Home

Lønn istedenfor ferie

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles (opptjeningsåret) og betales istedenfor lønn ved avvikling av ferien. En arbeidstaker som ikke var ansatt året før, vil ha rett til ferie, men da uten feriepenger fra nåværende arbeidsgiver. Som arbeidsgiver må du beregne og sette av feriepenger av lønn i regnskapet ditt Man kan ikke få utbetalt lønn istedenfor for å ta ut den lovfestet ferien - altså de 4 ukene og den ene dagen. Det eneste unntaket fra dette er når arbeidsforholdet opphører. Da kan ferie som ikke er avviklet erstattes med lønn - hvis ikke en tariffavtale eller annen avtale sier noe annet Lønn under ferie erstattes av feriepenger, som utgjør 10,2 % (eller 12 % dersom 5. ferieuken er innført) av det arbeidstaker tjente året før. Ferielovens hovedprinsipp er at feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før ferien, jf. ferielovens § 11(1) Kan ikke ta ut lønn i stedet for ferie. I 2014 ble det slutt på at man kan ta ut ubenyttet ferie i form av lønn ved årsslutt. Det eneste tilfellet hvor man kan få denne ferien utbetalt som lønn, er hvis man har igjen ferie når man slutter i en jobb Feriepenger og lønn. Etter ferielovens system, skal du i prinsippet få feriepenger i de periodene du faktisk tar ut ferien. For å forenkle lønnsutbetalingene, er det vanlig at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene i juni, i stedet for lønn. Så får du vanlig lønn resten av året, uavhengig av når ferien faktisk tas ut

Altinn - Feriepenge

 1. Ferie er i utgangspunktet fri uten lønn. Derfor stopper ordinær lønn opp den tiden man tar ferie. Det er vanlig å utbetale feriepenger en bestemt måned, samtidig som lønnen for forventet ferie trekkes. Er ikke all ferie avviklet når du slutter i en jobb, må du passe på at lønnen for ikke avviklet ferie blir utbetalt
 2. Husk at ferie i utgangspunktet er fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte manglede lønn når du tar ferie. Vis mer Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon. Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger
 3. Mindre lønn i juni. Siden du får feriepenger for ferien og lønn for de dagene du jobber, får du ikke dobbelt opp naturligvis. Det vil si at du blir trukket i lønn for de fem eller seks ukene du har ferie
 4. Hmm.. Tillitsvagt er rett person å prate med i hvertfall.. Hvis du er ute i ferie og blir hentet inn for å jobbe i ferieperioden kan du vel personlig stille krav om du vil ha 100% overtid, bonus eller få feriedagene til gode. Synes man kan stille litt krav hvis man blir hentet inn midt i en ferieperiode og bryter opp ferien for å jobbe
 5. Når ferien er fastsatt og arbeidstaker har fått beskjed om den, må vedkommende kunne stole på at han får ferie på det tidspunktet arbeidsgiver har gitt beskjed om. Men det kan som nevnt oppstå situasjoner i bedriften som sjefen ikke har kontroll over og som gjør det ønskelig og nødvendig å endre fastsatt ferie
 6. Har du bare krav på lovfestet ferie, holder arbeidsgiver tilbake lønn for fire uker og en dag. Hvis du har rett til fem ukers ferie, holder arbeidsgiver tilbake lønn for fem uker. Dette systemet medfører at du kan avvikle ferien når du vil i løpet av året, uten at du behøver å få noe lønnstrekk når du faktisk avvikler ferien
 7. Dersom du har ferie utover de fire ukene og den ene dagen, vil du derimot kunne bli enig med din arbeidsgiver om å få disse dagene utbetalt i lønn istedenfor å ta dem ut, forutsatt at din tariff-/lokalavtale ikke er til hinder for det. Hvis du har fem uker ferie, vil du dermed kunne bli kjøpt ut for fire dager

Hvis ferien deles, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Dette er en ordning som få - om noen - arbeidsgivere praktiserer. Lovens ordning er at det ikke utbetales lønn i de perioder det avvikles ferie («trekk» i lønn), men at det i stedet utbetales feriepenger Les guiden om ferie og feriepenger. Avtalefestet ferie. De reglene vi nå har sett på gjelder kun ferielovens feriedager, dvs 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til ferielovens. Lønnstrekk gjennomføres for «Ferie uten lønn» etter hvert som slik ferie avvikles. Arbeidstaker med 5-dagers uke, redusert opptjening. NN har en månedslønn på kr 30.000, opptjente feriepenger hos UiO er kr 15.000. Arbeidstaker har 15 dager kvote «Ferie med lønn» og 10 dager «Ferie uten lønn»

Ferietid og ferieavvikling - Virk

 1. Ferien blir vel trukket fra årslønna, i utgangspunktet er det vel ikke betalt ferie. Så, årslønn delt på 12 = månedslønn. Ferien får du ikke betalt for (4 uker, ca en mnd), og blir i praksis trukket i lønn for ferietida
 2. Vanlig lønn, bonuser/provisjoner, overtidsgodtgjørelse, ulempe- og smusstillegg, denne satsen selv om de verken etter lov eller tariff er forpliktet til det. Arbeidstaker har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger. Utbetaling av feriepenge
 3. Retten til full lønn i ferien første yrkesår er en engangsrettighet som trer inn når lærerens samlede feriepengeopptjening er lavere enn lønnsuttrekket for 5 ukers ferie. Ved beregningen skal det med andre ord tas hensyn til de feriepenger læreren eventuelt har opptjent seg hos tidligere arbeidsgivere og de feriepenger vedkommende har opptjent seg i kommunen i opptjeningsåret før.
 4. Jeg rakk ikke å ta ut all ferie - hva skjer da? Kan jeg få ekstra lønn? Frivillig: Du kan ved skriftlig avtale overføre inntil 12 feriedager til påfølgende ferieår. Også avtalefestet ferie, om det er gjennom tariffavtale eller individuell avtale, kan overføres til neste år gjennom avtale mellom arbeidstaker og leder/arbeidsgiver
 5. Utgangspunktet er at feriepenger skal utbetales istedenfor lønn når arbeidstaker faktisk skal avvikle ferien sin. De fleste arbeidsgivere utbetaler imidlertid feriepengene for hele året samlet i juni
 6. Dersom de ansatte skal ha 5 ukers ferie (30 virkedager) utgjør feriepengene 12,0 % (14,3 % for arbeidstakere over 60 år) av feriepengegrunnlaget. FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER. Hvorfor trekkes 4/26-deler? Arbeidstaker skal ha lønn for de dagene de arbeider og feriepenger for de dagene ferien avvikles
 7. Feriepenger er opptjent i det foregående arbeidsåret. Har du opptjent rett til feriepenger, skal pengene utbetales i stedet for lønn i den perioden du tar ut ferie

Feriepenger tjenes opp året før ferien avvikles og betales istedenfor lønn under feriefravær. Den som ikke har vært i jobb året før, har også rett til ferie, men ikke til feriepenger. Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste De som har utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale har imidlertid en økt feriepengesats på 12 %. Feriepengesats fra det året du fyller 60 år. Du betaler altså til syvende og sist samme skatt av feriepenger som av ordinær lønn. Er du over 60 år,.

Lønn og ytelser Kontantytelse, utgiftsgodtgjørelse, naturalytelser,trygd, pensjon og mer Oversikt over lønn og andre ytelser Beskrivelser for lønn og andre ytelser du kan bruke Rette feil i lønn og andre ytelser Feil beløp eller beskrivelse, utbetalt for mye eller for lit Lønn for ferie. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 20 år. account_circle. Jente, 20 år. SPØRSMÅL. Hei! Jeg har et spørsmål angående ferie. Jeg er en ny utdannet helsefagarbeider som er nettop ferdig med læringstida. I år har jeg valgt å jobbe min fem ukers ferie istedenfor å ta ferien som var i Juli Ferieloven og ferie for deg med tariff. Alle med tariffavtale på arbeidsplassen er sikret minimum fem uker ferie. Dette er en ordning som fagorganiserte medlemmer har kjempet gjennom Er det en ulempe for arbeidstaker å få utbetalt feriepenger fortløpende ila. året istedenfor å få disse utbetalt samlet på siste lønningsdag før ferien neste år? Det er lett å argumentere for at en slik ordning ikke representerer noen ulempe for arbeidstakeren. Iht. begge ordninger vil han få utbetalt et identisk beløp Arbeidstaker har vært helt arbeidsufør under ferien. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret, jfr. ferieloven § 9 (1), annet ledd. Forutsetningene for å kreve utsatt ferie er at

Alt om ferie - Tekn

 1. 8 spørsmål om ferie - Infotjeneste
 2. Kompensasjon for ikke-avviklet ferie? - Magm
 3. Overføring av ferie - hvilke regler gjelder? Visma Blo
 4. Eksempler på avregning av feriepenger på junilønn - For

Video: Spørsmål om fastlønn og feriepenger - Jobb og karriere

Feriepenger - KPM

Trekk i lønn for ferie - Skatteetate

Regelverk og lover

 • Visjon norge adresse.
 • Tu dortmund bachelor informatik studienplan.
 • Curse client download windows.
 • 1 div håndball menn 2018.
 • Onnline komfyrvakt se1000.
 • M16a4.
 • Laser projector 4k.
 • Ariana grande live.
 • Duftlampe.
 • Samsung s5 neo gsm.
 • Tine opp ost.
 • Kjøreskole stjørdal.
 • Enkeltvedtak barnehage.
 • You and me lifehouse lyrics.
 • Hvem bruker sosiale medier mest.
 • Photoshop ebene freistellen.
 • Best british humor tv shows.
 • Overvåkningskamera med opptak.
 • Bucharest time.
 • Nokia aktiekurs historik.
 • Naturressurser i norge.
 • Abzockerliste im internet.
 • Fortsett fortellingen.
 • Sjokoladetrekk marsipan.
 • Nachtschicht kaiserslautern facebook.
 • Metro öffnungszeiten esslingen.
 • Pip 2018.
 • Binyrebarken.
 • Schlossgaststätte wellenburg speisekarte.
 • Cherubim aussprache.
 • Ips skandiabanken.
 • Sapiens wikipedia.
 • Theater hameln.
 • Onnline komfyrvakt se1000.
 • Clifford's tower.
 • Vemo 2010.
 • Priser i litauen.
 • Iz pfaffenhofen.
 • Hb yeti.
 • Overproduksjon av kortisol.
 • Motedesigner utdanning.