Home

Logistikk og ledelse utdanning

Ledelse og strateg

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK (fagskoleutdanning).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 36 relaterte studier til utdanningen LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK (fagskoleutdanning) Bachelor i logistikk kombinerer økonomi- og ledelsesfag med en fordypning i logistikkfag. Dette gir deg en grunnleggende lederutdanning med dybdeforståelse i hvordan en bedrifts verdikjede henger sammen. Som logistikkstudent får du et godt teoretisk grunnlag og utfører prosjektarbeid og obligatoriske oppgaver som er relevante i næringslivet Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet. Transport og logistikk - Logistikkoperatør Vg2 er beregnet for de som mangler eller vil forbedre et av programfagene for Transport og logistikk Vg2 og ønsker å ta dette som privatist Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk. Vanlege arbeidsoppgåver for ein logistikkoperatør: Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods; Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no Hvorfor Kriseledelse og logistikk? Krise- og beredskapsledelse, avhengig av sammenhengen også kalt risikostyring og -ledelse, er viktigere enn noensinne. Dette programmet gir verktøy, kunnskap og forståelse som gjør per­sonell bedre i stand til å utvikle og implementere kriseberedskap og - respons i ulike sammenhenger

Logistikk & Ledelse og vår nettportal Tungt-Logistikk er kraftig oppgradert på ny plattform. Velkommen over - klikk her: www.tungt-logistikk.no. Transport & Logistikk blir kun digital - Vi arbeider nå med et godt digitalt program som er klart i løpet av kort tid, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner. Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse Studiene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for høyere og annen utdanning. Grunnutdanning i ledelse. Kurset Logistikk og markedsføring kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse,.

Logistikk utdanning

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LOGISTIKK (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 67 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 6 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen LOGISTIKK (Bachelor) Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs.Denne spesialiseringen består av tre kurs, og det fjerde må velges fra en annen spesialisering, for eksempel spesialiseringen i strategi og forretningsutvikling, eller innovasjon og endringsledelse.. Det tilbys vanligvis ett kurs per semester i denne spesialiseringen slik at. Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal gi grunnlag for å utvikle og drifte virksomheten blant annet i samsvar med økologiske prinsipper, for å bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet. Studiet gir en yrkesrettet utdanning, med det kan også brukes som grunnlag for en mastergrad

Logistikkfagskolen - arbeidsleder logistikk

Det handler om best mulig flyt og å oppnå høyest mulig effektivitet til lavest mulig pris. Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen logistikk og Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - Militær logistikk. Bachelor i du være kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle stillinger både i og utenfor Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring. Grunn­utdanning i ledelse. Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LOGISTIKKOORDINATOR (fagskoleutdanning).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen LOGISTIKKOORDINATOR (fagskoleutdanning)

Logistikkledelse - Supply Chain Management B

 1. Hvorfor Praktisk logistikk og markedsføringskanaler? For å kunne lede forsyningskjeder krever det at du har evnen til å se alle aktørene i helhetsperspektiv, og ha et helhetlig syn på ledelse. Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene, og de omfatter både leverandører og kunder
 2. istrasjon.Det er registrert 83 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen LOGISTIKK (Bachelor)
 3. Logistikk handler om mer enn transport. Studiet skal gjennom studiet få en helhetsforståelse av verdikjeder - sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er viktige temaer i utdannelsen

Dette er en praktisk rettet utdanning som kvalifiserer deg til å bli leder med personalansvar eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 studiepoeng. Mange ledere og mellomledere er meget dyktige i faget sitt, men mangler teoretisk utdanning innen ledelse Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN, DELTID SAMLINGSBASERT (fagskoleutdanning).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 62 relaterte studier til utdanningen LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN, DELTID SAMLINGSBASERT. Hvorfor skipsfart og logistikk? Med bachelor i skipsfart og logistikk bidrar du til å bringe Norge inn i fremtiden! Skipsfarten er den største og viktigste globale transportformen mellom kontinentene, og behovet for fraktekapasitet på sjøen vokser kraftig. Skip frakter mellom 80 og 90 prosent av alt det handles med i verden

En bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft gir deg en bred utdanning med mange karrieremuligheter innen både privat og offentlig sektor. Utdanningen kvalifiserer til ulike roller innen tjeneste- handels- og industribedrifter som bedrifts- og forretningsutvikling, administrasjon, økonomistyring, drift og logistikk, prosjektering, konsulent- og rådgivningsvirksomhet

Personell - Forsvaret

Logistikkfagskolen - Arbeidsleder Logistikk

Logistikk - Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik - NTN

Leter du etter en utdanning innenfor - Innkjøp, Master, 2 å Ved å studere marin logistikk og økonomi får man et faglig sterkt utbytte og i tillegg et innblikk i en spennende næring. Studiet har virkelig innfridd til forventningene, og samtidig er det ikke et minus at Kristiansund er en så vakker by. Andrea Lindgaard, bachelorstudent, marin logistikk og økonomi. Marin næring flytter store kvanta innsatsfaktorer og ferdigvarer inn og ut av. Kurs i lager og logistikk - Her finner du kurs for lager og logistikk. Du finner kurs for kommunikasjonssystemer, lagerstyring og annet. Ta kontakt med os Bachelor logistikk og SCM; Bærekraftig byutvikling; Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi; Erfaringsbasert mastergrad helselogistikk og digitale systemer; Habilitering og miljøarbeid; Helse og sosialfag master; Innovasjon og industrielt internett; IT og digitalisering; Juss og administrasjon; Ledelse i helse- og sosialtjenesten; LOG904. Næringslivet vil ha folk med utdanning innen økonomi og ledelse! Dette er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, Handel, service og logistikk: Dybdekunnskap innen butikkledelse, logistikk og innkjøp, forsyningskjedeledelse og Human Resource Management (HRM)

Befalsutdanning - Forsvaret

Styringsdimensjonen dreier seg om ulike styringsnivåer og- midler, og betydningen av ulike ansvars- og styringsformer i utdanning. Med organisasjon og ledelse rettes fokus mot strukturelle og kulturelle trekk ved kunnskapsorganisasjoner, endring, fornyelse og utviklingsarbeid, samhandlingsrelasjoner internt og i forhold til omverden Studiet for deg som vil jobbe innenfor den maritime næring og for skipsoffiserer som ønsker å spesialisere seg. Skipsfarten står for over 80% av all transport i verden. Kompetanse i alle ledd i transportkjeden har avgjørende betydning Kursets foreleser, Arve Gøperød startet sin logistikk-karriere i Forsvaret, FN/NATO, og har deretter jobbet operativt med logistikk i byggevare-, dagligvare og elektrobransjen. Gjennom ulike lederroller fra bla. Ringnes og Optimera/Monter har han ledet flere vellykkede forbedringsprosjekt knyttet til optimalisering av hele verdikjeden Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene. Medlemmer med tariffavtale i privat sektor kan få gratis etter- og videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco. Addisco tilbyr alt fra kortere kurs til mastergrad. Vi hjelper deg med alt det praktiske knyttet til utdanningen, og du kan få inntil 50 000 kroner i stipend. Som medlem i FLT kan du i tillegg få 17 000 [

Ved Molde Campus tilbys studier innen logistikk, IT, økonomi, sport, juss og samfunnsvitenskap og helse- og sosialfag. Vi holder til på Kvam, Molde vest God leverandørledelse kan styrke konkurranseevnen og effektiviteten til virksomheten. Gjennom kurset vil du bli kjent med teorier og konsepter innen utvikling og ledelse av leverandørrelasjoner og leverandørnettverk. Kurset kan inngå i spesialiseringen Logistikk- og innkjøpsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

«Logistikk - kort og godt» er en kompakt lærebok som går rett på sak, er kort og konsis, og gjør det lett å finne frem til kjernen av stoffet.Boken dekker pensum innenfor logistikkfaget på de fleste høyskoler og universiteter, og tar for seg alle sentra Studenter som gjennomfører Bachelor i administrasjon og ledelse vil ha de riktige forutsetninger til å kunne søke seg til lederstillinger. Studiet egner seg derfor også godt for de som allerede er i jobb, men som ønsker å videreutvikle seg mot nye muligheter, samt de som ønsker en utdanning med generelt mange jobbmuligheter

Studiet er nett- og samlingsbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb. Du får svært etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for bedriften din. Du får praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr blant annet at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan. Møt fremtidens arbeidsgivere innen bil-, transport- og logistikkyrket! Opplæringskontorer og lærebedrifter, som har transport-, logistikkog bilfag i Norge, ønsker med dette å invitere alle elever og lærere i 10. klasse og videregående skole velkommen til å besøke Transport & Logistikk 2019, konferanse og messe. 28.03.201

Utdanning Innkjøp og Logistikk Her kan du finne en utdanning innen innkjøp og logistikk. Ta f.eks. en innkjøpsutdanning eller en logistikkutdanning CTL består av partnere med bakgrunn fra universiteter, forskning og utdanning, tidligere toppledere og erfarne konsulenter. Med langsiktig mål om å bygge et unikt kompetanse- og konsulenthus i Skandinavia, tar CTL en aktiv rolle i kompetanseutvikling innen feltet transformativ ledelse Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til master i ledelse, innovasjon og marked, er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv som det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, logistikk, strategi og ledelse Vegge har store forhåpninger til at Treider Fagskoler skal bli ledende i utdanning av denne type logistikk- og transportpersonell i Norge. - Det er logistikkutdanning på høyskolenivå, men vårt tilbud er praktisk rettet der kandidatene kvalifiserer seg til å gå inn i arbeidsfunksjoner etter fullført utdanning

Video: Kurs i lager og logistikk - Klikk her for kurs på

Kjøp 'Ledelse av forsyningskjeder, Et logistikk- og markedsperspektiv' av Eirill Bø fra Fagbokforlaget Øk din kompetanse innenfor ledelse. Passer både for de som sikter mot lederposisjoner og de som allerede innehar dette. Nettbasert og fleksibelt Hele 33,4 prosent av befolkningen har utdanning på universitets- og høgskolenivå. Artikkelen ble opprinnelig publisert i Logistikk og Ledelse nr. 4-2019. Denne saken ble første gang publisert 15/05 2019, og sist oppdatert 14/05 2019. Del på Twitter Del på Facebook 0

Trygg transport av varer og tjenester vil gjøre næringsvirksomheten i Innlandet mer tilgjengelig for hele landet. MAN Truck & Bus Norge har levert 125 gassbusser til Tide Buss Tide starter kjøring med 125 helt nye, klimavennlige MAN Lion's City busser i Bergen Nord oktober 2 FHS skal outsources 60 studiepoeng som del av bachelor i militær logistikk. Dette vil være 2. året på kadettenes 3 årige utdanning. Sammensetning av emner på 2. året skal gi en innføring i fagområdet logistikk, som gir et grunnlag for videre fordypning i emner som tilbys i 5. og 6. semester innen emnet militær logistikk

Logistikk er kunnskapen om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrøm i næringslivet eller militæret. Det handler om å oppnå høyest mulig effektivitet gjennom god service og lave omkostninger. Den som arbeider med logistikk kalles logistiker.Begrepet logistikk har etter hvert glidd inn i dagligtalen for også å planlegge og organisere private aktiviteter Lesere av Logistikk & Ledelse kan kjenne han igjen som Lean-ansvarlig hos Vik Ørsta, en av virksomhetene i Saferoad-konsernet. I begynnelsen av 2012 hadde vi bred omtale av at de hadde implementert en modul i ERP-systemet sitt, tilpasset Lean. Som første i landet med akkurat den løsningen Logistikk som del av en organisasjons helhetlige oppgaver; Ledelse av materiellforsyning og forsyningskjeder tilpasset kontekst. Metoder og verktøy for å gjennomføre vellykkede prosjekter i Forsvaret, og kjennskap til prinsix som prosjektverktøy og prosess. Usikkerhetsstyring i prosjekter og kravutvikling knyttet til prosjektleverans Logistikk, ledelse og marked (Heftet) av forfatter Kjell Banken. Pris kr 529 (spar kr 100). Se flere bøker fra Kjell Banken

Næringslivet vil ha folk med utdanning innen økonomi og ledelse! Dette er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår kan du velge å fordype deg i emner som regnskap, personalledelse, finans og innovasjon Lær strategisk bruk av Excel i hverdagen som innkjøper. Pivottabeller inngår som en sentral del av kurset. Gjennom praktiske oppgaver lærer du å sette opp Pivottabeller for å få oversikt over store datamengder. Slik danner du grunnlag for analyse og tilstandsrapport i din innkjøpsavdeling Logistikk & Ledelse, Oslo, Norway. 938 likes · 5 talking about this · 1 was here. Markedsplassen for innkjøps og logistikksjefer, daglige ledere, IT-ansvarlige og andre beslutningstakere i offentlig..

klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf Logistikk & Ledelse, Oslo, Norway. 941 liker dette · 6 snakker om dette · 1 har vært her. Markedsplassen for innkjøps og logistikksjefer, daglige ledere, IT-ansvarlige og andre beslutningstakere i..

Logistikkoperatør utdanning

Logistikk er en naturlig del av bedrifters strategi fordi logistikk i stor grad preger leveranseservicen overfor bedriftens kunder. I tillegg utgjør logistikkostnadene ofte størstedelen av bedriftens totale kostnader. Boken tar for seg disse områdene på en inngående måte. Boken er et første møte med moderne logistikk og egner seg godt som innføringsbok for studenter Han har utgitt en rekke bøker om bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner. Rolf Aarland er manager i KPMG, med hovedområder innenfor Supply Chain Management og prosesseffektivisering. Han har mange års erfaring fra ledelse, salg/marked og logistikk i industri, handel og transportvirksomhet Kjøp 'Logistikk, ledelse og marked' av Kjell Banken fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827674805

Kriseledelse og logistikk B

 1. Hygiene og smittevern: Du vil utvikle nødvendige kunnskaper om mikrobiologi og hygiene, praktisk smittevern, HMS og kvalitetssikring. Logistikk og service i helsetjenesten PDF.pdf . Studiet er forbeholdt godkjenning av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen
 2. Økonomi Markedsføring Ledelse Logistikk Prosjektoppgaver Hjelp til vansker med lesing, skriving og matematikk Skolen har et eget opplegg for de studentene som sliter med lese- og skriveproblemer
 3. Med en maritim utdanning har du hele verden som arbeidsplass, om bord på skip eller på land. Hos oss kan du studere nautikk (styrmann/kaptein), marinteknisk drift (maskinist/maskinsjef) eller skipsfart og logistikk. Vi har også en mastergrad i maritim ledelse, hvor du kan velge mellom en teknisk eller kommersiell retning
 4. Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Ønsker å kjøpe Logistikk og ledelse av forsyningskjeder 2. utg.,2011 av Göran Persson og Helge Virum. Ta kontakt på sms eller mail. hanskaare (ætt) yahoo dot com, eller nittifem004700

Nytt nettsted for logistikk! - Tung

Logistikk er et forsømt ledelsesområde, som er mye misforstått. Boken bryter med tradisjonell tenkning og fremstiller en ny vinkling på fagområdet. Denne boka dekker målene til faget Ledelse og økonomisk styring, som er et nasjonalt valgfag etter lærerplanverket for videregående opplæring (reform 94). Utdanning for løyve for person- og godstransport er sammensatt av fem deler: 1. Programfaget Bransjeteknikk fra Transport og logistikk VG2 2 Utdanningen gir kompetanse innen transport av personer og gods, samt logistikk og spedisjon ved ulike typer lager og terminaler. Studiet er delt i programfag og fellesfag. Trenger du kun programfagene — se Transport og logistikk Vg2, programfag. Du må i tillegg få godkjent yrkesfaglig fordypning. Kontakt fagopplæringskontoret i fylket Utdanning i logistikk. Logistikk blir stadig viktigere. I hovedsak består logistikk i å koordinere forflytting av varer, informasjon og mennesker, noe som i utgangspunktet kan høres enkelt ut. I hverdagen er vi omgitt av varer og tjenester som er lett tilgjengelig omtrent hele døgnet, overalt Dersom du tar bachelor i økonomi og administrasjon ved HVL campus Bergen, kan du ta logistikk som 3. året ditt. Undervisningsmåtar. Undervisninga vekslar mellom forelesingar, oppgåver og caseløysing, gjesteforelesingar og bedriftsbesøk. Du vil få oppgåver der du skal studere logistikksystema i ulike bedrifter

Leder utdanning.n

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management. Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM) Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon Nyhet, Kompetanse, Speditørkandidat, Speditørtrainee, Utdanning, Nyhet 22.01.2020 Speditørskolens Gullklokke 2019. NHO Logistikk og Transport gratulerer Silje Haugsland fra Logi Trans AS. Silje, som også har vært speditørtrainee 2018/2019 fikk gullklokka som bevis på beste resultat på Speditørskolen 2019 Han har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk, og har siden 1995 opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser. Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret Skole, Utdanning og Forskning » Logistikk » 25 unike treff Opplæringskontoret For Service og Samferdsel Sa. Alfaset 3. Industrivei 27, 0668 Oslo. 22 25 75 0 IKT-teknologi blir i stadig aukande grad ein basisteknologi i all næringsverksemd og forvalting, og kandidatar med ein mastergrad i informatikk er svært etterspurde til å vedlikehalde og utvikle IT-system. Mange får seg også jobb innan IT-industrien eller innan forsking og høgare utdanning

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

 1. aldrift i Norge
 2. Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet - også i sivilsamfunnet. Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret. Gratis utdanning: Vi dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån. En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis. Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret
 3. Ønsker å kjøpe Logistikk og ledelse av forsyningskjeder 2. utg.,2011 av Göran Persson og Helge Virum. Ta kontakt på sms eller mail. hanskaare (ætt) yahoo dot com, eller nittifem004700

Logistikk og markedsføring B

 1. Årsstudiet i organisasjon og ledelse er et praksisnært studium samtidig som det har en teoretisk forankring. Kombinasjonen av yrkesorientering og teori medvirker til at studentene oppøver evne til analyse og refleksjon og blir i stand til å løse varierende oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring
 2. Tar du f.eks utdanning som logistikkingeniør så kan du utføre vanlige ingeniøroppgåver i tillegg til at du er god på logistikk. Eg er av den oppfattninga at du bør enten sikte mot høg utdanning innanfor logistikk som ei mastergrad eller til nød ei bachelorgrad, eller så bør du utdanne deg i eit anna fagfelt og ta logistikk som påbyggning
 3. Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid. Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid. Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid
 4. Hold deg oppdatert med Tungt-Logistikk. Påmeld deg industriens ledende nyhetsbrev og hold deg oppdatert med aktuelle hendelser og nyheter om det som skjer på markedet. Ditt navn. Din email. Ja, jeg aksepterer Nordiske Fagmediers betingelser og kommunikasjonssvilkå

LOGISTIKK (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

Transport og logistikk - Logistikkoperatør Vg2. Kurset er ett av de to programfagene som inngår i læreplanen for Transport og logistikk Vg2. Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 15 Ledende logistikkbedrifters utvikling. i y in Management HSM Jøran Gården Virksomhetsperspektivet. i y in Management HSM Jøran Gården Virksomhetsperspektivet (Slutt)kunde POC Råvare Leverandør Oss selv Detaljist (kunde) POO. i y i HR-studiene hos oss har rekordhøy gjennomføringsprosent, og de aller fleste (8 av 10) får relevant jobb ved endt utdanning. Organisasjoner består av mennesker. For å kunne utvikle, endre og skape velfungerende organisasjoner, må vi derfor starte med å forstå hva som motiverer, driver og påvirker menneskene i organisasjonen

Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor Dette gir jo en årsinntekt 520.000 kr i snitt. Slik sett kan man si at du tjener dårlig. Jeg tjener langt bedre en dette, men det er etter mange år i yrkeslivet og lang erfaring. Det viktigste for deg nå er at du har jobb :) Det er ikke mange som har dette, og så gå videre til bedre betalte jobber når muligheten byr seg

Logistikk- og innkjøpsledelse - Organisasjon og ledelse

Pris: 544,-. heftet, 2007. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Logistikk, ledelse og marked av Kjell Banken, Rolf Aarland (ISBN 9788276748055) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri www.logistikk-ledelse.no. Takk til / Kilder. Annonse: Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: Valg av utdanning Utdanning i Norge Utdanning i Europa Utdanning i USA og Canada Utdanning i Oseania Se alle temaer om utdanning . Bli medlem, og få fantastiske fordeler

Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær - utdanning

Ledelse varehandel er utviklet i samarbeid med AOF Haugaland. Dette er en kort yrkesrettet utdanning som gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper innen ledelse, kundebehandling, økonomistyring, logistikk og markedsføring i varehandelen. Studium legger stor vekt på bransjeforståelse Mellomlederskolen er et tilbud til deg som ønsker å videreutvikle dine lederferdigheter. Skolen gir deg bl.a. innsikt i emner som praktisk ledelse, leder og medarbeiderutvikling, HMS, økonomi, Lean og kvalitetsledelse. Skolen gir deg tittelen Mellomleder Kiwa Våre kurs i ledelse arrangeres også som bedriftsinterne kurs Kurset gir en kort introduksjon til moderne HMS-ledelse, og vil gi nyttige innspill til forbedring i ledelse av HMS-arbeidet som kan bidra til å sikre måloppnåelse og ivaretakelse av medvirkning for ansatte Ledelse og servicestrategi. Gode kundeopplevelser er et resultat av god planlegging. Lær å lede kvalitetsorienterte servicebedrifter, ta personalansvar og utvikle verdiskapende tjenester. Med en utdanning innen ledelse og servicestrategi vil du få kompetanse skreddersydd for morgendagens arbeidsmarked og drift og avhending. Innenfor logistikk undervises det i logistikkledelse, prosjekt- og logistikkstyring, innkjøp, operativ logistikk og logistikkhistorie. Utdanningen gir kompetanse til å bekle stillinger innenfor ledelse, logistikk og virksomhetsstyring på midlere nivå i Luftforsvaret. 6 LKSK Kvalifiseringskur

Bachelor i logistikk og SCM - Høgskolen i Mold

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse

Grunnutdanning i ledelse B

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien. Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien Introduksjonen av Volvo Connect kommer på et tidspunkt der digitalisering endrer måten vi bor og jobber på, og transportbransjen er intet unntak Jo flere data en virksomhet har kontroll over, desto smartere blir den Logistikk, ledelse og marked (Heftet) av forfatter Kjell Banken. Pris kr 550 (spar kr 79). Se flere bøker fra Kjell Banken Ta en utdanning innenfor ledelse, organisasjon eller styring ved Høgskolen i Innlandet. Søk studier innen 15. april

Hunderøkter i LuftforsvaretVisittkort maker, design program, maler visittkort og designHvem får skoleplass?Sjef SjøforsvaretHar reddet liv i 75 år

Er du ny som leder eller vil videreutvikle deg som leder? I dette kurset lærer du å takle utfordringene du møter i lederrollen. Kurset er bygget opp rundt de utfordringene du møter, enten du har vært leder en stund eller er i overgangen fra å være medarbeider til å bli leder På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv. Formålet med årsstudiet er å gi en innføring i økonomisk-administrative fag for ulike søkergrupper. Alle emnene er på ti studiepoeng, og du må velge seks av disse

 • 25 års jubileum dde.
 • Skullcandy grind wireless test.
 • Mont blanc meisterstuck.
 • Ebtc bko.
 • Politijobb i utlandet.
 • Fotosentralen sandnes.
 • Kart steinkjer kommune.
 • Resilient definition.
 • Flagg quiz verden.
 • Premier league7.
 • Tanz in den mai rostock 2017.
 • Carte martinique guadeloupe.
 • Bra frisør larvik.
 • Golf outlet kungsbacka.
 • Pastewka outtakes staffel 8.
 • Lage stativ til hengekøye.
 • Dølahest vekt.
 • Avføringsmiddel apotek.
 • Stellenangebote nordhausen.
 • Ran 1985.
 • Professionelle kinderfotos selber machen.
 • Derbi senda xtreme graphics.
 • Riesenassel essen.
 • Serbias.
 • 15 zł brutto ile to netto umowa o pracę.
 • Trikse sparkesykkel shop.
 • Ring epson.
 • Rockstar launcher.
 • Fordi setninger.
 • Berlin tag und nacht 14.11 17.
 • Mandler cyanid.
 • Wow map wallpaper.
 • Lettbrus 2018.
 • La famiglia schrobenhausen.
 • Mop miljøoppfølgingsplan.
 • Kul engelsk.
 • Rengjøre kokeplate.
 • Markthalle herford ü30.
 • Bürgermeister kronberg.
 • Pris 800 nummer chess.
 • Alternaria allergie behandlung.