Home

Omskjæring guttebarn oslo

Omskjæring - Parsennklinikken A

Rituell omskjæring av guttebarn ved Parsennklinikken. Parsennklinikken er en kirurgisk spesialistklinikk som også utfører rituell omskjæring av guttebarn. Nedenfor har vi samlet informasjon som kan være nyttig å vite om inngrepet. 0367 Oslo. Org: 914156661. post@parsenn.no Omskjæring utføres i dag ved bruk av to ulike metoder. Den første metoden er en ren kirurgisk teknikk. Omskjæring hos nyfødte gutter innledes da ved at forhuden løsnes fra glans. Man kan så klippe eller skjære huden av ved basis av glans. Deretter syr vi rundt det overskårne. Omskjæring av guttebarn med Plastibell-rin Parsennklinikken er en urologiklinikk med sentral beliggenhet på Majorstuen i Oslo. Hos oss får du god kontinuitet! Sentral beliggenhet i Oslo! Omskjæring av guttebarn. Kirurg Sheraz Yaqub som til daglig arbeider ved gastrokirurgiske avdelinger utfører dette. Mer informasjon om omskjæring og priser finnes her. Parsennklinikken AS Omskjæring av guttebarn i Oslo. Parsennklinikken er en kirurgisk spesialistklinikk som også utfører rituell omskjæring av guttebarn. Omskjæring gjøres av spesialist i kirurgi som har lang erfaring med dette inngrepet. Les mer om Parsennklinikken her. Barn og Ungdom Flere tunge høringsinstanser mener omskjæring av guttebarn bør forbys. Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Human-Etisk Forbund, Ressurssenteret for menn og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker slutt på praksisen

Omskjæring av guttebarn - Uroklinikke

Omskjæring av gutter er noe helt annet enn omskjæring av jenter og kan ikke sammenlignes. Mange må omskjære pga trang forhud. I mange land er omskjæring helt vanlig av religiøse grunner. I andre land som USA er det vanlig av hygeniske årsaker. Og før dere slakter omskjæring bør dere sjekke om hvilke positive sider det kan ha Omskjæring av norske guttebarn: Frp skal signalisere at de er det «norskeste av det norske» Fremskrittspartiet vedtok at de vil innføre forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge

Parsennklinikken AS - Parsennklinikken A

 1. Bare 81 guttebarn er rituelt omskåret ved offentlige sykehus etter at loven ble innført. - Vi har ikke kapasitet, sier Gunnar Aksnes, seksjonsleder for barnekirurgi ved Oslo.
 2. Omskjæring er et inngrep som potensielt kan påføre gutten skade eller risiko for skade og rituell omskjæring må derfor skje i samsvar med de krav som følger av loven. En lege som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser i loven eller i medhold av loven, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder (14)
 3. Rituell omskjæring av gutter under 18 år kan bare utføres etter samtykke fra den eller de som har foreldreansvar for gutten. Fordi det er et inngrep som har varige følger, som ikke er medisinsk begrunnet og er forbundet med en viss risiko må begge foreldrene, hvis de har felles foreldreansvar, samtykke til at det utføres rituell omskjæring
 4. Fra 01.01.2015 trådte en ny lov i kraft som pålegger alle helseforetakene å tilby rituell omskjæring av guttebarn, men loven tillater at leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet. Rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år. Lovens formål er å sikre at rituell omskjæring av gutter utføres på en forsvarlig måte, samt.
 5. Omskjæring - eller Brit mila - er det religiøse rituale som ønsker guttebarn velkommen i det jødiske fellesskapet. Selv om skikken med omskjæring av gutter er ganske vanlig i mange samfunn, både religiøse og sekulære, er selve inngrepet - i alle fall i Norge - ganske omstridt
 6. Rituell omskjæring av guttebarn skal nå utføres ved norske sykehus. Det gleder muslimske miljøer, men skaper motstand blant helsepersonell

Info om omskjæring i Oslo - Sykehus omskjæring gutte

Erlend Hem (f. 1970) er dr.med., fagsjef ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, og redaktør for Tidsskriftets språkspalte. Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter. Artikkel. Alle helseforetak er siden januar 2015 pålagt å tilby rituell omskjæring av guttebarn Omskjæring av guttebarn Fem måneder gammel baby død etter omskjæring Karvesvingen 1, 0579 Oslo; Sentralbord: 24 00 10 00. Kundeservice Dagbladet Pluss: 24 00 10 00 - tast 2 Det gjenspeiler seg også i den norske loven, hvor kjønnslemlestelse er forbudt, mens rituell omskjæring av guttebarn er lov så lenge det er helsepersonell til stede (se faktaboks nederst på siden). - Vi forbyr altså alle typer for omskjæring av jenter, mens det for gutter dreier seg om minimering av helserisiko Omskjæring Klinikk I Oslo, Lillestrøm, Norway. 98 likes. Vi tilbyr omskjæring til guttebarn, gutter og voksne menn i lokalbedøvelse enten det er for religiøse, kulturelle eller medisinske årsaker... Rituell omskjæring er en praksis som er mye diskutert, da inngrepet er permanent og gjøres på barn som ikke har samtykkekompetanse. Mens noen hevder at omskjæringen er nødvendig fra deres religiøse ståsted, mener andre at å omskjære barn er et overgrep mot barn som ikke får mulighet til å bestemme over sin egen kropp

Forskere er uenige om hvordan omskjæring påvirker gutters helse. Frisch henviser blant annet til en engelsk analyse fra år 2000, der det anslås at bare 0,6 prosent av gutter utvikler tilstanden BXO, som er en hudsykdom som rammer forhuden eller penishodet, og som ifølge Frisch gjør omskjæring medisinsk nødvendig. - I dag er legene oppmerksomme på at det er viktig å bevare forhuden. Omskjæring Klinikk I Oslo, Lillestrøm, Norway. 77 likes · 2 talking about this. Vi tilbyr omskjæring til guttebarn, gutter og voksne menn i lokalbedøvelse enten det er for religiøse, kulturelle eller..

Døde etter omskjæring i Oslo En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo Rituell omskjæring er en del av vårt vanlige barnekirurgiske tilbud. Sykehuset i Vestfold er også en utdannelsesinstitusjon som samarbeider med Universitetet i Oslo. Ved sykehuset gjennomføres også kompetanseutvikling for alle ansatte og du vil kunne møte personell som deltar i dette loven som direkte regulerer omskjæring av gutter i Norge (2). Loven pålegger de regionale helseforetakene å tilby rituell omskjæring av guttebarn dersom dette er foreldrenes ønske (1)§2, og ble blant annet basert på innstillingene til Stålsettutvalget (3) (punkt 19.5.2). Love Mannlig omskjæring (også kalt omskjærelse) er et kirurgisk inngrep som består i at man fjerner forhuden på penis hos en gutt eller mann.Behandlingen kan bli utført av medisinske eller av religiøse og kulturelle grunner. Omskjæring av religiøse-kulturelle grunner er en omstridt prosedyre i Vesten, fordi man gjør et permanent kirurgisk inngrep på barn uten samtykkekompetanse Omskjæring er et operativt inngrep på mannlige og kvinnelige kjønnsorganer som utføres av medisinske grunner eller i henhold til religiøse eller kulturelle påbud. I sin opprinnelige betydning av ordet innebærer omskjæring fjerning av forhuden hos gutter eller menn (circumcision), mens begrepet i dag også omfatter kjønnslemlestelse (mutilering), det vil si rituelle og religiøst.

Gutt døde etter omskjæring i Oslo - Aftenposte

Fra 1. januar skulle alle helseforetakene ha tilbudt rituell omskjæring av guttebarn. Men i Nord-Norge er det ingen urologer som vil utføre inngrepet. - De oppfører seg som tante Sofie, mener. Omskjæring har denne bakgrunn: Gud inngikk i sin tid en pakt London 1989.) Hverken guttebarn som fødes til Islam, eller gutter og menn som velger å bli muslimer, må altså omskjæres muslim og ansvarlig drifter av flere sosiale og kulturelle virksomheter for barn, unge og andre i Oslo. For sitt arbeid ble han tildelt Kongens.

Omskjæring av guttebarn, gutter og voksne menn (krever timebestilling). Vennligst besøk www.omskjæringklinikk.no for nærmere opplysninger. Hijama/kopping terapi (krever timebestilling). Godkjent sjømannslege og petroleumslege (krever timebestilling). COVID-19 / Coronatesting ( krever timebestilling) ALLE er velkomne hos oss! Forbud mot omskjæring av guttebarn er ikke aktuell politikk i Norge, ifølge helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap). Hvert år blir anslagsvis 2.000 gutter omskåret i Norge, mange av dem. Forskere ved Oslo Met har fått bevilget penger til å evaluere hvordan loven om rituell omskjæring av gutter virker fra den trådte i kraft i 2015 og frem til 2020. De skal se på hva som er rådende praksis og hva slags erfaring foreldre og helsevesenet har etter innføring av loven

Informasjon om rituell omskjæring av gutter Til foreldre som vurderer/ønsker at eget guttebarn skal få utført rituell omskjæring Rituell omskjæring av gutter er en operasjon hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst begrunnet. I Norge mener en at slike inngrep ikke har noen helsegevinst for barn Omskjæring av gutter er et overgrep, på samme måte som omskjæring av jenter er et overgrep. Jeg mener det bør forbys på lik linje, sier Solbakk. Innholdet som skulle vises her støttes.

Omskjæring av guttebaby i Oslo - hvilke klinikker? - Baby

I USA har omskjæring av gutter stått svært sterkt. 80 prosent av amerikanske menn var omskåret i 1975, uavhengig av religion eller etnisk tilhørighet. I dag er omtrent halvparten det og tallene går nedover. I 2006 valgte 56 prosent å skjære om sine guttebarn, i 2009 var det bare 32,5 prosent Omskjæring av guttebarn er utbredt praksis i USA. Det er antatt at ca. 1,2 millioner guttebarn gjennomgår omskjæring hvert år, til en kostnad av 150- 270 millioner dollar I Norge er omskjæring av jenter og kvinner fordømt og stigmatisert og kalles kjønnslemlestelse. Rituell omskjæring av guttebarn er derimot lov, så lenge det utføres av helsepersonell. Da Ingvild Bergom Lunde startet arbeidet med doktorgraden sin, var planen å utforske erfaringer med og oppfatninger til kjønnslemlestelse hos kvinner Fra nyttår 2015 trådte en ny lov i kraft som pålegger alle helseforetakene å tilby rituell omskjæring av guttebarn, men loven tillater at leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet St. Olavs slutter med omskjæring av guttebarn. Nyheter: Flere helseregioner i Norge står nå uten omskjæringstilbud. Nå avvikler St. Olavs Hospital i Trondheim tilbudet om omskjæring av guttebabyer. NTB/trondheim24.no Publisert: 31. januar 2018. Del Tweet Del på mail

Omskjæring av norske guttebarn: Frp skal signalisere at de

 1. Et guttebarn døde i Oslo to dager etter omskjæring gjort av lege, et annet ble i all hast fraktet til sykehus på grunn av livstruende komplikasjoner etter inngrepet. På Oslo universitetssykehus behandler barnekirurgene mellom 5-10 barn årlig for komplikasjoner etter rituell omskjæring
 2. En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo
 3. Rituell omskjæring av guttebarn er et grovt brudd på grunnleggende menneskerettigheter; en utdatert og tidvis barbarisk praksis vi som et moderne samfunn må ta avstand fra. I stedet er vi nå i ferd med å godkjenne den med straffelovens velsignelse. Det norske Helse- og omsorgsdepartementet har et notat om omskjæring ute til høring
 4. Frykter helsefarlig omskjæring Helse Øst stopper offentlig tilbud. Staten vil ikke lenger betale for omskjæring av muslimske guttebarn i Oslo og Akershus

Oslo-sykehus har venteliste for omskjæring - NRK Oslo og

Omskjæring til blodpris. I 2015 har loven om rituell omskjæring av gutter trådt i kraft, etter mye motstand. Hensikten med å tilby rituell omskjæring innenfor det offentlige helsevesenet. Oslo Universitetssykehus (OUS) utførte bare ni omskjæringer i fjor, og har lang venteliste. - Det er ikke slik at barnekirurgisk avdeling har ledig kapasitet på personell eller operasjonsstuer, og vi har ikke fått tildelt ekstra ressurser i forbindelse med at ministeren har bestemt at omskjæring skal utføres i offentlige sykehus

Rituell omskjæring av gutter - Helsedirektorate

Video: Rituell omskjæring av gutter - helsenorge

Omskjæring – Parsennklinikken AS

Omskjæring av gutter utføres hos IbsenSykehusen

 1. Rituell omskjæring av gutter - informasjonsskriv til foreldre. Rituell omskjæring av gutter - informasjonsskriv til foreldre. Først publisert: Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer
 2. Oslo 20170623. Partileder Siv kom i stand etter initiativ fra de jødiske lederne, som har reagert sterkt på Frps landsmøtevedtak om å forby omskjæring av guttebarn
 3. Mens offentlige sykehus har omskåret vel 30 nyfødte gutter siden loven ble innført i år, har den private Parsennklinikken omskåret 150. Det kirurgiske inngrepet annonseres på Gule Sider til.
 4. Rituell omskjæring av gutter er sannsynligvis en mer enn 5 000 år gammel tradisjon. Det kan omskjæres ca. 25 millioner gutter hvert år. I Norge fødes det ca. 670 gutter med muslimske foreldre hvert år. Rituell omskjæring hos gutter i Norge utføres i liten grad i spedbarnsalderen
 5. Staten vil ikke lenger betale for omskjæring av muslimske guttebarn i Oslo og Akershus. Nå frykter Pasientombudet amatørkirurgi på bakrommene. 19. mai 2005 07:23 19. okt. 2011 13:14. smp-stories-top-widget. Tidligere kunne muslimer få omskåret guttebabyen sin mot en egenandel på 75 kroner
 6. Komplikasjoner etter omskjæring. Oslo: Én av ti gutter som blir omskåret får komplikasjoner etter inngrepet. Det kan ende i amputasjon av penis eller dødsfall, sier svensk forsker

Omskjæring. I mai døde en to uker gammel gutt etter å ha blitt omskåret i Oslo. I kjølvannet av dødsfallet fulgte en debatt om forbud mot omskjæring av guttebarn Rituell omskjæring. Rituell omskjæring av gutter er en tradisjon ­innenfor Jødedom og Islam. Innenfor jødedom må ­guttebarn omskjæres innen åtte dager etter fødsel. I Islam er det ingen ­lignende tidsfrist, men det anbefales at omskjæringen bør skje før gutten har fylt to år. Barneombudet ønsker ­aldersgrense for omskjæring Kort om omskjæring av guttebarn. Jeg leser Hadi Liles artikkel i Kritisk juss 02/2018 slik at han mener at jeg på grunn av at jeg anvender den argumentative metoden i min avhandling, konkluderer med at omskjæring av guttebarn er i strid med FNs barnekonvensjon

Uklokt av Frp å ville forby omskjæring av guttebarn. Det er underlig at at Israel-vennlige Frp - som første norske parti - i helgen gikk inn for å forby omskjæring av guttebarn Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en samlebetegnelse på ulike former for omskjæring, som er kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som føre til varierende grad av ødeleggelse avhengig av typen prosedyre som brukes. Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika Dekker Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Rituell omskjæring tilbys enten i egen virksomhet eller etter avtale med private leverandører. Foretakene kan benytte seg av Ibsensykehusene i Gjøvik og Porsgrunn for guttebarn i alderen null til tre måneder

Info om omskjæring i Oslo - Sykehus omskjæring gutter

Tusentakk flotte damer Jeg husker også gamledager hvor det var mer liv her inne, og alle delte fødselshistorier. Ting har forandret seg, og det kan vi gjøre noe med hvis vi vi Forbud mot omskjæring av guttebarn er ikke aktuell politikk i Norge, ifølge helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap). I stedet skal inngrepene skje på sykehus. Det blir trolig konklusjonen når helsedepartementet skal ta stilling til omskjæring av gutter i Norge, skriver VG Garanterer omskjæring På tross av massiv motstand mot å omskjære guttebarn uten medisinsk begrunnelse, vil tilbudet bli landsomfattende om kort tid Rituell omskjæring er kun tillatt på gutter og regulert i lov om rituell omskjæring av gutter av 20. juni 2014 nr. 40. Foreldrene må ta kontakt med fastlegen for å få henvisning til rituell omskjæring Rammeavtale - Ibsensykehuset Kalbakken Les mer om rituell omskjæring av guttebarn på ibsensykehusene.n

Rituell omskjæring tilbys enten i egen virksomhet eller etter avtale med private leverandører. Foretakene kan benytte seg av Ibsensykehusene i Gjøvik og Porsgrunn for guttebarn i alderen null til tre måneder. I tillegg har enkelte foretak egne avtaler med private leverandører Omskjæring av nyfødte, friske guttebarn er et kontroversielt tema. Det foreligger ikke medisinsk dokumentasjon for at omskjæring på friske gutter har medisinske fordeler. I Norge antas det at. Omskjæring er også eksplisitt begrunnet i den andre av religionens to primærkilder - profeten Mohammed (fvmh) sine handlinger og uttalelser (sunnah) (f.eks. Sahih Bukhari, 2:495 og 72:779). Derfor er så godt som alle muslimer omskåret. Islamsk Råd Norge anser derfor omskjæring av guttebarn for å være helt sentral for utøvelse av Islam Den pålegger alle helseforetakene å tilby omskjæring av guttebarn for å sikre at inngrepet skjer forsvarlig, samt å sikre et tilgjengelig tilbud. Av kapasitetshensyn utføres denne tjenesten ikke lenger ved St. Olavs hospital. Fra 1. juni 2018 har Ibsensykehusene AS og Helse Midt-Norge RHF inngått en avtale om rituell omskjæring av gutter Imamen mener omskjæring av guttebarn forhindrer sykdommer, men møter motstand fra Barnelegeforeningen. Nordens største moské ligger på Furuset i Oslo og er en Ahmadiyya-menighet

Omskjæring - eller Brit mila - ønsker jødiske guttebarn

Regulering av omskjæring må ta utgangspunkt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse og prinsipp om rettsikkerhet må være gjeldende uavhengig av kjønn. I et samfunn som ønsker å legge til rette for mennesker av ulik kulturell og religiøs bakgrunn vil det oppstå konflikter basert på verdier og tradisjoner Oslo-sykehus har venteliste for omskjæring. Av. E - 25/02/2016. 165. Bare 81 guttebarn er rituelt omskåret ved offentlige sykehus etter at loven ble innført. - Vi har ikke kapasitet, sier Gunnar Aksnes, seksjonsleder for barnekirurgi ved Oslo universitetssykehus (OUS) Rituell omskjæring av guttebarn. Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med Ibsensykehusene AS om rituell omskjæring av guttebarn fra 1.12.2016 for en maksimal kontraktslengde på fire år (2+1+1). Avtalen er forlenget tom 30.11.2020. Inngrepene utføres i dag på Ibsensykehusenes lokasjoner i Porsgrunn og Gjøvik For Venstre har fremstøt for å innføre 15 års grense for omskjæring av guttebarn blitt en gjenganger. Forslaget ble avvist - med klart flertall. Tidligere forstander for Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Anne Sender, var blant Venstre-delegatene som kjempet imot forslaget

Velkommen til omskjæring Klinikk i Oslo - Omskjæring

Sykehuset Østfold starter omskjæring av guttebarn - NRK

Omskjæring av guttebarn er jo tradisjonelt noe man forbinder med en jødisk praksis, selv om det også er utbredt blant muslimer og i land som USA mfl. Det er mao. en tradisjon innen en hvit, kristen religiøs retning og det er i Norge en relativt stor sympati med jøder og den jødiske trosretningen som gjør at mange har lett for å unnskylde dette som en akseptabel praksis Jeg og min kone venter en sønn. Vi er etnisk norske, men etter tre års botid i USA, er jeg overbevist om at omskjæring er det beste alternativet for sønnen. Norge burde gjøre som jødene, amerikanerne, inderne, italienerne, muslimene og russerne- omskjære sønnene våre! Forhuden er et vondtluktende.. 0028 OSLO 0179 OSLO www.barneombudet.no Tlf 22 99 39 50 Fax 22 99 39 70 Org.nr.: 971 527 765 BARNEOMBUDET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks Barneombudet har forståelse for at muslimske og jødiske trossamfunn, hvor omskjæring av guttebarn har blitt praktisert i flere tusen år,. Stopp omskjæring. 9,9 k liker dette. Nettverket Stopp Omskjæring vil gjennom opplysning og engasjement, arbeide for å avskaffe omskjæring av barn

Omskjæring av gutter Tidsskrift for Den norske legeforenin

 1. Universitetet i Oslo. Omskjæring av guttebarn - en leges betraktninger. Kjendislegen Wasim Zahid gjør seg noen edruelige og balanserte betraktninger i den opphetede og følelsesladede omskjæringsdebatten
 2. Human-Etisk Forbund berømmer vedtakene fra Frps landsmøte i 2017 og SVs landsstyre i april 2018 om et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. De to partienes vedtak er positive og samstemmer med Human-Etisk Forbunds tidligere vedtak fra 2012
 3. På et møte med jødiske ledere i Oslo mandag skal Jensen ha uttalt at landsmøtets vedtak om å forby rituell omskjæring av guttebarn ikke vil bli fulgt opp på hennes vakt. Vedtaket i mai vakte skarpe reaksjoner hos Israels ambassadør til Norge og blant jødiske ledere
 4. Jeg er gift med en muslimsk mann, er selv medlem av statskirken. Ingen av oss er særlig troende og praktiserer ikke våre respektive religioner til hverdags. Vi fikk en sønn for halvannen uke siden og er helt enige om at vi skal vise/lære han begge religionene så får han velge selv når han er gamm..
 5. Kunnskapssyn og den argumentative metoden. Som mange jurister ble jeg lært opp i rettspositivistisk metode. I henhold til denne metoden skal svaret på den juridiske problemstillingen - om omskjæring av guttebarn er i strid med FNs barnekonvensjon - finnes i autoritative rettskilder. 4 Det autoritative forankres i en rettsstatsforståelse om folkestyre og demokrati
 6. ste ikke før barna er gamle nok til selv å bli hørt i saken. Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Human-Etisk Forbund, Ressurssenteret for menn og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo,.
 7. I dette nummeret ser vi på omskjæring av guttebarn. Norske politikere har bestemt at sykehus skal tilby omskjæring av gutte-barn. set i Oslo. 25 Verdens malariadag Det er anslått at det forekommer 219 millioner tilfeller av malaria hvert år, og 660 000 dødsfal

Gutt død av omskjæring i Oslo... *link* En tråd i 'Generelt' startet av Epleskrott, 12 Mai 2012. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Side 7 av 12 < Forrige 1. Omskjæring lege i oslo. Reserver ditt Hotell i Oslo online. Bra priser, ingen reservasjonsgeby Velkommen til Omskjæring Klinikk i Oslo/ Avicenna klinikk AS Waleed Saleem 2020-07-11T11:05:04+02:00 Vi er en del av Avicenna Klinikk AS og tilbyr omskjæring i lokalbedøvelse til guttebarn, gutter og voksne menn når dette er ønskelig på grunn av enten religiøse, kulturelle eller medisinske.

Vil forby omskjæring av guttebarn

Omskjæring av guttebarn - Fem måneder gammel baby død

 1. st mutilerende formen - fjerning av forhuden på klitoris, med eller uten delvis eller fullstendig fjerning av de små kjønnsleppene, synes å ligge nært opp til det som guttebarn utsettes for i dag
 2. Omskjæring omtales ikke i Koranen, men derimot flere steder i de klassiske tekstsamlingene Både i Rogaland og Troms ble det født langt flere guttebarn med muslimske foreldre enn det antall nyfødte, Dekning av utgifter ved omskjæring på religiøse indikasjoner. Rundskriv I-1106/76. Oslo: Helsedirektoratet, 1976. 9
 3. Frps landsmøtevedtak om å forby rituell omskjæring av guttebarn møter motstand fra jødisk hold. Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trosamfunn mener et slikt forbud vil være det samme som å forby jødisk religiøs praksis. Kohn sier til Aftenposten at du ikke kan forby brit milah, samtidig som du hevder å være for religionsfrihet
 4. Omskjæring. Rituell omskjæring av guttebarn praktiseres av jøder og muslimer. På verdensbasis blir om lag hvert fjerde guttebarn omskåret. Under inngrepet fjernes forhuden fra penis. Lov om rituell omskjæring av gutter trådte i kraft 1. januar 2015 og pålegger regionale helseforetak å sørge for at spesialisthelsetjenesten tilbyr.
 5. 1 Sammendrag Bakgrunn: Rituell omskjæring av guttebarn har blitt en del av det offentlige helsetilbudet i Norge. En ny lov om rituell omskjæring trådde i kraft i 2015, formålet var å sikre at omskjæringen utføres på en forsvarlig måte og sikre at det er et tilgjengelig tilbud
 6. Rituell omskjæring av guttebarn er en praksis som tradisjonelt har vært lite praktisert i Norge. Inngrepene som har funnet sted har som regel hatt en medisinsk begrunnelse og ikke vært styreleder'i'DetMosaiske'Trossamfund'i'Oslo,'Ervin'Kohn,'uttalte'følgende'i'forbindelse'med.
 7. Det eneste riktige er naturligvis å forby omskjæring av guttebarn på lik linje med forbud mot omskjæring av jenter. Videre må det settes klare strafferammer for lovbrudd. Det er spesielt urovekkende at mens det ble utført ca. 800 omskjæringer av gutteromkring år 2000, er tallet mer enn fordoblet i dag

De fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst har etablert tilbud om rituell omskjæring av guttebarn etter at dette kom som et lovkrav i 2015, men kapasiteten er ikke tilfredsstillende. Etter ønske fra helseforetakene har Helse Sør-Øst RHF gjennomført en anskaffelse av rituell omskjæring av guttebarn fra private leverandører Han understreker at «alle i SV» er for at omskjæring skal være lovlig og mulig i Norge: - Det jeg vil motsette meg, er at det skal kunne påtvinges noen. Rituell omskjæring er noe man eventuelt må velge selv fordi det er en religiøs merking som aldri kan gjøres om på. I dag skjærer vi i friske guttebarn - med tvang, sier han

Det er særlig jøder og muslimer som praktiserer rituell omskjæring. Flere hundre guttebarn blir hvert år omskåret i Norge. 132 ble i fjor omskåret ved offentlige sykehus, mens enda flere ble omskåret ved private klinikker, skriver Dagsavisen. - En ting er at inngrepet er smertefullt og uopprettelig Jeg er en fem måneder gammel baby, som havnet i fosterhjem bare noen dager gammel. Nå vil hun som fødte meg omskjære meg. De som gir meg omsorg og passer på meg, har gjort mye for at jeg skal gråte mindre og ha det bedre. Jeg trenger ro, ettersom jeg har hatt en altfor tøff start på livet. Kan hun som fødte meg bestemme dette? Selv om jeg er en baby, så bør jeg vel selv få lov til. Noe verdifullt inn i debatten om rituell omskjæring i norske sykehus bringer det i hvert fall ikke. Litteratur. 1. Bretthauer M, Hem E. Omskjæring av gutter, Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1926. 2. Lindboe A. Vern også guttebarn mot omskjæring. NRK ytring 18.3.2015

Rådet for legeetikk mener at omskjæring av guttebarn ikke er i tråd med viktige legeetiske prinsipper nedfelt i de alminnelige bestemmelsene i § 1 i Etiske regler for leger. Disse pålegger leger å verne menneskets helse, og å helbrede, lindre og trøste Omskjæring av guttebarn burde derfor være et betydelig etisk dilemma, også for de gruppene som praktiserer dette rituelt. På dette grunnlaget er det enkelt å støtte de muslimene som velger å la guttene avgjøre dette selv, når de har kommet i en alder der det er naturlig Sosialt uintelligent som jeg er, tilbød jeg for en tid siden Trønder-Avisa en kronikk om omskjæring av guttebarn. Besvarelsen fra den gang politisk redaktør i Trønder-Avisa, John Arne Moen, nu sjefredaktør, levnet ingen tvil: «Hei, både jeg og andre har lest kronikken din, og det rådet jeg har fått, er at vi definitivt ikke trenger å trykke den Bør omskjæring av guttebarn forbys? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen!. Island kan forby omskjæring av guttebarn VIL BESKYTTE GUTTERS KJØNNSORGAN: Alltinget på Island skal behandle et lovforslag om å forby rituell omskjæring av gutter. Oslo Diabetesforbundet søker sykepleier i 100 % stilling. Oslo Jordmor. Nordfjordeid Diabetessykepleier 80 % stilling. Oslo Annonse

De tre ferske partiene Alliansen, Liberalistene og Selvstendighetspartiet har gått sammen om å politianmelde helsevesenet for omskjæring av guttebarn. Bør omskjæring av guttebarn være lovlig, eller er det i strid med retten til å bestemme over egen kropp? Jeg mener absolutt at omskjæring av gutte.. Rituell omskjæring. Rituell omskjæring av guttebarn praktiseres av jøder og muslimer. På verdensbasis blir om lag hvert fjerde guttebarn omskåret. Under inngrepet fjernes forhuden fra penis. I 2014 vedtok Stortinget at offentlige sykehus fra 1. januar 2015 skulle gi tilbud om omskjæring av gutter Omskjæring var vanlig flere steder i oldtiden, ikke minst i Egypt og blant flere folk i Orienten. Omskjæring av gutter er beskrevet tilbake til år 4300 før Kristus. I Bibelen fortelles det at omskjæring av guttebarn ble praktisert av israelittene I sommer kastet jeg meg inn i debatten om omskjæring av guttebarn. Mitt standpunkt var at omskjæring av guttebarn er fullt ut lovlig og verken i strid med FNs barnekonvensjon eller andre menneskerettighetskonvensjoner. Jeg er vant til et hardt debattklima, men her måtte jeg stå i en flodbølge av sterke personangrep i sosiale medier og i kommentarfeltene, som blant annet gikk på min.

Parsennklinikken AS – Parsennklinikken ASSUS vil flytte omskjæring til det private – NRK RogalandOmskjæring diskuteres i Israel også
 • Stortorsk.
 • Dignitas cs go new roster.
 • Gynekologer asker og bærum.
 • Einwohner winterthur 2016.
 • Ekiz hamburg st pauli.
 • Kan man spise avføring.
 • Nike air force 1 07 black.
 • Michael kors smartwatch sofie preisvergleich.
 • Game of thrones 7 7 17.
 • Arrangørland i fotball vm.
 • Insulinspritze apotheke.
 • Sternzeichen widder horoskop.
 • Technisches rathaus greifswald öffnungszeiten.
 • Bevis på avtjent tid i førstegangstjeneste.
 • Tattoo engelsflügel unterarm.
 • Who invented the microwave oven.
 • Discofox dortmund.
 • Tanzschule lüneburg beuss.
 • Freising deutschland.
 • Vacation app.
 • Rene russo filme.
 • When do i use whom.
 • Fjerne fartssperre elsykkel.
 • Er alle virksomheter merverdiavgiftspliktige.
 • Heiße schere bielefeld.
 • Samsung to hdmi.
 • Croisiere gourmande remich.
 • Yoyo feldbach.
 • Samarbeidslæring johnson og johnson.
 • Caravan center bocholt oktoberfest 2017.
 • Optimus hiker.
 • Tegnbanken no mine tegn.
 • Jobs tourismus ravensburg.
 • Hur ändrar man radavstånd i word mac.
 • Brunel university ranking.
 • Næringsstoffer i rosiner.
 • Hth prisgruppe.
 • Metalle periodensystem.
 • Bobbys oslo.
 • Jotun male huset.
 • Br abendschau heute.