Home

Digitale læremidler

Digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte. Utdanningsdirektoratet godkjenner ikke læremidler. Hver enkelt tilbyder har, gjennom egenvurdering, oppgitt at de møter kriteriene for ordningen.Se forøvrig kriterier for tilskudd, støttebeløp og søknadsskjema.. Oversikten viser læremidler for tilskuddsordningen for 2020 Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 Digitale produkter for skolen kommer i mange former, og som en felles betegnelse kaller vi ofte alt sammen for «digitale læremidler». Stadig flere skoler tar i større grad i bruk digitale læremidler, både for undervisning i klasserom, til selvstendig læring og for elever med spesielle behov Er dere på jakt etter motiverende læremidler som er tilpasset fagfornyelsen LK20? De digitale læremidlene våre legger vekt på de grunnleggende ferdighetene regning, skriving og lesing - på tvers av alle fag. Våren 2020 lanserer KF sine verktøy innenfor digitale læremidler

Digitale læremidler som gir innkjøpsstøtt

Da er gode og kreative digitale læremidler viktige, sier Sanner. Tildelingen er en del av den femårige satsingen «Den teknologiske skolesekken», som varer ut 2022. Satsingen har en ramme på 90 millioner hvert år, og 8 ulike tiltak. Tilskuddsordningen for innkjøp av digitale læremidler er det største tiltaket i satsingen Omfanget av digitale læremidler til skole og utdanning fortsetter å vokse. De aller fleste norske forlag har de siste årene laget digitale tilleggsressurser til sine respektive læreverk. Det finnes også en rekke selvstendige produsenter på markedet som har utviklet digitale læremidler til bruk i barnehager, grunnskoler og videregående. - Framfor å henge seg opp i om digitale læremidler skal erstatte papirbaserte læremidler, er det de neste 10 til 20 årene viktigere å se hvordan papirbaserte og digitale læremidler kan kombineres i undervisningen i ulike fag, sier Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på Universitetet i Oslo

Digitale læremidler Cappelen Damm Undervisnin

Digitale læremidler - hva er hva? - Bibliotekenes Hu

 1. Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning Fylkesmannen i Oslo og Viken er tildelt kr 24 771 000,- som etter søknad skal tildeles kommuner og fylkeskommuner til tiltak for å styrke infrastruktur og kompetanse i kommuner, samt tiltak i kommuner og fylkeskommuner for å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for.
 2. Fleksible læremidler, enten du jobber heldigitalt, eller bruker det digitale som supplement til læreboka. Aschehoug Undervisning utvikler læremidlene sammen med læreren, for eleven
 3. Fellesinitiativet, «Digitale læremidler», omfatter nå mer enn halvparten av Norges befolkning som kjøper inn et betydelig omfang digitale læringsmidler til barn, elever, pasienter og ansatte. For å tilpasse læremidlene til den enkelte bruker, forbedre ressursforvaltning og anskaffe mer innovativt, ønsker Rådmannen en løsning som dekker deltakerkommunenes behov
 4. Digitale læremidler E-læringskurs om afasi modul 5 - Når afasien rammer og livet etterpå Siste modul av Afasiforbundets e-læringskurs er nå tilgjengelig
 5. Bruken av digitale læremidler øker, men papirboka er fremdeles hovedløsningen for de aller fleste. Digitale læremidler utgjør vanligvis et supplement til boka i form av øvingsoppgaver, m.v. eller en digital utgave av boka. Det finnes også digitale læremidler som ikke er knyttet til ei lærebok utgitt i papirutgave
 6. Hent rapporten (pdf) Undersøgelsen er en parallel til en tidligere undersøgelse, Anvendelse af digitale læremidler.Effektmåling, gennemført af Rambøll i 2014 under opdrag af Styregruppen for it i folkeskolen.Undersøgelserne har en række lighedstræk, men adskiller sig også væsentligt fra hinanden
 7. istrasjonsverktøy for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hva som er tilgjengelig på markedet av digitale læremidler, kan kjøpe lisenser, få oversikt over hvilke lisenser skolen har tilgang til, kan ad

Digitale læremidler er mye brukt i grunn­ og videregående skole, gjerne som et supplement til den tradisjonelle læreboka, eller som selvstendige læreverk. Film­ og levende bilder er en kommunikasjonsform som elever og lærere er godt kjent med. Ved å bruke film i digitale læremidler kan læringsressursene tilpasses slik at læringsutbyttet av filmvisningen økes Digitale læremidler. Skarnes videregående skole er en Dysleksivennlig skole. Her finner du informasjon om hvilke digitale læremidler som er tilgjengelige i de ulike fagene. Dysleksivennlig skole. Skarnes videregående skole ble i september 2019 godkjent som en dysleksivennlig skole Kategorier Gratis materiell - Digitale læremidler, Nyheter Afasiforbundet. E-læringskurs om afasi modul 3 - Om kommunikasjon. 15. mai 2020 16. april 2018 av Annika de Leon. I kommunikasjon med personer som har afasi er det viktig å ha kunnskap om hva man kan gjøre for å skape et godt kommunikasjonsmiljø

KF - Digitale læremidler

1. Digitale læremidler har fått en naturlig plass i undervisningen på videregående skole, men har ikke erstattet læreboka. 80 prosent av lærerne oppgir at skolen de jobber ved stiller egen PC eller eget nettbrett til rådighet for elevene. 69 prosent av lærerne benytter digitale læremidler daglig eller ukentlig i sin undervisning Treg start for digitale læremidler i grunnskolen I to år har det vært jobbet med å få på plass en kommunal digital arena som skal tilby læremidler til elever i grunnskolen I grunnopplæringen utgjør digitale læremidler under 10 prosent av omsetningen i Norge, mot 25 prosent i Danmark. Kvaliteten på NDLA er ikke god nok til å fungere som et alternativ til tradisjonelle læremidler. Kompetansemål. Regjeringen har varslet færre kompetansemål når læreplanene nå skal revideres Læremidler Bestilling og brukerstøtte Trenger du hjelp eller ønsker mer informasjon om våre digitale produkter, kan vår digitale avdeling kontaktes på telefon 55 38 66 60 eller ved å sende en e-post til digitalt@fagbokforlaget.no

48 nye millioner til digitale læremidler i skolen

 1. Digitale læremidler. Skolen benytter seg av digitale lærebøker i enkelte fag. Vi bruker også digitale læringsressurser. Her finner du en oversikt over bøker og ressurser. VG1 . Fellesfag . Engelsk - Smartbo
 2. Som forrige runde, er målet å bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Tilskuddsordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner og krever egenandel fra tilskuddsmottakerne
 3. Digitale læremidler og verktøy. Som elev skal du bruke digitale verktøy og tenester til å lære fag. Du vil få gratis tilgang til alt du treng av programvare på skolen (blant anna Office 365). Her finn du mellom anna informasjon om bruk av nettet, lagring, digitale tenester og læremiddel, pålogging og lagring
 4. Digitale læremidler. Vi står i dag overfor kontinuerlige endringer i arbeidslivet. Nye systemer, nye rutiner og ny teknologi er bare noen få eksempler på hva vi må forholde oss til. Uansett bransje må vi hele tiden lære oss nye ting
 5. Digitalt læreverk refererer oftest til nettsteder som skal brukes som elektroniske lærebøker.På 90-tallet var ofte digitale læremidler CD-rom-produksjoner, ettersom tilgang og båndbredde på internett på denne tiden ofte var begrenset.. I Norge Fylkeskommunene med å utvikling av elektroniske læreverk i forbindelse med prosjektet Nasjonal Digital Læringsarena der alle elever i.
 6. Fram mot 2020 skal mange skoleeiere, skoleledere og lærere ta stilling til nye læremidler og digital teknologi. Den digitale veilederen «Kvalitetskriterier for læremidler i matematikk» er laget for å gjøre dette arbeidet enklere, og for å sikre at alle læremidler har høy kvalitet. Veilederen er utviklet av av Udir på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Digitale læremidler; Pilotprosjekt - digitale læremidler; Digitale læremidler. Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser (Senter for IKT i utdanningen) Les mer om Infojakten her . Tilganger via Gyldendal forlag . Søk etter: Siste innlegg. Fagbokforlaget; Cappelen Damm; Aschehoug; Gyldendal; Kategorier Kunnskap.no sine digitale læremidler har hjulpet flere tusen lærere og elever gjennom perioden med hjemmeskole. Lærere og elever har kunnet jobbe effektivt og målrettet ved bruk av animasjoner, filmer, oppleste oppgaver og gode differensieringsverktøy Alle produsenter av læremidler har tilbudt deler av eller alle sine produkter gratis i disse ukene, og de fleste opplever en betydelig økning i bruk. Feide som fungerer som portal til de fleste digitale læremidler og verktøy i skole-Norge hadde nesten 1,8 millioner innlogginger fra unike brukere mandag 16. mars Digitale læremidler. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt . Horten Kommune Postboks 10, 3191 HORTEN; Besøk Teatergata 11 3187 HORTEN; Telefon 33 08 50 00; E-post postmottak@horten.kommune.no; Åpningstider Hverdager: 08-15.00; Organisasjonsnummer 964 951 284; Nyttige lenker. Om kommunen.

Digitale læremidler. Under finner du oversikten over lisenser for barne- og ungdomstrinnet som må bestilles. For å bestille, skriver du inn riktig antall og klikker på handlekurven. Etter å ha lagt til lisensene, går du til handlekurven og fullfører bestillingen Fjernundervisning ble brått et enda mer aktuelt tema da skolene stengte i mars på grunn av koronaviruset. Situasjonen verden var oppe i tydeliggjorde mer enn noen gang hvilken nytte digitale læremidler kunne gi og ga en vanvittig «boost» i den allerede pågående utvikling av disse verktøyene Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på

Digitale læremidler i skolen Skole - Bibliotekenes Hu

 1. Digitale undervisningsformer, læremidler og rettigheter. Covid-19 har skapt en ekstraordinær situasjon for undervisningen ved norske universiteter og høyskoler, og den vil etter all sannsynlighet vedvare utover høsten
 2. Digitale læremidler. Kildekritikk. Nettvett og personvern. Opphavsrett. Søke på Internett. Filmer på biblioteket. Finne i biblioteket. Lærebøker ved Romsdal vgs. Nytt på biblioteket. Skrive litteraturliste. Digitale læremidler. Nettbaserte læremidler for videregående skole kan du finne på
 3. Digitale læremidler. Kildekritikk. Nettvett og personvern. Opphavsrett. Skrive litteraturliste. Søke på Internett. Digitale læremidler. Nettbaserte læremidler for videregående skole kan du finne på: NDLA (Nasjonal digital læringsarena) På NDLA kan du finne både yrkes- og fellesfag

Digitale læremidler kan også brukes for elever som har behov for tilrettelegging, som verktøy for elever med funksjonsnedsettelser, har nedsatt hørsel eller syn. I tillegg er det et krav om at digitale plattformer og læremidler til bruk i undervisningen skal være universelt utformet IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Det settes også av en pott på 80 millioner kroner til digital undervisning, som kommunene kan søke om. - Vi satte av en ekstra post i sommer til digitale læremidler, på grunn av pandemien

Digitale læremidler; Digitale læremidler. Det er etablert en dynamisk innkjøpsordning (DPS) for digitale læremidler. Publisert: 04.02.2014. Leverandører Se Mercell for kvalifiserte leverandører. Varighet 2.9.2019 - 1.9.2031. Deltakere Alle kommuner i Vestfold. Avtaleansvarli Oppsummering digitale læremidler. Selv om hovedpensum som regel er fysiske bøker, er inntrykket vårt at digitale læremidler har en sentral plass hos institusjonene, og vil få større plass fremover. Særlig vil de store norske forlagenes satsing på å lage epub3-versjoner av alle nye og de fleste eksisterende lærebøker bli viktig

Innkjøpsstøtte til digitale læremidler Trinn 1.-13. Benytt sjansen til å oppdatere det digitale innholdet til dine elever til en gunstig pris! Kunnskapsdepartementet har i sommer tildelt 111 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner for kjøp av digitale læremidler. Kommunens egenandel er på 25 %. Det betyr at. Utvikling av pedagogiske nettsider, videospill, webapplikasjoner og lignende gjør at skillet mellom digitale læremidler og digitale læringsressurser kan bli uhensiktsmessig. Ofte reserveres ordet læremiddel til tradisjonelle lærebøker, mens lignende innhold på nett omtales som digitale læremiddel, nettressurser eller læringsressurser Digitale læremidler. Sanner gir 74 millioner kroner til digitale læremidler Eksklusivt innhold for abonnenter. Prøv én måned gratis. Regjeringen vil ha flere digitale læremidler i skolen. Nå er det mulig å søke om støtte. Det foregår en digitaliseringsprosess der stadig flere skoler innfører digitale læremidler, og innholdsprodusentene satser mer på digitale læreverk. I 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Her skisseres visjonene for en ny skole som skal ruste elevene for et samfunn i rask endring. Noe som er nytt er at det skal legges mer vekt på dybdelæring, som er å forstå noe så godt at du kan anvende. Digitale læremidler og ressurser Som elev får du gratis tilgang til de digitale læremidlene du trenger i undervisningen. Du finner disse og andre læringsressurser i Skoleportalen

Beskrivelse av digitale læremidler krever at man registrerer informasjon i metadatafeltet som er spesifikke for disse produktene. For de som skal kjøpe inn læremidler, er det viktig å få rask oversikt over lisensbetingelser og priser knyttet til disse digitale læremidler LL-258: Norsklærer Karense om bruk av podkast i undervisningen. Som en del av Fleksikonferansen 2020 fra Kompetanse Norge snakket jeg med Norsklærer Karense om hvordan hun bruker podkast som en del av en større undervisning og vi skriver til dig. Følg Munksgaard på Faceboo Digitale læremidler må derfor tilby noe mer enn predefinerte løyper som elevene arbeider med individuelt for å skåre bedre på standardiserte tester. LearnLab utvikler derfor læremidler for kollektiv adaptiv læring, der gruppens produksjon påvirker kunnskapsutviklingen og den videre bruken av læremiddelet Digitale læremidler for vgs Læremidler VG1 Teknikk og industriell produksjon Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for VG1 Teknologi og industrifag

Slik har digitale læremidler endret skolehverdage

 1. imum kjøp av 10 pakker) kjøp bokpakke og få 70 % på digitale læremidler - (
 2. Opphavsrett og digitale læremidler i VID Opphavsretten gir som hovedregel den som skaper et åndsverk, for eksempel en digital forelesning enerett til å lage en kopi av denne ( Åndsverkloven § 2 )
 3. glin
 4. st i de viktige basisfagene. Derfor trengs mer teknologisk kompetanse i skolen, bedre infrastruktur og utstyr, samt videre utvikling av gode digitale verktøy
 5. g gjør at opptak og andre læringsmidler må gjennomgås av kyndig personell med henblikk på teksting osv. Digitale læringsformer er et godt supplement til ordinær undervisning, men det må ikk
 6. Digitale arbeidsmåter skal få større oppmerksomhet i faget, eksempelvis programmering. Elevene skal få erfaring med bruk av ulike måter å lage musikk på og erfare hvordan stemme og instrumenter (både analoge og digitale) kan settes sammen til estetiske uttrykk. Det er utviklet kjerneelementer i alle fag. I musikk er disse: Utøve musik
 7. Bruken av digitale læremidler stiller store krav til informasjonssikkerhet og personvern.Foto: Mostphotos Publisert: 16.10.2020 Utdanningsdirektoratet er tydeligere på at det i fjernundervisningen forventes mer enn oppgave- og leksepreget aktivitet

Den teknologiske skolesekken - Udi

For at få adgang til de digitale læremidler for nedenstående tjenester, skal I på skolen sikre jer, at I kan få adgang, og at der er oprettet en dataaftale. Ofte er det skoleadministrationen, en it-vejleder eller den kommunale forvaltning, der har adgang til at gøre det. Tilslutningen foregår via tilslutningssystemet, som du finder her - Digital kompetanse er vesentlig, poengterer Brenna. Ti kroner per fag - KOSTRA-tall viser at kommunene i Norge bruker 1300 kroner på læremidler per elev i grunnskolen, forteller Ole Ekroll i Bergen kommune. I grunnlagsdokumentet for NDLA-G foreslås det å bruke ti prosent per elev til åpne digitale læremidler i tretten fag

Vil bytte ut bøker med digitale læremidler • Kommunal Rappor

 1. 48 millioner kroner til digitale læremidler i skolen Dagens unge skal ikke bare være dyktige i bruk av digitale verktøy og henge med på utviklingen. De skal også lære seg å se nye muligheter og løsninger ved hjelp av teknologi
 2. Digitale læremidler erstatter sakte men sikkert de papirbaserte lærebøkene. En rektor jeg møtte på en videregående skole i Vilnius hadde følgende oppslag utenfor sitt kontor: «No guns, no drugs, no paper!». Han nektet å ta imot noe på papir, men aksepterte at lærerne og studentene brukte scanneren som sto på kontoret hans
 3. Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning Fylkesmannen i Oslo og Viken er i supplerende tildelingsbrev nr.2-20, tillegg nr.3 - KD, av 14. oktober 2020, tildelt kr 24 771 000,-. DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING 1. Mål FOR ORDNINGEN 1.1. Målformulerin
 4. Nettleseren din er utdatert! Du burde oppdatere din nettleser for å oppleve både denne og flere andre nettsteder best mulig. Les mer om hvordan du kan oppdatere din nettleser.

Dette rapporteringsskjemaet skal fylles ut av skoleeier (kommune eller fylkeskommune). Det skal leveres ett skjema per søker.Gjennom den teknologiske skolesekken ble det i 2019 delt ut 68 millioner til innkjøp av digitale læremidler. Kommuner og fylkeskommuner som mottok tilskuddsmidler er forpliktet til å sende inn rapport, ref. tilskuddsbrev. Frist for rapportering er 1. februar 2020. Digitale Læremidler - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse

Billedkunst: Biologi: Dansk: Engelsk: Fransk: Fysik/kemi: Geografi: Historie: Håndarbejde: Idræt: IT: Kristendom: Matematik: Musik: Naturfag: Natur og teknologi. Digitale læremidler Nye læreplaner i skolen fordrer at nye samiske læremidler realiseres raskt. Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslått en engangsbevilgning til digitale læremidler på samisk KF er en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til kommune-Norge, vi søker nå etter en Salgsansvarlig for deres nye forretningsområde: Digitale læremidler. KF spesialiserer seg på digitale løsninger som sørger for at kommunen er oppdatert på kompetansen, verktøyene, og innholdet som trengs for å løse utfordringene kommunene står overfor

Omfanget av digitale læremidler i grunnskolen har økt de siste årene, og derfor er det en naturlig utvikling å komplettere bibliotekets samling med digitale læremidler. Imidlertid er det knyttet store utfordringer for et bibliotek og en utdanningsinstitusjon å legge til rette for bruk av digitale læremidler for studenter og ansatte pga lisensproblematikk og tilganger Digitale læremidler og læringsressurser brukes ofte om hverandre og forstås på ulike måter. I forskrift til Opplæringsloven § 17-1 defineres trykte, ikke-trykte og digitale læremidler som elementer som er utviklet til bruk i opplæringen. De kan være enkeltstående eller tilhøre en større helhet som dekker kompetansemål i Kunnskapsløftet Generelle digitale læringsressurser og digitale læremidler . Unibøker fra Aschehoug og CappelenDamm finner dere på Unibok.no (logg på med Feide). Unibok er digitale bøker, noen med lyd, og kan brukes gratis ut september. Unibok har flere titler som brukes ved skolen: Delta!, Vamos 1, Tracks, Gymnos, Naturfag for yrkesfag Ønsker du å vite mer om våre digitale læremidler? Ta kontakt. Relaterte artikler. Bli kjent med Skrible! Skrible skal bidra til at eleven opplever skriving på skolen som lærerikt, smart og enklere enn i dag. I tillegg skal læreren få hjelp til vurderingsarbeidet Digitale læremidler brukes mer og mer i høyere utdanning. Men de er ikke tilgjengelige for alle i en mangfoldig studentgruppe. Lærerne kan spille en viktig rolle for å sikre bedre tilgjengelighet, om institusjonene vil prioritere dette

En annen kvalitativ undersøkelse sier det samme, Nasjonal digital læringsarena er ikke blitt et reelt alternativ til andre læremidler, og intet tilsier at de blir det. Forskning og erfaringsoppsummering tyder på at en gjennomtenkt og godt utviklet kombinasjon av analoge og digitale virkemidler i læremidlene, vel tilpasset, styrker læringen Digitale læringsressurser i skolen, hvem er produsentene og hva kan vi forvente? Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge. De bruker læremidler. Yngve Slettholm ledet panelsamtalen mellom tre lærere, noe som fikk frem et friskt blikk på hva som er den reelle brukersituasjonen i mange norske skoler Basen har læremidler på bokmål og nynorsk. Læremidlene er søkbare etter nivå, spor og emner i læreplanen. Du kan også velge mellom digitale og papirbaserte læremidler. De fleste læremidlene er utgitt av forlag. I tillegg inneholder basen noen læremidler som er laget av Kompetanse Norge og andre Men vi bruker digitale læremidler ved siden av, og NDLA er blant dem vi bruker mest som supplement, sier rektor Lyngedal. Les også: Strødde offentlige millioner over egne lederes private selska

IKT i utdanning/Digitale læremidler - Wikibøke

Det er mange veier til læring. I Skolestudio finner du din vei. Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø for Fagfornyelsen. Her finner du heldekkende innhold til alle kompetansemålene i læreplanen i faget, funksjonalitet knyttet til læringsanalyse og innsikt, og gratis ressursbanker dersom du ønsker å kombinere Skolestudio med papirboka Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill Digitale læremidler og tidlig algebralæring Det er bredt dokumentert at algebra er et utfordrende emneområde i matematikk for mange elever. Visualisering gjennom spill kan fungere, men noen spilltyper fungerer bedre enn andre. colourbox.no. Matematikklæring avhengig av delkompetanser Det betyr at disse digitale læremidlene er tilgjengelig for lærere og elever som sitter hjemme og trenger gode læremidler. Det er over 600 000 elever i grunnskolen og 190 000 i videregående. Digitale læremidler kan være motiverende og samtidig skape større variasjon i hvordan fagstoff formidles og arbeides med. I tillegg er det er store muligheter for samhandling, kommunikasjon og kreativitet. Men uavhengig av om formatet er den tradisjonelle papirboka eller digitale læremidler,.

Fra 2019 skal nye IKT-systemer ved norske universiteter og høyskoler følge krav om universell utforming. Kravet følger Likestillings- og diskrimineringslovens §18 om universell utforming av IKT med tilhørende forskrift, og stiller krav til utformingen av blant annet digitale læremidler Digitale læremidler som video, bilder og digital eksamen må tilpasses alle studenter, slik at også de som for eksempel hører eller ser dårlig kan benytte seg av dem. Alle videoer må tekstes eller transkriberes for at flest mulig studenter skal kunne tilegne seg innholdet Prosjektet Digitale læremidler var et prosjekt støttet av KUF gjennom Arbeidsgruppen for digitale læremidler. Prosjektet gikk ut på å tilpasse ordinære fjernundervisningstilbud innen en rekke fagområder til nettbasert undervisning Digitale læremidler og plattformer er, og skal være en naturlig del av læringsmiljø og undervisningsmetodikk. Vi var selv med på å introdusere fagområdet «IKT-pedagogikk» på 1990-tallet, deriblant med metodeboken «IT og læring» (1998) og det nasjonale satsingsområdet i voksenpedagogikk «IKT som pedagogisk hjelpemiddel og IKT i fjernundervisning» (VOX/NKI, 2000)

Gi elevene ved skolen tilgang på digitale læremidler for økt motivasjon og forståelse. Gjennom visuelle og auditative forklaringer vil elever som strever med mye tekst få en ny giv. Ved alle tilpasningsmulighetene som gis i våre læremidler er sjansen større for å henge med og få glede av undervisningen NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Teknologi og Design – gyngehest | DiScoroNorgeHelsearbeiderfag Vg2 - Å være egnet som helsefagarbeider

Digitale læremidler - FUG - Foreldreutvalget for

Digitale læremidler. Logg inn. Til trigonor.no Kundeservice Kataloger Trygt milj ø Referanser Kontakt Oss Om Trigonor () Til kassen × Aktiv. Digitale læremidler 2011 - 2012 Kjære elev og lærer! Alle elever ved de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune disponerer egen bærbar PC. Dermed ligger forholdene godt til rette for bruk av digitale verktøy og læringsressurser i arbeidet med skolefagene. Dette gir nye muligheter for gode læringsprosesser Lager du digitale læremidler? 14. mars, 2008. Dette skjer i forbindelse med at det nå utarbeides nye læreplaner som vil gjelde fra 2006 for grunnskolen og videregående skole. Det vil si nye føringer for hva og hvordan elevene skal lære, og hvilke mål som skal nås Stimuleringstilskudd for å utvikle nye, digitale læremidler i fag- og yrkesopplæringen Kompetanse Nettbasert videreutdanning for lærere i pedagogisk bruk av IKT (30 st.p

Danmarks største digitale undervisningsforlag - Clio Online

Gyldendal Undervisnings digitale læremidler

Digitale læremidler finnes fritt tilgjengelig på markedet, men svært lite av denne kunnskapen finnes på norsk. Oversettelse fra engelsk og andre språk av digitale læremidler burde være det minste vi kan forlange for å oppfylle Kunnskapsløftet. Skolene har bredbånd og pc-er, mens programvaren mangler Denne høsten trer fagfornyelsen med nye læreplaner i gang. Bærum kommune har anskaffet en rekke digitale læremidler for å tilpasse seg de nye læreplanene. Læremidlene er valgt ut av fagutvalg satt sammen av over 70 lærere fra ulike skoler i Bærum. I tillegg er læremidlene sjekket ut med hensyn til informasjonssikkerhet, universell utforming og tekniske krav. Digit og. Digitale læremidler og elever med motoriske vansker. Denne artikkelen har beskrevet ulike muligheter som vi i dag har for å tilrettelegge datamaskinen for elever med ulike motoriske vansker. Noe av dette innebærer bruk av hjelpemidler, mens andre tilrettelegginger kan gjøres internt i maskinen Universell utforming av læremidler - det digitale læringsmiljø Likestillingsloven krever at vi i løpet av 2020 utformer det digitale læringsmiljøet slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming. Tid og sted: 23. okt. 2020 13:00-14:00, Zoom.

Løko - Trigonor ASTegnspråkressursene brukes | statped

Skolen fra Cappelen Damm er en heldigital tjeneste for 1. - 10. trinn som raskt har blitt en suksess i norsk skole. Nå vokser vi raskt og trenger flere dyktige og kreative folk med på laget. Cappelen Damm søker deg som har erfaring med digitale læremidler og produksjon, enten som lærer, pedagog eller fra redaksjonelt arbeid. Digitale redaktører for 5.-10. trinn I digital redaksjon lyser. Endringer i sosialisering - fra eventyr til digitale læremidler Skolegangen er en viktig del av sosialiseringen, og den er kanskje blitt enda viktigere i dag enn den var tidligere. For utdanningsinstitusjonene preger hverdagen vår i mye større grad enn de gjorde for 100 år siden Mange hevder at elever vil kunne lære både fortere, bedre og mer effektivt gjennom digitale læremidler. Likevel er den papirbaserte læreboka fremdeles et svært sentralt læremiddel i grunnskolen og delvis på videregående skole. I prosjektet ARK&APP har 20 forskere gjennom tre år studert valg og bruk av læremidler i norsk skole for å kunne danne seg et helhetlig bilde av det nye. Hvordan finne og bruke digitale læremidler; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 63 85 44 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Bjørkelangen videregående skole Haldenveien 41 1940 Bjørkelangen. Finn ansatt . Besøk oss.

 • Lagsprint ski regler.
 • Iphone 5s 32gb elkjøp.
 • Cadillac brougham fleetwood.
 • Seniordager 62 år.
 • Wort mit wein.
 • Martin giæver wikipedia.
 • Darius king of persia.
 • Ge healthcare jobb.
 • Riddler kostüm selber machen.
 • World of tanks trefferzonen.
 • Østerdalsekspressen trondheim oslo.
 • Water bear size.
 • Ips skandiabanken.
 • Förderverein senckenberg.
 • Jennie sofie og thomas alex.
 • Smaragd ungeschliffen wert.
 • Strikket pyntekrage.
 • Trafikkdødsfall verden.
 • Bilka vin.
 • Hva er mangfold i hinduismen.
 • Baumaschinen kompressor gebraucht.
 • Lana parrilla tv programmer.
 • Cod ww2 weapons.
 • Mazda mzr engine.
 • Pgo new ligero.
 • Mop miljøoppfølgingsplan.
 • Ta mc lappen på en uke.
 • World map hd.
 • Best ereader.
 • Asia perle zwickau.
 • M16a4.
 • Mesa finder minecraft.
 • Vagabond sko.
 • 1968 praha.
 • Slimløsende resept.
 • Meine stadt naumburg.
 • Mauereidechse deutschland.
 • P piller og omgangssyke.
 • Alpenüberquerung 2017.
 • Best ereader.
 • Vaksinering sau.