Home

Østromerriket middelalderen

Østromerriket og arven etter Roma - Mennesket

Middelalderen. Østromerriket og arven etter Roma; Frankerne og Det hellige romerske riket; Araberne, Muhammed og kalifatet; Føydalsamfunn og investiturstrid; Veksttid - jordbruk, bydannelse og handel; Korstogene; Paver og motpaver - en kirke i krise; Det Osmanske Riket; Seinmiddelalderen - Sykdom og krig; Middelalderen i Norge. Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500 Bysants, Det bysantinske riket eller Det østromerske riket, eksisterte fra midten av 300-tallet og fram til det gikk under med osmanenes erobring av Konstantinopel i 1453. Riket oppstod mellom 330 og 395 evt. i Romerrikets østlige del. Dette skjedde i forbindelse med at Konstantin den store opprettet en ny hovedstad for Romerriket i Konstantinopel, som lå på ruinene av den gamle byen Bysants Middelalderen - en kort oversikt. Middelalderen er det vi kaller den lange perioden i europeisk historie som skiller antikken og Vest-Romerrikets fall og den moderne tid etter Øst-Romerrikets fall. Vi deler den vanligvis inn i tre deler: Tidlig middelalder ca 500-1000 evt. Størstedelen av Vest-Europa kristnes og underlegges paven i Rom 21 grunnleggende fakta om Romerriket. Romerne kunne bygge som ingen andre, beseire enhver fiende og herske over halve verden. Men hvorfor gikk de rundt i togaer, hva kostet en gladiator, hvordan skjulte Julius Cæsar hårtapet, og hvorfor falt Romerriket

Den franske revolusjon og napoleonskrigene

Tidlig middelalder er en betegnelse for en historisk epoke i middelalderen som blir delt inn i tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen.Tidlig middelalder er perioden i europeisk historie fra slutten av Romerriket på 400-tallet til veksten av det tysk-romerske riket under Otto I den store på 900-tallet Romerriket var et rike i antikken med utgangspunkt i byen Roma. Det var et av historiens mektigste imperier. Begrepet Imperium Romanum betegner romernes herredømme over andre. Det var ikke navnet på en stat eller et land, slik den norske betegnelsen «Romerriket» kan gi inntrykk av. Romerriket hadde en helt annen struktur enn en moderne stat. Utgangspunktet for det romerske imperiet var.

Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av. De mørke århundrer eller den mørke middelalder har i historiografien siktet til europeisk middelalder. Uttrykket bygger opp under en oppfatning om en tusenårig periode preget av fattigdom og stillstand. De fleste moderne historikere avviser tanken om en mørk middelalder og argumenterer med at denne idéen er basert på uvitenhet og stereotyper Høymiddelalderen i europeisk historie var en periode som varte fra ca. 1050 til 1300. Høymiddelalderen kom etter tidlig middelalder og ble etterfulgt av senmiddelalderen.. Karakteristisk for høymiddelalderen var den eksplosive befolkningsveksten i Europa, som førte til store sosiale og politiske forandringer fra den foregående perioden.. Ved år 1250 sørget befolkningsøkningen for at. I Vest-Europa utviklet det seg i løpet av middelalderen flere kongedømmer i stadig kamp mot både adelen og kirken i vakuumet etter Romerriket. I det bysantinske riket, derimot, var kirken underlagt keisermakten. Det store arabiske riket som vokste fram i perioden fra 600 til 1000, var basert på islamsk erobring

Senantikken er et moderne begrep for å beskrive den historiske tidsepoken som dekker overgangen mellom antikken og middelalderen, både for Europa og for landene rundt Middelhavet.Begrepet ble skapt på begynnelsen av 1900-tallet av den østerrikske kunsthistorikeren Alois Riegl.Presise avgrensninger for perioden er vanskelig å sette og blir stadig diskutert, men som regel plasserer man. Fiske i middelalderen. Primærkilder: Magnus Lagabøtes landslov - om leie av jord. Magnus Lagabøtes landslov - om seterdrift. Privilegiebrev for hanseatene. Kulturelle forhold - om religion, kunnskap og verdensbilder: Artikler: Førkristen tro. Innføringen av kristendommen. De første kirkene i Norge. Ordet og skriften: Skriftbruk i Norg

Ting kan snu raskt. På midten av 500-tallet var Østromerriket - eller Det bysantinske riket - det mektigste riket. Det virket nesten ustoppelig. På begynnelsen av 600-tallet hadde riket nær kollapset, mye takket være keiser Fokas. Økonomien var forferdelige og fiendene var mektige. General H Innlegg om Østromerriket skrevet av esalen. Oppsummert. I sammenligningen mellom den vesteuropeiske og den bysantinske kulturen i middelalderen er hovedpoenget at den vesteuropeiske kulturen oppstår på ruinene av det gamle vestromerske riket, mens den bysantinske kulturen er en forlengelse av den østromerske kulturen Senantikken er en betegnelse på perioden mellom den klassiske antikken og middelalderen. Tidligere ble perioden betegnet som slutten av antikken, mens den nå som oftest anses som en selvstendig periode. Det er i hovedsak i det tidligere Romerriket at det gir mening å snakke om en senantikk periode. I løpet av senantikken ble Romerriket delt i en vestlig og en østlig del Etter middelalderen bidro reformasjonen til store politiske omveltninger. I mange land, som Frankrike, Danmark-Norge, Russland, Det osmanske riket og Preussen samlet kongen all makt rundt seg selv og fikk det vi kaller eneveldig makt på bekostning av adelen og kirken, mens i land som England fikk adel og borgerskap mer makt og innvirkning.. Mot slutten av middelalderen var Europa et.

Middelalderen - Wikipedi

Bysants - Store norske leksiko

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Solidus var stabil. Man visste hvor man hadde den. Den veide alltid 4,45 gram og var alltid 22 mm bred. I en tid, fra 400-tallet til 1000-tallet, da mynter var vanskelig å få tak på i omtrent hele Europa, kunne man alltid regne med Østromerrikets mektige solidus. Selv om reglene forlangte at my Østromerriket, eller Det bysantinske riket, var en maktfaktor i hele den tidlige middelalderen, der Europa som sådan hadde kollapset helt. Mens mynter nesten forsvant og folk glemte visdommen fra Romerriket i vest, ble den ivaretatt og utviklet i øst. Østromerriket preget flotte mynter som var svært ettertraktet i Europa

Middelalderen. Enter an answer into the box Quiz by profnick. Profile Quizzes Subscribed Subscribe? Rate: Last updated: September 1, 2019. Hovedstaden i det bysantinske keiserriket (før det kjent som Østromerriket) Konstantinopel. Denne mannen har blitt kalt Europas grunnlegger fordi han ble keiser i Sentral- og Vest-Europa i 800 Østromerriket Den østlige delen av Romerriket som fortsatte å være en egen stat etter at Roma ble erobret av germanerne i 476. Riket skiftet navn til Bysants og eksisterte fram til 1453, da det ble nedkjempet av tyrkiske muslimer Resultatet ble at Øst- og Vest-Europa vokste mer og mer fra hverandre i løpet av middelalderen. Ny storhetstid. Østromerriket nådde mot slutten av 800-tallet en ny storhetsepoke som varte i mer en hundre år. I denne perioden klarte riket å gjenvinne kontrollen over Adriaterhavet,.

Østromerriket og arven etter Roma Middelalderen er den tidsperioden fra ca. år 500 til ca. år 1500, med vest- og østromerrikets fall som markører for starten og slutten. Man kan dele middelalderen i tredeler: Tidlig middelalder, Høymiddelalder og Senmiddelalder Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Østromerriket klarte å bestå fordi det hadde sterkere økonomi, flere byer og mennesker og mer kontroll enn Vestromerriket Italias historie i senantikken og middelalderen strekker seg fra perioden fra Det romerske keiserrikets deling mellom vest og øst i 395 og Vestromerriket oppløsning 4. september 476, og fram til innledningen av den italienske renessansen fra slutten av 1300-tallet.. Perioden for det området vi idag kaller Italia var preget av erobringer av folkegrupper utenfor Appenninerhalvøya, samt en. Østromerriket, Det bysantinske riket eller Bysants, (lat.: Imperium Romanum, gr.: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) var et resultat av keiser Konstantin den stores opprettelse av Konstantinopel som Romerrikets nye hovedstad i 330. Ny!!: Middelalderen og Østromerriket · Se mer » Bagda

Slag under Østromerriket‎ (4 sider) Sider i kategorien «Slag i middelalderen. Middelalderen betyr at det var mellom antikken og den moderne tid. Tidlig middelalder (ca. 500-1000) Høymiddelalder (ca. 1000-1300) Senmiddelalder (ca. 1300-1500) På slutten av 800-tallet økte avstanden mellom paven og kirken i Østromerriket Patriark, den øverste lederposisjonen i flere kirkesamfunn, særlig i de ortodokse kirkene. Patriark viser opprinnelig til en far eller leder av en familie eller klan, og det er slik begrepet brukes i både Det gamle og Det nye testamentet om for eksempel Abraham. I norsk dagligtale kobles patriark ofte til patriarkat i betydningen mannsstyre eller organisasjonsformer dominert av menn Østromerriket faller, slutten på middelalderen You might like: Evolució històrica de l'empresa. Evolució històrica de l'empresa. Encuentros más relevantes del desarrollo sustentable. American Immigration. История развития вычислительной. I senantikken og middelalderen ble delingen i øst og vest ytterligere styrket gjennom flere hendelser og utviklingstrekk. Vestromerriket kollapset, noe som innledet den tidlige middelalderen i Vest-Europa. Østromerriket, etterhvert bedre kjent som Det bysantinske riket eller Bysants, overlevde og eksisterte i ytterligere et årtusen

Middelalderen - Mennesket

 1. Det er for øyeblikket ingen sann konsensus blant historikere, forfattere og lærere for de presise datoer eller til og med de generelle datoer-som markerer begynnelsen og slutten av middelalderen.Den vanligste tidsrammen er ca 500-1500 CE, men du vil ofte se forskjellige datoer av betydning merking epokens parametere
 2. Dette er den fjerde i rekken forelesning om kompetansemål 3 i Historie og filosofi. III Middelalder og kildebruk 4. Bysantinsk og vesteuropeisk kultur sammenlikne grunntrekk i bysantinsk og vesteuropeisk kultur Dette er et omfattende læreplanmål vi må ta for oss steg for steg, og bare helt skjematisk. Vi må gjøre rede for hva den bysantinsk
 3. Jeg poster denne forelesningen om enn den foreløpig er litt løs i kantene. Den slår sammen to kompetansemål, nummer 5 og nummer 9. III Middelalder og kildebruk 5. Islam 9. Kristendom og islam drøfte hvilken betydning islamsk kultur og tenkning fikk i middelalderen diskutere hvordan kristendommen og islam fungerte som store fortellinger og so
 4. Østromerriket faller, slutten på middelalderen You might like: Legislación de Patrimonio Cultural. HISTORIA DEL INTERNET. Historical Timeline. INICIOS DEL ARTE MODERNO EN COLOMBIA. A trip to the moon. Historia del internet. Internet línea de tiempo. sistemas simbolicos
 5. Middelalderen. Hva var forholdet mellom stat og kirke i middelalderen, Den bysantinske og vesteuropeiske kulturen kompetansemålet henviser til springer ut av delingen av Romerriket i Østromerriket og Vestromerriket, og Vestromerrikets fall i 476 e.kr. Østromerriket fortsetter å eksistere, men blir av ettertiden gitt navnet Det.
 6. Middelalderen study guide by dinakver includes 23 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades
 7. I Bysants (nå Istanbul), der Østromerriket holdt fram helt til 1453, ble den vitenskapelige kunnskapen tatt vare på, men ikke videreutviklet, ifølge Holme. - Nå tok araberne over rollen som vitenskapelige banebrytere, sier professoren. Han er kritisk til de som har hevdet at den tidlige middelalderen var preget av en vitenskapelig.

Romerrett (fra lat. ius romanum) er betegnelsen for et av de viktigste vestlige rettssystemer.Romerretten har sitt opphav i Romerriket og tidlig middelalder. Fra tida før 400 f.Kr. var den romerske rett en uskreven sedvanerett, men det kan antas, at flere av de senere kodifiserte (nedskrevne) rettsprinsippene har rot i Romas aller eldste historie I 1284 ga også Venezia opp gullmynter fra Østromerriket, og dukaten ble født. Tilbud og etterspørsel skaper gylden. Middelalderen er en svært varierende og spennende tidsalder, De første fem hundre årene var preget av gjenoppbygging og relativt trange kår, mens det allerede fra 1000-tallet av var en markant forbedring Østromerriket og arven etter Roma - Mennesket . Den mørke middelalderen forbindes ofte med krig, epidemier, fattigdom og kaos. 1200- og 1300-tallet blir kalt senmiddelalderen ; Have a look at vestromerrikets fall image collection and vest romerrikets fall along with vestromerrikets fall årstall Italias historie i senantikken og middelalderen strekker seg fra perioden fra Det romerske keiserrikets deling mellom vest og øst i 395 og Vestromerriket oppløsning 4. september 476, og fram til innledningen av den italienske renessansen fra slutten av 1300-tallet. 118 relasjoner

Oversikt over antikkens styresett

Yeah, gunfreak har et poeng. Det tar seg litt dårlig ut i litteraturlisten å ha en artikkel som ikke er fagfellevurdert. Thomas Madden virker uansett å være temmelig legit, ut i fra det jeg finner ut om han på nett. Han er professor og har følgelig undervist om middelalderen og korstogene. Han har også forfattet noen bøker Østromerriket Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Østromerriket Imperium Romanorum Orientis Βασιλεία Ῥωμαίων (Basileia Romaion) Rikets største utbredelse, rundt år 550. Språk: Gresk, latin Hovedstad: Konstantinopel Styringsform: Keiserrike, monarki Statsoverhode: Keiser Styringsorgan: Det østromerske senatet(kun symbolsk) Regjeringssjef: Keiseren Etablert: I 330 ved. På mye av 500-tallet ble Østromerriket styrt av Justinian I. På den positive siden støttet han bygging, blant annet av den mektige Hagia Sofia. Han var også opptatt av å ha et sterkt rike, og utvidet områdene markant. På den annen side var han svært hard med skatter, blodtørstig mot sine meningsmotstandere og en pietistisk tråkgubbe

6 relasjoner: Østromerriket, Den arabiske verden, Deutscher Taschenbuch Verlag, Dictionary of the Middle Ages, Middelalderen, Senantikken. Østromerriket. Østromerriket, Det bysantinske riket eller Bysants, (lat.: Imperium Romanum, gr.: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) var et resultat av keiser Konstantin den stores opprettelse av Konstantinopel som Romerrikets nye hovedstad i 330 Østromerriket, Det bysantinske riket eller Bysants var et resultat av keiser Konstantin den stores opprettelse av Konstantinopel som Romerrikets nye hovedstad i 330. Østromerriket skulle vise seg å være mer stabilt enn den vestlige delen, og varte i nesten tusen år etter Vestromerrikets fall i 476. kriger og invasjoner med blant andre korsfarerne og osmanene føre til rikets fall Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen. Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene. I dag brukes det vanligvis o

Østromerriket går under. Kap. 8. Middelalderen i Europa 300-600 768-814 800-1000 962 1054 1066 1100-1200 1119 1337-1453 1347-1351 Folkevandringstid. Frankerriket når sin største utstrekning under Karl den store, som blir kronet til keiser av paven i Roma 6 relasjoner: Antikkens Hellas, Østromerriket, Konstantinopel, Middelalderen, Pantomime, Sirtaki. Antikkens Hellas. Zevs-tempelet i sørøst. Mange polis-byer hadde sin Akropolis Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye. 7 relasjoner: Østromerriket, Henrik Sørensen, Ichthys, Majestas Domini, Middelalderen, Musée de Cluny, Romanske språk. Østromerriket. Østromerriket, Det bysantinske riket eller Bysants, (lat.: Imperium Romanum, gr.: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) var et resultat av keiser Konstantin den stores opprettelse av Konstantinopel som Romerrikets nye hovedstad i 330 I Østromerriket var Sofokles' 125 teaterstykker kanskje allerede før bysantinsk tid redusert til syv og et halvt. Det ligger i alle fall i sakens natur at minst syv og en halv Sofokles - det som er bevart av hans opus i dag - fantes bevart i ett eller annet bibliotek, ett eller annet sted Tidlig middelalder er en betegnelse for en historisk epoke i middelalderen som blir delt inn i tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen.Tidlig middelalder er perioden i europeisk historie fra slutten av Romerriket på 400-tallet til veksten av det tysk romerske riket under Otto I den store på 900-tallet.. Denne periodeinndelingen er et omdiskutert emne slik at nøyaktige.

Statistics on the JetPunk quiz Middelalderen. Hint Answer % Correct; Den privilegerte standen som styrte landområdene, og som hadde en bondebefolkning under se I middelalderen er den vesteuropeiske kulturen sparsom. Nyere historieforskning har forsøkt å imøtegå dette synspunktet, og mener middelalderen ikke er så mørk som det har blitt gitt inntrykk av. Det er likevel vanskelig å argumentere mot at sammenlignet med perioden både før og etter, så er middelalderen fattig kulturelt

Etterkrigstid og ettpartistat

21 grunnleggende fakta om Romerriket historienet

KAPITTEL 3: MIDDELALDEREN 48 Tidlig middelalder 48 Kristningen av Vest-Europa 48 Frankerriket - Karl den store 54 Kirkesplittelse mellom øst og vest 55 Høymiddelalderen 56 Føydalsamfunnet 56. Detaljert undervisningsplan: Politisk idehistorie i middelalderen, Terje Liltvedt . 1.gang: Torfinn Tobiassen, Tronfølgelov og Privilegiebrev. Gjennomgang av hans . redegjørelse for problemstillingene for politisk tenkning i middelalderen med . særlig vekt på Augustins De Civitate Dei. 2.gang

9) Hvorfor vokste avlingene i middelalderen? Avlingene vokste fordi bøndene tok i bruk nye ploger, lot være å dyrke en tredel jorda hvert år og begynte å dyrke grønnsaker. 10) Hva er vikingene kjent for? Vikingene var sjøfolk fra Norge, Sverige og Danmark som dro på reiser til mange land fra ca. 800 til midten av 1000-tallet De gjentatte utbruddene av pest i Vest-Europa i middelalderen skyldtes neppe at smitten var der hele tiden. Det ser isteden ut til at pestbakterien, som blant annet forårsaket Svartedauden, ble fraktet til Vest-Europa flere ganger i løpet av middelalderen - langs nye handelsruter for import av dyrepelser østfra Middelalderen oversettelse i ordboken norsk bokmål - dansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Mordet som innledet middelalderen. Trodde du kvinner alltid har vært mangelvare i matematikken? Helt feil. Møt for eksempel Hypatia av Aleksandria, som måtte dø for sin kjærlighet til matematikken og filosofien. Kristin Engh Førde. 16. februar 2010. Del på Faceboo middelalderen oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Tidlig middelalder - Wikipedi

Detaljert undervisningsplan Europeisk politisk idehistorie i middelalderen Gruppe 9: Tirsdag 14.15 - 16.00, Undervisningsrom 3 Georg Sverdrups hus: 6.9: Innføring i emnet Hovedlinjer - Augustin som den viktigste premissleverandør for middelalderens Presentasjon av middelalderen. Del 1 av 3 Utviklingen går fra Jordens skapelse for 7000 å siden i 500-årsbølger. Fra Jesus år 0. År 500 begynnelsen på middelalderen og slutten på Vestromerriket. År 1000 overgangen fra romerbuer til gotiske og det store skisma i 1054. År 1500 Rennesansen, reformasjonen, boktrykkerkunsten, brillene, undergangen av Østromerriket og de store oppdagelser. År 2000 Internett og Tusenårsriket

Gjennom senantikken gjennomgikk Østromerriket en endringsprosess med store tap i landområder samtidig som den andre senantikke stormakten Sasanideriket gikk helt under i 651. Senantikken utgjør antikkens siste avsnitt og tilhører ikke lenger den «klassiske» antikken, men kan allikevel ikke regnes til middelalderen Bysantinske sivilisasjon av middelalderen I det femte århundre e.Kr., den mektige romerske imperiet falt for å invaderende barbarer og komplekse indre trykk. Landet som hadde vært sentralt styrt i århundrer oppløst i mange krigførende stater

Middelalderen i Europa (Føydalisme (Kongen delte ut land i bytte mot Østromerriket ble kalt bysants. tradisjoner fra romerriket og hellenisme. Konstantinopel rik diktning, kunst og arkitektur . Patriarken er overhodet av kirken i Konstantinopel, men under keiseren I klostrene i Østromerriket ble det tidlig i kristendommens historie produsert en mengde ikoner (gresk for «bilder», brukes helst om teologiske bilder skapt innenfor en kirkelig tradisjon). Da keiseren (Leo 3) i 730 forbød bilder i kirkene, innledet han en hundreårsperiode kalt «bildestormen» eller ikonoklasmen

Romerriket - Store norske leksiko

Hvem var leder for kirken i Østromerriket? Hvorfor fikk paven i Roma så stor makt? Hvem var Karl den store? Hva er en helgen? Hva er en muslim? Hvilke europeiske språk tilhører ikke den indoeuropeiske språkfamilien? Hvilke oppgaver hadde adelsmennene? Hvorfor vokste avlingene i middelalderen? Hva er vikingene kjent for? Hva var en korsfarer Hvem hadde de barskeste vikingene, Norge, Sverige eller Danmark? Den store nordiske vikingkampen ble utkjempet i 15 disipliner, og til slutt kårer vi sammenlagtvinneren

I 1128 organiserte storhertugen Mstislav I av Kiev invasjonen til Polotsk, forviste to hertuger (Borisoviches - sønnene til Boris) til Østromerriket og la Polotsk under hans direkte styre I 1131 invaderte Mstislav I av Kiev Litauen, herjet det og tok mange fanger Middelalderen Middelalderens litteratur dekker et bredt emne og omslutter alle skrevne verker tilgjengelig i Europa og hinsides i løpet av middelalderen, en periode som strekker seg over tusen år fra Romerrikets fall rundt år 500 e.Kr. og frem til begynnelsen av den italienske renessanse på slutten av 1400-tallet

Russlands elver var lenge ferdselsåre for handelsfolk og krigere fra Skandinavia på vei sørover. I 860 herjet en vikingflåte i området rundt Konstantinopel - hovedstaden i Østromerriket. Nordboerne imponerte, og keiser Basil 2. opprettet i 988 en garde av såkalte «væringer» - bemannet med leiesoldater fra Skandinavia middelalderen i Europa. STUDY. PLAY. gresk-ortodokse lære. Resultatet av misjonsvirksomheten ble at bysantinernes gresk-ortodoks lære fikk sin plass hos russere, serbere og bulgarere, som alle benytter seg av det kyrilliske alfabetet i dag. Østromerriket ble kalt det bysantinske riket,. Se en del av et gammelt kart i Romerriket circa AD 395. Klikk på kartet for et nærbilde. Page One

Solidus fra Fokas (602-610): En flott gullmynt for en fælKilde: The white man’s burdenSenantikken - Wikiwand

Østromerriket går under. Kap. 4. Antikken. 300-600 768-814 800-1000 962 1100-1200 1119 1347-1351 Middelalderen i Norge. 1500 1500-1650 1520 1623 1644 1450-1750 1750-1760 1801 Vannsaga kommer i bruk i Norge. Trelastnæringen utvikler seg. Om lag 170 000 nordmenn Bysantinske Fashions, 4th- til 15. århundre Østromerriket Folk i den bysantinske riket arvet mange av tradisjonene i Roma, men mote ble også påvirket av stiler i øst. De forlot pakket klær for langermet, strømmer tunicas og dalmaticas som ofte falt til gulvet Inngår i: Kirkesamfunnene - et kompendium. 3. Det store bildet. Kirkefloraens tilblivelseshistorie. Svein Sando, forelesninger NTNU REl.vit. HFKRL 104, 1998-2003. Middelalderen 1050-1349 410 inntok germanske folk Roma og plyndret byen, og i 476 avsatte en germansk høvding den siste vestromerske keiseren. Østromerriket.

 • Halloween movies 2017.
 • Youtube criss angel.
 • Media markt eskilstuna.
 • Außerirdische signale empfangen.
 • Aushilfsjob neumünster.
 • Sigrid sollund hersketeknikker ark.
 • Griffelbeinsbrudd på hest.
 • Sangean,norge.
 • Sterkeste vind målt i norge.
 • Monopol gater.
 • Paintball bursdag bergen.
 • Tschu tschu wa cd.
 • Hvit flekk på iris.
 • Arbeitsmarkt berlin statistik.
 • Frisyr flint.
 • Crop image for instagram.
 • Große kakteen.
 • Cole & mason salt og pepperkvern.
 • Kulturskolen moss dans.
 • Star wars butikk.
 • Brukte hvitevarer bergen nygårdsgaten.
 • Super illu tv.
 • Hvordan sy glidelås.
 • Blood sweat and tears bts lyrics.
 • Traktor fahren geschenk.
 • Interpersonlig psykoterapi.
 • Når kommer ny arvelov.
 • Toshiba daiseikai 8 35.
 • Høyere strømregning med ny måler.
 • Når vokser fontanellen sammen.
 • Sitronsyresyklus utbytte.
 • Kopiergeschützte cd kopieren.
 • Markiplier live.
 • Pris på melk.
 • Vhs oldenburg bahnhof.
 • Wii u kaufen.
 • Hurtigruten bergen.
 • Harnwegsinfekt ohne bakterien im urin.
 • Wort mit wein.
 • 95 confidence interval.
 • Str 152 tilsvarer.