Home

Akvakultur faget

Gjeldende læreplan for faget Læreplan i akvakulturfaget Vg3 / opplæring i bedrift (AKV3-01) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding. Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring, basert på biologisk produksjon med krav til kvalitet i prosesser og produkter. Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. Alt som er nytt gjelder for deg som skal begynne på Vg1 høsten 2020. vilbli.no blir oppdatert i takt med at de nye planene fastsettes Fagbrev i Akvakultur; Alternativ: 5 års praksis - bestått tverrfaglig . eksamen og fagprøve. Les meir på www.vilbli.no. Arego CMS. Vi bruker informasjonskapsler. Post: Amtskaia 30, 6700 Måløy. Mob: Dagleg leiar: 415 30 834 post @ okfh.no. Gjeldende læreplan for faget Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 (AKV2-02) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding.

Utdanning i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen av opplæringen består av et Vg1 i naturbruk og et år med Vg2 i akvakultur. Læretiden avsluttes med en fagprøve. Den som består fagprøven, får yrkestittelen «fagoperatør i akvakultur» Akvakultur, 2. utgave. Bernt Bjerkestrand, Terje Bolstad & Svein Johan Hansen. Akvakultur. Havbruk i Norge dekker kompetansemålene for akvakulturfaget for Vg2. Boken presenterer de grunnleggende arbeidsprosessene knyttet til drift og vedlikehold av akvakulturanlegg, kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produkter, om aktuelle oppdrettsarter og om miljøet Akvakultur; Tildeling og tillatelser. Drift og tilsyn. Akvakulturloven og forskrifter. Delt kunnskap og erfaring. Tall og analyse. Tema. Registre og skjema. Kartverktøyet. Dokumenter. AKTUELLE TEMA. Rømmingsstatistikk. Her finner du alltid oppdaterte rømmingstall: antall rømt oppdrettsfisk, omstendighetene ved rømming og en oversikt med.

Innehaver av tillatelse til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret kan til tross for forbudet i § 47 første ledd, overstige den maksimalt tillatte biomassen som følger av akvakulturtillatelsen med 20 prosent på tillatelser benyttet til produksjon av ørret eller regnbueørret frem til og med 30. juni 2016 Akvakulturloven. Lov om akvakultur (lenke til Lovdata) The Aquaculture Act (link to regjeringen.no) Forskrifter og merknader. Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften Felles programfag på Vg2 Akvakultur handler om sammenhenger mellom biologisk produksjon av mat, naturens toleransegrense, menneskelig aktivitet og teknologi. Faget bidrar til kompetanse om daglig røkting og drift av ulike typer akvakulturanlegg, ut fra etiske, miljømessige og biologiske forhold Fagoperatør i akvakultur. Kurset passer for deg som har erfaring med utvikling/drift innen akvakulturanlegg og ønsker fagbrev. Du lærer om røkting og drift og produkt og kvalitet. Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn

Ressurssenteret ved Guri Kunna Videregående Skole starter opp kurs i Akvakultur for praksiskandidater fra industrien med mål om fagbrev. Dette er personer som har noe praksis fra næringen og kurset vil klargjøre deltakerne for privatisteksamen (teoridelen av fagbrevet) I faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) er fokus lagt på praksis i bedrift. VG 2 Akvakultur. På Vg2 Akvakultur vil du få en variert opplæring der du er godt rustet for å gå ut som lærling innen både matfiskoppdrett og settefiskoppdrett. Mye av opplæringen vil bli gitt på oppdrettsbedrifter i regionen Akvakultur globalt og lokalt handler om matproduksjon i både et lokalt og et globalt perspektiv, og hvordan dette påvirker klima og miljø, sosiale forhold og økonomi i ulike deler av verden. I Norge bidrar akvakulturnæringen gjennom produksjon, omsetning og distribusjon til arbeidsplasser og aktivitet både i distriktene og i større byer Fiskeri og havbruk er et relativt nytt fagfelt for standardisering, men norske og internasjonale standarder er en viktig del av sektorenes verktøykasse. Som fiskeri- og havbruksnasjon har Norge vært tidlig ute med å utvikle egne nasjonal.. kurs i akvakultur for praksiskandidater Ressurssenteret ved Guri Kunna Videregående Skole starter opp kurs i Akvakultur for praksiskandidater fra industrien med mål om fagbrev. Dette er personer som har noe praksis fra næringen og kurset vil klargjøre deltakerne for privatisteksamen (teoridelen av fagbrevet)

Fagoperatør i akvakultur passer for deg som har praksis fra arbeid innen akvakultur og som ønsker å ta fagbrev som fagoperatør. Kurset forbereder til teorieksamen AKV3102 og tilbys både som klasseromsundervisning og som «virtuelt klasserom». Med virtuelt klasserom følger du undervisningen via videokonferanse - uavhengig av hvor du er og fra din egen PC/Mac. Lengde 90. Akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte. Departementet kan i enkeltvedtak eller forskrift gi nærmere bestemmelser for å sikre miljømessig forsvarlig akvakultur, herunder stille krav til forebyggende tiltak, krav om merking av akvatiske organismer, bruk av akvatiske organismer som ikke kan formere seg og bruk av fremmede organismer Utgangspunktet er at praksiskandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole. Eksamen som praksiskandidat. Eksamen for praksiskandidater er tverrfaglig og basert på programfagene i læreplanen for i faget

Akvakulturfaget, skriftlig (AKV3102

 1. Deler av faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) gjennomføres som utplassering på større fartøy. Her tar vi hensyn til den enkelte elevs behov og ønsker. VG 2 Akvakultur. Gjennom skoleåret vil du få en variert opplæring der du er godt rustet for å gå ut som læreling innen både matfiskoppdrett og settefiskoppdrett
 2. Akvakultur. Publisert 13.06.2012 Sist endret 24.03.2020. Skriv ut. Koronavirus - Fisk og akvakultur. Til oppdrettsnæringen om koronavirus. The coronavirus does not affect seafood safety.
 3. Akvakultur. Genredigering av oppdrettslaks. Kan genredigering gi ein meir berekraftig oppdrettsfisk? Det forsøker havforskarane å finne svar på med CRISPR-metoden. Trafikklyssystemet - HI sin kunnskap. I Norge reguleres vekst innen lakseoppdrett etter reglene i trafikklyssystemet
 4. Flotte ungdommer som viser interesse for alle sidene av akvakultur faget. Trangt på spiserommet, men hva gjør det når Ann Heidi serverer eplekake og vafler. Tjeldbergodden Rensefisk As. 23. oktober 2019 · Ble ikke levering i går. Tjeldbergodden Rensefisk As. 8. juni 2019
 5. Kjemi/prosess faget Min side Kjemi/prosess faget Meny. Vis meny. Kjemi/prosessfaget Påmeldingsskjema Se andre interaktive kurs du kan delta på i Trøndelag Kjemi/Prosess teoriforberedende kurs for fagbrev. Informasjon Akvakultur https://trondelag.

Akvariet i Bergen er godkjent opplæringsbedrift i faget Akvakultur på videregående skole. Om du ønsker lærlingeplass hos oss, må du sende en søknad med relevant informasjon. NB: Det er begrenset antall plasser AKVAKULTUR FOR NYE-NORSKE ULSTEINVIK/ HAREID E-post; post@abdiaske.no Tlf; 410 62 929 www.abdiaske.no Vi tilbyr kurs som kvalifiserer nye-norske til å avlegge den teoretiske eksamen i akvakulturfaget. Kurset er en del av et praksiskandidatløp og er første steg på veien mot et fagbrev på VG- 3 nivå Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning Forskrift om Akvakultur ved Nordkapp vgs. skoleåret 2019/2020: Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for kompetanse 13. juni 2019 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 1-3 tredje ledd. Fagene må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen, i tråd med progresjonen i faget

Vg2 Akvakultur utdanning

 1. st!
 2. Akvakultur. Interesse for havbruk ? Akvakulturfaget er i løpet av få år blitt til en meget stor næring i Norge. Utdanning i dette faget gjør deg rustet til å arbeide innen mange ledd oppdrettsnæringen. Næringen er kunnskapsbasert og stiller derfor store krav til utøverne i samtlige ledd av næringa. Sjømat er sunn og god mat! Les me
 3. Hos Egil Kristoffersen & Sønner satser de på fagarbeidere og nå starter de voksne karene Jo, Andrè og Geir på læretiden for å få fagbrev i akvakultur. - Dette er positive folk med stor interesse for jobben sin og som ønsker å utvikle seg og lære mer om akvakultur, sier daglig leder Eva Marie Kristoffersen til kyst.no
 4. Alle skal ha en egen læreplan for den samlede aktiviteten dere har vært med på. I din mappe for PTF skal du ha rapporter i word og/eller powerpoint- visninger. I tillegg kan du legge ved personlige logger fra praksis og annet om den øvrige aktivitet i praksisen/faget Rapporten skal inneholde følgend..
 5. Akvakultur trekker flere jenter. Akvakultur Vg2 har hatt en sterk økning i antall søkere de siste årene, og økte litt til med 3,6 % opp fra 2018. Det er i hovedsak jenter som står for økningen med 25 % flere enn i fjor, mens antallet gutter har gått ned med 2,5 %. For 2019 har vi nå 70 jenter og 192 gutter som har søkt seg til faget

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som i fellesskap har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnd, skoleverk og lærlingen En bekrivelse av faget fiske og fangst og akvakultur. Bli lærling ved Opplæringskontoret for Nordre Nordland For 2019 har vi nå 70 jenter og 192 gutter som har søkt seg til faget. Akvakultur Vg3 har en økning på 25,9 prosent søkere fra 2018, her er det gutter som står for den største økningen med 35,7 prosent, og antall jenter har økt med 2,2 prosent. For 2019 har vi 47 jenter og 152 gutter som har søkt til lærefaget En mestertittel gir deg rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve. Mesterutdanningen er lagt opp slik at du kan ta utdanningen på deltid over to år ved siden av at du står i jobb. Det legges opp til en kombinasjon av samlinger, selvstudier og/eller nettstudier. Alt om mesterbrev finner du. Med faget sjømatproduksjon får du jobbet med produksjon- og videreforedling av Norges nest største eksportvare - sjømat. Medlemsbedriftene tilbyr læreplasser i akvakultur, fiske- og fangst, motormann, matros, sjømathandel og sjømatproduksjon. Medlemsbedrifter i Opplæringskontoret Opplæringskontoret på facebook

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon. Faget blir drivet i store og små virksomheter over hele landet, og fagutøvingingen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verktøy og utstyr Boken dekker kompetansemålene for faget akvakultur for vg2. Den tar for seg de grunnleggende arbeidsprosessene knyttet til drift og vedlikehold av akvakulturanlegg, kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produkter, og om aktuelle oppdrettsarter og m.. Val videregående skole er en kristen friskole i Ytre Namdalen nord i Trøndelag. Skolen gir undervisning innenfor faget Naturbruk, og en kan velge fordypning innen akvakultur, hest og landbruk. En kan også velge et tredjeår, studieforberedende naturbruk, og da få generell studiekompetanse. Skolen har internat hvor de fleste elevene bor

Akvakulturfaget (Fag- og timefordeling) Videregående

 1. Akvakultur (Heftet) av forfatter Bernt Bjerkestrand. Pris kr 548. Boken dekker kompetansemålene for faget akvakultur for vg2. Den tar for seg de grunnleggende arbeidsprosessene knyttet til drift og vedlikehold av akvakulturanlegg, kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produkter, og om aktuelle oppdrettsarter og miljøet
 2. Neste stopp: VM i akvakultur Nylig ble det arrangert VM i yrkesfag i Abu Dhabi. Norge var med -- uten faget som Norge er best i, akvakultur, men et pilotprosjekt er på gang. Nå må akvakultur inn som egen disiplin
 3. Grunnlaget for vurdering i faget er kompetansemålene i læreplanen. Alle de fire delene av prøven skal være med i vurderingen. Klage på vurdering. Kandidater som får . Ikke bestått. har rett til å klage. Fristen for å klage på fag- eller svenneprøve er 3 uker etter at kandidaten har mottatt melding fra fylkeskommunen
 4. Kjøp Akvakultur fra Norske serier Boken dekker kompetansemålene for faget akvakultur for vg2. Den tar for seg de grunnleggende arbeidsprosessene knyttet til drift og vedlikehold av akvakulturanlegg, kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produkter, og om aktuelle oppdrettsarter og miljøet

Det vitner om offensiv holdning og fokus på faget. Jeg må si jeg var skikkelig stolt da jeg kunne ønske fem skoler velkommen til Inndyr og konkurransen, sier Nordlands fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap), i en pressemelding. Hun poengterer at fylkeskommunen har styrket akvakultur-utdanningen gjennom flere år Kjøp Akvakultur fra Bokklubber Boken dekker kompetansemålene for faget akvakultur for vg2. Den tar for seg de grunnleggende arbeidsprosessene knyttet til drift og vedlikehold av akvakulturanlegg, kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produkter, og om aktuelle oppdrettsarter og miljøet Akvakultur også populært. Akvakultur Vg2 har hatt en sterk økning i antall søkere de siste årene, og økte med 3,6 prosent opp fra 2018. Det er i hovedsak jenter som står for økningen med 25 prosent flere enn i fjor, mens antallet gutter har gått ned med 2,5 prosent. I 2019 er det 70 jenter og 192 gutter som har søkt seg til faget PRAKSISATTEST/VURDERING AV PRAKSIS I AKVAKULTURFAGET Arbeidsgiver attesterer med dette at Navn: Fødselsdato: har allsidig og relevant praksis i henhold til kompetansemålene i Læreplan i Akvakulturfaget Vg3/opplæring i bedrift

OKFH - Akvakulturfaget

Tverrfaglig eksamen akvakultur (AKV2004

BRØNNØY: Fast stillingen innenfor akvakultur Mattilsynet: Har du lyst å jobbe på vakre og storslåtte Helgeland? Mattilsynet avdeling Helgeland har ledig en 100 % fast stilling for deg som er veterinær eller fiskehelsebiolog. Stillingen er som førsteinspektør innen faget akvakultur. Du blir en del av et fiskehelseteam på fem personer i avde.. Lærling (Akvakultur) Opplæringskontoret i fiskerifag i midtre Nordland Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv For denne rollen trenger du erfaring fra faget ingeniørgeologi samt et ønske om å utvikle deg som leder ANNEN INFORMASJON. Eksamen: 5 timers skriftlig eksamen i juni 2021.Du melder deg opp som privatist i januar 2021 www.privatistweb.no Sluttkompetanse: Når eksamen er bestått og praksiskravet på 60 måneder er godkjent (praksis og evt tidligere skolegang), kan du melde deg opp til fagprøve. Ta kontakt med tillitsvalgte for å høre om stipendordninger i din fagforening

De ble grundig målt både i gjennomføringen av de praktiske oppgavene, samarbeid og kunnskap, og det var tydelig at alle elevene hadde forberedt seg godt, og har stor interesse for faget. Historisk. Arrangementet på Inndyr var ikke bare historisk med tanke på at det er første gang akvakultur er gren i skole-NM I andre studieår har du akvakultur- og sjømatfagene samt faget entreprenørskap med Venture cup hvor du får kjennskap til forretningsplanlegging. I tredje studieår gjennomfører du et forprosjekt i tillegg til fire uker med praksis i bedrift, og avslutter deretter studiet med en prosjektoppgave Faget er viktig for samfunnet fordi: Dette århundret vil biologikunnskaper danne basis for viktige beslutninger for fremtiden. Biologifaget er i rask utvikling og vi lærer stadig mer om mangfoldet i naturen, hvordan arv og miljø sammen påvirker livsprosessene og hvilke konsekvenser endringer i miljø og klima vil kunne få for livet på jorda Her finner du alfabetisk oversikt over alle lærefag vi tilbyr via Opplæringskontoret for nordre Nordland

Faget er viktig for samfunnet fordi: Ph.d.-studenten gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning. Ph.d.-studenten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå Audun Sande (t.v.) og Asle Andersen fra Meløy videregående skole, avdeling Inndyr, Nordland kom på 1. plass i faget akvakultur. Vi hjelper deg Telefon 91 55 81 1 Starter gratis voksenopplæring for akvakultur og sjømat. Nyheter av. Aslak Berge - - Dette er et gratistilbud som vil gi de den nødvendige teorien for å gå opp og ta fagprøven i dette faget her, forteller Kari Marøy Pedersen til iLaks. Hun arbeider som koordinator for voksenopplæring på Sotra vidaregåande skule innsikt i faget. Viser god evne til refleksjon omkring eige arbeid, kva gjekk bra og kva gjekk mindre bra. Har eigenvurdering av prøvearbeidet og viser innsikt i faget. Kan reflektere omkring eige arbeid, kva gjekk bra og kva gjekk mindre bra. Eigenvurdering av prøvearbeidet er mangelfull eller manglar. Dårleg eller mangland

akvakultur - Store norske leksiko

 1. Med gode innspill fra bedriftene vil de stå sterkere i kampen om å få etablert faget. Om Vest-Lofoten VGS får gjennomslag for fagtilbudet, avgjøres av Fylkestinget i april. Praksisnært fag . De vil tilby et fag innen akvakultur som er sterkt forankret i relevant praksis, dermed blir lokale bedrifter viktige samarbeidspartnere
 2. BINT302 Internship akvakultur Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb. English course Information Søk etter andre emner. Velg annet år. 2014-2015; Målet er å styrke praktisk erfaring innen husdyrvitenskap og relatere dette til teori og metodikk i faget. Gjennom praksisen skal du kunne vise til.
 3. For 2019 har vi nå 70 jenter og 192 gutter som har søkt seg til faget. Akvakultur Vg3 har en økning på 25,9 % søkere fra 2018, her er det gutter som står for den største økningen med 35,7 %, og antall jenter har økt med 2,2 %. For 2019 har vi 47 jenter og 152 gutter som har søkt til lærefaget
 4. Akvakultur. Akvakultur er kultivering av organismer i vann, og omfatter dyrking av planter, alger og skjell og oppdrett av fisk. Akvakultur har hatt en..
 5. Han har i en årrekke vært faglig ansvarlig for faget Havbruksjus ved Universitetet i Bergen. Han har nylig utgitt boken Rettslig regulering av norsk akvakultur som er utgitt på Universitetsforlaget 2018. Halfdan har møterett for Høyesterett

Forside - Forlaget Vett & Vite

Yrkeskatalogen er basert på standard for yrkesklassifisering (STYRK98). Den sjusifrete yrkeskoden brukes ved innrapportering Mørenot Aquaculture, som er en del av Mørenot, leverer innovativ oppdrettsteknologi og løsninger til havbruksnæringen i Norge og internasjonalt. Vårt fortøyningssegment skreddersyr og leverer flexilink og tradisjonell fortøyning til havbruksnæringen både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av å utvikle godt fortøyningsmateriell og jobber med velrennomerte forskningsmiljøer. To ganger meget godt bestått på fagprøver i akvakultur Rebekka Wærstad fra Sømna og Amalie Bjørnvold fra Sandnessjøen tok fagbrev i akvakultur. Lærlingene Amalie Bjørnvold (t.v.) og Rebekka Wærstad ved Grytåga Settefisk besto fagprøven i akvakulturfaget i forrige uke Våre lærlinger. I årenes løp er det blitt mange som har avlagt fagprøven i akvakultur hos oss. Det gode grunnlaget for mange lærlinger legges ofte ved at ungdom fra distriktet får jobbe hos oss i skoleferier og i helger, og interessen for faget utvikles gjennom praksis og i møte med dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø

Akvakultur - Fiskeridirektorate

Forskrift om drift av akvakulturanlegg

Vi er godkjent lærebedrift innen fagene matros, akvakultur og FU-faget (fjernstyrte undervannsoperasjoner). Du kan søke på en av jobbene utlyst under, eller du kan sende oss en åpen søknad. Da tar vi kontakt med deg om vi ser at du kan være aktuell for en jobb hos oss Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Begge arbeidene samt semesteroppgaven må bestås for å oppnå karakter i faget. Karakter gis samlet for de ulike delene. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner I akvakultur forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i akvakultur innebærer å kunne kommunisere med andre for å oppnå sikre og effektive prosesser. En må kunne forklare medarbeiderne hva en gjør, og hvorfor, og kunne diskutere ulike forslag og løsninger TORSKEN: Oppdretssnæringa vil ha akvakultur inn på timeplanen på Senja vgs

Akvakulturloven og forskrifter - Fiskeridirektorate

 1. Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse
 2. Praksiskandidatordningen. Lærling i arbeid Personer med lang praksis i et fag, kan avlegge fagprøve i faget som privatist/praksiskandidat.. Fag-/svennebrev uten skolegang. Du kan ta fagbrev som praksiskandidat hvis du har relevant praksis innenfor et fag som tilsvarer 25% mer enn vanlig utdanning i faget
 3. Virologi er læren om virus og om virkningen de har på vertsorganismer de formerer seg i. Studier og behandling av virussykdommer hos planter og dyr står sentralt i virologien. Fordi at de fleste virus er for små til at man kan se dem med mikroskop, tok det lang tid før man skjønte at virus var en egen biologisk enhet. Helt siden virus ble oppdaget på 1800-tallet har det vært uenighet.
 4. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever på videregående og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket
 5. Akvakultur august 2020-22. I kurset i akvakulturfag kombinerer vi opplæring for praksiskandidatar og vg1/vg2-løp.. For deg med fleire års erfaring: Som praksiskandidat er du friteken for krav om fellesfag, men på vårt kurs følgjer du same opplegg som vg1/vg2-løp i programfaga.Praksiskandidatar som likevel ynskjer fellesfag får moglegheit til å ta fellesfag dersom det er plass i klassa
 6. Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Det er ingen kjente tilfeller av smitte via næringsmidler, importerte næringsmidle
 7. Stolt fylkesråd etter historiens første NM i akvakultur. Asle Andersen og Audun Gangstø fra Meløy videregående skole avd Inndyr Meløy vgs - Det er bare å gratulere Meløy videregående skole, avdeling Inndyr, med seieren i NM i akvakultur. Jeg er imponert over både deltakerne Asle Andersen og Audun Gangstø, og hele opplæringsmiljøet på Inndyr som stod for arrangementet, sier.
Naturbasert aktivitet i aksjon - Val videregående skole

Innspillsrunde Vg2 akvakultur - hoering

Fagoperatør i akvakultur - Folkeuniversitete

Akvakulturfaget (Skoler og lærebedrifter) Videregående

Marinbiolog | utdanning

NEI til TV2's overprising av Premier League. TV2 har de siste årene økt prisene for å kunne se engelsk fotball kraftig opp. En indeksregulering er forståelelig, men nyheten som kom i september 2020 om at prisene for å se Premier League nå skal opp hele 40% fra og med 1.november, er LANGT over smertegrensa til Kari og Ola Nordmann Bærekraftig utvikling i videregående opplæring Eksempel på hvordan fagfornyelsen kan bidra til et kunnskapsbasert og bærekraftig vekst. Federico Håland Gaet

Video: Nettkurs i Akvakulturfaget

OKFH | FacebookNord-Troms videregående skole | utdanningFødevareministeren negligere de bornholmske fiskeresZoo - ZooCentral
 • Frisyr flint.
 • Udi nop.
 • Freizeitgestaltung biberach.
 • Rett i koppen kakao uten melk.
 • Time roger waters.
 • Anbefalt skjeggolje.
 • New zealand reisetips.
 • Goto fotball.
 • Napoleonskrigene tidslinje.
 • Cajun chicken.
 • Gravet ørret holdbarhet.
 • Overkryssing.
 • Klær i steinalderen.
 • Non stop news landkreis oldenburg.
 • Skinnpute kremmerhuset.
 • Normen en waarden nederland 2016.
 • Hb yeti.
 • Hærverk av barn.
 • Barnehagestart alder.
 • Proff forvalt login.
 • Igjennom eller gjennom.
 • Tos logs.
 • En og enn.
 • Søvnmangel.
 • Colosseum tannlege drammen priser.
 • Pizza sjusjøen.
 • Heroes of the storm 2.0 leoric build.
 • Skigebiet vorarlberg kinderfreundlich.
 • Hvordan regne ut fart.
 • Sapiens wikipedia.
 • Heide park spaßbad öffnungszeiten.
 • 1 div håndball menn 2018.
 • Skoleruta kristiansand.
 • Snapchat score decrease.
 • Schloss pillnitz anfahrt.
 • Grand hotel wien restaurant.
 • Euronics storsteinnes.
 • Oriental kattungar säljes.
 • World of tanks trefferzonen.
 • Rød hodebunn hårtap.
 • Hindi song.