Home

Bøying av ord på nynorsk

Bokmålsordboka Nynorskordbok

bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen gjøre noen bøyinger. 2 i språkvitenskap: det å markere grammatiske funksjoner ved hjelp av bøyningsendelser; system av de formene et ord kan få når det blir bøyd, fleksjon. Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten Dei fleste ord har berre éin skrivemåte og bøyingsmåte, men mange ord og grupper av ord har valfrie former. Denne rettleiinga er meint som ei hjelp når ein skal skrive rett nynorsk og må velje mellom ulike rettskrivingsvariantar bøyning på nynorsk. Vi har to oversettelser av bøyning i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, Avledede ord av bøyning knebøyning avbøyning. Ord som likner på bøyning. bøying bøyelig bøyg bøy bøyler. Dine siste søk. bøyning. Siste søk. mast bøyning close kaster fugemasse

Denne ukas innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Denne tabellen er delt opp i eintal og fleirtal, ubunden og bunden, og kjønn (Hankjønn, Hokjønn og Inkjekjønn). Tabellen nedenfor viser hvordan substantivene blir bøyd. Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, Verb der stammen sluttar på ein av desse konsonantane, V-DaG, har -de i preteritum: arbeide, greie, leve, hende, ringe, sende På nynorsk bruker du ein: Ein veit aldri kva ein finn rundt neste sving Aktiv verbbøying av å skrive Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å skrive i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å skrive.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk

Rettleiing om konsekvent nynorsk - Språkråde

bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

ord | bok f. I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet ordbok (alfabetisk ordna) oppstilling av ordtilfang frå eit visst språk med tydingsforklaring på same språket eller eit anna språk, dessutan ofte opplysningar om uttale, bøying, ordhistorie og bruksmåtar, til skilnad frå ordliste ; jamfør konkordans , leksikon og tesauru ta (bokmål/riksmål/nynorsk) Å leggja noko under eigen kontroll, tileigna seg Eg tok ein pinne. Jeg tar styringa. Eg tok ordet. Han tok hatten sin og gjekk. Dei har tatt landet frå oss. Andre former . taka (nynorsk) take (nynorsk) Ordsoge . Frå norrønt taka. Uttal Sjølv om eg saknar enkelte ord frå bokmålet, så har nynorsk likevel visse unike ord som er gøy å kunne bruke. Desse orda finn du ikkje på bokmål: 1. Framifrå Første gong eg høyrte dette, var frå redaktøren min som sa at artikkelen eg hadde skrive var framifrå. Det var litt flaut å vedgå at [ Valfri bøying på bokmål - men ikkje på nynorsk. Det er ikkje berre ord på -ing som får feil kjønn. Forsking på elevtekstar viser at det å velje feil artikkel og bøying på substantiv er ein av dei vanlegaste feila elevar gjer. Særleg vanleg er det å tru at alle orda er hankjønnsord. Årsaka er nok at bruken av hokjønnsform er.

Bøying av substantiv på nynorsk - Nynorsk

 1. Sorter ord på nynorsk og bokmål. Finn ord som betyr det samme. Sorter spørreord. Marker ord på nynorsk. Velg riktig spørreord. Riktig ending på bokmål. Bøy ord på bokmål. Riktig ending på nynorsk. Bøy ord på nynorsk. Finn feil i nynorsktekste
 2. føle eller føle seg (bokmål/riksmål/nynorsk) oppfatte noe ved hjelp av sansene, særlig huden (vanlig eller refleksivt) ha en følelse, være i et bestemt humør Hun føler angst hver gang hun ser ham. Jeg føler meg dårlig. Hun føler seg engstelig hver gang hun ser ham. Etymologi . Fra nedertysk. Grammatik
 3. Nynorsk. På nynorsk heter det å syne (eller å syna) og å synast, og bøyningen er slik: å syne − syner - synte - har synt + -st = å synast - synest - syntest - har synst. Her sløyfer vi en -t i perfektum i stedet for å skyte inn en-e som i bokmål
 4. Her ser du tydeleg at ei form som «finnest» vil bli feil, sidan det ikkje heiter «finner» i presens. Merk at endinga i infinitiv for st-verb er -ast same om du vel -e eller -a i infinitiv av andre verb.Altså: Vel du forma å finne i infinitiv, heiter st-verbet likevel å finnast (ikkje «finnest»). Her er ei liste over resten av dei vanlegaste verba av denne typen

Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Noen eksempler på adjektiver er ordene stor, gammeldags, grønn, fin. Adjektiv er en ordklasse som består av ord som kan gradbøyes og som kan være kjerne i adjektivfraser. Prøv gratis. Prøv våre ordbøker i noen dager, helt gratis og uten forpliktelser. NB! Har du ingen Ordnett-bruker fra før, vil du bli bedt om å lage en slik bruker 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket. Nødvendig programvare. Rettigheter. Kontakt oss. Sist oppdatert: 18.03.200 muffins opprinnelig flertall av det engelske ordet muffin (liten, myk kake stekt i papir) Kan jeg få by på ferske muffinser? muffens (ubøyelig) noe som ikke stemmer, noe mistenkelig (visstnok fra tysk Muff = muggen lukt) Her er det noe muffens! målform : målføre; målform språknormal, skriftnormal. Bokmål og nynorsk er de offisielle. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Norsk: ·utføre arbeid, slite· være ansatt··alternativ skrivemåte av arbei På nynorsk kan vi ikkje slå saman hokjønnsord og hankjønnsord på denne måten. Men hovudreglane for bøying av hankjønnsord og hokjønnsord er likevel enkle å lære seg: Hokjønnssubstantiva skal bøyast slik: Ei jente - jenta - jenter - jentene; Hankjønnssubstantiva får -ar og -ane i fleirtal: Ein gut - guten - gutar. A-verb. Bøying av a-verb er lett: Verbendinga har vokalen a i både presens, preteritum og presens perfektum: å bade - eg badar - eg bada - eg har bada.. Korleis veit du om eit verb er eit a-verb? Du går heilt enkelt ut frå det du seier på ditt eige talemål Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: bøying. bøying f3. I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet bøying. 1 det å bøye (III,1 og 2) (seg) eller bli bøygd. bøying og tøying bøying og tøying: bøying og måte som eit ord blir bøygd på; system av dei formene eit ord kan. Vil du vite hvordan påleggje bøyes på nynorsk, klikker du bare på lenken. For nynorsk kan du også se bøyningene satt opp i tabell-form: Klikk på meir/skjul. Problematiske ord. Noen ord på bokmål er vanskelige å oversette til nynorsk. Da blir løsningen å skrive om setningen. For slike ord vil du som regel få god hjelp fra ordbøkene

Eg har vore på skulen i dag. I nynorsk skal perfektum partisipp av sterke verb bøyast i samsvar med subjektet etter bli/verte og vere, Ein stamme er den delen av eit ord som er felles for alle dei bøygde formene av eit ord. Den eller dei bokstavane som stammen endar på, har uregelrett bøying for si ordklasse Slik er spørreordene på nynorsk: kva hva kven hvem kvar hvor korleis hvordan kvifor hvorfor når når Det er ikke vanlig å bruke ord med an-, be-, -het eller -else på nynorsk. Slike ord i bokmål har som regel andre ord på nynorsk: anbefale tilrå begynnelse byrjing, start kjærlighet kjærlei Dagens innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Substantiv er navn på ting eller personer. Fellesnavn er navn på ting. Disse bøyes i tall, bestemthet og kjønn (hankjønn, hunkjønn og intetkjønn). Egennavn er navn på personer eller steder som feks. Lise og Bergen. Disse kan ikke bøyes. Eintal Fleirtal Ubunden Bunden Ubunden Bunde Oversettelse av bøyning til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger : bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger 2 i språkvitenskap: det å markere grammatiske funksjoner ved hjelp av bøyningsendelser; system av de formene et ord kan få. Skriving på nynorsk Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål

Å skrive - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

 1. Suomi · Føroyskt · Svenska · Nynorsk · Norsk bokmål · Dansk · Íslenska. på Schæffergården är Ordböcker mellan de nordiska språken. De nordiska Når bøyinga av norske ord vart gitt, var det fremst som hjelp til å identifisera ord og til å. og nynorsk, og jamvel supplera med sosiolekt (fremst riksmål) og dialekt
 2. - Den nynorsken jeg hadde lært, var så klart utgått på dato. I lærebøkene står det lite om nynorsk, og her i Trøndelag er det jo ingen skoler igjen som har nynorsk som hovedmål, så det er om å gjøre å finne en metode for å kunne undervise godt i noe som elevene egentlig helst ikke vil ha, sier hun til Utdanning
 3. Endret 27. mai 2013 av Grønnsåp Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert 21. sep. 2016. Redaksjonen . Redaksjonen. Les mer om: Nynorsk. slike verb, må ein vera konsekvent og halda seg til anten. a-bøying eler e-bøying av same verbet. Døme: Han peikar på at det han peika på i går, er viktig . finnes på nynorsk
 4. Hei, jeg sliter veldig med en nynorsk oppgave som er som følgende: Lag ein regel for endingar i hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Jeg har prøvd å finne en regel for hver av dem, men det står helt stille. Takk for hjel
 5. Laust og fast samansette verb. Vi har mange eksempel på verb som er sett saman av to ledd, som i verba undersøkje, oppleve.Desse to verba er fast samansette, det vil seia at dei alltid blir skrivne saman og ikkje delt opp. Men det finst laust samansette verb som i nynorsk skal delast opp, medan dei same verba på bokmål kan skrivast i eitt
 6. Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus

Verb er en ordklasse og omfatter i norsk de ordene som kan bøyes i tempus (tid). Verb har infinitiv som grunnform. Det vil si at bøyninger av verbet tar utgangspunkt i infinitiv. På norsk innledes verb i infinitiv med infinitivsmerket å.Hvis et ord har en form som kan innledes med å, er det dermed et verb.I setningen «jeg tenkte på deg» vet man at tenkte er verbet, fordi dette ordet. Hankjønn, hunkjønn og inkjekjønn har kvart sitt bøyingsmønster. Og dette bøyingsmønsteret gjelder for de fleste substantiv. Vi delar ord inn i grupper etter felles kjennemerkar. Fellesnavn er ord du kan sette en, ein eller eit foran. Under ser du et eksempel på korleis man bøyer substantivene med de ulike kjonene Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'bøyning' i Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag? Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan.

Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ei jakke, jakka, jakker, jakkene ei flette. ei bu. ei byg Deling av ord ved linjeskifte Bruk av bindestrek Bruk av apostrof Bruk av skråstrek Då eller når? Endå eller enno? Vanskar når du skriv nynorsk - ei rettleiing Genitiv på -s Om bruken av passivformer på -st [-s] Om nokre fleirtydige bokmålsord Ordval Ord på an-, be-, -heit, -else Hovudtrekka i bøyingssystemet er omtalte

Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. komme. koma. å komme vekk fra smerte og komme til nytelse. Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på. Lær deg å bøye nynorske ord. StudentTorget.no. Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert 21. sep. 2016 Bøying av verb. På norsk har ethvert verb seks forskjellige former. På andre språk har verbene gjerne mange flere former. For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former og på rikt agglutinerende språk som tyrkisk kan verbene ha millioner av forskjellige former. De seks norske verbformene er vist nedenfor, for de regelmessige verbene spise og spå, og det uregelmessige. Ord på -nad, som for eksempel søknad, har også valgfri ending, -er/-ene eller -ar/-ane. Les også: Hunkjønn forsvinner i Tromsø; Lytt til deg selv. Mange legger til en ekstra - r i flertall av intetkjønnsord på -e, men disse ordene skal på nynorsk bøyes slik: eit område - området- område - områda, eit merke - merket - merke.

Det er ingenting som gir deg bedre nynorsk enn å lese nynorsk litteratur, aviser, tidsskrifter, etc. Bruk søkefunksjonen: Søk på ord som 'man', 'skreve', 'noe'/'noen', 'fra', etc. Finnet du disse forbudte ordene, bytter du dem ut med korrekte nynorske Kva heiter det på nynorsk? Språkrådet har ei veldig praktisk oversikt over forslag til nynorske ord for vanlege «administrative» ord og vendingar: Gå til administrativ ordliste. Vanlege feil. Antall er bokmål (antall barn i barnehage). Skriv talet på barn, ikkje tal barn. Samt er bokmål. Skriv og, (og) dessutan, i tillegg. Bøying av. Dette er Bokmålsordboka og Nynorskordboka som app. Ordbøkene har oppdatert informasjon om riktig stavemåte og bøying i tråd med offisiell norm for bokmål og nynorsk. I appen kan du: * søke raskt og enkelt på bokmål, nynorsk eller begge målformer * få automatisk treff i bøyingsformer hvis du ikke finner oppslagsordet * få mulighet til å vise treff i bøyingsformer og. Rett bøying av inkjekjønnsord er noko mange med bokmål som hovudmål slit med. Årsaka er nok at fleirtalsformene kan høyrast Dette er også den absolutt vanlegaste måten å bøye ordet barn på, på bokmål. Derfor er ein god hugseregel denne: På nynorsk bøyer vi ALLE inkjekjønnsorda slik som bokmålsordet barn.

Språkråde

Spørreord er ord som brukes i forbindelse med et spørsmål, og som vanligvis innleder spørresetningen. De viktigste spørreordene er de følgende, henholdsvis på bokmål og nynorsk: hva/kva hvem/kven når/når hvor/kvar hvorfor/kvifor hvordan/korleis De to første regnes som spørrepronomen, mens de fire siste tilhører ordklassen adverb 1.2.2 Hankjønnsord med uregelrett bøying å syngje/synge syng og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken. Mange har lært at visse ord er «forbodne» på nynorsk, særleg ord med ledda an-,. Bøyning av «å synes . Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk Avis nynorsk bøying Verktøy for bøying av nynorske verb DinOrdbo . Nynorsk verbbøyer. Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb E-verb bøyes det samme på nynorsk som på bokmål. Man hører hvilke type bøying den har, som man kan ikke si kjøpde. Håper du lærte mer om verb bøying på nynorsk. Fun fact: Viste du at nynorske ord i preteritum form er nøyaktig det samme som trønderske ord i preteritums for Denne artikkelen omhandler ordklassen determinativ. Se også determinativ (ideogram) og determinisme.. Ordklassen determinativ eller bestemmelsesord består av ord som står til et substantiv og som på en eller annen måte bestemmer substantivets antall og tilhørighet, eksempelvis eiendomspronomen og påpekende pronomen. Determinativet kan også understreke hvilket eksemplar av substantivet.

Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk Det finnes en rekke serier som er tekstet på nynorsk, dersom du heller foretrekker å lese på den måten. Minst 25% av alt på NRK er på nynorsk. Liker du bedre å lese nyheter, er dette et godt sted å lete. Å lese eller skrive tekster på nynorsk gir deg et litt annet læringsutbytte enn å sitte og pugge grammatikk Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet Bøying av sterke verb, preteritum 4 Plasser orda i riktig kategori 8 Klikk på substantiva i inkjekjønn 12 Bøy substantiva IV 13 Bøy substantiva V 14 Konkrete eller abstrakte substantiv 15 Stokk om orda til setningar 16.

Administrativ ordliste - Språkråde

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler Presens partisipp er de ordene som i bokmål slutter på -ende og i nynorsk -ande: leende/ leande, gående/ gåande, lyttende/ lyttande. Bøying av partisipp. Som følge av at partisippet ofte har en adjektivistisk tilnærming i et språk, samsvarsbøyes det ofte i lik grad som et adjektiv Pronomen (fra pro, «i stedet for» og nomen, «substantiv») er en ordklasse som består av ord som enten viser til noe i selve talesituasjonen (jeg, dere), eller står istedenfor eller peker tilbake på et substantiv.Det leddet som gir pronomenet innhold, kalles antesendenten.. Det finnes flere typer pronomen

Alle desse stadene kan vi tilby spennande språk- og litteraturopplevingar på utstillingar, festival og arrangement. Stiftinga driv også barnenettstaden tunkatten.no og det nynorske leksikonet allkunne.no. I samarbeid med andre dokumenterer og forskar våre tilsette på nynorsk språk og litteratur Pr. 24. oktober 2018 er det 114 lover av 732 gjeldende lover som er på nynorsk. Eksempler på nynorske lover er: veglova, arvelova, odelslova, barnelova, avhendingslova, tomtefestelova og burettslagslova. I disse lovene kan det finnes noen ord som er ganske forskjellige fra tilsvarende bokmålsord. Eksempler på slike ord er: - atterhald. Lær engelsk bøying. Bab.las engelske ordbok er et utmerket hjelpemiddel i hverdagen. Ikke bare inneholder den nyttige oversettelser, den har også et verktøy for bøying av engelske verb samt verb på andre språk. Bab.las redskap for engelsk verbbøying kan være nyttig på jobben, i studiene eller på ferie i utlandet Franske verbbøyinger: Søk etter bokstav. Du leter etter bøyingen av et fransk verb, men er usikker på hvordan det staves? Ingen fare: bab.las redskap for bøying av franske verb kan hjelpe deg. Du kan søke etter en fransk bøyingsform ved hjelp av bab.las søkefelt for bøying franske verb, men også ved å søke opp forbokstaven

Her kan du slå opp på bokmålsordet (i blått) og finne det tilsvarande ordet på nynorsk, med bøying, synonym og uttrykksmåtar på same staden. Nynorsk har eit vell av valfrie former for å. Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn

Ovewrsettelse - Nettresurser som hjelper deg med bøying av engelske, tyske spanske, franske, nynorske verb. Nettsider som oversetter mellom engelsk, tysk, norsk og spansk På nynorsk er infinitivformen i verbene valgfri mellom -a og -e (for eksempel lage/laga), mens adjektiv framfor et substantiv ender på -e (for eksempel skandinaviske språk, lange setningar). Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her Jobb gjerne saman i grupper på tre igjen. Ta eitt og eitt eksempel og sei kva for ein regel eksempelet illustrerer. Hint: Eksempel a) viser samsvarsbøyinga av heilt vanlege, regelrette adjektiv. Skriv ned reglane og eksempla og lag din eigen minigrammatikk om nynorsk adjektivbøying. Eksempe

svømme på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Ordbanken - norsk bøying på ein lett måte. 1. mai 2009 (oppdatert 6. april 2019) Kva er fleirtal av ordet «forum» på nynorsk? Kva heiter «å lata» i presens, preteritum og imperativ? Heiter det offisielt «ei appelsin», «ein appelsin» eller «eit appelsin» Manglar hjelpetekst for bøying. Har hjelpetekst, f.eks: presens: i dag går (eg) preteritum: i går gjekk (eg) 5 Avgrensa mengde bøyingsformer. Viser alle bøyingsformene, gruppert på ulike nivå. 6 Fast mengde informasjon blir vist. Brukarstyrde innstillingar av informasjonsmengde. 7 Manglar bøying ved samansette ord, eks: sommarhus Nynorsk grammatikk Ordklasser og setningar 6 Eintal og fleirtal Leo har ein mobiltelefon. Luisa har to mobiltelefonar. Når eit ord fortel om éin ting, står ordet i eintal. Når eit ord fortel om fleire av den same tingen, står det i fleirtal. I fleirtal endrar substantivet seg I det norske språket er det mer enn 300 000 ord. For å holde orden på dem deler vi dem inn i ordklasser. En av gruppene med ord heter verb. Et verb forteller oss hva noen gjør eller hva som hender. Verb uttrykker altså handling. Eksempel: Jonas løper Verb kan vi bøye i tid: nåtid, fortid og framtid. Nåtid: Jonas løper. Fortid: Jonas løp

rotvokal på både nynorsk og bokmål: rot (hokjønn) og fot (hankjønn) har den same fleirtalsbøyinga på tvers av kjønn, og avvikande frå dei fleste andre substantiv. Det har alltid vore slik i nynorsk, og i norrønt før det, og rundt omkring i talespråk den dag i dag. Men sjølvsagt finst det tendensar ti Del 1 Ordklasser Verb 3 på seg ytterklede. Leo og Luisa spring for å rekke bussen. Mor køyrer bil, og far syklar til jobben. Infinitiv Infinitiv er verbforma du finn som oppslagsord i ordbøker eller ordlister: å hoppe, å snakke, å vere, å rope, å leve, å bu osb. Du kan velje mellom a-eller e-ending av verb i infinitiv. Desse formene er jamstilte Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel «Ta øving», kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell for den øvinga og det temaet du er inne i

Nynorsk: Bøying På Nynorsk

3. Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål.På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, og som med «man» er ikke dette noe korrekturprogrammer er i stand til å rette 3. «An-be-het-else»: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! 4. «An-be-het-else»: Lov eller ikkje lov på nynorsk? 5. «An-be-het-else»: Kva for ord er det lov å skrive på nynorsk? 6. «An-be-het-else»: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! 7. Ordtilfang - klikk og dra rett ord til. Etikettane på varene, den glansa overflata, vil kunne underleggjere noko av det vi tar for gitt. Her er inntrykk frå heile verda. I diktsamlinga møter vi tre ulike lyriske eg som har fått ordet i kvar sin del. Vi møter mannen som har overtatt huset etter farfaren, og som blei igjen i bygda då alle andre drog Nynorsk ordbok frå Nynodata AS har over 0oppslagsor alle med ordklasse. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Oversettelsen av ordet bøying fra Norsk (Nynorsk) til Norsk (Bokmål) med synonymer, antonymer, definisjoner, eksempler, uttale, avledede ord og mer Nokre framandord på -um kan, som på bokmål, ha uregelrett bøying; endinga -a kan anten leggast på ordet eller settast i staden for -um (pensuma eller pensa(a), faktuma eller fakta(a)). For ord på -ium blir -a alltid sett i staden for -um (akvaria, podia). Dette gjeld ikkje stoffnamn på -ium, som alltid blir bøygde regelrett

Inkjekjønn på bokmål er inkjekjønn på nynorsk. Substantiv du kan setje ei framfor på bokmål, er hokjønn på nynorsk. Desse orda kan slutte på -a i bestemt form på bokmål også. Resten er (sannsynlegvis) hankjønn . Slå opp i ordlista dersom du er i tvil! Hovudregel for bøying av substantiv Her er det en pedagogisk programvare for å trene nynorsk grammatikk, slik at det skal kunne kjøres på Windows f.o.m. 95-versjonen. bøying av nettopp substantiv og verb, er de mest omfattende. Programmet består av 7 deler med til sammen 165 øvinger, og hver del har sin karakteristiske farge, noe som gjør det lettere å navigere Fabel 8 Bøying på bokmål og nynorsk. Bøying av adjektiv Adjektivene beskriver hvordan noe er, eller hvordan noe ser ut: Å spille. Å kalles infinitivsmerket. Nynorsk - Svake og Sterke verb - lindeberg9a I dag skal vi læra dykk korleis ein bøyer både svake og sterke verb på nynorsk. sitte, spille os Hei, kjære lesere! Vi skal i dag skrive om hvordan man bøyer Substantiv på nynorsk. Substantiv er egen eller fellesnavn på gjenstander, steder eller levende vesener. Substantiv har mange regler, så du må holde tunga rett i munn, fordi her er det en del man må å kunne. Substantiv har 3 ulike kategorier, kaldt kjønn Substantiv som ender på -a vil ofte ha lik bøying: er det på nynorsk bedre å si: Eg kvapp voldsomt. Om du skjønner forskjellen. På nynorsk klinger det bedre å bruke en mer aktiv stil, og ikke substantivere setningene med ord som innholder an- be- het- eller -else. Siter; Del dette innlegget

Dei fleste orda er felles på nynorsk og bokmål. Men det er også ein del skilnader. Her skal vi sjå på nokre av dei mest sentrale. An-be-heit-else-ord Ord som byrjar med prefiksa an-og -be, er lånord som vi har fått frå tysk. Samanlikna med bokmål blir få av desse orda brukte på nynorsk Det er ingenting som gir deg bedre nynorsk enn å lese nynorsk litteratur, aviser, tidsskrifter, etc. Bruk søkefunksjonen: Søk på ord som 'man', 'skreve', 'noe'/'noen', 'fra', etc. Finnet du disse forbudte ordene, bytter du dem ut med korrekte nynorske Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert 21. sep. 2016. Redaksjonen Del 1 Ordklasser Adjektiv 2 ADJEKTIV Adjektiv fortel korleis nokon eller noko er eller ser ut: Broren min er liten. Carmen laga ei god kake. Bestefar er gammal. Carmen har ei blå jakke. Arne er norsk. Ho er ei sint jente. Luisa er sint, og Leo er glad. Adjektivet fortel om eit substantiv eller eit pronomen To oppgaver hvor elevene skal lese ord og sortere dem ut i fra om de er verb, substantiv eller adjektiv. Diverse skjema: Skjema til bøyning av substantiv - ikke utfylt, elevene må selv finne ord. Skjema til bøyning av substantiv - delvis utfylt. Skjema til bøyning av verb - ikke Trykk på pila til høyre for å få lastet ned.

Bøying av inkjekjønnsord nynorsksid

På skolen igjen; Trafikk; Mye rart; Vi tenner våre lykter; Vi er venner; Karneval; Snipp, snapp, snute; Ord med stum -t - bøying; Bøying av verb; Adjektiv 1; Adjektiv 2; Adjektiv 3 - gradbøying; Forenkling av dobbel konsonant; Digitale ferdigheter. Kapittel 1 Digitale presentasjoner; Kapittel 2 Bruk av bilder; Kapittel 3 Lag en. I 2016 kom det på plass ei løysing for vidare drift av dei norske språksamlingane, Norsk Ordbok, Nynorskordboka og Bokmålsordboka. Universitetet i Bergen tok på seg ansvaret for langsiktig drift og utvikling av samlingane og samlingsressursane, og det går no føre seg ein organiseringsprosess som ein reknar med vil vera fullført ved slutten av 2017 Ordboka inneheld 31.000 oppslagsord med detaljerte opplysningar om bøying, minigrammatikk og eksempel på ord og uttrykk. Oppslagsord og uttrykk på bokmål står tydeleg utheva med blå skrift, følgt av n Ajour med den ny rettskrivingsnormen - mer enn 31000 oppslagsord på bokmål Bokmål-nynorsk ordbok er skrevet etter ny rettskrivingsnorm gjeldende fra 1. august 2012. Ordboka gjør det. Nynorsk, den andre målformen, ble inntil 1929 ble kalt landsmål og har siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885 også offisiel status som offisiell målform av norsk. Nynorsk skrives i dag av 10-15 % av befolkningen. Nynorsk ble som prinsipp utviklet for at norsk skulle få sitt eget skriftspråk, ettersom dansk ble brukt i Norge på den. Nynorsk er veldig vanskelig for mange, inkludert meg for nynorsk har så forskjellige ord på noen ord. Min mening: Min mening er at vi ikke skal lære oss nynorsk, vi kan ha nynorsk i landet, men mener at vi ikke trenger å lære nynorsk på skolen

ta - Wiktionar

Sjå på reglane for bøying av hokjønnsord, og bøy orda i ubunden og bunden form, eintal og fleirtal: hending, jakke, kjerring, klokke, lin(j)e, meining, rekning, setning, side Oppgåve Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen Basis i systemet er mange ulike språkressursar. Vi har med over 140 000 oppslagsord med bøying på både bokmål og nynorsk og kopling mellom desse på tvers av målformene. Du kan bruke delar av ressursane eller alle. Dette kan web-ansvarleg eller du sjølv konfigurere. Språkfunksjonar. Her er ei oppsummering av språkfunksjonar i Norsøk

Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå Korrekt nynorsk på kort tid. For å bli god i nynorsk på kort tid kan det vere lurt å følgje desse råda: Lær deg hovudreglane for bøying av substantiv og verb først. Det er desse orda du skal skrive flest av. Lag ei liste over ord du bruker ofte, og lær deg å bøye desse orda rett

12 kule ord du berre finn på nynorsk - Framtid

Tysk bøying. Er du usikker et bestemt tysk verb, eller leter du etter tyske verbbøyinger generelt? Da er bab.las verktøy for bøying av tyske verb perfekt for deg. Med hjelpemiddelet for bøying av tyske verb kan du raskt og enkelt finne ut hvordan man bøyer tyske verb Engelsk-norsk oversettelse av Nynorsk EN Nynorsk norsk oversettelse. volume_up. Nynorsk {subst.} NO. nynorsk; NO Søk etter flere ord in den engelsk-norske ordboken. Les mer Bøying av verb Verb er ikke din fiende Usikker på hvordan et verb bøyes? Ta en titt i vår bøyningstabeller for å finne den rette formen! Bøy n. Denne uken har vi fått i oppgave å lage et innlegg om bøying av substantiv på nynorsk. Substantiv i Norge på den tidene. Både av nasjonale og sosiale grunner mente han det var viktig for landet å få et selvstandig norsk språk som bygde på overleverte hemelege dialektar. I fire år reiste han rundt i Noreg og skreiv ned ord og. Hurtigkurs i nynorsk grammatikk Atle Zeiner Bøying av substantiv Hankjønn Hovudregel: Hankjønnsorda får endingane -ar og -ane i fleirtal. ein gut guten gutar gutane ein jeger jegeren jegerar jegerane Unntak frå hovudregelen Ord som ender på -nad får endingane -er og -ene i fleirtal som hovudform: ein månad.

Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: - Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan -st. Er verbet svakt, tek du bort -r i presens og legg til -st: syna - syner - synte - synt synast - synest - syntest - synst Er verbet sterkt, legg du berre ti Harde konsonanter i noen få ord og norsk bøying av substantiv. Samnorsk. 6. og mange ord som var lik nynorsk (snø, dokke, røyk, bein) Ideen om ett felles norsk skriftspråk og en variant av bokmål der mest mulig var likt nynorsk på norsk talemåls grunn 12 Verba vi kallar sterke verb, har ikkje ending anten i presens eller i preteritum. Dei har dessutan vokalskifte i ulike tider: finna - finn - fann - har funne koma - kjem - kom - har kome Tidlegare kunne dei sterke verba ha ending i presens: finner, kjemer. Den forma er teken bort i de

Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster. Bøying av rør er det vanligste, men bøying av alle slags profiler er også en vesentlig del av oppdragene. NIRAS is one of the world´s leading induction bending . I norsk finnes det en rekke ord av engelsk opphav Eksamens­oppgaver på nynorsk bærer til tider preg av venstrehåndsarbeid kan Språkrådet vedta ny stavemåte og bøying av tidlegare normerte ord og justeringar i skrivereglane. i Midt-Norge og i Nord-Norge, mens nynorsken har hatt sin base på Vestlandet I ordlisten finner du infinitivsformen av verbet. Det er den formen du kan sette å foran. På bokmål slutter infinitiv på -e. På nynorsk kan du velge mellom -e, -a eller kløyvd infinitiv. Kløyvd (det vil si 'delt') infinitiv betyr at verbet etter bestemte regler enten har infinitiv på -a eller -e. I ordlisten finner du e-infinitiv Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: - Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan -st. Er verbet svakt, tek du bort -r i presens og legg til -st: syna - syner - synte - Les meir Bøying på bokmål og nynorsk Fabel 8. Bøying av substantiv Bokmål. Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt Nynorsk flertall flertall entall entall (alle) (flere) (den) Hankjønn. en bil. bilen.

Fabel 8 - lærebok by Aschehoug - issuuPPT - 100 høgfrekvente ord nynorsk PowerPoint PresentationUregelrette substantiv norsk – Lampe gigantenBokmål-nynorsk ordbok - Knut Lindh - Øvrig (9788202372545
 • Turkish lira to euro.
 • Vondt i ryggen og kvalm gravid.
 • Cover quotes.
 • F 16 spesifikasjoner.
 • Ms magellan route.
 • Heidelberg schloss adresse.
 • River plate league.
 • Corynebacterium diphtheriae.
 • Brief symbol word.
 • Hautpilz hals.
 • Hoteller i hornindal norge.
 • Anbefalte komedier.
 • Fidget cube antsy.
 • Convert twitch bits to money.
 • Tattoo rose meaning.
 • Kvinnliga filmhjältar.
 • Lupe iphone 8.
 • Tu darmstadt wirtschaftsinformatik ranking.
 • Snøfanger zanda.
 • Region specific pokémon go.
 • Steinfix forhandler.
 • Living tvedtsenteret.
 • Hotel loenfjord.
 • Sitte forover i babybjørn.
 • Care of.
 • Eldre glemsomhet.
 • Barnehage hosle.
 • Lgbt osnabrück.
 • Dunitt.
 • Hookworm norsk.
 • Oliventre plantasjen.
 • Warchild jethro tull.
 • Deutsch lernen kindergarten arbeitsblätter.
 • Superdry københavn.
 • Stickling i vatten.
 • Sphere definition.
 • Helstekt ytrefilet.
 • Zorki 2.
 • Isbar høns egg.
 • Sternzeichen widder horoskop.
 • Oximeter wiki.