Home

Valgfritt programfag

Valgfrie programfag for MDD, MK, KDA - Vågen videregående

 1. Ønsker du å studere ved universitet eller høyskole? Da kan du velge studieforberedende utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. Noen studier har spesielle karakterkrav, andre kan ha krav om språkferdigheter, dokumenterte kunstneriske ferdigheter, praksis, opptaksprøve eller lignende. I VG2 og VG3 kan du bytte ut ett 5-timers valgfritt programfag med ett valgfritt programfag.
 2. Valgfritt programfag. Læreplan i biologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering; Læreplan i fysikk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering; Læreplan i geofag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering; Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialiserin
 3. Valgfritt programfag, 5 timer i uken. Hvilke fag du kan velge mellom avhenger av hva skolen tilbyr. Vg4 påbygging: Hvis du har yrkeskompetanse slipper du fagene kroppsøving og valgfritt programfag. Du mangler altså bare fire fag for å få generell studiekompetanse
 4. Valgfritt programfag Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialiserin
 5. Felles programfag. Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama; Læreplan i musikk, dans og drama; Valgfritt programfag. Læreplan i bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama; Læreplan i bevegels

Programfag er de fagene som er rettet mot et utdanningsprograms programområde og utgjør sammen med fellesfagene fagene i videregående opplæring.Før skolereformen Kunnskapsløftet i 2006 var betegnelsen studieretningsfag nyttet synonymt.Et programfag kan også være et valgfritt programfag, der eleven kan velge mellom flere fag som kan føre til generell studiekompetanse Da må du ta fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag, og du har normalt ikke plass til mer enn 140 timer valgfritt programfag på Vg3, se Fremmedspråk. Les videre. Om medier og kommunikasjon Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling.

Programfag som bygger på hverandre. I noen læreplaner står det at et programfag bygger på et annet programfag, f.eks. at kjemi 2 bygger på kjemi 1. Det betyr at du bør ha den faglige kompetansen som beskrives for programfaget på lavere nivå for å starte med faget på et høyere nivå SVAR: Hei Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. Det motsatte er fellesfag, som er de obligatoriske fagene som alle må ha, f.eks. norsk, engelsk, mate.. Vi har 10 timer felles programfag i alle tre årene (mediesamfunnet og medieuttrykk). I tillegg har vi 5 timer valgfritt programfag vg2 og 10 timer valgfritt programfag vg3. De valgfrie programfagene er tekst, bilde (foto og film), lyddesign, grafisk design og nye medier

Realfag Vg2 - Udi

Valgfritt programfag. Læreplan i toppidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag; Læreplan i breddeidrett - valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag; Læreplan i friluftsliv - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag; Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for. Felles programfag* *Felles programfag er fordelt på to ulike fag per nivå. Informasjon om fagene finnes på nettstedet: www.vilbli.no - detaljert informasjon om felles programfag: 477: 477: 954: Yrkesfaglig fordypning: 168: 253: 421: Valgfritt programfag fra studieforberedende utdanningsprogram: 140: 140: Sum opplæring i skole: 926: 981. Valgfritt programfag dekk skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse om bord på fartøy og flytende installasjoner. Det nasjonale og internasjonale samfunnet er avhengig av driftssikre og velfungerende fartøy med avansert teknologi, miljøvennlig drivstoff og automatiserte prosesser. Valgfritt programfag dekk skal bidra til å utvikle dyktig

Hva er påbygging til generell studiekompetanse (påbygg)

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg

Du har 35 timer undervisning per uke, med en kombinasjon av fellesfag og programfag. På Vg1 har du fellesfag og obligatoriske programfag innen idrettsfag. I tillegg kan du velge et valgfritt programfag. På Vg2 har du fellesfag og programfag. Her kan du også velge et valgfritt programfag ; På Vg3 har du fellesfag og felles programfag Valgfritt programfag. musikk fordypning 1 ; Beskrivelse av programfagene. Under er en nærmere beskrivelse av de ulike programfagene. Felles programfag Ergonomi og Bevegelse 1. Her er du innom litt ulike dansestiler samt at idrett, samarbeid og toleranse er sentralt Valgfritt programfag. teaterproduksjon fordypning 1 ; Beskrivelse av programfagene. Under er en nærmere beskrivelse av de ulike programfagene. Felles programfag Teater og bevegelse 1. Her lærer du mer rom riktig trening og fysikk. I tillegg vil du lære ulike teknikker på hvordan bruke kroppen din til å være skapende aktiv driftsledelse - valgfritt programfag Vg3 Læreplankode: LBR5-01 Side 2 av 4 Formål Agronomer som skal drifte en landbrukseiendom, trenger kompetanse i økonomi og driftsledelse. Yrkesutøvelsen omfatter planlegging, analyse, økonomistyring, arbeidsledelse og veiledning av ansatte knyttet til videreutvikling og omstilling av landbruksproduksjoner

I tillegg til valgfritt programfag må du som elev ved KVS Lyngdal delta i valgfritt programfag kristendom. Dette faget tar du i løpet av VG 1 og VG 2, fordelt med 2,5 uketimer hvert år. Fag og timefordeling (45 minutters timer

Felles programfag (bygger på hverandre): 140 (5t)Mediesamfunnet 2, 140 (5t) Medieuttrykk 2 Valgfrie program: 140 (5t) Valgfritt program 1-6. 140 (5t) Valgfritt program 1-6. LYD - valgfritt programfag . Lyd er et viktig element i mange medieproduksjoner. Både på nett, radio, film og TV når man ut til et stort publikum I Vg2 skal du velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag (Vg2 og Vg3) i det programområdet du velger + et valgfritt fag som kan velges fra alle tre programområder. I Vg3 må du sørge for å velge fordypning i to fag i det valgte programområde + et valgfritt programfag som kan velges fra alle programområder Valgfritt programfag fra studieforberedende løp er lagt til Vg3. Tverrfaglig eksamen i programfagene skal gjennomføres på Vg2. Eleven skal ha følgende fag- og timefordeling innenfor helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfag

Musikk, dans og drama Vg

Programfag - Wikipedi

Da må du ta fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag, og du har derfor normalt ikke plass til valgfritt programfag på Vg3, se Fremmedspråk. ** Hadde du fremmedspråk nivå II som fellesfag på Vg2, kan du velge nivå III i det samme språket som programfag på Vg3 Valgfritt programfag. Som naturbrukselev på KVS-Lyngdal er det en god del som alle har felles, men du har også flere valgmuligheter. Vi har følgende tilbud: Landbruk • Du lærer om dyrking av ulike vekster i jord og hagebruk. • Stell og fôring av forskjellige dyr På Vg3 har du fellesfag og felles programfag. I tillegg kan du velge et valgfritt programfag ; Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen må velge et 2. fremmedspråk i Vg3 i stedet for valgfritt programfag. Les mer om fag og timefordeling for idrettsfag på vilbli.no. Fordypning og programfag

Valgfritt programfag. Du skal også velge to valgfrie programfag. Hvilke som tilbys blir ikke bestemt før ved skolestart. Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 02.11.2020 [Error: Mangler informasjon om presentasjon] arrow_upward. Besøksadresse. Melsom videregående skole Melsomvikveien. I tillegg til de fagene du må ha for å få generell studiekompetanse (jfr vilbli.no), kan vi tilby påbyggingselevene ett av følgende programfag fra studiespesialisering vg2: Internasjonal engelsk, psykologi, sosiologi og sosialantropologi, markedsføring og ledelse, økonomistyring, biologi. kjemi eller fysikk

Breddeidrett er et valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag. Hovedområdet idrettsaktiviteter omfatter idretter og aktiviteter fra ulike kulturer som blir drevet individuelt og i grupper. Krav og regler knyttet til idrettsaktivitetene, systematisk ferdighetsutvikling og utvikling av sosiale ferdigheter inngår i hovedområdet Valgfritt programfag Teaterproduksjon fordypning 2. Her vil du få gjennomføre en produksjon fra begynnelse til slutt. Du vil også få eksperimentere og utforske innenfor nyere spillestiler og produksjonsmetoder. Du vil få bli kjent med samtidens teateruttrykk og vår flerkulturelle påvirkning innenfor kunst og kulturarbeid

Surnadal vidaregående gjør endringer i idrettslinja og vil tilby toppidrett med e-sport fra neste høst. Dette blir et valgfritt programfag innen studiespesialistering, skriver skolen i en. De får ett språkpoeng for nivå 3, og nivå 3 teller som et fordypningsfag i SSØ eller som et valgfritt programfag. Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. Kan velge eksamen nivå 1; Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 2, da teller nivå 1 som fellesfag og nivå 2 som programfag= 0,5 språkpoeng Valgfritt programfag Teaterproduksjon fordypning 1. Her vil du lære å lage en forestilling ut fra en tekst eller en idé. Du vil lære om de ulike profesjonene ved teateret og du vil lære å jobbe mer inngående med tekstanalyse. Faget er trekkfag til eksamen. Tidligere dramaforestillinger Valgfritt programfag. musikk fordypning 2, 5 timer per uke ; Beskrivelse av programfagene. Under er en nærmere beskrivelse av de ulike programfagene. Felles programfag Ergonomi og bevegelse 2. Faget er en videreføring fra vg2 med fokus på kjennskap til ulike dansestiler Andre året - Vg2 . Du har færre timer i fellesfagene og flere timer i progamfag enn på Vg1. På Vg2 kan du velge hvilket valgfritt progamfag du ønsker, og timene (5 timer) brukes enten til videre spesialisering i medier og kommunikasjon eller til programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram

Valgfritt programfag. teaterproduksjon fordypning 2, 5 timer per uke; Felles programfag Teater og bevegelse 2. Her vil du fortsette arbeidet fra vg2 med trening og med større fokus på egentrening. Du vil lære flere retninger og teknikker innenfor bevegelses faget og lære selv å koreografere og skape komposisjoner av fysiske uttrykk et 5-timers valgfritt programfag på vg2 og to 5-timers valgfritt programfag på vg3. Medier og kommunikasjon. Fordypning og programfag. MK lyddesign høst 2020 AF. Hvilke programfag som tilbys kan variere fra år til år. Her er oversikten for valgfrie programfag 2020-2021 (1) (PDF, 3 MB Du har 35 timer undervisning per uke, med en kombinasjon av fellesfag og programfag. På Vg1 har du fellesfag og obligatoriske programfag innen idrettsfag. I tillegg kan du velge et valgfritt programfag. Buskerud videregående skole tilbyr fagene Toppidrett og Breddeidrett alle tre årene. På Vg2 har du fellesfag og programfag Toppidrett 1 er et valgfritt programfag innen utdanningsprogram for idrettsfag som også kan inngå som valgfritt programfag innen studiespesialisering. Forkunnskaper Fullført grunnskole eller tilsvarende

Valgfritt programfag 5 Totalt 12 Du finner oversikt over hvilke programfag du kan velge på skolens vilbli-side. Andre året - Vg2. På Vg2 har du færre fellesfag og flere timer i progamfag enn på Vg1. Det er 35 timer undervisning i uken, og 18 timer er fellesfag og 17 timer er programfag. Hvilke. Valgfritt programfag. To timer av disse skal brukes til ett av disse fagene: Bevegelse, danseteknikk, lytting, musikk eller teaterensemble. 7 Totalt 12 Du finner oversikt over hvilke programfag du kan velge. I tillegg kan du velge et valgfritt programfag ; Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen må velge et 2. fremmedspråk i Vg3 i stedet for valgfritt programfag. Se fag og timefordeling for idrettsfag på vilbli.no. Våre tilbud. 1. Idrettsfag med programfag breddeidrett. 2. Idrettsfag med programfag toppidrett. fotball; håndbal Valgfritt programfag tekst skal utvikle elevens kompetanse i å uttrykke seg, tolke og forstå at kommunikasjon har ulike formål. Det inkluderer tekstutvikling, tekstproduksjon og publisering innen forskjellige sjangre og bruksområder i spennet mellom faktabasert journalistikk, kreativ tekstproduksjon og kommersielle budskap

Medier og kommunikasjon (Fag- og timefordeling

Programfag Videregående opplæring - vilbli

 1. imum tre programfag, hvor to av fagene må gi fordypning innenfor programområdet ditt (Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ). Modellen nedenfor viser rammene for et Vg2-fagvalg, Programfag 1 og 2 er fordypningsfagene, mens programfag 3 er et valgfritt fag som ikke nødvendigvis må være hentet fra fra programområdet (en realfagselev kan f.eks ha sosiologi.
 2. hva er forskjellen på S og R matte? (bortsett fra vansklighets graden) er det oppgaver du sitter i timesvis med i R matte? og til slutt. jeg fikk et ark om studiespesialisering og da står det vg1 fellesfag 842 årstimer, vg2 fellesfag 420 årstimer, programmfag fra egent programområde 280 årstimer og valgfritt programfag
 3. Hei, jeg ønsker å bytte ut et valgfritt programfag fra videregående og erstatte det med et valgfritt program fag fra studiespesialiserende. Jeg gikk musikklinjen ved en Steinerskole, og fikk beskjed av rådgiver ved skolen at dette ikke var mulig å bytte ut valgfrie programfag, mens en rådgiver ved en privatistskole sa at dette ikke var noe problem (selvom det er en steinerskole)

Hva er programfag? - Ung

Programfag - Hjalmar Johansen videregående skol

 1. Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 - programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. jul
 2. Dersom du har Vg1 og Vg2 yrkesfag uten fagbrev, trenger du denne fagpakken for å oppnå generell studiekompetanse. Pakken inneholder fagene norsk, historie, matematikk 2PY, naturfag vg3 påbygg, kroppsøving og et valgfritt programfag. Skriv inn ønsket valgfritt programfag i kommentarfeltet ved påmelding. Kontakt gjerne våre rådgivere for nærmere informasjon om denne pakken: post.
 3. Spansk 3 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Faget gir 1 språkpoeng. Faget gir ett helt tilleggspoeng og høyeste kompetansenivå innen fremmedspråk på videregående skoles nivå
 4. Valgfritt Programfag : Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Årstimer 140. Skolen har følgende valgmuligheter for skoleåret 2020-2021 (med forbehold om at nok velger det): Læreplan i Sosiologi og sosialantropologi. Læreplan i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Læreplan i Biologi
 5. Valgfritt programfag 5 Totalt 22 Du finner oversikt over hvilke programfag du kan velge på skolens vilbli-side. Veien videre. Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Noen studier har.
 6. utter per uke + 5 fagdager. Noen fag som krever lengre arbeidsøkter har dobbelttimer. Du vil få en standpunktkarakter i hvert programfag for hvert skoleår (på slutten av . Vg2 og Vg3), hvis det ikke står noe annet

Idrettsfag Vg2 - Udi

Som valgfritt programfag fra idrettsfag kan elevene velge breddeidrett. De kan også velge programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram. Breddeidrett Her vil det legges til rette for Politikk og menneskerettigheter er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan få full programfagsfordypning ved å ta faget sammen med for eksempel Sosiologi og sosialantropologi eller Sosialkunnskap

Valg av programfag - Royken videregaende skole

Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i

Valgfritt programfag knyttet til YFF 5 Totalt 19 21 15 Fordypning og programfag. Programfagene du skal ha er de samme som elevene på helse- og oppvekstfag har: helsefremmende arbeid; kommunikasjon og samhandling; yrkesutøving ; I tillegg skal du ha yrkesfaglig fordyping. Fagene vil kobles sammen og rettes mot. Internasjonal engelsk er valgfritt programfag som gir dybdekunnskap i engelsk språk, inklusive språkvarianter utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet. Faget tar også for seg sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden 2 programfag innenfor ditt programområde; 1 programfag som er valgfritt; TID-TMT-elever MÅ velge 'Toppidrett' som valgfritt programfag; Logg inn i VismaInSchool. MÅ bruke Chrome for at fagvalget skal fungere! Trykk på lenken for å komme til VismaInSchool

Studiespesialisering - Eilert Sundt videregående skol

I tillegg må du velge et valgfritt programfag hvert år: Vg1: Toppidrett Breddeidrett . Vg2 og Vg3: Friluftsliv Toppidrett. Toppidrett (5 timer) er et valgfritt programfag som består av hovedområdene ferdighetsutvikling, basistrening og teori. Toppidrett er et tilbud til de som går på idrettsfag og studiespesialiserende fag Trykk og foto er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for formgivingsfag. Timetall. 5 timer per uke. Innhold. Faget preges av utprøving av fotografering, bruk av fotodigitale redigeringsprogram og grafiske trykkteknikker i verkstedet. Vi jobber innenfor tre områder i lærerplanen: Grafisk uttryk PROGRAMFAG. Alle elever må ha to programfag innenfor valgt programområde. Disse fagene må leses i to år med 5 timer per uke per år. Elever skal i tillegg ha et valgfritt programfag. Dette dekkes ved TTG av fagene toppidrett (vg1) og konkurranse- og toppidrett (vg2/vg3)

Programområde for medier og kommunikasjon (MK)

Idrettsfag - Vestfold fylkeskommun

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid Valgfritt programfag Samisk. 1.språk samisk 1 (Morsmål) 2.språk samisk 2 (nivå 7-9 i læreplanen) 2.språk samisk 3 (nivå 4-6 i. Andre året - Vg2. Du har færre timer i fellesfag og flere timer i progamfag enn på Vg1. På Vg2 kan du velge hvilket valgfritt progamfag du ønsker, og timene (5 timer) brukes enten til videre spesialisering i kunst, design og arkitektur eller til programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram Valgfritt programfag fra studieforberedende utdanningsprogram: 140: Sum årstimer opplæring i skole: 842: 840: 841: 2523: Opplæringsløpet innebærer følgende flytting av fag:-Valgfritt programfag er lagt til Vg1-Geografi og samfunnsfag er lagt til Vg2 Valgfritt programfag fra studieforberedende utdanningsprogram: 140 * 140: Sum årstimer opplæring i skole: 898: 784: 841* 2523 * Et flertall av elevene valgte å ha 140 t valgfritt programfag på vg2 i stedet for på vg3, slik at de fleste endte med uketimetall 32 - 33 - 25, og et mindretall endte med uketimetall 32 - 33 - 30

Vg2, vg3 Realfag - Royken videregaende skole

Idrett står sterkt i Lørenskog og kommunene rundt og derfor er idrettsfag et utdanningsprogram som passer mange elever godt. Du kan velge toppidrett eller breddeidrett som valgfritt programfag. I tillegg vil du i løpet av de tre årene ha felles programfag som treningslære, aktivitetslære, treningsledelse og idrett og samfunn på timeplanen Det er læreplanen i toppidrett - valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag som følges. Samarbeidet med Stoppen SK og FOLD St. Hallvard HK, sikrer at tilbudet får høy sportslig kvalitet Valgfritt programfag: 140: Religion og etikk: 84 : For ytterligere informasjon se: www.vilbli.no * Ved valg av matematikk R1 eller matematikk S1 må fellesfaget matematikk 2P erstattes med et ekstra programfag . Veien videre Med fullført og bestått vg3 er du klar for videre studier ved høgskoler og universiteter Fagkode: MOK3005 Valgfritt programfag Årstrinn: Vg2 og Vg3 Forberedelsestid: 48 timer (2 virkedager) Eksamenstid: Inntil 45 minutter Skoler: Akademiet Oppgaveproduksjon: Faglærer/fagseksjon Forberedelsesdel og annen relevant informasjon skal være sensor i hende senest 1 uke før elevene får melding om trekk På Vg2 har du ett valgfritt prog r amfag og timene (5 timer) brukes enten til videre spesialisering i kunst, design og arkitektur eller til programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram - hvis dette er praktisk mulig. Hvilke programfag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud

 • Warchild jethro tull.
 • Robåt best i test.
 • All pubg scopes.
 • Hjem kjære hjem svensk film.
 • Romaskin yk r0901b.
 • Tanzkreis siegen.
 • Größte brauerei der welt 2016.
 • Chester bennington lily bennington.
 • Bjørkavollens kaninoppdrett.
 • Retro stoler oslo.
 • Fjellturer i italia.
 • Posten priser brev.
 • Kind ohne mann bekommen.
 • Ausflugsziele mit hund hannover.
 • Download film lovligt og gratis.
 • Kongestien malaga.
 • Russisk sprog.
 • Xxl kundeavis uke 39.
 • Leslie nielsen ektefelle.
 • Sjokoladetrekk marsipan.
 • Ntnui triatlon.
 • Hvor fort fryser vann.
 • Dumeklemmer halle stadthalle ratingen kommende veranstaltungen.
 • Ihk darmstadt ausbildungsplan.
 • Hvordan slutte å krangle med kjæresten.
 • Hva betyr løve tatovering.
 • Ub tillegg butikk 2017.
 • Singapura till salu.
 • Lavt stoffskifte lavkarbo.
 • Neon leuchtschrift.
 • Fattigmann oppskrift.
 • Stoff nettbutikk.
 • Lista spesa supermercato.
 • Jula sand akvarium.
 • D'link setup wizard.
 • Slag mot leggmuskel.
 • Longboard xxl.
 • Culinar hannover salsa.
 • Glans maling.
 • Elotec magnum 10 manual.
 • Nokia aktiekurs historik.