilfellene der arbeidstakerne har avtale om å få dekket diett etter gjeldende trekkfrie diettsatser, er det enkelt å regne ut måltidstrekket Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk. Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler. Skattereglene må dermed angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene. For skattefrie satser se under «Forskuddssatser» Bilgodtgjørels Makssatser for overnatting er tatt bort fra 1.1.2016. Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning. Arbeidsgiver plikter å sørge for overnatting, og at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme Skaffer staten penger og bidrar i tillegg til at bilistene betaler for kostnader de påfører samfunnet i form av forurensing, støy og veislitasje. Andre inntekter Er en stor sekkepost som blant annet inneholder renter på lån staten har gitt og aksjeutbytte fra statens eierandeler i næringslivet på fatlandet, for eksempel i Statkraft, Hydro og DNB

Statens satser for kjøregodtgjørelse i 2018

 1. I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt). Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji
 2. Nye diettsatser i 2018, trekkplikt ‎28-12-2017 14:26 (updated by Gunnar Glendrange ‎28-02-2018 15:07) Gunnar Glendrange. Det innføres nye satser og regler for diettgodtgjørelse i 2018. Du som benytter Visma.net Expense trenger ikke å foreta deg noe, løsningen vil gjøre det automatisk
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge
 4. Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort
 5. Fra 1. januar 2018 overtar Difi ansvaret for den sentrale arbeidsgiverstøtten i staten. Samtidig lanserer Difi en arbeidsgiverportal hvor man får tilgang til regelverk, råd og tips innenfor HR-området. Gjennom denne portalen kan man også stille spørsmål til ekspertene i Difi eller kople seg opp til andre statlige arbeidsgivere som ha
 6. Særavtalen som gjelder fra 2018 er foreløpig ikke publisert, men trolig vil også særavtalens satser for 2018 være høyere enn de satsene som kan utbetales trekk- og skattefritt. Det betyr at arbeidsgivere som utbetaler kostgodtgjørelse i henhold til statens satser, i tilfelle må splitte innberetningen i en trekkfri og en trekkpliktig del

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Tabellen under er dermed gjeldende fra 1. mai 2018. Slik brukes lønnstrinnen Fra 2018 blir det imidlertid ending på dette. Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren har vært i kontakt med Finansdepartementet, som bekrefter at deler av beløpet nå blir trekkpliktig. - Det ble sagt i forbindelse med enigheten om statsbudsjett for neste år at det vil skje noe med skatt på diettgodtgjørelse For utenlandsreiser har det til nå vært skattefritt å følge varierende satser avhengig av hvilket land man reiser er i. Differansene blir for eksempel slik sammenlignet med 2018-satsene: Belgia, sats kr 920 - kr 578 = kr 342 til beskatning ; Danmark, kr 1190 - kr 578 = kr 612 til beskatning ; Polen, kr 600 - kr 578 = kr 22 til beskatnin Nytt om diettsatser fra 1. januar 2019. Posted 21. januar 2019 by Knut Høsfloth «Endelig» er Skattedirektoratets trekkfrie (skattefrie) diettsatser helt fristilt fra satsene i statens reiseregulativ. I 2018 skjedde mange endringer på dette området, jf. tidligere nyhetsartikkel.Fra og med 2019 er det skjedd flere Legatstipendet utlyses ikke for 2018. Logoer Her kan du laste ned logoer for Kulturrådet, Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend, EUs kulturprogram og EØS-midlene

Gyldig: 01.05.2018 - 30.04.2020 Avtalens innhold: Hovedtariffavtale staten. Protokoller: Protokoll staten hovedoppgjøret 2018. Vedlegg: Hovedlønnstabellen Staten 2018 Avtale om utvida adgang til bruk av overtid i staten i forbindelse med koronapandemien. Andre avtaler: Særavtale beredskapsordninger for prester 2012 - 201 Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2018 til 2019 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 3,25 prosent, ko.. SFK / Nyttig / Reiseregulativ / skjema reiseregning_SFK_2018 skjema reiseregning_SFK_2018 Adresse: Steinbråteveien 5, 2020 Skedsmokorset | Telefon: 40006449 | Fax: 64830885 | E-post: post@skedsmofk.n Kostgodtgjørelse (diett) på reiser med og uten overnatting - reglene skjerpes. Posted 4. oktober 2018 by Knut Høsfloth. Ett av Revisorforeningens nylig overleverte topp ti forenklingsforslag til Skattedirektoratet er å fjerne hele opplegget med skattefri dekning av diett etter satser Rundskriv fra Utlendingsdirektoratet (UDI): RUDI-2018-6 (RUDI-2018-6) Andre offentlige organer: KDI-2018-5 (KDI-2018-5) SPH - Personalmeldinger: PM-2018-1: Ny nettportal skal gjøre det enklere å være arbeidsgiver i staten; SPH - Personalmeldinger: PM-2018-5: Pris for beste statlige lærebedrift i staten 2018

Satser for trekkfri kostgodtgjørelse for 2018

2017- 2018 på 2,8 prosent (frontfaget). Det legges til grunn en lønnsglidning i 2018 på 0,4 prosent og et overheng inn i 2018 på 0,6 prosent i begge avtaler. I avtalen mellom KMD og LO Stat, Unio og YS Stat gis det et generelt tillegg på fastlønn på 0,75 prosent med virkning fra 1. mai 2018. Med virkning fra 1. juli 2018 forhandle Partene med LO Stat og Spekter møttes onsdag 25. april til bistandsforhandlinger i Felleskjøpet Agri SA. Bente Birkeland 2018-04-26T10:11:38+01:00 26. april 2018 | Les me

Innovasjonsbarometer for staten 2018 Foto: Difi. På forvaltningskonferansen 2018 lanserte Difi det første innovasjonsbarometeret for statlig sektor i Norge. Funn fra innovasjonsbarometeret, dybdeanalyser og datasett vil bli publisert fortløpende på difi.no Publisert 24.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år. Del på Facebook; Del på Twitter; Natt til søndag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. Det var særlig statens ønske om å avskaffe lønnstabellen som for Unios del førte til bruddet Her er løsningen i Staten. Partene i Statsoppgjøret har kommet til enighet over 13 timer på overtid. De statsansatte får samlet 3,2 prosent lønnsøkning, som alle andre

Statens satser for kjøregodtgjørelse endret fra 22

Bakgrunnen var at Unio, YS og Akademikerne hadde gitt klarsignal til å utvide fleksitiden fra 07-20 til 06-21 fra 1. januar 2018, mens LO Stat sa nei. At LO Stat nå har blitt med på utvidelsen, skyldes tre viktige forhold: 1. En egen protokolltilførsel fra LO Stat og Staten om at hviletiden skal overholdes. 2 Lønn i staten. Økonomiregelverket setter krav til systemer og rutiner for behandling av lønn. Formålet med dette er å sikre at lønn blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler Tall per 31.12.2017 Skriftserien • nr. 1/2018. Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sekto

Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k Før 2018 betalte alle som hadde eid kjøretøy den årlige årsavgiften (også kalt veiavgift) til staten. Myndighetene bestemte i 2017 at årsavgiften skulle bytte navn til trafikkforsikringsavgift, og at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet Første pensjonsseminar i 2018 arrangeres i Oslo den 18. januar, og i løpet av våren arrangeres det kurs også i Trondheim, Bergen og Stavanger. Se kursoversikten og meld deg på pensjonsseminar SPKs seniorkurs er tredagers kurs som gir deltakerne nyttig og viktig informasjon til livet som pensjonist

Diettgodtgjørelse statens satser - Hjelle Regnskap og Økonom

• Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten. • Alle registrerte kjøretøy må betale trafikkforsikringsavgift og ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring). • Trafikkforsikringsavgiften skal bare betales når kjøretøyet er dekket med obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) DET KGL. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2015 Tabell B - Tilleggslønnstabel

Regler om diettgodtgjørelse for 2018 - Regnskap Norg

Også deltids tilsatte arbeidstakere og lærlinger er omfattet av hovedtariffavtalen. Derimot er de øverste lederne i staten tatt ut av det ordinære lønnssystemet og innplassert i statens lederlønnsordningen. Dette gjelder om lag 300 ledere. Hovedavtalen KMD/YS Hovedtariffavtale i staten 2018 - 202 Prøv NTLs e-læring om tariffoppgjøret i staten 2019. Sjekk: riksmeklerens møtebok for oppgjøret i staten 2019. Les også: Tariffoppgjørene i staten siden 2016 - en kort historikk. Om lønn og avtaler i staten Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet

Statens reiseregulativ 2019 og 2020 - Diettsatser

Publisert 23.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år. Del på Facebook; Del på Twitter (saken er oppdatert kl. 17.30 torsdag 24. mai) Les mer om løsningen her. Dersom det ikke hadde blitt oppnådd enighet i meklingen i staten, ville Unio tatt ut 1100 statsansatte i streik Få oppdaterte veg- og trafikkmeldinger, vær- og føremeldinger og se trafikkflyt i sanntid. I kartet finnes også en ruteplanlegger Timelønn 2018/2019 Gyldig fra 1. mai 2018 til 30. april 2019. Timelønnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat. Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt på 1950 timer/år, avrundet til nærmeste hele 10-øre Dette er en liste over stater per september 2012, det vil si selvstendige politiske enheter i det internasjonale systemet, som oppfyller Montevideo-konvensjonen og er anerkjent av minst én annen stat. Se også listen over FNs medlemsland.. Palestina og Vest-Sahara er ikke med på denne listen, ettersom de er under fremmed okkupasjon..

Statens satser utenlands Arbeidsgiverportale

Dette er statens inntekter og utgifter i 2018

Altinn - Reise og diet

Trafikkforsikringsavgift for 2018 hvis du har flere terminer på forsikringen din. Bilforsikringer fornyes til ulike tider gjennom året, og gjelder for ett år av gangen. Derfor vil noen kunder få varsel om trafikkforsikringsavgift for 2018 allerede i 2016. En forsikring som for eksempel fornyes 1. februar 2017, vil vare til 1. februar 2018 LO og NHO setter «rammen» til 2,8 pst. lønnsvekst også i stat og kommune. LO og NHO har i fellesskap satt en norm for alles lønnsvekst på 2,8 prosent i år. - Det er nesten ikke til å tro at normen virker så godt, sier LO Hovedoppgjøret 2018: Økende lønnsvekst, men fortsatt oppslutning om frontfaget Stein Gjerding, direktør og sjeføkonom i Spekter . Årets lønnsoppgjør i Spektervirksomhetene er med få unntak avsluttet. Over 700 overenskomster er forhandlet i enighet Dokument 3:6 (2016-2017) / Offentliggjort 23.03.2017 Undersøkelse av konsulentbruk i staten Staten bruker store ressurser på konsulenttjenester. Det gir spisskompetanse og økt kapasitet, men departementene må avklare bedre hva de vil med bruken av eksterne konsulenter

Nye diettsatser i 2018, trekkplikt - Visma Communit

29. juni 2018 kl. 07:22 Flystreiken kan forskyves Dersom det fremdeles mekles mellom Avinor og LO Stat og YS Spekter etter klokken 8, vil oppstartstidspunktet for flystreiken forskyves, melder Avinor Staten. Virke. Hovedoppgjøret 2020. Hovedavtaler og tariffavtaler NHO (Private bedrifter, sjekk evt. også Virke) Hovedavtalen NHO/YS. Se tariffavtale(r) Virke (Private bedrifter, sjekk evt. også NHO) Hovedavtalen Virke/YS. Se tariffavtale(r) Spekter (Offentlig eide virksomheter som sykehus o.l. Lønnsoppgjøret i Staten 2018: Streik avverget. 24.05.2018 kl 17:49 av Webmaster Det blir ikke streik i staten etter at partene torsdag morgen ble enige hos Riksmekleren etter mekling seksten timer på overtid. - Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Også LO.

Reiseavtaler i og utenfor Norge - regjeringen

Det sentrale lønnsoppgjøret i LO-NHO området er ferdig og ble godkjent i uravstemning 27.april. Nå er det tid for lokale lønnsforhandlinger. En viktig del av lønnsoppgjøret er gjennomføring av lokal Her finner du link til hele Hovedtariffavtalen i staten.. Som avd.ingeniør 1085 er du lønnet i lønnsramme 22, og denne har en laveste begynnerlønn på lønnstrinn 30. Lønnen øker med ansiennitet, og det finnes også trinn/alternativer som begynner høyere innen samme rammen Særavtale pensjonsgivende tjenestetid (staten), virkning til 30. juni 2019. Særavtale om ferie (staten), virkning til 31. desember 2020. Særavtale om oppdrag petroleumsinnretninger til havs (staten), virkning til 31. desember 2018. Særavtale om godtgjørelse opphold polare strøk (staten), virkning til 31. desember 201

Meklingsinnspurten i staten starter mandag. 09 okt. Brøt takstforhandlingene for første gang. 25 sep. Enighet om sosiale bestemmelser for arbeidstakere i sykehusene. 24 sep. Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert. 24 sep. Stortingsgata 2 0158 Oslo [email protected] Sentralbord: +47 22 70 88 5 Statlige stillinger lyses alltid ut med en stillingsbetegnelse (førstekonsulent, rådgiver, seniorrådgiver osv), og etter betegnelsen følger en stillingskode. Samtidig står det ofte i utlysningsteksten at «stillingen lønnes som førstekonsulent, kode xxxx, i henhold til Statens lønnsregulativ». Bek.. Altinn - din digitale dialog med det offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon. Logg inn og sjekk din innbok RUNDSKRIV 2018 Oslo, juni 2018 ÅRLIG LØNNOPPGJØR 2018 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene for ansatte i kapittel 3 og 5 nærmer seg ☺ Sammendrag av de viktigste momentene ved årets lokale lønnsoppgjør: Anbefalt krav

2.5.1 - Årlige lokale forhandlinger etter lønnsoppgjøret i staten Akademikerne jobber for lokal lønnsdannelse. Vi mener at lønn må kunne brukes som et aktivt virkemiddel som motivasjon og belønning for sine ansatte, og at det ivaretas best av lokale parter som vet hvor skoen trykker Deretter kommer 28% av nettogrunnlag. Denne fordeles mellom stat og kommune. Fordelingen her fastsettes i statsbudsjettet, og varierer fra år til år. Når statsbudsjettet skriver om det kommunale skatteøret mener man den delen av de 28% som tilfaller kommunen. I 2011 fikk kommunen 11,3%, fylkeskommunen 2,65% og staten de resterende 14,05% Her er litt generell info om kommende lønnsforhandlinger. Vi har i hovedsak to lønnsforhandlinger, høstens 2.5.1 forhandlingene (tidligere 2.3.1 forhandlinger) som er basert på det sentrale oppgjøret, og våre lokale forhandlinger 2.5.3 (tid. 2.3.4 forhandlinger)

Informasjon om veg og trafikk Statens vegvese

Årsrapport 2018 Tolletaten Side 6 3. Årets aktiviteter og resultater 3.1. Samlet vurdering av prioriteringer, resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2018 Tolletaten vurderer at den samlede måloppnåelsen i 2018 er god. Vi opplever at antall deklarasjoner, varelinjer og samlet tollverdi også i 2018 øker, noe so I staten er det kun AFP og pensjonsgrunnlag (herunder variable tillegg) som er regulert i tariffavtalene, og som reguleres likt i begge tariffavtalene. Grunnen til at dette var en del av årets oppgjør var at partene i tariffoppgjøret 2018 avtalte at disse elementene skulle inngå som en del av årets mellomoppgjør Tariff 2018: NTL UiO er tatt ut i tilfelle streik LO Stat har gitt beskjed om at ca 4000 medlemmer tas ut i første fase av en eventuell streik. Medlemmene ved NTL UiO er blant disse. Partene i staten har fått meklingsfrist til midnatt 23. mai, og. Dødsstraff er henrettelse av et menneske som er blitt dømt til døden for en forbrytelse i en stat der grunnloven eller lovverket gir adgang til dette. Hvis henrettelsen ikke skjer ved lov og dom kalles det en utenomrettslig henrettelse. De fleste samfunn har gjennom tidene praktisert dødsstraff. Det har vært dødsstraff for en rekke forbrytelser, særlig mord, forræderi og brudd på. Gyldig fra 1. mai 2017 til 30. april 2018 Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017

Norsk Tjenestemannslag er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med statlig tilknytning, som kultur og forskningsinstitusjoner. NTL er et av de største forbundene innenfor LO og har i dag ca 50.000 medlemmer For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte til staten. Samtidig vil enkelte forsikringsselskap starte innkreving av trafikkforsikringsavgift for 2018 i forbindelse med innkreving av forsikringspremien for forsikringsåret ditt som går fra 2017 og inn i 2018 Trafikkforsikringsavgiften til staten gjelder fra 2018. Frende-kunder som har løpende avtale ved inngangen til 2018 vil motta en faktura på avgiften i november 2017. Denne gjelder for perioden 1. januar 2018 og frem til neste betalingstermin. Etter dette vil trafikkforsikringsavgiften til staten følge din normale betalingsplan 27.04.2018 Her kan du lese YS Stats krav nr. 3 i de pågående lønnsforhandlingene i staten. Kravet ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. april Enkeltperson Enkeltperson over 18 år, for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag: 272 kr: Familie Familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe), for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdra

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten Stat & Styring i media Usikker virkning av skjerpet aktivitetsplikt for unge. Dagens perspektiv/Velferd.no, 29.5.2020. En blass kopi av Senterpartiet. VG 18.8. 2019. Ein sjanse til å pusse på distriktsprofilen. Bergens Tidende 20.3.2019. Da Stortinget rettet baker for smed. Gudbrandsdølen 5.2.2019. Eksperimentering ved SMK. Morgenbladet 19. Staten Israel ble opprettet i 1948, men dens røtter strekker seg mye lengre tilbake i tid. Ideen om en egen stat for jødene vokste fram i Europa på slutten av 1800-tallet, som en reaksjon på økende antisemittisme og nasjonalisme der. Den jødiske nasjonalismen som drev fram opprettelsen av Israel kalles sionisme. Årene etter 1948 har vært turbulente år for den jødiske staten Felles digital læringsplattform i staten. Her kan du velge mellom: 39 kurs. 9 tema. Språk og kommunikasjon. Begrip begrepene! - et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid. Jobber du med begrepsbeskrivelser, eller skal du lage norske fagtermer? Da kan du ha nytte av dette innføringskurset Staten er jo ikke akkurat bare å forhandle med på den måten. Alt er jo regulert i hel, og med ansettelsestopp og nedskjæringer i politiet, er det nok ikke noen sjans i h... å hoppe opp noen lønnstrinn med det første

Nå sponser staten deg hvis du kjøper el-varebil. Nordmenn har kjøpt over 100.000 elbiler til privat bruk. Nå er det bedriftenes tur. POSITIVE: - Støtteordningen kan være med å trigge kundene til å ta i bruk vare- og lastebiler med lavere utslipp,. 661 millioner ekstra fikk KrF, Venstre og regjeringspartiene inn ved å skru til kravet om effektivisering i staten enda litt mer neste år. Trond Giske i Arbeiderpartiet mener ekstrakuttet er.

Slik ble hovedoppgjøret 2018 ; Aktuelle brosjyrer Se hva du som er FO-medlem og jobber i staten kan gjøre for å få lønnsøkning. Streiken stoppet av lønnsnemnd: - Vi har fått fram urettferdigheten i samfunnet. Publisert: 23.06.2019 Klarspråksprisen for staten Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner 2018 2017 2016 2015 2014 2013. • Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne • B-rundskriv nr. 7-2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018. Den trykte versjonen av Hovedtariffavtalen kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020 . Del

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. - Vi har forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres I staten har man fortsatt et regulativlønnssystem med innplassering av den enkelte stillingstype i lønnsramme. I kommunal sektor er lønnssystemet bygd opp som et minstelønnssystem, men med garanterte minstelønnssatser for ulike hovedgrupper ansatte. Både i staten og i kommunene settes det vanligvis av midler til lokale forhandlinger

Kostgodtgjørelse - hva gjelder i 2018

Stat & Styring fokuserer på aktuelle problemstillinger innen offentlig sektor, og er faglig og partipolitisk uavhengig. Skriv for oss! Stat & Styring vil gjerne ha bidrag fra engasjerte skribenter som har bakgrunn fra offentlig forvaltning, forskning/utdanning, konsulentbransjen eller journalistikk.Hos oss kan du være grundigere enn andre steder, og her møter du et spesielt interessert. japan statistical yearbook 201

 • Neo tokyo meaning.
 • Elster sicherheitsabfrage.
 • Coocazoo unique patch evverclevver.
 • Meråker skole ansatte.
 • Grove osterundstykker.
 • Subwoofer test sounds.
 • Hev geschäftsmietvertrag.
 • Hva er fornuft.
 • Liberal politik.
 • Wettergefahren bw.
 • Svaner på vinteren.
 • Vekstavvik uke 32.
 • Elotec magnum 10 manual.
 • Hoppetau wire.
 • Eifel orte städte.
 • Ritualer i jødedommen.
 • Ontology modeling.
 • Ps stream.
 • Wat betekent het als je droomt over je ex.
 • Fda godkänd.
 • Your name movie.
 • Osg wohnungen strassen.
 • Salsa kurs frankenthal.
 • Zahlenbilder 1 10.
 • Trainer werder bremen.
 • Mangalitsasvin.
 • Stavanger mynt og antikk.
 • Long abbreviations.
 • Badeland wolfsburg.
 • Bilder motivation arbeit.
 • Keyboard pc.
 • Sommerfugl i vinterland handler om.
 • Sportschau.
 • Udi nop.
 • Norske politiske partier logoer.
 • Vw halle braunschweig 2018.
 • Avent kopp med sugerør.
 • Hevelse under øynene.
 • Bildegalleri sandefjord.
 • Hvor er symfysen.
 • Bra frisør larvik.